Duszpasterska Rada Parafialna

 

Regulamin Duszpasterskiej Rady Parafialnej → tutaj kliknij plik pdf

DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA
kadencja na lata 2019-2022

z urzędu:z nominacji: z wyboru parafian:
ks. Nizio Łukasz Boligłowa Elżbieta Czapnik Andrzej
ks. Małysa Daniel Oleniacz Robert Franaszek Antonii
ks. Pietrzak Dariusz Panoś Natalia Grabowska Wiesława
s. Samuela Oknińska CSFM (od września 2021) Sikora Andrzej Kawecki Stanisław
Dankiewicz PiotrSuder LeszekKiresztura Zdzisław
Ślęczek Karol Kmiecik Paweł
Ślusarczyk ElżbietaKowal Tomasz
Wójcik BożenaPiłat Kazimiera
Słodkowicz Anna
Swatowska Ewa
Ślęczek Agnieszka
Tuleja Maria
Zawisza Czesław

 
 

ROK PRACY 2021/22

Notatka z posiedzenia Duszpasterskiej Rady Parafialnej 18. 11. 2021 r.

W dniu 18 listopada 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej (DRP).Na początku zebrania, bez uwag przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia DRP (09.09.2021r.). Ks. Proboszcz poinformował o zakończeniu prac związanych z doprowadzeniem CO do kaplicy, zakrystii i pomieszczeń nad nią oraz udoskonalenie wyposażenia pomieszczenia gospodarczego w kościele pod chórem. Następnie ks. Proboszcz przedstawił plany gospodarcze i inicjatywy duszpasterskie. Do ważnych zadań należy wymiana okien i montaż witraży w kościele. Na ten cel kontynuowana jest zbiórka środków finansowych. Ze względu na istniejącą inflację, koszt wymiany okien może wzrosnąć o 30%. Trwają prace związane z doprowadzeniem światłowodu do kościoła i plebanii. W okresie zimowym planowana jest też wymiana wewnętrznych drzwi kościoła od strony wschodniej i zachodniej. Sprowadzono świece i opłatki wigilijne oraz banery na Nowy Rok Liturgiczny. Dalszym punktem spotkania było omówienie wydarzeń parafialnych w ostatnim okresie. Należy tu wymienić m.in. nowennę przed Beatyfikacją sł. Bożych s. Róży Marii
Czackiej i ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, peregrynację relikwii bł. ks. Michaela McGivneya. Zorganizowano kilka Pielgrzymek: Parafialna do Sanktuarium w Mogile, Róż Żywego Różańca i Ogólnopolska Apostolatu Margaretka do Łagiewnik, Rycerzy Kolumba na Jasną Górę. Odbył się Różaniec ewangelizacyjny oraz Diecezjalny Dzień Skupienia Domowego Kościoła w którym wzięło udział 500 osób. Zorganizowano Oazę Modlitwy w Bystrej – wzięło udział 28 osób, Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, czy Światowy Dzień Ubogich wspierając finansowo te inicjatywy. W analizowanym okresie miał miejsce też Dekanalny Dzień Skupienia Kapłanów i Msza św. w intencji zmarłych kapłanów z naszego dekanatu. W związku z rozpoczętym XVI Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów otrzymaliśmy „zestaw problemów i pytań synodalnych” z prośbą o modlitwę i ich przedyskutowanie w grupach parafialnych wg harmonogramu, który otrzymali wszyscy uczestnicy DRP. W ramach katechezy dla dorosłych będą się odbywać spotkania ewagelizacyjno-katechetyczne pt. Ku Kościołowi synodalnemu, w parafii: komunia, współuczestnictwo, misja z ks. dr Tadeuszem Noskiem. Pierwsze spotkanie miało miejsce 16 listopada 2021 r.
Następnie ks. Proboszcz szczegółowo przedstawił kalendarium parafialne. Między innymi poinformował o organizowaniu Pielgrzymki Parafialnej do Częstochowy, filmie dla naszej parafii w Multikinie „Nędzarz i Madame”, Rekolekcji Adwentowych (18-22.12.2021 r.), które będzie prowadził ks. Andrzej Scąber.
Ks. Proboszcz dodał, że zaproszenia na jubileusze i rocznicę chrztu św. rozprowadzane będą
przez Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. Planowana jest kolęda wg harmonogramu i
podanych zasad uzależnionych od rozwoju pandemii. Opłatki i świece wigilijne można nabyć w dni powszednie po rannej i wieczornej Mszy św. przy stoliku pod chórem, a w niedzielę, w bocznej Kaplicy Adoracji w godzinach 8.15-14.30; 18.45-20.30. W miarę możliwości opłatki będą również rozprowadzane przez łączników.
Spotkanie DRP zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo ks. Proboszcza.
Następne spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej planowane jest 10 lutego 2022 roku.

Notatka z posiedzenia Duszpasterskiej Rady Parafialnej (DRP) 09.09. 2021 r.

W dniu 9 września 2021 r. odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej (DRP). Na początku ks. Proboszcz powitał s. Samuelę Oknińską – nową przełożoną sióstr Nazaretanek, która zastąpiła s. Hiacyntę Niewiadomską. Powitał także ks. Grzegorza Kurzec, który zastąpił ks. Daniela Małysę. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali Kalendarium Parafialne, wykaz Wspólnot i Grup działających w parafii oraz informację z drugiego roku działalności DRP. Następnie ks. Proboszcz przedstawił inicjatywy i plany gospodarcze. Do ważnych zadań należy wymiana okien w kościele, montaż urządzeń CO w zakrystii i na dwóch kondygnacjach nad zakrystią oraz w kaplicy adoracji, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, wymiana gniazdek we wszystkich budynkach parafii, zakończenie prac wokół groty Matki Bożej, krypty i kurhanu. Ks. Proboszcz wyjaśnił, że te ostanie wymienione prace będą mogły być kontynuowane, bowiem otrzymał pozytywną decyzję Konserwatora Zabytków. Kolejne zadanie to udoskonalenie wyposażenia pomieszczenia gospodarczego w kościele pod chórem, doprowadzenie m.in. wody, podgrzewacza, zamontowanie zlewozmywaka. Przewidziano też opracowanie planu kapitalnego remontu infrastruktury plebanii. W 2022 roku zaplanowano rozpoczęcie obchodów 40-lecia Parafii, które zakończą się w czerwcu 2023 roku. W tym okresie odbędą się Misje w parafii i inne dzieła duchowe dla uczczenia tego Jubileuszu. Dalszym punktem spotkania była informacja o wydarzeniach parafialnych w ostatnim okresie. W lipcu b.r. odbył się wyjazd dzieci i młodzieży (42 osoby) w Bieszczady pod opieką ks. Dariusza. W rekolekcjach Ruchu Światło-Życie uczestniczyło 20 osób. Zorganizowano Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie (19. 08. 2021 r.). W dniu 22 sierpnia odbyło się Rekodziękczynienie w Kalwarii Zebrzydowskiej – podczas tej uroczystości pobłogosławieni zostali do posługi animatora muzycznego – Małgorzata Branicka, animatora liturgicznego – Andrzej Kmiecik, animatora Oazy Dzieci Bożych – Szymon Mars. Kolejną inicjatywą była nowenna przed beatyfikacją Sług Bożych s. Róży Marii Czackiej i ks. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz nowenna przed peregrynacją relikwii błogosławionego ks. Michaela McGivneya. We wrześniu odbyła się też XXIX Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii.
Następnie ks. Proboszcz przedstawił sprawy duszpasterskie w parafii oraz szczegółowo omówił kalendarium parafialne na nadchodzący rok formacyjny.
Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo kapłanów.

======================================================================

Sprawozdanie ze spotkania Duszpasterskiej Rady Parafialnej
w dniu 3 października 2019 r. -(ukonstytuowanie się DRP)

W dniu 3 października br. odbyło się pierwsze spotkanie wybranej w dniu 2 czerwca br. nowej Duszpasterskiej Rady Parafialnej (DRP). Spotkanie miało uroczysty charakter. Ks. Proboszcz po wspólnej modlitwie przywitał siedmiu nowych członków i poprosił o wzajemne przedstawienie się w celu bliższego poznania. Następnie dokonano wyboru przewodniczącego DRP, zastępcy, sekretarza, skarbnika oraz osoby do współpracy z redakcją Głosu Świętojańskiego (przekazywanie tekstów sprawozdań ze spotkań DRP do gazety):
• przewodniczącym DRP na kolejną kadencję został wybrany jednogłośnie (26 głosów) p. Antoni Franaszek
• zastępcami przewodniczącego zostali pp: Maria Tuleja i Andrzej Czapnik
• sekretarzem DRP – p. Kazimiera Piłat
• skarbnikiem DRP – p. Bożena Wójcik
Te osoby również uzyskały w pełni aprobatę członków DRP
• do współpracy z redakcją Głosu Świętojańskiego zgłosiła się p. Elżbieta Boligłowa (za swoją deklarację współpracy została nagrodzona oklaskami przez zebranych).
Przekazano podziękowania p. Annie Słodkowicz pełniącej dotychczas funkcję skarbnika (p. Słodkowicz zrezygnowała z tej funkcji w nowej kadencji Rady).
Następnie została przekazana wszystkim informacja ze spotkania DRP w dniu18.06.2019 r. (podsumowanie prac z poprzedniej 3-letniej kadencji). Zostało rozdane Kalendarium Parafialne 2019-2020 w celu zapoznania się z czekającymi wydarzeniami oraz przekazanie ich członkom poszczególnych grup i wspólnot parafialnych. Następnie Ks. Proboszcz omówił inicjatywy i plany gospodarcze oraz sprawy duszpasterskie.

Komentarze są wyłączone.