Intencje – Żywy Różaniec

 

 

 

 

INTENCJE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
2018 rok

Styczeń

Papieska intencja ewangelizacyjna:

Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

Intencja stała:

O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego, oraz zdrowie i siły dla kapłanów pracujących w naszej parafii.

Intencja parafialna:

Każdorazowo podana przez Kapłana prowadzącego Zmiankę Różańcową

Luty

Papieska intencja ogólna:

Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

Intencja stała:

O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego ,oraz zdrowie i siły dla kapłanów pracujących w naszej parafii.

Intencja parafialna:

Każdorazowo podana przez Kapłana prowadzącego Zmiankę Różańcową

Marzec

Papieska intencja ewangelizacyjna:

Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do indywidualnego i wspólnotowego rozeznania duchowego.

Intencja stała:

O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego, oraz zdrowie i siły dla kapłanów pracujących w naszej parafii.

Intencja parafialna:

Każdorazowo podana przez Kapłana prowadzącego Zmiankę Różańcową.

Kwiecień

Papieska intencja ogólna:

Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania gospodarką mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą oraz by potrafili otwierać nowe drogi.

Intencja stała:

O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego, oraz zdrowie i siły dla kapłanów pracujących w naszej parafii.

Intencja parafialna :

Każdorazowo podana przez Kapłana prowadzącego Zmiankę Różańcową

Maj

Papieska intencja ewangelizacyjna:

Aby wierni świeccy wypełniali swoją szczególną misję, wykorzystując swoje zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

Intencja stała:

O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego, oraz zdrowie i siły dla kapłanów pracujących w naszej parafii.

Intencja parafialna:

Każdorazowo podana przez Kapłana prowadzącego Zmiankę Różańcową

Czerwiec

Papieska intencja ogólna:

Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

Intencja stała:

O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego, oraz zdrowie i siły dla kapłanów pracujących w naszej parafii.

Intencja parafialna:

Każdorazowo podana przez Kapłana prowadzącego Zmiankę Różańcową

Lipiec

Papieska intencja ewangelizacyjna:

Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepieni przez przyjaźń z Panem i braćmi.

Intencja stała:

O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego, oraz zdrowie i siły dla kapłanów pracujących w naszej parafii.

Intencja parafialna:

Każdorazowo podana przez Kapłana prowadzącego Zmiankę Różańcową.

Sierpień

Papieska intencja ogólna:

Aby globalne decyzje ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

Intencja stała:

O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego, oraz zdrowie i siły dla kapłanów pracujących w naszej parafii.

Intencja parafialna:

Każdorazowo podana przez Kapłana prowadzącego Zmiankę Różańcową

Wrzesień

Papieska intencja ogólna:

Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

Intencja stała:

O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego, oraz zdrowie i siły dla kapłanów pracujących w naszej parafii.

Intencja parafialna:

Każdorazowo podana przez Kapłana prowadzącego Zmiankę Różańcową.

Październik

Papieska intencja ogólna:

Aby osoby konsekrowane rozbudziły
zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Intencja stała:

O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego, oraz zdrowie i siły dla kapłanów pracujących w naszej parafii.

Intencja parafialna:

Każdorazowo podana przez Kapłana prowadzącego Zmiankę Różańcową.

ListopadM

Papieska intencja ogólna:

Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

Intencja stała:

O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego, oraz zdrowie i siły dla kapłanów pracujących w naszej parafii.

Intencja parafialna:

Każdorazowo podana przez Kapłana prowadzącego Zmiankę Różańcową.

Grudzień

Papieska intencja ewangelizacyjna.

Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, właściwy dla dialogu z kulturami.

Intencja stała:

O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz zdrowie i siły dla kapłanów pracujących w naszej parafii.

Intencja parafialna:

Każdorazowo podana przez Kapłana prowadzącego Zmiankę Różańcową

 

Różaniec w intencji Ojczyzny odmawiany jest w soboty godz. 18.00, wg porządku:

  • I sobota miesiąca      Tajemnice Radosne
  • II sobota miesiąca     Tajemnice Światła
  • III sobota miesiąca    Tajemnice Bolesne
  • IV sobota miesiąca    Tajemnice Chwalebne
  • gdy wypadnie V sobota miesiąca     Tajemnice Radosne

 

 

Komentarze są wyłączone.