Duszpasterska Rada Parafialna

 

Regulamin Duszpasterskiej Rady Parafialnej → tutaj kliknij plik pdf

DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA
kadencja na lata 2019-2022

z urzędu:z nominacji: z wyboru parafian:
ks. Nizio Łukasz Boligłowa Elżbieta Czapnik Andrzej
ks. Małysa Daniel Oleniacz Robert Franaszek Antonii
ks. Pietrzak Dariusz Panoś Natalia Grabowska Wiesława
s. Hiacynta Niewiadomska CSFM Sikora Andrzej Kawecki Stanisław
Dankiewicz PiotrSuder LeszekKiresztura Zdzisław
Ślęczek Karol Kmiecik Paweł
Ślusarczyk ElżbietaKowal Tomasz
Wójcik BożenaPiłat Kazimiera
Słodkowicz Anna
Swatowska Ewa
Ślęczek Agnieszka
Tuleja Maria
Zawisza Czesław

Sprawozdanie ze spotkania Duszpasterskiej Rady Parafialnej
w dniu 21.11.2019 r.

W związku z odejściem do Domu Pana ks. Prałata Grzegorza Cekiery spotkanie DRP miało szczególny charakter i było kontynuacją wcześniejszego nadzwyczajnego spotkania DRP, które odbyło się w dniu 17.11.br. o godz. 16.30. Wówczas, na tym spotkaniu przedstawiony został przez ks. Proboszcza „Program Uroczystości Pogrzebowych śp. ks. Prałata Grzegorza Cekiery w dniach 22 – 23.11.2019 r.” oraz przydzielono czynności do wykonania przez poszczególne wspólnoty. W okresie od 17.11-21.11.br. odbywały się spotkania robocze poszczególnych grup, które pod przewodnictwem wyznaczonego przez ks. Proboszcza kapłana przygotowywały się do uroczystości pogrzebowych.
Na spotkaniu w dniu 21.11.br. w pierwszej kolejności omówiono szczegółowo i zaakceptowano ostatecznie całokształt zadań wyznaczonych do zrealizowania w dniach 22-23.11.br. zarówno od strony liturgicznej jak i gospodarczej aby godnie pożegnać ks. Prałata.
Następnie ks. Proboszcz przedstawił opracowany wcześniej plan spotkania, który z uwagi na zaistniałe okoliczności musiał ulec modyfikacji. Ks. Proboszcz poinformował o dalszych pracach termomodernizacyjnych w kościele z przewidywanym terminem zakończenia w połowie grudnia br. Wraz z rozpoczęciem Adwentu wkraczamy w nowy Rok Liturgiczny oraz 3-letni program duszpasterski na lata 2019-2022, który będzie dotyczył pogłębienia wiedzy o Eucharystii.

Sprawozdanie ze spotkania Duszpasterskiej Rady Parafialnej
w dniu 3 października 2019 r.

W dniu 3 października br. odbyło się pierwsze spotkanie wybranej w dniu 2 czerwca br. nowej Duszpasterskiej Rady Parafialnej (DRP). Spotkanie miało uroczysty charakter. Ks. Proboszcz po wspólnej modlitwie przywitał siedmiu nowych członków i poprosił o wzajemne przedstawienie się w celu bliższego poznania. Następnie dokonano wyboru przewodniczącego DRP, zastępcy, sekretarza, skarbnika oraz osoby do współpracy z redakcją Głosu Świętojańskiego (przekazywanie tekstów sprawozdań ze spotkań DRP do gazety):
• przewodniczącym DRP na kolejną kadencję został wybrany jednogłośnie (26 głosów) p. Antoni Franaszek
• zastępcami przewodniczącego zostali pp: Maria Tuleja i Andrzej Czapnik
• sekretarzem DRP – p. Kazimiera Piłat
• skarbnikiem DRP – p. Bożena Wójcik
Te osoby również uzyskały w pełni aprobatę członków DRP
• do współpracy z redakcją Głosu Świętojańskiego zgłosiła się p. Elżbieta Boligłowa (za swoją deklarację współpracy została nagrodzona oklaskami przez zebranych).
Przekazano podziękowania p. Annie Słodkowicz pełniącej dotychczas funkcję skarbnika (p. Słodkowicz zrezygnowała z tej funkcji w nowej kadencji Rady).
Następnie została przekazana wszystkim informacja ze spotkania DRP w dniu18.06.2019 r. (podsumowanie prac z poprzedniej 3-letniej kadencji). Zostało rozdane Kalendarium Parafialne 2019-2020 w celu zapoznania się z czekającymi wydarzeniami oraz przekazanie ich członkom poszczególnych grup i wspólnot parafialnych. Następnie Ks. Proboszcz omówił inicjatywy i plany gospodarcze oraz sprawy duszpasterskie.

Komentarze są wyłączone.