Duszpasterska Rada Parafialna

 

Regulamin Duszpasterskiej Rady Parafialnej → tutaj kliknij plik pdf

DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA
kadencja na lata 2019-2022

z urzędu:z nominacji: z wyboru parafian:
ks. Nizio Łukasz Boligłowa Elżbieta Czapnik Andrzej
ks. Małysa Daniel Oleniacz Robert Franaszek Antonii
ks. Pietrzak Dariusz Panoś Natalia Grabowska Wiesława
s. Hiacynta Niewiadomska CSFM Sikora Andrzej Kawecki Stanisław
Dankiewicz PiotrSuder LeszekKiresztura Zdzisław
Ślęczek Karol Kmiecik Paweł
Ślusarczyk ElżbietaKowal Tomasz
Wójcik BożenaPiłat Kazimiera
Słodkowicz Anna
Swatowska Ewa
Ślęczek Agnieszka
Tuleja Maria
Zawisza Czesław

Notatka z posiedzenia Duszpasterskiej Rady Parafialnej  22.04. 2021 r.

Kolejne spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej (DRP) odbyło się 22 kwietnia 2021 r. Na początku zebrania, bez uwag przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia DRP (11.02. 2021r. Następnie Ks. Proboszcz poinformował o zakończeniu wszelkich spłat i zobowiązań związanych z ogrzewaniem naszego kościoła. Zostały też uregulowane pensje zatrudnionych pracowników i bieżące rachunki za prąd, ciepło z MPEC, gaz oraz inne media. Zasygnalizował o nabyciu świeczników wotywnych oraz kweście na zakup zestawu (laptop, kamery) do transmisji Mszy św. i uroczystości parafialnych on-line.
W planach gospodarczych Ks. Proboszcz przewiduje wymianę okien w kościele i izolację stropu. Prace te zostaną podjęte po zabezpieczeniu środków finansowych. Obecnie prowadzone są rozmowy z przedstawicielami firm i wybranie tej, która podejmie to wyzwanie. Zakres prac będzie obejmował demontaż obecnych stalowych i montaż nowych okien aluminiowych z zachowaniem w całości wykonanych witraży. Zaplanowano też montaż klimakonwektorów w zakrystii i na dwóch kondygnacjach nad zakrystią.
W dalszej części zebrania Ks. Proboszcz skupił się na przedstawieniu wydarzeń duszpasterskich w minionym okresie. Do ważniejszych należy wymienić: prowadzenie przez poszczególne grupy i wspólnoty naszego kościoła 40 – godzinnego nabożeństwa oraz w kolejne piątki Wielkiego Postu, Drogi Krzyżowej o godzinie 8.00, 17.00 (dla dzieci) i 17.45. Młodzież oazowa uczestniczyła w co miesięcznej Adoracji Najświętszego Sakramentu – Owoce Ducha Świętego – w kolejnych tematach: uprzejmość, dobroć, wierność. W okresie Wielkiego Postu nasza Świątynia została wybrana jako Kościół Stacyjny i 18 marca odprawiono Mszę św., której przewodniczył Ks. abp. Marek Jędraszewski. Odbyły się też Rekolekcje Wielkopostne w odrębnych terminach dla młodzieży uczącej się i pracującej oraz dorosłych. W Diecezjalnych Obchodach Dnia Świętości Życia oraz inauguracji Roku Rodziny „Amoris laetitia” nasz dekanat reprezentowali Bożena i Robert Oleniaczowie. W lutym odbył się wykład „Całun Turyński – relikwia na czasy współczesne”, który wygłosił Ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UP JPII. W kwietniu, kolejny wykład „Mowa jest srebrem, milczenie złotem” o duchowości św. Józefa przeprowadził Ks. dr hab. Witold Ostafiński.
Następnie Ks. Proboszcz przedstawił Kalendarium Parafialne do 29.06.2021 r. Pod koniec spotkania Ks. Łukasz poinformował o przekazaniu S. Albertynkom 6 tys. szt. maseczek, które zostaną rozprowadzone wśród ubogich otrzymujących wsparcie w jadłodajni. Dodał, że 7 maja w naszym Kościele będzie Diecezjalna Adoracja Najświętszego Sakramentu z udziałem Domowego Kościoła. Z kolei Ks. Dariusz poinformował o Błogosławieństwie Ministrantów Słowa Bożego dla obecnie odbywających kurs.
Kolejne spotkanie DRP zaplanowano na 22 czerwca b.r. Spotkanie zakończono wspólną modlitwą i błogosławieństwem Ks. Proboszcza

Elżbieta Boligłowa

Notatka z posiedzenia Duszpasterskiej Rady Parafialnej  11.02. 2021 r.

W nowym roku kalendarzowym, pierwsze spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej (DRP) odbyło się 11 lutego. Na początku zebrania, bez uwag przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia DRP (12.11.2020 r.). Po przedstawieniu programu spotkania, ks. Proboszcz omówił inicjatywy i plany gospodarcze. Poinformował, że dalsze prace termomodernizacyjne dotyczące wymiany okien i izolacji stropu kościoła będą kontynuowane, ale po spłaceniu dotychczasowych zobowiązań finansowych związanych z ogrzewaniem (ok. 80 tys. zł). W lutym b.r., na bocznej ścianie naszego Kościoła pod chórem zamontowano ofiaromat (elektroniczna taca). Urządzenie to pozwala złożyć ofiarę 10, 20, 50, 100 zł. za pomocą transakcji bezgotówkowej (karty, telefonu, czy zegarka). W grudniu 2020 roku ks. Proboszcz otrzymał decyzję Konserwatora Zabytków na kontynuowanie prac wokół krypty. Decyzja ta dotyczy zamontowania odpowiednich barierek wokół krypty (kute) i zewnętrznych lamp oświetleniowych, które zachowają zabytkowy charakter otoczenia w sąsiedztwie kaplicy św. Janów. W planach jest też kontynuacja podjętych działań wewnątrz krypty, budowa groty Matki Bożej, wykonanie krzyży kamiennych na cmentarzu wokół Kościoła oraz prac ogrodniczych.
Następnym punktem tego spotkania było przedstawienie wydarzeń duszpasterskich z minionego okresu. Ks. Proboszcz wspomniał pierwszą rocznicę śmierci +ks. prałata Grzegorza Cekiery, którą poprzedziła Wieczernica. Dziękował wszystkim parafianom, którzy włączyli się do upamiętnienia tej uroczystości. W listopadzie 2020 r. odbyła się miesięczna katecheza „Przymierze Boga z człowiekiem i co z tego wynika”, którą prowadził ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UP JPII. W grudniu kolejną katechezę „Jezus i człowiek współczesny – świadectwo papieża Jana Pawła II” przeprowadził ks. dr hab. Robert Woźniak, prof. UP JPII. Archidiecezja Krakowska pierwszy raz ogłosiła konkurs „Błogosławieni Miłosierni 2020”, w którym I miejsce przyznano Grupie Charytatywnej wraz z wolontariatem Diakonii Życia działającej przy Parafii Jana Chrzciciela. W działania pomocowe dla osób i rodzin potrzebujących wsparcia zaangażowani byli także wolontariusze z parafii, a wśród nich m.in. Rycerze Kolumba, nadzwyczajni szafarze Komunii św. Przyjęto nowych kandydatów na ministrantów oraz członków Rycerzy Kolumba. W grudniu, w naszym Kościele wystawiono relikwie bł. ks. Michaela McGivney’a założyciela organizacji katolickiej mężczyzn Rycerzy Kolumba. Odbyły się też Rekolekcje Adwentowe, które prowadził ks. Ryszard Gacek. Na koniec spotkania ks. Proboszcz dziękował za pomoc w rozprowadzeniu opłatków, świec wigilijnych oraz zaproszeń na jubileusze małżeńskie i I rocznicę Chrztu świętego. Następnie ks. Proboszcz przedstawił Kalendarium Parafialne do 29.04.2021 r. Kolejne spotkanie DRP i Komitetu IX Spotkań Świętojańskich zaplanowano na 15 kwietnia b.r. Spotkanie zakończono wspólną modlitwą i błogosławieństwem ks. Proboszcza.

Elżbieta Boligłowa

Notatka ze spotkania DRP w dniu 12.11.2020 roku

Kolejne spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej (DRP) odbyło się 12 listopada 2020 roku. Na początku tego zebrania, bez uwag przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia DRP (10.09.2020 r.). Następnie, ks. Proboszcz przedstawił krótko program spotkania. Omówił inicjatywy gospodarcze: m.in. wykonanie izolacji pionowej piwnicy pod schodami kościoła od strony wschodniej, zakupienie dozowników na wodę świeconą i płyn dezynfekcyjny, gromadzenie funduszy na spłatę wykonanych prac związanych z ogrzewaniem kościoła (pozostało do spłaty ok.100 tys. zł), czy zaprojektowania nowych barier i oświetlenia wokół krypty zachowując zabytkowy charakter otoczenia w sąsiedztwie kaplicy św. Janów (decyzja Konserwatora Zabytków). Inne prace na ten trudny czas zostały wstrzymane.
W tym miejscu ks. Proboszcz poinformował, że z uwagi na pandemię udział parafian w niedzielnych mszach św. jest ograniczony, dlatego podziękował wszystkim którzy rozumieją ten problem i starają się wspierać potrzeby naszego Kościoła przez datki na tacę, czy wpłaty na konto .
Następnie podsumowano wydarzenia duszpasterskie z minionego okresu. Odbyły się pielgrzymki: Rodzin do Kalwarii, Parafialna do Sanktuarium w Mogile, Róż Żywego Różańca do Łagiewnik, Ogólnopolska Apostolatu Margaretka do Łagiewnik. W październiku każdego dnia odmawiano w kościele różaniec, który prowadziły grupy i wspólnoty parafialne. Ponadto, przez dwie niedziele o godz.16.00 odmawiano różaniec ewangelizacyjny w wybranych miejscach na terenie parafii.
Ks. Proboszcz poinformował, że w Tygodniu Misyjnym na pomoc Nazaretankom w Ghanie zebrano 5890 zł. Siostry za złożone datki ofiarowały darczyńcom na pamiątkę zakładki do książek. Działalność misyjną sióstr prezentuje film udostępniony na stronie internetowej parafii. W tym roku 11 października obchodzono XX Dzień Papieski. Na fundusz stypendialny zebrano kwotę 6270 zł.
Następnym punktem spotkania było przedstawienie przez ks. Proboszcza Kalendarium Parafialne do 22.01.2021 r. Z ważnych wydarzeń należy wymienić m.in. inicjatywę Oazy młodzieżowej, która w drugie piątki miesiąca aż do czerwca po wieczornej mszy św. prowadzi modlitwę uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem. Tematem spotkań „Po owocach ich poznacie” są rozważania o roli owoców Ducha Świętego w naszym życiu. W dniu 14. 11. 2020 r., w I rocznicę śmierci ks. Grzegorza Cekiery zorganizowano Wieczornicę o godz. 19.30, a 15. 11. 2020 r. o godz. 12.00 odbyła się msza św., którą odprawił ks. prałat Jan Franczak natomiast kazanie wygłosił ks. Jacek Kućmier. W dniu 17 listopada odbyło się spotkanie Wspólnoty Wody Jordanu z ks. Romanem Bogacz, który przedstawił wykład „ Przymierze człowieka z Bogiem i co z tego wynika…”. Zaplanowano też Rekolekcje Adwentowe (20 – 23.12. 2020 r.), które poprowadzi ks. Ryszard Gacek.
Na spotkaniu ustalono, że Wizyta Duszpasterska, Jasełka Grupy Misyjnej, opłatek wszystkich wspólnot dorosłych, młodzieżowych i dziecięcych odbędą się o ile pozwolą na to wytyczne obowiązujące w czasie pandemii podawane przez władze państwowe i kościelne. Zaproszenia na jubileusze będą rozprowadzane przez nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.
Na koniec przedstawiono zasady rozprowadzenia opłatków i świec wigilijnych. Spotkanie zakończyło się modlitwą.

Elżbieta Boligłowa

Sprawozdanie ze spotkania Duszpasterskiej Rady Parafialnej
w dniu 3 października 2019 r. -(ukonstytuowanie się DRP)

W dniu 3 października br. odbyło się pierwsze spotkanie wybranej w dniu 2 czerwca br. nowej Duszpasterskiej Rady Parafialnej (DRP). Spotkanie miało uroczysty charakter. Ks. Proboszcz po wspólnej modlitwie przywitał siedmiu nowych członków i poprosił o wzajemne przedstawienie się w celu bliższego poznania. Następnie dokonano wyboru przewodniczącego DRP, zastępcy, sekretarza, skarbnika oraz osoby do współpracy z redakcją Głosu Świętojańskiego (przekazywanie tekstów sprawozdań ze spotkań DRP do gazety):
• przewodniczącym DRP na kolejną kadencję został wybrany jednogłośnie (26 głosów) p. Antoni Franaszek
• zastępcami przewodniczącego zostali pp: Maria Tuleja i Andrzej Czapnik
• sekretarzem DRP – p. Kazimiera Piłat
• skarbnikiem DRP – p. Bożena Wójcik
Te osoby również uzyskały w pełni aprobatę członków DRP
• do współpracy z redakcją Głosu Świętojańskiego zgłosiła się p. Elżbieta Boligłowa (za swoją deklarację współpracy została nagrodzona oklaskami przez zebranych).
Przekazano podziękowania p. Annie Słodkowicz pełniącej dotychczas funkcję skarbnika (p. Słodkowicz zrezygnowała z tej funkcji w nowej kadencji Rady).
Następnie została przekazana wszystkim informacja ze spotkania DRP w dniu18.06.2019 r. (podsumowanie prac z poprzedniej 3-letniej kadencji). Zostało rozdane Kalendarium Parafialne 2019-2020 w celu zapoznania się z czekającymi wydarzeniami oraz przekazanie ich członkom poszczególnych grup i wspólnot parafialnych. Następnie Ks. Proboszcz omówił inicjatywy i plany gospodarcze oraz sprawy duszpasterskie.

Komentarze są wyłączone.