Duszpasterska Rada Parafialna

Informacja z zebrania DRP w dniu 14 września 2017 r.

Po wakacyjnej przerwie, w dniu 14 września br. odbyło się spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej (DRP). Po wielu miesiącach vacatu na stanowisku wikariusza (od 23.02.2017 r.) powitaliśmy Ks. Łukasza Nizio, który decyzją Metropolity Krakowskiego abp Marka Jędraszewskiego został mianowany wikariuszem w naszej parafii z dniem 26.08.br.
Najważniejszym tematem spotkania było szczegółowe omówienie programu Wizytacji Kanonicznej Ks. Biskupa Jana Szkodonia w dniach 22 – 24.09.br.
Omówiono też organizację spotkania (w dniu 16.09.br. o godz. 18:30) z włoskim stygmatykiem – Bratem Elia Cataldo,
Następnie Ks. Proboszcz poinformował o inicjatywach gospodarczych:

 • Zakończony remont przedsionka przy wyjściu głównym z kościoła
 • Zakończenie remontu zakrystii, przedsionka, wymiana drzwi i schodów do zakrystii
 • Konserwacja dachu na stodole (czyszczenie i malowanie)
 • Czyszczenie i malowanie ogrodzenia (kolejne segmenty od strony Polsadu)
 • Wymiana drzwi od strony wschodniej i zachodniej
 • Zakończenie prac remontowych pomieszczenia, w którym będzie mieć siedzibę kancelaria
 • Zakupienie 5 lichtarzy i krzyża do kaplicy św. Janów
 • Doraźne wyremontowanie i pomalowanie bramy wjazdowej do kościoła

oraz o planach:

 • przygotowanie projektu termomodernizacji kościoła i domu parafialnego
 • dalsze prace na plebanii remont salek tzw. Katakumb

Omówiono sprawy duszpasterskie w parafii a wśród nich:

 • przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania od 18.09.br.
 • I Komunia św. – 20.05.2018 r. o godz.10.30 i 12.00
 • Rekolekcje Adwentowe – poprowadzi ks. Mirosław Kozina (od 17.12.br.)
 • Rekolekcje Wielkopostne – poprowadzi ks. Andrzej Muszla (od 18.03.2018 r.)
 • Po ŚDM 2016 – kontynuacja adoracji Najświętszego Sakramentu (w ciszy) w każdą środę po Mszy św. wieczornej do godz.20.00 w kaplicy św. Janów.
 • Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w każdy piątek o godz.18.00
 • W każdy I piątek m-ca po mszy św. o godz.8.00 do godz.10.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji Rodzin spodziewających się dziecka i za dzieci poczęte zagrożone przed urodzeniem, a następnie adoracja wiernych do godz.18.00
 • W każdy III Piątek m-ca po Mszy św. o godz.18.30 adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez Wody Jordanu w kaplicy św. Janów.
 • W każdy I Czwartek m-ca Msza św. o godz.18.30 w intencji powołanych poprzedzona Godziną Świętą.
 • 22-go każdego m-ca modlitwa przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II za matki oczekujące potomstwa.

Opracowano Kalendarium Parafialne na rok katechetyczny 2017/2018, w którym odnotowano m. in. najbliższe wydarzenia:

 • od 22.10. – Tydzień Misyjny – Akcja Ciasteczko pt.: „murzynek dla misji”
 • 30.10. – Bal Wszystkich Świętych
 • 04.11. – Parafialna pielgrzymka na Jasną Górę
 • 19.11. – O godz. 14.30 – Dni Muzyki Kościelnej – koncert w naszej Parafii
 • 26.11. – Spotkanie z O. J. Vadakkelem na Mszy św. o godz.13.30

W miesiącu październiku poszczególne grupy i wspólnoty prowadzą Nabożeństwa Różańcowe, które są odprawiane w dni powszednie o godz. 17-tej dla dzieci, o godz. 18-tej dla dorosłych a w niedziele o 17:15 dla wszystkich.
Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo Ks. Proboszcza.

tekst Kazimiera Piłat

POWOŁANIE DUSZPASTERSKIEJ RADY PARAFIALNEJ
W PARAFII ŚW. JAN CHRZCICIELA W KRAKOWIE 18.06.2016 ROKU

Na podstawie Statutu Duszpasterskiej Rady Parafialnej Archidiecezji Krakowskiej z dnia 7.12.1995 roku i zgodnie z Regulaminem wyboru i funkcjonowania Duszpasterskiej Rady Parafialnej w Parafii św. Jan Chrzciciela w Krakowie z dnia 16.04.2016 roku, powołuję na trzyletnią kadencję Duszpasterską Radę Parafialną w Parafii św. Jana Chrzciciela w Krakowie.
W skład DRP wchodzą członkowie:

 • z urzędu:
  • ks. Gacek Ryszard – wikariusz
  • ks. Ochocki Paweł – wikariusz
  • ks. Medoń Zbigniew – wikariusz
  • s. Hiacynta Niewiadomska CSFM – przełożona sióstr
  • Dankiewicz Piotr – organista
 • z nominacji:
  • Grabowska WiesławaWspólnota dorosłych Ruchu Światło-Życie Wody Jordanu
  • Kiresztura Zdzisław– Redakcja Głosu Świętojańskiego
  • Sikora Andrzej – specjalista od spraw elektrycznych
  • Sopata Arkadiusz – Służba Liturgiczna
  • Ślusarczyk Elżbieta – Koło Przyjaciół Radio Maryja
  • Tuleja Maria – Żywy Różaniec
  • Weigel – Milleret Stefan – Rycerze Kolumba
  • Zawisza Czesław – Rycerze Kolumba
 • z wyboru parafian:
  • Anioł Aleksandra– Ruch Światło-Życie
  • Bojarski Sylwester – nadzwyczajny szafarz Komunii świętej, Domowy Kościół
  • Czapnik Andrzej – nadzwyczajny szafarz Komunii świętej, Grupa charytatywna
  • Franaszek Antonii– nadzwyczajny szafarz Komunii świętej, administrator strony internetowej
  • Karpińska Zofia – Wspólnota dorosłych Ruchu Światło-Życie Wody Jordanu, diakonia modlitwy
  • Kawecki Stanisław – Katolickie Zrzeszenie Kolejarzy
  • Kmiecik Paweł – nadzwyczajny szafarz Komunii świętej
  • Knutelski Stanisław – nadzwyczajny szafarz Komunii świętej, Wspólnota dorosłych Ruchu Światło-Życie Wody Jordanu
  • Kowal Tomasz – nadzwyczajny szafarz Komunii świętej, Krąg biblijny
  • Piłat Kazimiera – Katolickie Zrzeszenie Kolejarzy, Wspólnota dorosłych Ruchu Światło-Życie Wody Jordanu
  • Słodkowicz Anna – Akcja Katolicka, Wspólnota dorosłych Ruchu Światło-Życie Wody Jordanu
  • Ślęczek Agnieszka– Grupa misyjna, Wspólnota dorosłych Ruchu Światło-Życie Wody Jordanu
  • Żurek Barbara– Wspólnota akademicka Psalterion

ks. Jerzy Serwin
Proboszcz

Regulamin wyboru i funkcjonowania Duszpasterskiej Rady Parafialnej
w Parafii św. Jana Chrzciciela w Krakowie

Podstawa prawna: Statut Duszpasterskiej Rady Parafialnej Archidiecezji Krakowskiej.

 1. Celem Duszpasterskiej Rady Parafialnej (dalej DRP) jest wspomaganie Księdza Proboszcza, jako jej przewodniczącego, w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego. Rada posiada jedynie głos doradczy.
 2. Kadencja DRP trwa 3 lata.
 3. Kandydatami na członków do DRP są pełnoletni (tzn. liczący przynajmniej 18 lat) katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty parafialnej i są znani z zasad życia zgodnego z etyką katolicką.
 4. Członkowie DRP powinni być dobierani według kryteriów: reprezentatywności, kompetencji oraz przydatności.
 5. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom wspólnoty parafialnej.
 6. Wyboru członków DRP należy dokonać zgodnie ze „Statutem Duszpasterskiej Rady Parafialnej w Archidiecezji Krakowskiej”. Niniejsze zasady są jego uściśleniem.
 7. Wybór członków DRP dokonuje się w terminie określonym przez Księdza Proboszcza przynajmniej miesiąc przed upływem kadencji dotychczasowej Rady.
  7.1 Miesiąc przed wyborami rozpoczyna się proces zgłaszania kandydatów na członków Rady. Każde ze stowarzyszeń i ruchów działających w parafii winno zgłosić przynajmniej jednego kandydata. Nazwiska kandydatów są przekazywane w formie pisemnej Księdzu Proboszczowi. Lista kandydatów zostaje zamknięta dwa tygodnie przed wyborami oraz podana do publicznej wiadomości tydzień przed wyborami.
  7.2 Ilość członków DRP w Parafii św. Jana Chrzciciela w Krakowie określamy na 26.
  7.3 W skład DRP wchodzą członkowie:

  1. z urzędu: 5 osób – kapłani pracujący w parafii, osoby prowadzące katechezę i przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu zamieszkujących i pracujących na terenie parafii
  2. z nominacji: 8 osób – przedstawiciele parafialnych grup, stowarzyszeń i ruchów jak: nadzwyczajni szafarze Komunii świętej, Ruch Światło-Życie, Akcja Katolicka, Żywy Różaniec, Straż Honorowa NSPJ, Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Rycerze Kolumba, Parafialny Klub Sportowy „Jan”, Grupa charytatywna, Grupa modlitewna, Służba Liturgiczna, Redakcja Głosu Świętojańskiego itp., oraz inni parafianie dobrani ze względu na ich zaangażowanie w parafii oraz kompetencje zawodowe
  3. z wyboru parafian: 13 osób, czyli połowa Rady.

  7.4. Członkowie DRP z poprzedniej kadencji mogą być ponownie wybrani. Po udziale w dwu kolejnych kadencjach DRP, dany członek powinien być członkiem Rady z wyboru.
  7.5 Liczba zgłoszonych kandydatów do DRP musi być większa od liczby miejsc do obsadzenia w wyniku wyborów w Radzie. Jeśli ogół wiernych nie zgłosi należytej liczby kandydatur, listę kandydatów należy uzupełnić poprzez konsultację przeprowadzoną przez osoby należące do DRP z urzędu.
  7.6. Jeśli zgłoszonych zostanie wielu kandydatów, w celu zapewnienia skuteczności wyborów, należy ograniczyć się do podania najczęściej powtarzających się nazwisk kilkunastu kandydatów. Wówczas górną granicę przyjętych kandydatur obliczamy tak, aby na każde miejsce w DRP w wyniku wyborów przypadało nie więcej niż dwóch kandydatów.
  7.7. Tydzień przed wyborami Ksiądz Proboszcz informuje wszystkich wiernych o nazwiskach zgłoszonych kandydatów i udostępnia im listy wyborcze ułożone alfabetycznie. Lista wyborcza do DRP zawiera następujące informacje o kandydatach: imię, nazwisko, wiek, zawód i ulicę zamieszkania (ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych nie wymaga się podania na liście dokładnego adresu zamieszkania np. numeru domu).
  7.8 W przypadku powstania konfliktu lub uzasadnionych wątpliwości, czy dana osoba może kandydować do DRP, sprawę rozstrzyga Ksiądz Proboszcz.
  7.9 W dniu wyborów przeprowadzanych po każdej Mszy św., w myśl punktu 7.6, każdy z głosujących wybiera spośród przedstawionych na karcie wyborczej kandydatów dwa nazwiska, stawiając przy nich znak „X”. Jeśli na karcie wyborczej wierny zaznaczy więcej niż dwa nazwiska, głos jest nieważny.
  7.10. Po oddaniu głosu, wierni składają karty wyborcze do przygotowanej urny wyborczej przy wyjściu z kościoła.
  7.11. Osoby, które w dniu wyborów są nieobecne w parafii, mogą w porozumieniu z Księdzem Proboszczem przekazać swój głos w zaklejonej kopercie we wcześniejszym terminie.
  7.12. Głosy oddane na kandydatów, którzy wcześniej nie znaleźli się na liście osób zgłoszonych do kandydowania są uznane za nieważne.
  7.13. Podliczenia głosów dokonuje specjalna komisja wyborcza złożona z 2 – 5 osób wyznaczonych przez Księdza Proboszcza. Komisja sporządza protokół z wyborów.

 8. Podanie wyników wyborów oraz pełnego składu DRP do publicznej wiadomości następuje po upływie tygodnia od dnia wyborów, w ramach ogłoszeń duszpasterskich.
 9. W przypadkach uzasadnionych zastrzeżeń co do formalnej poprawności przeprowadzonych wyborów, odwołanie do Księdza Proboszcza można złożyć w ciągu jednego tygodnia od dnia wyborów.
 10. Po ogłoszeniu wyników wyborów do DRP, jej nowi członkowie zastępują dotychczasowych członków rady.
 11. Członkowie DRP powinni utworzyć sekcje odpowiedzialne za poszczególne odcinki życia parafialnego:
  1. katechetyczno – młodzieżową
  2. charytatywną
  3. liturgiczną
  4. ekonomiczno – gospodarczą i inne
 12. W przypadku odejścia członka Rady z wyboru na skutek śmierci, rezygnacji przyjętej przez Radę lub niemożliwości wykonywania funkcji w uzasadnionym przypadku, w jego miejsce wchodzi ten, który otrzymał kolejno największą ilość głosów uwidocznioną w zestawieniu powyborczym.
 13. Z chwilą wakatu na urzędzie proboszcza, działalność DRP ulega zawieszeniu.
 14. Zebrania DRP zwołuje proboszcz i im przewodniczy.
 15. Członkowie DRP powinni troszczyć się o pogłębienie swojej formacji zgodnie z nauką Kościoła.
 16. Z każdego posiedzenia DRP należy sporządzić protokół.
 17. Niniejszy Regulamin oraz dokonywane w nim zmiany zatwierdza Ksiądz Proboszcz, po konsultacji z DRP.
 18. Regulamin jest opublikowany na internetowej stronie parafialnej i w w miesięczniku „Głos Świętojański”.
 19. Traci moc Regulamin wyboru i funkcjonowania DRP z dnia 21.03.2013 roku.
 20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.04.2016 roku.

 Proboszcz
ks. Jerzy Serwin

Kraków, 16.04.2016 r.

 


Komentarze są wyłączone.