Sakrament pokuty

CHCĄC DOBRZE I OWOCNIE SKORZYSTAĆ Z SAKRAMENTU POKUTY NALEŻY:

  •  pomodlić się przed i po spowiedzi przed Najświętszym Sakramentem
  • dokładny rachunek sumienia wykonać z pomocą modlitwy do Ducha świętego i tekstu z książeczki,
  • przedstawić się (wiek i stan cywilny)
  •  przy wyznawaniu grzechów ciężkich zawsze podawać ich liczbę i ważne  okoliczności
  • zrobić jedno, konkretne, mocne i przemyślane postanowienie poprawy
  • po spowiedzi modlitwa dziękczynna i odprawienie zadanej pokuty.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTAW TYGODNIU
codziennie od         6.30 – 8.00 i od 18.00 – 19.00

W RAZIE WĄTPLIWOŚCI I TRUDNOŚCI MOŻNA SKORZYSTAĆ

  • z rozmowy z kapłanem w środy o 19.15 w kancelarii,
  • w poradni od uzależnień  w poniedziałki o 18.00 w salce,
  •  w poradni prawnej w piątki 17.00 – 18.00 w poczekalni przed kancelarią.