Intencje – Żywy Różaniec

 

 

 

 

INTENCJE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
2017 rok

STYCZEŃ

Intencja ewangelizacyjna:

Aby wszyscy chrześcijanie dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się przez modlitwę i miłość braterską na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.

Intencja parafialna

 • O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz zdrowie i siły dla kapłanów pracujących w naszej parafii. (Intencja stała)
 •  O pokój na świecie i opiekę Matki Boskiej nad naszą Ojczyzną. (Intencja stała)
 • O Boże błogosławieństwo w realizacji planów duszpasterskich i materialnych w naszej parafii
 • W intencji kapłanów odwiedzających nasze domy z wizytą duszpasterską.

LUTY

Intencja Ogólna:

Aby ludzie przeżywający próby, a zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani na margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach.

Intencja parafialna

 • O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz zdrowie i siły dla kapłanów pracujących w naszej parafii. (Intencja stała)
 •  O pokój na świecie i opiekę Matki Boskiej nad naszą Ojczyzną. (Intencja stała)
 • W intencji Papieża Franciszka, Biskupów i całego Kościoła.
 • Za braci Albertynów i siostry Albertynki oraz wszystkich posługujących ludziom bezdomnym i ubogim.

MARZEC

Intencja ewangelizacyjna:

Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej.

Intencja parafialna

 • O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz zdrowie i siły dla kapłanów pracujących w naszej parafii. (Intencja stała)
 • O pokój na świecie i opiekę Matki Boskiej nad naszą Ojczyzną. (Intencja stała)
 • W intencji obrony życia poczętego.
 • Za chorych członków ŻR i dar cierpliwości znoszenia cierpienia dla chorych i ich opiekunów.
 • O nawrócenie grzeszników

KWIECIEŃ

Intencja ogólna:

Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać na swoje powołanie, rozważając poważnie również możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.

Intencja parafialna

 • O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz zdrowie i siły dla kapłanów pracujących w naszej parafii. (Intencja stała)
 • O pokój na świecie i opiekę Matki Boskiej nad naszą Ojczyzną. (Intencja stała)
 • O dobre i owocne przygotowanie się do świąt wielkanocnych poprzez udział w rekolekcjach i przystąpienie do sakramentu pokuty.
 • O dary Ducha Świętego dla młodzieży przystępującej do Bierzmowania.

MAJ

Intencja ewangelizacyjna:

Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju naśladując Jezusa miłosiernego.

Intencja parafialna

 • O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz zdrowie i siły dla kapłanów pracujących w naszej parafii. (Intencja stała)
 • O pokój na świecie i opiekę Matki Boskiej nad naszą Ojczyzną. (Intencja stała)
 • Za dzieci komunijne i ich rodziny o umocnienie w nich wiary i miłości do Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
 • O światło i dary Ducha Świętego dla maturzystów i dobry wybór drogi życiowej.

CZERWIEC

Intencja ogólna:

Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, by położyć kres handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niew

Intencja parafialna

 • O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz zdrowie i siły dla kapłanów pracujących w naszej parafii. (Intencja stała)
 • O pokój na świecie i opiekę Matki Boskiej nad naszą Ojczyzną. (Intencja stała)
 • O dary Ducha Świętego dla służby liturgicznej z naszej parafii i ich opiekunów.
 • W intencji sióstr ze Zgromadzenia ss. Świętej Rodziny z Nazaretu pracujących w naszej parafii o dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże.

LIPIEC

Intencja ewangelizacyjna:

Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli również za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.

Intencja parafialna

 • O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz zdrowie i siły dla kapłanów pracujących w naszej parafii. (Intencja stała)
 • O pokój na świecie i opiekę Matki Boskiej nad naszą Ojczyzną. (Intencja stała)
 • O szczęśliwy i z Bogiem przeżyty czas wakacji i urlopów.
 • O nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.

SIERPIEŃ

Intencja ogólna:

Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego.

Intencja parafialna

 • O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz zdrowie i siły dla kapłanów pracujących w naszej parafii. (Intencja stała)
 • O pokój na świecie i opiekę Matki Boskiej nad naszą Ojczyzną. (Intencja stała)
 • Abyśmy w naszych modlitwach łączyli się z pielgrzymującymi do Pani Jasnogórskiej- naszej Matki- wypraszając potrzebne łaski dla siebie, rodzin, parafii i naszej Ojczyzny.
 • O trzeźwość naszego narodu.

WRZESIEŃ

Intencja ewangelizacyjna:

Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.

Intencja parafialna

 • O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz zdrowie i siły dla kapłanów pracujących w naszej parafii. (Intencja stała)
 • O pokój na świecie i opiekę Matki Boskiej nad naszą Ojczyzną. (Intencja stała)
 • O błogosławieństwo Boże dla dzieci, młodzieży, katechetów, nauczycieli, opiekunów rozpoczynających nowy rok szkolny.
 • Za rodziny rozbite i przeżywające trudności o zgodę, miłość i jedność.

PAŹDZIERNIK

Intencja ogólna:

Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.

Parafialna:

 • O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz zdrowie i siły dla kapłanów pracujących w naszej parafii. (Intencja stała)
 • O pokój na świecie i opiekę Matki Boskiej nad naszą Ojczyzną. (Intencja stała)
 • O miłosierdzie Boże dla całego świata za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny.
 • O wzrost czci i rozkwit modlitwy do Matki Boskiej przez uczestnictwo w nabożeństwie różańcowym naszych rodzin.

LISTOPAD

Intencja ewangelizacyjna:

Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

Parafialna:

 • O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz zdrowie i siły dla kapłanów pracujących w naszej parafii. (Intencja stała)
 • O pokój na świecie i opiekę Matki Boskiej nad naszą Ojczyzną. (Intencja stała)
 • Za zmarłych członków ŻR i dusze w czyśćcu cierpiące o miłosierdzie Boże.
 • O siły duchowe i fizyczne dla prześladowanych chrześcijan.

GRUDZIEŃ

Intencja ogólna:

Aby osoby starsze wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowaniu nowych pokoleń.

Parafialna:

 • O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz zdrowie i siły dla kapłanów pracujących w naszej parafii. (Intencja stała)
 • O pokój na świecie i opiekę Matki Boskiej nad naszą Ojczyzną. (Intencja stała)
 • O owocne przeżycie Adwentu i świąt Bożego Narodzenia przez udział w rekolekcjach adwentowych, spowiedzi i Komunii Świętej.
 • Za bezdomnych, samotnych, opuszczonych, aby doznali czynnej pomocy i pociechy.

 

 

 

Różaniec w intencji Ojczyzny odmawiany jest w soboty godz. 18.00, wg porządku:

 • I sobota miesiąca      Tajemnice Radosne
 • II sobota miesiąca     Tajemnice Światła
 • III sobota miesiąca    Tajemnice Bolesne
 • IV sobota miesiąca    Tajemnice Chwalebne
 • gdy wypadnie V sobota miesiąca     Tajemnice Radosne

 

 

Comments are closed.