Duszpasterska Rada Parafialna

 

Regulamin Duszpasterskiej Rady Parafialnej → tutaj kliknij plik pdf

Na podstawie Statutu Duszpasterskiej Rady Parafialnej Archidiecezji Krakowskiej została powołana przez Ks. Proboszcza Duszpasterska Rada Parafialna na trzyletnią kadencję, którą tworzą:

DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA
kadencja na lata 2022-2025

z urzędu:z nominacji: z wyboru parafian:
ks. Nizio Łukasz Dąbrowski Piotr Boligłowa Elżbieta
ks. Pietrzak DariuszKiresztura Zdzisław Czapnik Andrzej
ks. Kurzec GrzegorzKmiecik Andrzej Franaszek Antonii
s. Samuela Oknińska CSFM ) Makarczyk Renata Franaszek Piotr
Dankiewicz PiotrOleniacz Robert Grabowska Wiesława
Sikora Andrzej Karpińska Zofia
Suder Leszek Kawecki Stanisław
Tomasik Jan Kmiecik Paweł
Knutelski Stanisław
Pawęzowski Janusz
Piłat Kazimiera
Ślęczek Agnieszka
Ślusarczyk Elżbieta

 

ROK PRACY 2021/22

Notatka ze spotkania Duszpasterskiej Rady Parafialnej (DRP) w dniu 10.02.2022 r.

W dniu 10 lutego 2022 r. odbyło się spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej (DRP). Na początku zebrania, bez uwag przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia DRP (18.11.2021 r.). Następnie ks. Proboszcz przedstawił plany gospodarcze i inicjatywy duszpasterskie. Do ważnych zadań w 2022 roku należy wymiana okien i montaż witraży w kościele. Na ten cel kontynuowana jest zbiórka środków finansowych. Ze względu na istniejącą inflację, koszt wymiany okien może znacząco wzrosnąć. W dalszym ciągu trwają prace związane z doprowadzeniem światłowodu do kościoła i plebanii. Planowana jest też wymiana wewnętrznych drzwi kościoła od strony wschodniej i zachodniej.
Następnie ks. Proboszcz szczegółowo przedstawił kalendarium parafialne. Między innymi poinformował o organizowaniu cyklu kolejnych spotkań z ks. dr Tadeuszem Noskiem. W ramach katechezy dla dorosłych ks. dr Nosek 15 lutego przedstawi wykład nt. „Kościół, który słucha”, a 15 marca „Kościół jako Misterium i Wspólnota”. Od 27 lutego do 1 marca odbędzie się 40-godzinne Nabożeństwo. W okresie Wielkiego Postu, w każdy piątek będzie odprawiana Droga Krzyżowa a w niedziele Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym. Drogę Krzyżową poprowadzą poszczególne grupy i wspólnoty parafialne wg harmonogramu: rano po Mszy św. o godz. 8.00 – dla wszystkich, po południu o godz. 17.00 – dla dzieci, a o godz. 17.45 – dla młodzieży i dorosłych. W marcu organizowany jest wyjazd do Bystrej – Oaza modlitwy – wspólnota Wody Jordanu. W dniach 16-24 marca Rycerze Kolumba poprowadzą Nowennę przed Dniem Świętości Życia w ramach wieczornej Mszy św. Następnie Ks. Proboszcz poinformował, że Rekolekcje Wielkopostne dla studentów, młodzieży i dzieci poprowadzi ks. Dariusz Czaja a dla dorosłych – o. Zbigniew Ptak, paulin, były przeor klasztoru Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, Patronki Rodzin. Przekazał także informację, że w dniu 31 marca nasz Kościół będzie Kościołem Stacyjnym. W Niedzielę Palmową zaplanowano Drogę Krzyżową po osiedlu o godz. 15.00. Od 3 kwietnia będą rozprowadzane baranki i paschaliki wielkanocne. Podobnie jak w ub. roku święcenie pokarmów na stół wielkanocny będzie przed głównymi drzwiami Kościoła w godzinach od 10-tej do 16-tej. Jedynie w przypadku niepogody obrzęd ten będzie w Kościele.
Ponadto Ks. Proboszcz oznajmił, że w dniu 28 maja w naszym Kościele będzie miała miejsce peregrynacja Ikony Świętej Rodziny.
W ostatnim punkcie tego spotkania ks. Proboszcz nawiązał do regulaminu wyborów
DRP prosząc o zgłaszanie ewentualnych poprawek.
Spotkanie DRP zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo ks. Proboszcza. Następne spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej i Komitetu X Spotkań Świętojańskich planowane jest na dzień 28 kwietnia 2022 roku.

Notatka z posiedzenia Duszpasterskiej Rady Parafialnej 18. 11. 2021 r.

W dniu 18 listopada 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej (DRP).Na początku zebrania, bez uwag przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia DRP (09.09.2021r.). Ks. Proboszcz poinformował o zakończeniu prac związanych z doprowadzeniem CO do kaplicy, zakrystii i pomieszczeń nad nią oraz udoskonalenie wyposażenia pomieszczenia gospodarczego w kościele pod chórem. Następnie ks. Proboszcz przedstawił plany gospodarcze i inicjatywy duszpasterskie. Do ważnych zadań należy wymiana okien i montaż witraży w kościele. Na ten cel kontynuowana jest zbiórka środków finansowych. Ze względu na istniejącą inflację, koszt wymiany okien może wzrosnąć o 30%. Trwają prace związane z doprowadzeniem światłowodu do kościoła i plebanii. W okresie zimowym planowana jest też wymiana wewnętrznych drzwi kościoła od strony wschodniej i zachodniej. Sprowadzono świece i opłatki wigilijne oraz banery na Nowy Rok Liturgiczny. Dalszym punktem spotkania było omówienie wydarzeń parafialnych w ostatnim okresie. Należy tu wymienić m.in. nowennę przed Beatyfikacją sł. Bożych s. Róży Marii
Czackiej i ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, peregrynację relikwii bł. ks. Michaela McGivneya. Zorganizowano kilka Pielgrzymek: Parafialna do Sanktuarium w Mogile, Róż Żywego Różańca i Ogólnopolska Apostolatu Margaretka do Łagiewnik, Rycerzy Kolumba na Jasną Górę. Odbył się Różaniec ewangelizacyjny oraz Diecezjalny Dzień Skupienia Domowego Kościoła w którym wzięło udział 500 osób. Zorganizowano Oazę Modlitwy w Bystrej – wzięło udział 28 osób, Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, czy Światowy Dzień Ubogich wspierając finansowo te inicjatywy. W analizowanym okresie miał miejsce też Dekanalny Dzień Skupienia Kapłanów i Msza św. w intencji zmarłych kapłanów z naszego dekanatu. W związku z rozpoczętym XVI Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów otrzymaliśmy „zestaw problemów i pytań synodalnych” z prośbą o modlitwę i ich przedyskutowanie w grupach parafialnych wg harmonogramu, który otrzymali wszyscy uczestnicy DRP. W ramach katechezy dla dorosłych będą się odbywać spotkania ewagelizacyjno-katechetyczne pt. Ku Kościołowi synodalnemu, w parafii: komunia, współuczestnictwo, misja z ks. dr Tadeuszem Noskiem. Pierwsze spotkanie miało miejsce 16 listopada 2021 r.
Następnie ks. Proboszcz szczegółowo przedstawił kalendarium parafialne. Między innymi poinformował o organizowaniu Pielgrzymki Parafialnej do Częstochowy, filmie dla naszej parafii w Multikinie „Nędzarz i Madame”, Rekolekcji Adwentowych (18-22.12.2021 r.), które będzie prowadził ks. Andrzej Scąber.
Ks. Proboszcz dodał, że zaproszenia na jubileusze i rocznicę chrztu św. rozprowadzane będą
przez Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. Planowana jest kolęda wg harmonogramu i
podanych zasad uzależnionych od rozwoju pandemii. Opłatki i świece wigilijne można nabyć w dni powszednie po rannej i wieczornej Mszy św. przy stoliku pod chórem, a w niedzielę, w bocznej Kaplicy Adoracji w godzinach 8.15-14.30; 18.45-20.30. W miarę możliwości opłatki będą również rozprowadzane przez łączników.
Spotkanie DRP zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo ks. Proboszcza.
Następne spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej planowane jest 10 lutego 2022 roku.

Notatka z posiedzenia Duszpasterskiej Rady Parafialnej (DRP) 09.09. 2021 r.

W dniu 9 września 2021 r. odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej (DRP). Na początku ks. Proboszcz powitał s. Samuelę Oknińską – nową przełożoną sióstr Nazaretanek, która zastąpiła s. Hiacyntę Niewiadomską. Powitał także ks. Grzegorza Kurzec, który zastąpił ks. Daniela Małysę. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali Kalendarium Parafialne, wykaz Wspólnot i Grup działających w parafii oraz informację z drugiego roku działalności DRP. Następnie ks. Proboszcz przedstawił inicjatywy i plany gospodarcze. Do ważnych zadań należy wymiana okien w kościele, montaż urządzeń CO w zakrystii i na dwóch kondygnacjach nad zakrystią oraz w kaplicy adoracji, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, wymiana gniazdek we wszystkich budynkach parafii, zakończenie prac wokół groty Matki Bożej, krypty i kurhanu. Ks. Proboszcz wyjaśnił, że te ostanie wymienione prace będą mogły być kontynuowane, bowiem otrzymał pozytywną decyzję Konserwatora Zabytków. Kolejne zadanie to udoskonalenie wyposażenia pomieszczenia gospodarczego w kościele pod chórem, doprowadzenie m.in. wody, podgrzewacza, zamontowanie zlewozmywaka. Przewidziano też opracowanie planu kapitalnego remontu infrastruktury plebanii. W 2022 roku zaplanowano rozpoczęcie obchodów 40-lecia Parafii, które zakończą się w czerwcu 2023 roku. W tym okresie odbędą się Misje w parafii i inne dzieła duchowe dla uczczenia tego Jubileuszu. Dalszym punktem spotkania była informacja o wydarzeniach parafialnych w ostatnim okresie. W lipcu b.r. odbył się wyjazd dzieci i młodzieży (42 osoby) w Bieszczady pod opieką ks. Dariusza. W rekolekcjach Ruchu Światło-Życie uczestniczyło 20 osób. Zorganizowano Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie (19. 08. 2021 r.). W dniu 22 sierpnia odbyło się Rekodziękczynienie w Kalwarii Zebrzydowskiej – podczas tej uroczystości pobłogosławieni zostali do posługi animatora muzycznego – Małgorzata Branicka, animatora liturgicznego – Andrzej Kmiecik, animatora Oazy Dzieci Bożych – Szymon Mars. Kolejną inicjatywą była nowenna przed beatyfikacją Sług Bożych s. Róży Marii Czackiej i ks. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz nowenna przed peregrynacją relikwii błogosławionego ks. Michaela McGivneya. We wrześniu odbyła się też XXIX Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii.
Następnie ks. Proboszcz przedstawił sprawy duszpasterskie w parafii oraz szczegółowo omówił kalendarium parafialne na nadchodzący rok formacyjny.
Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo kapłanów.

======================================================================

Sprawozdanie ze spotkania Duszpasterskiej Rady Parafialnej
w dniu 3 października 2019 r. -(ukonstytuowanie się DRP)

W dniu 3 października br. odbyło się pierwsze spotkanie wybranej w dniu 2 czerwca br. nowej Duszpasterskiej Rady Parafialnej (DRP). Spotkanie miało uroczysty charakter. Ks. Proboszcz po wspólnej modlitwie przywitał siedmiu nowych członków i poprosił o wzajemne przedstawienie się w celu bliższego poznania. Następnie dokonano wyboru przewodniczącego DRP, zastępcy, sekretarza, skarbnika oraz osoby do współpracy z redakcją Głosu Świętojańskiego (przekazywanie tekstów sprawozdań ze spotkań DRP do gazety):
• przewodniczącym DRP na kolejną kadencję został wybrany jednogłośnie (26 głosów) p. Antoni Franaszek
• zastępcami przewodniczącego zostali pp: Maria Tuleja i Andrzej Czapnik
• sekretarzem DRP – p. Kazimiera Piłat
• skarbnikiem DRP – p. Bożena Wójcik
Te osoby również uzyskały w pełni aprobatę członków DRP
• do współpracy z redakcją Głosu Świętojańskiego zgłosiła się p. Elżbieta Boligłowa (za swoją deklarację współpracy została nagrodzona oklaskami przez zebranych).
Przekazano podziękowania p. Annie Słodkowicz pełniącej dotychczas funkcję skarbnika (p. Słodkowicz zrezygnowała z tej funkcji w nowej kadencji Rady).
Następnie została przekazana wszystkim informacja ze spotkania DRP w dniu18.06.2019 r. (podsumowanie prac z poprzedniej 3-letniej kadencji). Zostało rozdane Kalendarium Parafialne 2019-2020 w celu zapoznania się z czekającymi wydarzeniami oraz przekazanie ich członkom poszczególnych grup i wspólnot parafialnych. Następnie Ks. Proboszcz omówił inicjatywy i plany gospodarcze oraz sprawy duszpasterskie.

Komentarze są wyłączone.