Krąg Biblijny

Krąg Biblijny zaprasza wszystkich chętnych
do rozważań nad tekstem Pisma Świętego
każdy czwartek o godzinie 19:30, w salce  im. ks,. Franciszka Blachnickiego (budynek plebanii – parter)