VI spotkanie z o. J. Vadakkelem 9.XI.2014

Wcześniejsze spotkania –> zakładka „Msze św. i nabożeństwa” w menu rozwijalnym

Rekolekcje z o. J. Vadakkelem

Kolejny już raz, w niedzielę 9 listopada, gościliśmy w naszej parafii o. Josepha Vadakkela, charyzmatyka i o misjonarza z Indii. Spotkanie uczestników rekolekcji rozpoczęło się popołudniową, parafialną Mszą św., którą koncelebrowali nasz gość oraz ks. Tomasz Skotniczny. Hasłem rekolekcji były słowa zapisane w Ewangelii przez św. Jana (J. 15,15): „Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.”
Z homilią do zebranych zwrócił się o. Joseph.
Nawiązując do przeczytanej perykopy – wypędzenie przekupniów ze świątyni (J. 2, 13-22), o. Joseph podkreślił, że Jezus odczuwał ból, gdyż świątynia, szczególne miejsce obecności Boga, poprzez niewłaściwe potraktowanie tego miejsca, nie była czysta. My też jesteśmy świątynią Ducha, ale czy jesteśmy czyści w swym sercu – pytał kaznodzieja. Chrystus zaprasza nas, abyśmy stawali się coraz bardziej czyści. Jeżeli będziemy otwarci i szczerzy w relacjach z Bogiem, wtedy On obdarzy nas różnymi błogosławieństwami. Kościół daje nam taką możliwość byśmy stawali się coraz lepsi, oczyszczając swe serce, umysł i życie. Nie jesteśmy doskonali, ale w tej chwili, dzisiaj, podczas tej Mszy św. można podjąć taką decyzje, aby być lepszym i wtedy doświadczymy tego błogosławieństwa, a serce napełni Boża radość i Boży pokój. Szukanie Jego jest najważniejszym działaniem w życiu – kontynuował misjonarz.
Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam, abyśmy byli czyści w naszych sercach i umysłach. Możemy na tej Mszy św. prosić o szczególną łaskę oczyszczenia swojego serca. Jezus będzie wzrastał w twoim życiu, zaś łączność z Bogiem będzie się umacniać. A wtedy doświadczymy Jego obecności, niebiańskiej radości i jest to możliwe tutaj- zakończył homilię o. Joseph.
Drugą częścią spotkania w naszej świątyni, było odprawione przez naszego gościa Eucharystyczne nabożeństwo, podczas którego wierni zanosili wspólną oraz własną modlitwę: uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania i prośby – przede wszystkim o uzdrowienie. Zakończeniem tego nabożeństwa było indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem każdego z uczestników.
Dalszy ciąg rekolekcji, tradycyjnie już, miał miejsce w centrum konferencyjnym „Reduta”.
Było to już szóste takie spotkanie w naszej parafii. Ta forma nabożeństwa zaczyna wpisywać się w religijny pejzaż naszej świętojańskiej wspólnoty, tym bardziej, że wielu naszych parafian bierze w nim udział.

 

 

 

 

 

Rejestracja i więcej informacji na stronie www.josephvadakkel.pl