Duszpasterska Rada Parafialna

 

Regulamin Duszpasterskiej Rady Parafialnej → tutaj kliknij plik pdf

DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA
kadencja na lata 2019-2022

z urzędu:z nominacji: z wyboru parafian:
ks. Nizio Łukasz Boligłowa Elżbieta Czapnik Andrzej
ks. Małysa Daniel Oleniacz Robert Franaszek Antonii
ks. Pietrzak Dariusz Panoś Natalia Grabowska Wiesława
s. Samuela Oknińska CSFM (od września 2021) Sikora Andrzej Kawecki Stanisław
Dankiewicz PiotrSuder LeszekKiresztura Zdzisław
Ślęczek Karol Kmiecik Paweł
Ślusarczyk ElżbietaKowal Tomasz
Wójcik BożenaPiłat Kazimiera
Słodkowicz Anna
Swatowska Ewa
Ślęczek Agnieszka
Tuleja Maria
Zawisza Czesław

 

ROK PRACY 2021/22

Notatka z posiedzenia Duszpasterskiej Rady Parafialnej (DRP) 09.09. 2021 r.

W dniu 9 września 2021 r. odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej (DRP). Na początku ks. Proboszcz powitał s. Samuelę Oknińską – nową przełożoną sióstr Nazaretanek, która zastąpiła s. Hiacyntę Niewiadomską. Powitał także ks. Grzegorza Kurzec, który zastąpił ks. Daniela Małysę. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali Kalendarium Parafialne, wykaz Wspólnot i Grup działających w parafii oraz informację z drugiego roku działalności DRP. Następnie ks. Proboszcz przedstawił inicjatywy i plany gospodarcze. Do ważnych zadań należy wymiana okien w kościele, montaż urządzeń CO w zakrystii i na dwóch kondygnacjach nad zakrystią oraz w kaplicy adoracji, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, wymiana gniazdek we wszystkich budynkach parafii, zakończenie prac wokół groty Matki Bożej, krypty i kurhanu. Ks. Proboszcz wyjaśnił, że te ostanie wymienione prace będą mogły być kontynuowane, bowiem otrzymał pozytywną decyzję Konserwatora Zabytków. Kolejne zadanie to udoskonalenie wyposażenia pomieszczenia gospodarczego w kościele pod chórem, doprowadzenie m.in. wody, podgrzewacza, zamontowanie zlewozmywaka. Przewidziano też opracowanie planu kapitalnego remontu infrastruktury plebanii. W 2022 roku zaplanowano rozpoczęcie obchodów 40-lecia Parafii, które zakończą się w czerwcu 2023 roku. W tym okresie odbędą się Misje w parafii i inne dzieła duchowe dla uczczenia tego Jubileuszu. Dalszym punktem spotkania była informacja o wydarzeniach parafialnych w ostatnim okresie. W lipcu b.r. odbył się wyjazd dzieci i młodzieży (42 osoby) w Bieszczady pod opieką ks. Dariusza. W rekolekcjach Ruchu Światło-Życie uczestniczyło 20 osób. Zorganizowano Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie (19. 08. 2021 r.). W dniu 22 sierpnia odbyło się Rekodziękczynienie w Kalwarii Zebrzydowskiej – podczas tej uroczystości pobłogosławieni zostali do posługi animatora muzycznego – Małgorzata Branicka, animatora liturgicznego – Andrzej Kmiecik, animatora Oazy Dzieci Bożych – Szymon Mars. Kolejną inicjatywą była nowenna przed beatyfikacją Sług Bożych s. Róży Marii Czackiej i ks. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz nowenna przed peregrynacją relikwii błogosławionego ks. Michaela McGivneya. We wrześniu odbyła się też XXIX Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii.
Następnie ks. Proboszcz przedstawił sprawy duszpasterskie w parafii oraz szczegółowo omówił kalendarium parafialne na nadchodzący rok formacyjny.
Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo kapłanów.

======================================================================

Sprawozdanie ze spotkania Duszpasterskiej Rady Parafialnej
w dniu 3 października 2019 r. -(ukonstytuowanie się DRP)

W dniu 3 października br. odbyło się pierwsze spotkanie wybranej w dniu 2 czerwca br. nowej Duszpasterskiej Rady Parafialnej (DRP). Spotkanie miało uroczysty charakter. Ks. Proboszcz po wspólnej modlitwie przywitał siedmiu nowych członków i poprosił o wzajemne przedstawienie się w celu bliższego poznania. Następnie dokonano wyboru przewodniczącego DRP, zastępcy, sekretarza, skarbnika oraz osoby do współpracy z redakcją Głosu Świętojańskiego (przekazywanie tekstów sprawozdań ze spotkań DRP do gazety):
• przewodniczącym DRP na kolejną kadencję został wybrany jednogłośnie (26 głosów) p. Antoni Franaszek
• zastępcami przewodniczącego zostali pp: Maria Tuleja i Andrzej Czapnik
• sekretarzem DRP – p. Kazimiera Piłat
• skarbnikiem DRP – p. Bożena Wójcik
Te osoby również uzyskały w pełni aprobatę członków DRP
• do współpracy z redakcją Głosu Świętojańskiego zgłosiła się p. Elżbieta Boligłowa (za swoją deklarację współpracy została nagrodzona oklaskami przez zebranych).
Przekazano podziękowania p. Annie Słodkowicz pełniącej dotychczas funkcję skarbnika (p. Słodkowicz zrezygnowała z tej funkcji w nowej kadencji Rady).
Następnie została przekazana wszystkim informacja ze spotkania DRP w dniu18.06.2019 r. (podsumowanie prac z poprzedniej 3-letniej kadencji). Zostało rozdane Kalendarium Parafialne 2019-2020 w celu zapoznania się z czekającymi wydarzeniami oraz przekazanie ich członkom poszczególnych grup i wspólnot parafialnych. Następnie Ks. Proboszcz omówił inicjatywy i plany gospodarcze oraz sprawy duszpasterskie.

Komentarze są wyłączone.