Aktualności

 PARAFIALNE AKTUALNOŚCI

 

TEN CZAS JEST DLA CIEBIE.

Od trzech lat w kaplicy Świętych Janów w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza 117 w każdą środę od 19.00 do 20.00 masz możliwość ADORACJI PANA JEZUSA w zupełnej ciszy. Po Adoracji zapraszam na SPACER MIŁOSIERDZIA wokół kościoła Św. Jana Chrzciciela. Chcesz porozmawiać? Chcesz, by ktoś Cię wysłuchał? Chcesz się wyspowiadać? Zapraszam i zachęcam po modlitwie w kaplicy od 20.00. POSZUKAJMY WSPÓLNIE ŚLADÓW JEZUSA.

Ks. Ryszard Gacek

 Aby powiększyć, kliknij wybrany plakat

 

 

Występ chłopięcego chóru Pueri Cantores Sancti Joseph

W drugą niedzielę Adwentu, 10 grudnia, na Mszy Świętej o godz. 12.00 animacji muzycznej podjął się chłopięcy chór: Pueri Cantores Sancti Joseph, działający przy parafii św. Józefa na os. Kalinowym.

czytaj więcej…

 

 

Poświęcenie figury Matki Bożej

W piątek 8 grudnia 2017 r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, wieczorna koncelebrowana Msza św. o godz. 18.00, sprawowana przez ks. proboszcza Jerzego Serwina i ks. Łukasza Nizio, była Eucharystią szczególną. W tym bowiem dniu swoje patronalne święto obchodzą dziewczęta.

czytaj więcej…

 

 

Rekolekcje z o. Josephem Vadakkelem (XV)

Już raz kolejny, gościliśmy w naszej parafii dniu 26 listopada o. dr Josepha Vadakkela, charyzmatyka i misjonarza z Indii, który przeprowadził jednodniowe rekolekcje ewangelizacyjne, których myśl przewodnia brzmiała: „Uzdrawiająca moc Eucharystii”.
Spotkanie uczestników rozpoczęło się popołudniową, parafialną Mszą św., którą koncelebrowali nasz gość oraz ks. Mariusz Susek.

czytaj więcej…

 

 

Koncert organowy w naszej świątyni

W ramach XIII Archidiecezjalnych Dni Muzyki Kościelnej w Krakowie, w kościele naszym, miał miejsce w dniu 19 listopada koncert organowy, absolwentów Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie.
Spotkanie rozpoczął ks. Paweł Ochocki, który w słowie wstępnym przywitał p. dr. Marka Wolaka – wykładowcę Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie, a także jego studentów, absolwentów tegoż Instytutu: panią Marię Cebulę, pana Józefa Łukasza i pana Łukasza Sanderę. Wykonawcy ci zasiedli za kontuarem naszych, parafialnych organów.

czytaj więcej…

 

 

ŚWIĘTOJAŃSKIE DRZWI WIARY
spotkanie z prof. W. Kućmą i prof. K. Ożogiem

Większość wielkich artystycznych dzieł wzbudza kontrowersje: jednym się podoba, a drugim nie. Nie każdy przecież jest znawcą sztuki i aby zrozumieć zamysł autora, potrzebny jest komentarz, który przybliży, zawarte przez artystę w dziele przesłanie. Temu celowi służyło spotkanie z autorem Świętojańskich Drzwi Wiary p. prof. Wincentym Kućmą oraz p. prof. Krzysztofem Ożogiem – historykiem, jakie odbyło się w naszej parafialnej auli w dniu 14. listopada br.

czytaj więcej…

 

 

Parafialna Pielgrzymka na Jasną Górę

Po raz kolejny parafia nasza pielgrzymowała na Jasną Górę, jako dziękczynienie za dar 35-lecia powstania parafii i uzyskania pozwolenia na budowę naszej świątyni.
Pątnicy dwoma autokarami, pod duchową opieką ks. Proboszcza i s. Marii Magdaleny, wyruszyli rankiem na pielgrzymi szlak. Droga upłynęła na wspólnej modlitwie, śpiewie Godzinek ku czci Matki Bożej oraz pieśni religijnych.

czytaj więcej…

 

 

 

IV. BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Już po raz czwarty, w przeddzień wigilii uroczystości Wszystkich Świętych, 30 października, zorganizowany został Bal Wszystkich Świętych. Można więc powiedzieć, że tworzy się nowa tradycja, stanowiąc przeciwwagę dla nachalnie promowanego przez różne środowiska, obcego polskiej kulturze i tradycji, pogańskiego Halloween. Bal ten rozpoczął się Mszą św. o godz. 17.00, gdyż jak wspomniał na wstępie ks. Ryszard, w Eucharystii spotykamy się z Panem Bogiem, wraz ze świętymi, w duchowej łączności z nimi

czytaj więcej…

 

 

Wykład ks. prof. Dariusza Oko – „Zagrożenia gender”

W dniu 10 października gościliśmy w nasze parafii ks. prof. Dariusza Oko.
Ks. Dariusz Oko jest kapłanem archidiecezji krakowskie, dr teologii oraz dr hab. filozofii. Jest kierownikiem Wydziału Filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Spotkanie rozpoczęło się wieczorna Mszą św., którą koncelebrował wraz z ks. proboszczem Jerzym Serwinem.

czytaj więcej…

 

 

RÓŻANIEC DO GRANIC – MODLITWA RÓŻAŃCOWA DOOKOŁA POLSKI

Modlitwa „Różaniec do granic”, to inicjatywą ludzi świeckich, zaakceptowana przez Episkopat Polski i polegała na odmówieniu 4 części różańca w specjalnych, wyznaczonych strefach nadgranicznych. W tym celu wyznaczono na terenie Polski, w granicznych diecezjach ok. 300 tzw. kościołów stacyjnych.
W dniu 7 października również wyruszała z naszej parafii pielgrzymka, do Lipnicy Wielkiej na Orawie, do znajdującego się tam kościoła pw. św. Łukasza Ewangelisty.

czytaj więcej…

 

 

WIZYTACJA KANONICZNA ks. bp. JANA SZKODONIA 22-24 września

Jednym z ważnych wydarzeń każdej wspólnoty parafialnej jest przewidziana w prawie Kościoła wizytacja kanoniczna przeprowadzana przez biskupa ordynariusza diecezji lub przez jednego z biskupów pomocniczych. Wizytację kanoniczną, przeżywaliśmy w naszej Parafii po raz szósty.

czytaj więcej…

 

 

BRAT ELIA CATALDO W NASZEJ ŚWIĘTOJAŃSKIEJ PARAFII

W sobotę 16 września 2017 r. mięliśmy zaszczyt i radość gościć br. Eliasza Cataldo w naszej świątyni, podczas wieczornej  Mszy św. Wieczorem świątynię naszą wypełniły tłumy wiernych, którzy przybyli z różnych stron Polski, a także z zagranicy (Czechy, Słowacja, Ukraina). Sporo wśród nich było dużo ludzi chorych, zwłaszcza dzieci.

czytaj więcej…

*****

 

Podsumowanie roku 2016 i ambitne plany na przyszłość …

W ubiegłym 2016 roku doświadczyliśmy w naszym mieście i parafii, łaski Światowych Dni Młodzieży i obecności ponad dwu milionowej rzeszy młodych z całego świata pod przewodnictwem Papieża Franciszka. Te wydarzenia wspaniale wkomponowały się w trwający Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia Bożego i 1050-lecie Chrztu Polski. Niewątpliwie był to rok umocnienia naszej wiary, nadziei i miłości. Nasza parafia gościła ponad 1600 młodych ludzi z różnych zakątków świata, gdzie znaleźli na te dni dom, opiekę i zaznali wiele miłości. Ponad 50 osobowa grupa woluntariuszy spośród młodzieży jaki dorosłych z naszej parafii służyła im w ciągu tego tygodnia – za co jeszcze raz wyrażam głęboką wdzięczność. Gościliśmy w również kilkunastu biskupów, głównie z Włoch, którzy w naszym kościele sprawowali Mszę św. jak również głosili homilie i katechezy. Wieczorami w ramach Festiwalu Młodych występowało wielu artystów, dzieląc się swoimi talentami, świadectwem wiary i piękna wspólnoty Kościoła.
W czerwcu dokonywaliśmy wyborów do nowej Duszpasterskie Rady Parafialnej po zakończonej trzyletniej kadencji dotychczasowej Rady.
A co doświadczyliśmy w tym co dopiero zakończonym roku jako wspólnota parafialna?

czytaj więcej…

 

ARCHIWUM

Comments are closed.