Duszpasterska Rada Parafialna

 

Regulamin Duszpasterskiej Rady Parafialnej → tutaj kliknij plik pdf

Na podstawie Statutu Duszpasterskiej Rady Parafialnej Archidiecezji Krakowskiej została powołana przez Ks. Proboszcza Duszpasterska Rada Parafialna na trzyletnią kadencję, którą tworzą:

DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA
kadencja na lata 2022-2025

z urzędu:z nominacji: z wyboru parafian:
ks. Nizio Łukasz Dąbrowski Piotr Boligłowa Elżbieta
ks. Pietrzak DariuszKiresztura Zdzisław Czapnik Andrzej
ks. Kurzec GrzegorzKmiecik Andrzej Franaszek Antonii
s. Samuela Oknińska CSFM ) Makarczyk Renata Franaszek Piotr
Dankiewicz PiotrOleniacz Robert Grabowska Wiesława
Sikora Andrzej Karpińska Zofia
Suder Leszek Kawecki Stanisław
Tomasik Jan Kmiecik Paweł
Knutelski Stanisław
Pawęzowski Janusz
Piłat Kazimiera
Ślęczek Agnieszka
Ślusarczyk Elżbieta

 

ROK PRACY 2022/23

2. Notatka z posiedzenia Duszpasterskiej Rady Parafialnej – 2022-11-16

W dniu 16 listopada 2022 r. odbyło się spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej (DRP). Na początku zebrania, bez uwag przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia DRP (08.09.2022 r.). Następnie ks. Proboszcz przedstawił plany gospodarcze i inicjatywy duszpasterskie. Do ważnych zadań należy kontynuowanie prac związanych z wymianą okien i montażem witraży w kościele. Tempo tych prac będzie zależało od warunków atmosferycznych, które w okresie zimowym mają szczególne znaczenie. Na ten cel kontynuowana jest zbiórka środków finansowych. Prowadzone są też prace związane z izolacją fundamentów salek katechetycznych, w pomieszczeniach pod chórem i porządkowe nad zakrystią. Zakończono prace przy grocie Matki Bożej i krypcie, jednak będzie jeszcze podjęty montaż nowych lamp zgodnie z decyzję Konserwatora Zabytków. Zamówiono banery na nowy rok liturgiczny oraz sprowadzono świece i opłatki wigilijne.
Inicjatywy duszpasterskie podjęte w ostatnim okresie m.in. to: XXX Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej, Dzień Modlitwy za Ukrainę – Droga Krzyżowa, Pielgrzymka do Sanktuarium w Mogile, XIIII Pielgrzymka Żywego Różańca do Łagiewnik, koncert z okazji 5-lecia chóru parafialnego Vox Clamantis, filmy: „Norte Dame płonie” oraz „Mediugorje”, „Johnny” dla parafian w Multikinie, Pielgrzymka Apostolatu Margaretka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Pielgrzymka Rycerzy Kolumba na Jasną Górę, wykłady ks. dr. Tadeusza Noska nt. „Wiara człowieka w świetle wiary Kościoła” oraz „Wiara w Boga i Kościół-Lud Boży” w ramach Synodalno-katechetycznych spotkań w parafii ze Wspólnotą dorosłych Ruchu Światło-Życie, Wody Jordanu.
Następnie ks. Proboszcz szczegółowo przedstawił kalendarium parafialne. Między innymi poinformował o organizowanej corocznej Parafialnej Pielgrzymki na Jasną Górę, Dniu Formacji Rycerzy Kolumba pod hasłem Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę, filmie „Prorok” dla parafian w Multikinie, rozprowadzaniu opłatków i świec wigilijnych, Rekolekcjach Adwentowych (17-21.12.2021 r.), które będzie prowadził ks. dr hab. Witold Ostafiński, prof. UPJPII. Planowana jest kolęda wg harmonogramu. Rozprowadzenie opłatków zaplanowano dwutorowo tzn. przez łączników, którzy będą zanosić opłatki, zaproszenia na rekolekcje adwentowe i zaproszenia na jubileusze. Opłatki i świece wigilijne będzie można także nabyć w niedzielę, w bocznej Kaplicy Kościoła, po każdej Mszy św. w godzinach 8.15-14.30; 18.45-20.30, a w dni powszednie po rannej Mszy św. (pod chórem) od 7.15 (po roratach) do godz. 8.00, a wieczorem od 18.00 do 19.30.
Zaplanowano opłatek z jasełkami dla wszystkich wspólnot parafialnych, których gospodarzem będzie Wspólnota dorosłych Wody Jordanu w dniu 08.01.2023 r., a dla wspólnot dziecięcych i młodzieżowych 22.01.2023 r.
Spotkanie DRP zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo ks. Proboszcza.
Następne spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej planowane jest 15 lutego 2023 roku.

1. Notatka ze spotkania Duszpasterskiej Rady Parafialnej 2022-09-08

W dniu 08 września 2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej (DRP), wybranej na kadencję 2022-2025. Na początku tego spotkania, ks. Proboszcz przedstawił nowych księży: ks. Michała Kwietnia, ks. Krzysztofa Rusnaka i następnie powitał nowych członków DRP.
Zgodnie z programem tego spotkania, dokonano wyboru przewodniczącego DRP na kolejną kadencję – został nim Pan Antoni Franaszek, zastępcą przewodniczącego Pan Stanisław Knutelski, sekretarzem Pani Kazimiera Piłat, skarbnikiem Pani Agnieszka Ślęczek. Do współpracy z Redakcją czasopisma Głos Świętojański wyraziła zgodę Elżbieta Boligłowa, która jednomyślnie została zaakceptowana. Rozdano wszystkim członkom DRP Kalendarium Parafialne informujące o czekających nas wydarzeniach 2022/2023. W dalszej kolejności ks. Proboszcz nawiązał do obchodów 40-lecia Parafii, które rozpoczęto 24 czerwca 2022 r. wydaniem książki „Dzieje Parafii Św. Jana Chrzciciela w Krakowie”, autorstwa: P. Franaszka, A. Franaszka, K. Ożoga. Przedstawił plany gospodarcze oraz inicjatywy duszpasterskie w parafii. Do podstawowych planów i zadań należy kontynuacja prac związanych z wymianą okien i montażem witraży w kościele, dokończenie prac przy krypcie i grocie MB, przygotowanie pomieszczeń – drugiej zakrystii, magazynu i WC pod chórem, przystąpienie do prac na plebanii związanych z poprawą infrastruktury, zlecenie projektu wystroju kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu z wyeksponowaniem posiadanych relikwii.
Inicjatywy duszpasterskie podjęte w ostatnim okresie to: wyjazd dzieci i młodzieży do Sarbinowa pod opieką ks. Dariusza, udział młodzieży w rekolekcjach archidiecezji krakowskiej, podziękowanie ks. Łukaszowi i ks. Dariuszowi za posługę w naszej parafii, pielgrzymka Ruchu Światło-Życie do Kalwarii Zebrzydowskiej. Ks. Proboszcz omówił też Kalendarium Parafialne m.in. w planie: XXX Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej(11.09), Dzień Modlitwy za Ukrainę – Droga Krzyżowa (14.09), Pielgrzymka do Sanktuarium w Mogile (19.09), XI Pielgrzymka Żywego Różańca do Łagiewnik (24.09), koncert z okazji 5-lecia chóru parafialnego Vox Clamantis (25.09), Pielgrzymka Apostolatu Margaretka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego (08.10), Pielgrzymka Rycerzy Kolumba na Jasną Górę (08.10), spotkanie z ks. dr Tadeuszem Noskiem w ramach Synodalno-katechetycznych spotkań w parafii ze Wspólnotą dorosłych Ruchu Światło-Życie, Wody Jordanu (11.10), Parafialna Pielgrzymka na Jasna Górę (19.11). W dalszej części tego spotkania przedstawiono harmonogram prowadzenia nabożeństw różańcowych oraz wykaz wspólnot i grup działających w parafii podległych poszczególnym kapłanom. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo ks. Proboszcza.

Komentarze są wyłączone.