Aktualności

PARAFIALNE AKTUALNOŚCI

 

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim parafianom za pamięć, słowa pociechy i wsparcia w okresie choroby mojego Taty dla mojej Mamy, Siostry i Brata, modlitwę, ofiarowane intencje Mszy św. za † Władysława mojego ojca, oraz tak liczny udział w uroczystościach pogrzebowych w ostatnią środę w moich rodzinnych Zebrzydowicach.
W intencji †Władysława w naszej parafii od 23.04 jest odprawiana Msza św. gregoriańska z intencji złożonych w naszej Parafii. Wszystkim za wszystko serdecznie dziękuję.

Ks. Jerzy Serwin – wasz proboszcz

Dziękczynienie za życie i wiarę
Ś.†P.
Władysław Serwin
ur. 23.02. 1938 r. w Przytkowicach
zm. 19.04.2015 r w Krakowie

Wszechmogący Boże,
od Ciebie pochodzi wszelkie ojcostwo,
zmiłuj się nad Twoim sługą Władysławem,
który jako dobry ojciec troszczył się o swoją rodzinę,
służył Tobie,
a w ostatnich miesiącach wśród cierpień i chorób uczestniczył w męce Chrystusa,
spraw, aby miał udział w Jego chwale.

 Uświęcone tradycją Kościoła teksty liturgii wyrażają to wszystko co dziś czują nasze serca i to dlaczego tu dziś jesteśmy.
Wiele pięknych słów miłości, troski i współczucia usłyszała w ostatnich dniach nasza Mama i my najbliższa rodzina, również na dzisiejszej uroczystości z Waszych ust księża biskupi, kapłani, siostry i bracia zakonni, kochani parafianie z Zebrzydowic i z Krakowa od św. Jana Chrzciciela wraz z moimi współpracownikami, przyjaciele z różnych stron, z którymi Pan pozwolił nam złączyć się więzią przyjaźni, pamięci i wzajemnej troski.
Pragnę dać krótkie świadectwo, życia i wiary Władysława mojego Ojca:
Mój Tatuś, którego wielu z pośród nas znało, był człowiekiem pracy. Zawsze podziwiałem go za to, że nie było dla niego rzeczy niemożliwych do zrobienia.
Mało było chyba takich domów w naszej miejscowości i okolicy, w których by coś tam nie naprawiał.
Kiedy w ostatnich latach jeszcze przed 19 listopada 2012 roku, przed jego udarem mózgu, kiedy wracał do domu zmęczony, to żartowałem z niego, Tatuś, daj że też innym zarobić, bo gdyby wszyscy pracowali tak jak ty, to dawno byś już poszedł z torbami. Wiem, że odbierał te moje słowa z dumą, choć musiał przy tym sobie trochę pomruczeć. Jeszcze przed miesiącem siedząc na wózku naprawiał mikser, który się popsuł w domu.
Był silnym mężczyzną, twardym, gwałtownym, niecierpliwym, konsekwentnym, nie skarżącym się na ból, nawet podczas ostatnich lat kiedy został przypisany do wózka i łóżka.
Wiecie, że kilka razy musieliśmy go szukać, bo wybrał się wózkiem na wycieczkę. Nie zapomnę jak pytałem się go czy przyjedzie do mnie na jubileusz 25-lecia święceń do Krakowa. Siedząc na wózku, uśmiechnął się w swój właściwy sposób, i trzymając paluszek na rurce powiedział chrapliwym głosem, że jak wyjedzie w sobotę to może do niedzieli dojedzie.
Był bardzo pogodnym i radosnym, czułym, wrażliwym i pełen humoru. Nie wstydził się łez wzruszenia ani współczucia. Takim był człowiekiem.
A jakim był chrześcijaninem?
Chrystus prowadził go do końca życiu drogą ku dojrzałej wierze. Obserwowałem to jako kleryk, potem jako młody kapłan, a ostatnio już jako proboszcz. A tą dojrzałością wykazywał się w ostatnich latach i dniach swego życia. Zapamiętam go jako modlącego się każdego dnia wieczorem na kolanach wspólnie z mamą. W chorobie nigdy nie odpuścił Godziny Miłosierdzia i koronki odmawianej z Radio Matyja.
Denerwował się, gdy na Mszę św. wychodziliśmy by zdążyć na ostatnią chwilę. Za wielki honor uważał, że może zawozić kapłana do chorych z Najświętszym Sakramentem w I piątek miesiąca. Nic wtedy dla niego nie było ważniejsze. Cieszył się z różnych inicjatyw duszpasterskich, ale też bolał gdy różne trudne sprawy działy się w Kościele.
Dziękuję nie tylko za dzisiejszą obecność i modlitwę:
Ks. bp Janowi Szkodnikowi, Ks. bp Grzegorzowi Rysiowi i Ks. bp Damianowi Muskusowi.
Ks. Infułatom Jakubowi Gilowi i Stanisławowi Olszówce.
Wszystkim kapłanom tak licznie przybyłym na dzisiejszą uroczystość z naszego rocznika święceń, ale również z dekanatu kalwaryjskiego, prądnickiego, z tych parafii, których posługiwałem, księżom rodakom i wszystkim kapłanom z którymi w różny sposób nasza rodzina doznawała i doznaje dzisiaj Waszej przyjaźni i troski. W sposób szczególny chce podziękować ks. proboszczowi Stanisławowi Dolasińskiemu oraz ks. wikariuszowi Krzysztofowi Krukowi, oraz poprzedniemu proboszczowi ks. Ryszardowi Gołuchowi.
Dziękuję za obecność naszych sióstr szarytek. Sióstr nazaretanek z siostrą prowincjalną, sióstr sercanek, felicjanek i sióstr sacre cer – oraz sióstr rodaczek z Zebrzydowic.
Braciom zakonnym bonifratrom – na ręce br. Błażeja Kozłowskiego – który roztaczał w ostatnim czasie opiekę lekarska nad naszym tatą. Ojcom i braciom bernardynom – szczególnie klerykom, którzy przez cały okres choroby pełniąc posługę nadzwyczajnych szafarzy przyjeżdżali w każdą niedzielę z Komunią św.
Dziękujemy wielu lekarzom i personelowi medycznemu nad roztaczaną opieką nad naszym tatą: w Ośrodku Zdrowia w Kalwarii, w szpitalach w Suchej Beskidzkiej i Makowie Podhalańskim, Wadowicach, i w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie na ręce Pana dra Jacka Bednarza i Pani dr Ewy Tureckiej, oraz pielęgniarki Anny Wcisło.
Dziękuję całej naszej rodzinie i sąsiadom za pomoc, dzisiejszą obecność, modlitwę i wszelką pomoc w organizacji dzisiejszej uroczystości,
Oazowiczom i diakonii Ruchu Światło-Życie, również z Krościenka i Polski,
Nadzwyczajnym szafarzom Komunii św.,
Rycerzom Kolumba,
Przyjaciołom, z którymi zaprzyjaźniliśmy się poprzez posługę w parafii zatorskiej, potem na Kurdwanowie, Maniowach i w parafii św. Brata Alberta w Krakowie,
Służbie kościelnej naszej zebrzydowskiej parafii, panu organiście, chórowi, służbie liturgicznej, jak i wszystkim którzy zatroszczyli się o przygotowanie poczęstunku na plebanii.
Dziękujemy za obecność i życzliwość Dyrekcji i przedstawicielom Szkoły Podstawowej nr. 2 w Krakowie, Gimnazjum nr. 9 i Gimnazjum Oazowemu, oraz Dyrekcji i nauczycielom Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Dziękuje za otwarte gościnne drzwi plebanii, na którą zapraszamy na poczęstunek wszystkich kapłanów po zakończeniu uroczystości pogrzebowych na cmentarzu.
Natomiast siostry i braci zakonnych, rodzinę i gości zapraszamy do Remizy Strażackiej w Zebrzydowicach. Mieści się ona przy drodze z Kalwarii do Skawiny. Proszę zwłaszcza tych, którzy przybyli z daleka aby skorzystali ze wspólnoty stołu.
Wszystkim za wszystko serdecznie dziękuję.
Przepraszam jeżeli może kogoś pominąłem.

 

Wszechmogący Boże,
nagródź miłość i wierność Władysława Twoim pokojem,
a osieroconą rodzinę otocz swoją opieką.
Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Zebrzydowice, 22 kwietnia 2015 roku.

 

 


 

 

 

Nasza parafia uhonorowana tytułem przyjaciela SP-2

We czwartek 23 kwietnia, tradycyjnie już, w uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, o godz. 9.00 odprawiona została Msza św. dla uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców Szkoły Podstawowej nr. 2, której patronuje ten święty. Eucharystię koncelebrowali ks. Proboszcz Jerzy Serwin oraz ks. Ryszard – katecheta w SP-2.
Podczas dalszego ciągu uroczystości w budynku szkolnym, Dyrekcja Szkoły: p. dyr. Jolanta Gajęcka oraz p. v-ce dyr. Małgorzata Sadowska wręczyły ks. Proboszczowi dyplom, w którym parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Krakowie uhonorowana została tytułem „Przyjaciela Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie”, zgodnie ze stosowną uchwałą, podjętą przez Radę Pedagogiczną Szkoły.

 

 

 

Pogrzeb śp. Władysława Serwina

 

W niedzielę 19 kwietnia 2015 r. w wieku 77 lat zmarł, po długiej chorobie, śp. Władysław Serwin – ojciec naszego ks. proboszcza Jerzego. Cierpiał przez wiele lat i odszedł do Pana akurat w dzień Pański.
Świętojańska wspólnota parafialna natychmiast włączyła się do modlitw o wieczną szczęśliwość dla Zmarłego, a także o ukojenie bólu dla całej rodziny.

czytaj więcej…

 

 

Nowi ministranci

W niedzielę 19 kwietnia 2015 r. na Mszy św. z udziałem dzieci o godz. 10.30, odbyło się błogosławienie, a tym samym przyjęcie do grona ministrantów, czyli posługujących przy ołtarzu – siedmiu chłopców, którzy poszerzyli tę świętojańską wspólnotę młodych ludzi.

czytaj więcej…

 

 

BIERZMOWANIE A. D. 2015
WPROWADZENIE RELIKWII ŚW. JOANNY BERETTA-MOLA

W Wielki Wtorek, 31. marca, podczas wieczornej Mszy św., miała miejsce w naszej parafii podwójna uroczystość: bierzmowanie 47 gimnazjalistów oraz wprowadzenie do naszej świątyni relikwii św. Joanny Beretta-Mola. Szafarzem sakramentu bierzmowania był ks. Biskup Jan Szkodoń, koncelebrowaną Mszę św. odprawiali ks. biskup Jan, ks. Proboszcz Jerzy Serwin oraz pochodzący z naszej parafii ks. Andrzej Wasilewski-Kruk.

czytaj więcej…

 

 

ŚWIĘTOJAŃSKA DROGA KRZYŻOWA 2015

Jak co roku, w Niedzielę Palmową – 29 marca, wieczorem, odprawiona została na ulicach naszego osiedla Świętojańska Droga Krzyżowa. Nabożeństwu przewodniczył ks. Proboszcz. Rozważania prowadzili przedstawiciele parafialnych grup młodzieżowych.

czytaj więcej…

 

 

Niedziela z palmami

29 marca 2015 r. była niedzielą Męki Pańskiej, tradycyjnie zwana Niedzielą Palmową, podczas której przed Eucharystią są błogosławione i kropione wodą święconą barwne, ciekawie wykonane palmy Od kilka lat w naszej świętojańskiej wspólnocie przed Mszą św. z udziałem dzieci święcenie palm związane jest z konkursem na największą i najpiękniejszą palmę.

czytaj więcej…

 

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO
A. D. 2015

Uroczyste podjęcie Duchowej Adopcji miało miejsce w naszej świętojańskiej wspólnocie podczas Mszy św. o godz. 8.00 oraz 18.30. Poranną Mszę św. odprawiał ks. dr Krzysztof Sojka, zaś wieczorną ks. proboszcz Jerzy Serwin. Celebransi w imieniu Kościoła, przyjmowali w składane przez wiernych przyrzeczenia.

czytaj więcej…

Czym została obdarowana nasza Świętojańska Wspólnota Parafialna w 2014 roku?

W naszej parafii chrzest przyjęło 85 dzieci (mniej o 4).
W roku 2014 rozdaliśmy 161 tys. Komunii św. (13 tys. więcej).
Do sakramentu bierzmowania udzielanego przez Ks. bp Jana Zająca przystąpiło 75 osób spośród młodzieży gimnazjalnej, oraz 7 osób dorosłych przez ks. bp. Grzegorza Rysia.
W niedziele 19 października na wszystkich Mszach św. było obecnych 3 264 (1903 kobiety i 1361 mężczyzn); (mniej o 803). Do Komunii św. przystąpiło 1103 osób (789 kobiet i 314 mężczyzn); (mniej o158).
2 567 chorym zaniesiono Komunię św. – z czego 2 166 Komunii zaniosło 14. naszych nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Sakramentu namaszczenia chorych udzielono 447 chorym (w tym 378 osobom na dwóch Mszach św. z udzieleniem sakramentu namaszczenia).
W naszej parafii zostało pobłogosławionych 15 małżeństw sakramentalnych (o 6 mniej, w 2013 było 25), a wygłoszonych zapowiedzi przedślubnych 76 (o 22 mniej). Na wieczny spoczynek zostało odprowadzonych 71 zmarłych z naszej parafii (17 pogrzebów mniej).

czytaj więcej…

KINO DOBRE DLA DUSZY

Od listopada 2014 r. w naszej Parafii, w salce oazowej w soboty wyświetlane są wartościowe filmy dla dzieci, młodzieży i starszych. Akcja ta nazywa się KINO DOBRE DLA DUSZY. Filmy te wyświetlane są za zgodą ZAiKSu. Zachęcamy do skorzystania z tej propozycji. Plan projekcji filmów w KINIE DOBRYM DLA DUSZY poniżej.

repertuar kina –> kliknij

 

  Różańcowy Szlak

Nasze zaangażowanie się w przygotowanie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r. może się wyrazić w modlitwie, którą nazwano „Różańcowy Szlak”. Będzie trwała dwadzieścia miesięcy, a więc tyle, ile jest tajemnic różańca i tyle, ile zostało do ŚDM. Jeśli ktoś rozpocznie modlitwę jednym dziesiątkiem różańca w grudniu b.r., to zakończy w lipcu 2016 r, a więc w miesiącu, w którym będziemy przeżywać Światowe Dni Młodzieży. W ten sposób idąc „Różańcowym Szlakiem” można się przygotować do tego wielkiego wydarzenia. Na tę duchową przygodę zapraszamy wszystkich, również ludzi młodych. Dużą pomocą w naszej modlitwie są małe książeczki „Różańcowy Szlak” poświęcone poszczególnym tajemnicom różańca, pomagające przeżywać przez cały miesiąc jedną tajemnicę. Książeczki z serii „Różańcowy Szlak” można nabyć w kiosku parafialnym. Szczegóły na ulotkach pod chórem i na stronie internetowej.

czytaj więcej…

 

 

   ZBIERAMY ZŁOM METALI  KOLOROWYCH

Jak informowaliśmy, na wykonanie drzwi do naszej świątyni rozpoczęta została zbiórka złomu brązu i metali kolorowych: mosiądzu, miedzi, cyny.

Co może być w naszych domach źródłem tych metali? Oto konkretne przykłady metalowych przedmiotów zalegających w naszych piwnicach, altankach czy pawlaczach.

czytaj więcej…

 

ARCHIWUM

Comments are closed.