Podsumowanie roku 2016

Podsumowanie roku 2016 i ambitne plany na przyszłość …

W ubiegłym 2016 roku doświadczyliśmy w naszym mieście i parafii, łaski Światowych Dni Młodzieży i obecności ponad dwu milionowej rzeszy młodych z całego świata pod przewodnictwem Papieża Franciszka. Te wydarzenia wspaniale wkomponowały się w trwający Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia Bożego i 1050-lecie Chrztu Polski. Niewątpliwie był to rok umocnienia naszej wiary, nadziei i miłości. Nasza parafia gościła ponad 1.600 młodych ludzi z różnych zakątków świata, gdzie znaleźli na te dni dom, opiekę i zaznali wiele miłości. Ponad 50 osobowa grupa woluntariuszy spośród młodzieży jaki dorosłych z naszej parafii służyła im w ciągu tego tygodnia – za co jeszcze raz wyrażam głęboką wdzięczność. Gościliśmy w również kilkunastu biskupów, głównie z Włoch, którzy w naszym kościele sprawowali Mszę św. jak również głosili homilie i katechezy. Wieczorami w ramach Festiwalu Młodych występowało wielu artystów, dzieląc się swoimi talentami, świadectwem wiary i piękna wspólnoty Kościoła.
W czerwcu dokonywaliśmy wyborów do nowej Duszpasterskie Rady Parafialnej po zakończonej trzyletniej kadencji dotychczasowej Rady.
A co doświadczyliśmy w tym co dopiero zakończonym roku jako wspólnota parafialna?
W naszej parafii chrzest przyjęło 103 dzieci (w r. ub. 118). Bardzo niepokojący jest fakt, że w 1/4 wypadkach rodzice nie są w sakramentalnych związkach małżeńskich, lub bez żadnego związku.
Do sakramentu pokuty i Pierwszej Komunii św. przystąpiło 109 dzieci (w r. ub. 90).
W roku 2016 rozdaliśmy 163 tys. Komunii św. (w r. ub. 162 tys.).
Do sakramentu bierzmowania udzielanego przez Ks. bp Grzegorza Rysia przystąpiło 49 osób spośród młodzieży gimnazjalnej (w r. ub. 47).
W niedziele 25 października na wszystkich Mszach św. było obecnych 2.992 osoby (w roku ubiegłym 3.432). Do Komunii św. przystąpiło 1.133 (r. ub. 1.204 osób).
Chorym z naszej parafii zaniesiono 2.258   Komunii św. – z czego 1.888 Komunii zaniosło 14. naszych nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. (w ub. roku odpowiednio 2.291 oraz 1.906) .
Sakramentu namaszczenia chorych udzielono 460 chorym (r. ub. 418).
W naszej parafii zostało pobłogosławionych 16 małżeństw sakramentalnych a wygłoszonych
zapowiedzi przedślubnych było 87 (w ub. r. odpowiednio 17 i 84).
Na wieczny spoczynek zostało odprowadzonych 69 zmarłych z naszej parafii ( w ub. roku 111).
Jako duszpasterzy niepokoi nas fakt, że 1/4 zmarłych nie była przygotowana na śmierć. Pragnę tu kolejny raz przypomnieć, że sakrament namaszczenia chorych nie jest dla umierających czy umarłych tylko dla wszystkich chorych, by ulżyć ich cierpienia w chorobie. Przed śmiercią jesteśmy zobowiązani do spowiedzi i przyjęcia Wiatyku, czyli Komunii na drogę do wieczności, a nie sakramentu chorych, który nie jest ostatnim namaszczeniem.
Jako uczestnicy pogrzebu pamiętajmy o duchowym darze dla zmarłych, tj. zamawiania przez uczestników pogrzebu Mszy św. za zmarłych, w których pogrzebie uczestniczymy.
Dzięki ofiarnemu zaangażowaniu księży, sióstr, animatorów i świeckich liderów wielką radością i nadzieją napawa wzrost duchowy grup i wspólnot naszej parafii.
Grupa charytatywna w naszej parafii liczy 11 osób. Z comiesięcznych składek parafian, które średnio wynoszą 2,5 tys. zł, pomagamy rodzinom borykających się z kłopotami finansowymi. Pomagamy spłacić czynsz czy wykupić lekarstwa. Stałą pomocą obejmujemy 18 rodzin. W tym roku grupa charytatywna rozdysponowała produkty spożywcze otrzymane od Caritas, produkty złożone do koszy w Wielkim Poście i Adwencie, oraz z ofiary złożonych do puszek przed kościołem o wartości blisko 30.000 zł. Każde zgłoszenie o pomoc staramy się rozpatrywać pozytywnie, w miarę naszych możliwości.
Z akcji Choinka Miłości 60 paczek wsparły najpotrzebniejsze rodziny naszej parafii.
Każdego 22 miesiąca modlimy się na Mszy św. wieczornej przez wstawiennictwo św. Jana Pawła za małżeństwa oczekujące na szczęśliwe narodzenie dziecka, jak również za małżeństwa, które z wielkim trudem oczekują upragnionego potomstwa. W ubiegłym roku udzieliliśmy błogosławieństwa indywidualnego 195 matkom w stanie błogosławionym.
W 2016 roku w 6. edycjach Świętojańskiej Szkoły dla Rodziców im. św. Jana Pawła II, opartej na programie szkoły rodzenia wzięło udział 124 małżeństwa. (23 małżeństwa więcej) Kolejna edycja szkoły rozpocznie się 22 stycznia. Zapraszamy do udziału młodych ojców i matki.
W niedzielę poprzedzającą uroczystości odpustowe ku czci św. Jana Chrzciciela 19 czerwca kontynuowaliśmy zainaugurowane przed pięcioma laty Świętojańskie Spotkania, które są okazją dla naszej parafii do wzajemnej integracji, spotkań i zabawy. W tym roku znów będzie wiele pracy w zorganizowaniu tego święta parafii i będzie potrzeba dużego zaangażowania z naszej strony. Wszystkich, chętnych do pomocy, a szczególnie tych, którzy mają nie tylko doświadczenie organizacyjne takich spotkań co po prostu – chęci i wolę – zapraszamy do prac Komitetu organizacyjnego.
Wyrażamy jeszcze raz wdzięczność naszym parafianom za ofiarną posługę Łączników w blokach i na ulicach naszego osiedla, które z każdym rokiem się rozrasta, zanosząc program rekolekcji i rozprowadzając opłatki wigilijne. Z nowych bloków poszukujemy do tej posługi nowych Łączników. Słyszymy od kilku lat, że jest coraz to więcej oszustów, powołujących się, że są rzekomo wysłani z parafii. Nasi Łącznicy mają identyfikator – potwierdzony podpisem Proboszcza i z pieczęcią parafii, oraz zawsze z opłatkami przynoszą program rekolekcji.
Każdego roku przeżywamy w naszej wspólnocie świętojańskie jubileusze małżeńskie. Jest tradycją, że zapraszamy małżonków przeżywających 1, 5, 10, 15 i 25 rocznicę małżeństwa. Zachęcamy, aby małżonkowie mimo wspólnego zaproszenia do świętowania jubileuszy małżeńskich informowali nas i w rocznicę ślubu zamawiali w swojej intencji i swych rodzin Mszę św. Ks. Kardynał udzielał błogosławieństwa w specjalnym liście małżonkom, którzy przeżywają złoty jubileusz 50-lecia małżeństwa. (na pewno ks. abp Jędraszewski również to dzieło podejmie). Prosimy wiec o wyraźną informacje przy zamawianiu jubileuszowej intencji mszalnej.
Jeśli chodzi o sprawy gospodarczo-finansowe naszej parafii, to chciałbym zwrócić uwagę na kilka spraw.
W tym roku kontynuowaliśmy prace związane z wyposażeniem kaplicy św. Jana Chrzciciela i Ewangelisty. Zostały zakupione paramenty liturgiczne, klęczniki, stolik organowy i szafki, oraz nowa chrzcielnica. Potrzeba uszczelnienia drzwi przez zamontowanie ościeżnicy, zakup lichtarzy i chodników. Dotychczasowe prace poniosły kwotę blisko 20 tys.
Ponawiamy zaproszenie dla nowożeńców, aby w tej odrestaurowanej przepięknej kaplicy zechcieli urządzać uroczystości zaślubin. Już urządzamy w niej majówki, w każdą środę adorację w ciszy, adoracje do Miłosierdzia Bożego w III piątki miesiąca i inne nabożeństwa, aby ożywić to szczególne miejsce w naszej parafii.
W tym roku udało się dokonać remontu korytarza w salkach i klatki schodowej prowadzącej do piwnicy pod salkami, w których zamierzamy w tym roku urządzić kolejne sale dla naszych grup parafialnych. Na potrzeby ŚDM został wykonany kapitalny remont łazienki i WC przy sali kawiarni. Zamierzamy również zaadoptować nowe pomieszczenie na kancelarię parafialną. Te inwestycje jak może potraficie ocenić były bardzo kosztowne, choć przez obecność tylu gości na ŚDM poprawiło znacząco wizerunek naszych salek. Dziękujemy indywidualnym osobom, i to nie tylko z naszej parafii, za ufundowanie wielu elementów jej wyposażenia: miedzy innymi wyposażenia kuchni przy auli parafialnej. Poniesione koszty to ponad 100 tys. zł. (wylewki, posadzka i schody, lamperie, instalacja elektryczna, instalacja CO, wymiana drzwi, okien, gładź gipsowa i malowanie)
Na wiosnę chcieliśmy dokonać malowania pokrycia dachowego domu parafialnego i stodoły, jednak tego się już nie udało. Lipcowa wichura dokonała wielu zniszczeń w pokryciu dachowym stodoły i drzewostanu. Konserwator zabytków pozwolił na wycięcie suchych i chorych kilkunastu drzew, co było zbawienne w obliczu lipcowego huraganu i nakazał posadzenie nowych drzew. Poniosło to wszystko koszty blisko 12 tys.
W zakrystii wymieniono okna i okazało się po ściągnięciu boazerii, że zakrystii musimy dokonać wymiany instalacji elektrycznej, a co za tym idzie generalnego remontu ścian, nałożenia gładzi i malowania.
Patynowanie głównych drzwi wymaga jeszcze czasu co najmniej 2 lat na proces chemiczny, aby ich ostateczny wygląd był dla wszystkich zadowalający. Jest też potrzeba dla całości efektu estetycznego remont przedsionka i instalacji elektrycznej w nim, co chcemy uczynić w tym roku.
W naszej parafii będzie 24 września wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez bp Jana Szkodonia. W związku z tym będzie potrzeba pewnej mobilizacji parafii, aby niektóre prace zakończyć i dokonać poświecenia naszych drzwi głównych i odrestaurowanej kaplicy św. Janów. Za drzwi parafia ma na dzień dzisiejszy spłacić jeszcze 60 tys. zł. Mam nadzieję, że od Wielkanocy te nasze drzwi będą w całości już naszą własnością.
Zamontowane dwa nowe rzutniki multimedialne do wyświetlania głownie tekstów pieśni, na pewno się sprawdzają, choć wymagają jeszcze od nas wszystkich przyłożenia się do głośnego śpiewania.
Od kilku lat parafianie korzystający z przejścia do kościoła od ul. Dobrego Pasterza przy kaplicy, zwracają uwagę na remont drogi dojścia. Są już poczynione kroki by ten chodnik zrobić w tym roku. Jednak koszt tego odcinka drogi to około 80 tys. zł.
Bardzo serdecznie chcę podziękować wszystkim, którzy regularnie składają ofiary i deklaracje. Każda złotówka przekazana na ten cel jest odnotowywana. Zwracam się z uprzejmą i gorącą prośbą do tych wszystkich, którzy jeszcze mogli by się podjąć deklaracji na ten cel. Bardzo wiele kosztuje nas energia elektryczna i MPEC.
Marzy mi się by w tym roku ocieplenie całego stropu na kościele, bo jest to tylko sam beton zaizolowany papą i lepikiem. Potrzeba wymienić również drzwi boczne do kościoła. Choć będą one z drewna, to jednak też będą kosztowne. Myślimy o nowym ogrzewaniu kościoła, ale najpierw musimy pomyśleć o ciepłych oknach. Po spłaceniu drzwi będziemy serdecznie prosić o deklaracje na zaplanowane inwestycje.
Za wszystko Bogu niech będzie chwała, a ludziom składam staropolskie Bóg zapłać.

Ks. Jerzy Serwin
Proboszcz u św. Jana Chrzciciela

To obszerne sprawozdanie i tak tylko w części obejmuje wydarzenia i dzieła jakimi żyła nasza parafia w ostatnim roku. Zamieszczając je w tym styczniowym numerze miesięcznika „Głos Świętojański”, pragnę go serdecznie polecić naszej uwadze i zainteresowaniu, by mimo i tak wielu wydatków, nie musiał jeszcze on być dotowany przez parafię.

Komentarze są wyłączone.