Duszpasterska Rada Parafialna

 

Regulamin Duszpasterskiej Rady Parafialnej → tutaj kliknij plik pdf

Na podstawie Statutu Duszpasterskiej Rady Parafialnej Archidiecezji Krakowskiej została powołana przez Ks. Proboszcza Duszpasterska Rada Parafialna na trzyletnią kadencję, którą tworzą:

DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA
kadencja na lata 2022-2025

z urzędu:z nominacji: z wyboru parafian:
ks. Nizio Łukasz Dąbrowski Piotr Boligłowa Elżbieta
ks. Pietrzak DariuszKiresztura Zdzisław Czapnik Andrzej
ks. Kurzec GrzegorzKmiecik Andrzej Franaszek Antonii
s. Samuela Oknińska CSFM ) Makarczyk Renata Franaszek Piotr
Dankiewicz PiotrOleniacz Robert Grabowska Wiesława
Sikora Andrzej Karpińska Zofia
Suder Leszek Kawecki Stanisław
Tomasik Jan Kmiecik Paweł
Knutelski Stanisław
Pawęzowski Janusz
Piłat Kazimiera
Ślęczek Agnieszka
Ślusarczyk Elżbieta

 

4. Notatka z posiedzenia Duszpasterskiej Rady Parafialnej 2023-04-26

Kolejne spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej (DRP) odbyło się 26 kwietnia 2023 r. Pierwsza części zebrania z udziałem Komitetu Organizacyjnego XI Spotkań Świętojańskich dotyczyła przedstawienia przez ks. Proboszcza programu obchodów tych spotkań. Wszyscy uczestnicy zebrania otrzymali stosowne materiały. Następne zebranie Komitetu Organizacyjnego XI Spotkań Świętojańskich zaplanowano na dzień 24 maja.
W drugiej części posiedzenia DRP, ks. Proboszcz poinformował o podejmowanych inicjatywach gospodarczych dotyczących wymiany okien w kościele i renowacji witraży, kontynuacji prac związanych z remontem plebani (remont kuchni, wymiana drzwi poczekalni kancelarii z zachowaniem dotychczasowego wystroju, modernizacja złącza telefonicznego i internetowego), montażem nowych lamp wokół krypty, zakupem reflektorów i elementów dekoracji do wystroju Ciemnicy i Grobu Pańskiego. W planach gospodarczych ks. Proboszcz przewiduje obłożenie granitem postumentu wokół krzyża papieskiego, odnowienie figury Matki Bożej, renowację krzyża misyjnego oraz montaż tabliczki pamiątkowej.
Kolejnym punktem spotkania DRP było omówienie inicjatyw duszpasterskich z ostatniego okresu. W tym miejscu ks. Proboszcz wspomniał o Nabożeństwie 40 – godzinnym prowadzonym przez poszczególne grupy i wspólnoty parafialne, Drodze Krzyżowej w kościele (o godz. 8,00, 17,00 dla dzieci i 17,45 dla dorosłych) oraz Drodze krzyżowej cieni w wykonaniu młodzieży oazowej i osiedlowej w Niedzielę Palmową, Gorzkich Żalach z kazaniem Pasyjnym. Z innych inicjatyw duszpasterskich m. in. należy tu wymienić: szkolenie z zakresu opieki nad chorym w domu – wykład Pani Izabeli Ćwiertnia, Warsztaty Odnowy Wiary (od 28. 02. – 25.04 b.r.), Oaza Modlitwy w Bystrej (wykład o Synodalności Kościoła), Nowenna przed Dniem Świętości Życia prowadzona przez Rycerzy Kolumba, udzielenie Sakramentu Bierzmowania 75 osobom przez ks. bp Jana Zająca, duchowe przygotowanie do Świąt Wielkanocnych oraz Misji Parafialnych, które prowadzili ks. Paweł Gawron i ks. Marcin Rozmus. Ks. Proboszcz dodał, że nie wszystkie baranki i paschaliki zostały rozprowadzone – pozostało 60 sztuk baranków, mimo, że zamówienie na ten rok było niższe w porównaniu do lat ubiegłych. Podczas święcenia pokarmów sprzedano 14 sztuk książek Dzieje Parafii św. Jana Chrzciciela w Krakowie, wydanej z okazji 40-lecia Parafii i 7 Albumów Jubileuszowych. Dalsza ich sprzedaż będzie kontynuowana podczas XI Spotkań Świętojańskich. Na koniec tej części spotkania ks. Proboszcz dziękował wszystkim za aktywny udział w Triduum Paschalnym
W dalszej kolejności ks. Proboszcz szczegółowo przedstawił Kalendarium Parafialne do 29.06. 2023 r. Do ważniejszych wydarzeń należy wymienić: oddanie czci relikwiom św. Joanny Beretty Moli i bł. Hanny Chrzanowskiej (28.04.), 5 rocznica śmierci ks. Krzysztofa Sojki, oddanie czci relikwiom św. Stanisława Kazimierczyka (5.05), uroczystość św. Stanisława BM (8. 05), Wigilia Zesłania Ducha Świętego – czuwanie modlitewne wszystkich grup i wspólnot (27.05) i Niedziela Zesłania Duch (28.05), Święto Najświętszej Trójcy (4.06), uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (8.06), Misje Święte (11-17.06), XI Spotkania Świętojańskie, koncert z okazji Rocznicy 40-lecia II Pielgrzymki św. J.P.II do Polski.
Spotkanie zakończono wspólną modlitwą i błogosławieństwem ks. Proboszcza.

Elżbieta Boligłowa

ROK PRACY 2022/23

3. Notatka ze spotkania Duszpasterskiej Rady Parafialnej -2023-02-15

W dniu 15 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej (DRP). Ks. Proboszcz przedstawił inicjatywy gospodarcze i duszpasterskie. Do ważnych zadań w 2023 roku należy dokończenie wymiany okien i witraży w kościele. Na ten cel kontynuowana jest zbiórka środków finansowych. Zakończono prace przy izolacji fundamentów plebanii i remontu kotłowni oraz dotyczące zabezpieczenia wnętrza krypty przed ciekami wodnymi. Wystąpiono do Miejskiego Konserwatora Zabytków o przedłużenie terminu montażu lamp i poręczy wokół krypty. Następnie ks. Proboszcz poinformował o zorganizowanej w listopadzie 2022 r. parafialnej Pielgrzymce na Jasną Górę, przyjęciu nowych kandydatów na ministrantów. Dziękował za rozprowadzenie świec wigilijnych i opłatków. Nawiązał do zorganizowanych w naszym Kościele jubileuszy małżeńskich, na które przybyło niewiele par, mimo dostarczonych zaproszeń. Wspomniał też o pierwszej Rocznicy Chrztu św., spotkań opłatkowych wspólnot parafialnych, dziecięcych i młodzieżowych. Z inicjatywy abp Marka Jędraszewskiego, w Archidiecezji Krakowskiej, od grudnia 2022 r. wprowadzono dwa razy w miesiącu modlitwę za Ojczyznę – w pierwszą sobotę i 14 dnia każdego miesiąca. Należy dodać, że w naszej parafii od wielu lat jest odmawiana modlitwa różańcowa w intencji Ojczyzny, którą prowadzą Róże Różańcowe wg harmonogramu. Ks. Proboszcz szczegółowo przedstawił także kalendarium parafialne. Wielki Post rozpoczęto Nabożeństwem 40 – godzinnym (19-21.02) – adoracją Najświętszego Sakramentu, którą prowadziły poszczególne grupy i wspólnoty parafialne. W okresie Wielkiego Postu, w każdy piątek odprawiana jest Droga Krzyżowa, a w niedzielę Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym. Drogę Krzyżową prowadzą poszczególne grupy i wspólnoty parafialne wg harmonogramu: rano po Mszy św. o godz. 8.00 – dla wszystkich, po południu o godz. 17.00 – dla dzieci, a o godz. 17.45 – dla młodzieży i dorosłych. Zaplanowano 18 i 25 lutego b.r. szkolenie z zakresu opieki nad chorym w domu, a od 28 lutego Warsztaty Odnowy Wiary. W marcu (4.03.2023 r.) odbędzie się Dzień Skupienia Rycerzy Kolumba. Wspólnota dorosłych Ruchu Światło-Życie Wody Jordanu zaprasza na Oazę Modlitwy do Bystrej Podhalańskiej w dniach 10-12 marca – temat rekolekcji: Jak zbudować żywą wspólnotę. Gościem spotkania będzie prof. Aleksander Bańka delegat Kościoła w Polsce na synod. W dniach 16-24 marca Rycerze Kolumba poprowadzą Nowennę przed Dniem Świętości Życia w ramach wieczornej Mszy św. Ks. Proboszcz poinformował, że w dniu 23 marca nasz Kościół będzie Kościołem Stacyjnym i w czasie Mszy Świętej, którą odprawi ks. bp Jan Zając nastąpi przyjęcie Sakramentu Bierzmowania przez 74 osoby. Duchowe przygotowanie do Świąt Wielkanocnych oraz Misji Parafialnych w dniach: 26 03 oraz 30.03-1.04. 2023 r. poprowadzi ks. Paweł Gawron i ks. Marcin Rozmus. W Niedzielę Palmową zaplanowano Drogę Krzyżową po osiedlu o godz. 15.00. Od 26 marca będą rozprowadzane baranki i paschaliki wielkanocne. Podobnie jak w ub. roku, święcenie pokarmów na stół wielkanocny planowane jest przed głównymi drzwiami Kościoła w godzinach od 10-tej do 16-tej. W tym czasie będzie też można nabyć książkę wydaną z okazji 40-lecia naszej Parafii oraz Album Jubileuszowy. Z dniem 29 stycznia 2023 r. została uruchomiona nowa strona parafialna na platformie Facebook. Przedstawiciele grup i wspólnot Parafii proszeni są o nadsyłanie na bieżąco informacji z zaistniałych wydarzeń.
Spotkanie DRP zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo ks. Proboszcza.

Elżbieta Boligłowa

2. Notatka z posiedzenia Duszpasterskiej Rady Parafialnej – 2022-11-16

W dniu 16 listopada 2022 r. odbyło się spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej (DRP). Na początku zebrania, bez uwag przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia DRP (08.09.2022 r.). Następnie ks. Proboszcz przedstawił plany gospodarcze i inicjatywy duszpasterskie. Do ważnych zadań należy kontynuowanie prac związanych z wymianą okien i montażem witraży w kościele. Tempo tych prac będzie zależało od warunków atmosferycznych, które w okresie zimowym mają szczególne znaczenie. Na ten cel kontynuowana jest zbiórka środków finansowych. Prowadzone są też prace związane z izolacją fundamentów salek katechetycznych, w pomieszczeniach pod chórem i porządkowe nad zakrystią. Zakończono prace przy grocie Matki Bożej i krypcie, jednak będzie jeszcze podjęty montaż nowych lamp zgodnie z decyzję Konserwatora Zabytków. Zamówiono banery na nowy rok liturgiczny oraz sprowadzono świece i opłatki wigilijne.
Inicjatywy duszpasterskie podjęte w ostatnim okresie m.in. to: XXX Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej, Dzień Modlitwy za Ukrainę – Droga Krzyżowa, Pielgrzymka do Sanktuarium w Mogile, XIIII Pielgrzymka Żywego Różańca do Łagiewnik, koncert z okazji 5-lecia chóru parafialnego Vox Clamantis, filmy: „Norte Dame płonie” oraz „Mediugorje”, „Johnny” dla parafian w Multikinie, Pielgrzymka Apostolatu Margaretka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Pielgrzymka Rycerzy Kolumba na Jasną Górę, wykłady ks. dr. Tadeusza Noska nt. „Wiara człowieka w świetle wiary Kościoła” oraz „Wiara w Boga i Kościół-Lud Boży” w ramach Synodalno-katechetycznych spotkań w parafii ze Wspólnotą dorosłych Ruchu Światło-Życie, Wody Jordanu.
Następnie ks. Proboszcz szczegółowo przedstawił kalendarium parafialne. Między innymi poinformował o organizowanej corocznej Parafialnej Pielgrzymki na Jasną Górę, Dniu Formacji Rycerzy Kolumba pod hasłem Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę, filmie „Prorok” dla parafian w Multikinie, rozprowadzaniu opłatków i świec wigilijnych, Rekolekcjach Adwentowych (17-21.12.2021 r.), które będzie prowadził ks. dr hab. Witold Ostafiński, prof. UPJPII. Planowana jest kolęda wg harmonogramu. Rozprowadzenie opłatków zaplanowano dwutorowo tzn. przez łączników, którzy będą zanosić opłatki, zaproszenia na rekolekcje adwentowe i zaproszenia na jubileusze. Opłatki i świece wigilijne będzie można także nabyć w niedzielę, w bocznej Kaplicy Kościoła, po każdej Mszy św. w godzinach 8.15-14.30; 18.45-20.30, a w dni powszednie po rannej Mszy św. (pod chórem) od 7.15 (po roratach) do godz. 8.00, a wieczorem od 18.00 do 19.30.
Zaplanowano opłatek z jasełkami dla wszystkich wspólnot parafialnych, których gospodarzem będzie Wspólnota dorosłych Wody Jordanu w dniu 08.01.2023 r., a dla wspólnot dziecięcych i młodzieżowych 22.01.2023 r.
Spotkanie DRP zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo ks. Proboszcza.
Następne spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej planowane jest 15 lutego 2023 roku.

1. Notatka ze spotkania Duszpasterskiej Rady Parafialnej 2022-09-08

W dniu 08 września 2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej (DRP), wybranej na kadencję 2022-2025. Na początku tego spotkania, ks. Proboszcz przedstawił nowych księży: ks. Michała Kwietnia, ks. Krzysztofa Rusnaka i następnie powitał nowych członków DRP.
Zgodnie z programem tego spotkania, dokonano wyboru przewodniczącego DRP na kolejną kadencję – został nim Pan Antoni Franaszek, zastępcą przewodniczącego Pan Stanisław Knutelski, sekretarzem Pani Kazimiera Piłat, skarbnikiem Pani Agnieszka Ślęczek. Do współpracy z Redakcją czasopisma Głos Świętojański wyraziła zgodę Elżbieta Boligłowa, która jednomyślnie została zaakceptowana. Rozdano wszystkim członkom DRP Kalendarium Parafialne informujące o czekających nas wydarzeniach 2022/2023. W dalszej kolejności ks. Proboszcz nawiązał do obchodów 40-lecia Parafii, które rozpoczęto 24 czerwca 2022 r. wydaniem książki „Dzieje Parafii Św. Jana Chrzciciela w Krakowie”, autorstwa: P. Franaszka, A. Franaszka, K. Ożoga. Przedstawił plany gospodarcze oraz inicjatywy duszpasterskie w parafii. Do podstawowych planów i zadań należy kontynuacja prac związanych z wymianą okien i montażem witraży w kościele, dokończenie prac przy krypcie i grocie MB, przygotowanie pomieszczeń – drugiej zakrystii, magazynu i WC pod chórem, przystąpienie do prac na plebanii związanych z poprawą infrastruktury, zlecenie projektu wystroju kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu z wyeksponowaniem posiadanych relikwii.
Inicjatywy duszpasterskie podjęte w ostatnim okresie to: wyjazd dzieci i młodzieży do Sarbinowa pod opieką ks. Dariusza, udział młodzieży w rekolekcjach archidiecezji krakowskiej, podziękowanie ks. Łukaszowi i ks. Dariuszowi za posługę w naszej parafii, pielgrzymka Ruchu Światło-Życie do Kalwarii Zebrzydowskiej. Ks. Proboszcz omówił też Kalendarium Parafialne m.in. w planie: XXX Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej(11.09), Dzień Modlitwy za Ukrainę – Droga Krzyżowa (14.09), Pielgrzymka do Sanktuarium w Mogile (19.09), XI Pielgrzymka Żywego Różańca do Łagiewnik (24.09), koncert z okazji 5-lecia chóru parafialnego Vox Clamantis (25.09), Pielgrzymka Apostolatu Margaretka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego (08.10), Pielgrzymka Rycerzy Kolumba na Jasną Górę (08.10), spotkanie z ks. dr Tadeuszem Noskiem w ramach Synodalno-katechetycznych spotkań w parafii ze Wspólnotą dorosłych Ruchu Światło-Życie, Wody Jordanu (11.10), Parafialna Pielgrzymka na Jasna Górę (19.11). W dalszej części tego spotkania przedstawiono harmonogram prowadzenia nabożeństw różańcowych oraz wykaz wspólnot i grup działających w parafii podległych poszczególnym kapłanom. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo ks. Proboszcza.

Komentarze są wyłączone.