I-szy piątek

 

  • W pierwsze piątki miesiąca Msze św. o godz. 630, 700, 800, 1700 (dla dzieci), 1830.
  • Na czas pandemii adoracja zawieszona
  • Adoracja Najświętszego Sakramentu w bocznej kaplicy od 830 – 1830.
  • W trakcie adoracji w godz. 900 – 1000  modlitwa w obronie dzieci nienarodzonych oraz matek w stanie błogosławionym.