Krąg Biblijny

Krąg Biblijny zaprasza wszystkich chętnych
do rozważań nad tektem Pisma Świętego
każdy wtorek o godzinie 19:30, w salce  oazowej

Poniżej, kilka rozważań – „Drobin Ewangelli” – z naszych spotkań.

 

  • W tym fragmencie zwróciliśmy uwagę na fakt przemieszczenia się Jezusa na północ od Jeziora Galilejskiego. Skierował się na całkowicie pogańskie tereny, do portu Sydonu i Tyru.

czytaj więcej…

  • Jezus porusza temat prawdziwej nieczystości i na przykładzie pokazuje, że nieumycie rąk mimo nakazu religijnego nie powoduje nieczystości, gdyż ona polega np. na złych uczynkach, jakie człowiek popełnia.

    czytaj więcej…

  • Faryzeusze upominają Jezusa, że jego uczniowie jedzą niezgodnie z tradycją. Jezus wspomina, że tradycja ułożona przez człowieka przekracza przykazania Boże.

    czytaj więcej…

  • Tak jak każdy człowiek potrzebuje prywatności tak również Jezus, dlatego odesłał tłum ludzi oraz „przymusił” do przepłynięcia jeziora bez Niego.

    czytaj więcej…

Comments are closed.