Duszpasterska Rada Parafialna

 

Regulamin Duszpasterskiej Rady Parafialnej → tutaj kliknij plik pdf

LISTA KANDYDATÓW DO DUSZPASTERSKIEJ RADY PARAFIALNEJ W PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W KRAKOWIE

lpnazwisko i imięWiekZawódZamieszkałyZe wspólnoty
1.Boligłowa Elżbieta 63 pracownik naukowy ul. Kwartowa Żywy Różaniec
2.Coufał Urszula 63 emeryt ul. Strzelców
3.Czapnik Andrzej 71 emeryt ul. Promienistych Nadzw. Szafarz Komunii św.
4.Dąbrowski Piotr 48 ekonomista ul. Dobrego Pasterza Rycerze Kolumba
5.Franaszek Antoni 66 nauczyciel emeryt ul. Naczelna Nadzw. Szafarz Komunii św.
6.Grabowska Wiesława 62 prac.umysł. ul. Rozrywka Wody Jordanu
7.Jakubowski Marek 56 tokarz ul. Powstańców Nadzw. Szafarz Komunii św.
8.Karpiński Eugeniusz 71 wojskowy emeryt ul. Powstańców Nadz. Szafarz Komunii św.
9.Kawecki Stanisław 66 emeryt ul. Słoneckiego Zrzeszenie Kolejarzy
10.Kiresztura Zdzisław 73 emerytowany dziennikarz ul. Strzelców Głos Świętojański
11.Kmiecik Paweł47informatykul. RozrywkaNadzw. Szafarz Komunii św.
12.Kowal Tomasz39 chemikul. Dobrego Pasterza Nadzw. Szafarz Komunii św.
13.Mika Zbigniew 73emeryt ul. Strzelców Żywy Różaniec
14.Miksa Zofia 52krawcowaul. Eminowicza Wody Jordanu
15.Oleniacz Robert 49nauczyciel akademicki ul. Reduty Wody Jordanu
16.Panoś Natalia 20student ul. Reduty Psalterion
17.Piłat Kazimiera 69 emerytka ul. Dobrego Pasterza Żywy Różaniec
18.Sikora Andrzej 62technik elektryk ul. Brzechwy Rada Parafialna
19.Słabicka Ewa 72emerytka ul. Strzelców Grupa charytatywna
20.Słodkowicz Anna 73emeryt ul. Dobrego PasterzaWody Jordanu
21.Suder Leszek 67elektronik ul. Strzelców Nadz. Szafarz Komunii św.
22.Swatowska Ewa 21 student ul. Strzelców .Oaza młodzieżowa
23.Ślęczek Agnieszka 50pracownik umysłowy ul. Brzechwy Diakonia Wyzwolenia
24.Ślęczek Karol 19student ul. Brzechwy Lektor
25.Ślusarczyk Elżbieta 74emeryt ul. PowstańcówKoło Przyjaciół Radia Maryja
26.Tuleja Maria 77emeryt ul. Strzelców Żywy Różaniec
27.Wójcik Bożena 67emerytkaul. Reduty Diakonia modlitwy
28.Zawisza Czesław 62wojskowy emeryt ul. Strzelców Rycerze Kolumba

Komentarze są wyłączone.