Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

 

  • Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego – piątki, o godz. 1800

LITANIA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Miłosierdzie Boże, największy przymiocie
                                   Ufamy Tobie (powtarza się)
Stwórcy, Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości
Odkupiciela, Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości
Uświęciciela, Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej,
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana,
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów
niebieskich, Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do bytu,
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały,
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym,
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami,
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu,
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym,
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych,
Miłosierdzie Boże, tryskające z najświętszego Serca Jezusowego,
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę na Matkę Miłosierdzia,
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Sakramentów świętych.
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w Sakramencie Chrztu i Pokuty,
Miłosierdzie Boże, w Sakramencie Ołtarza i Kapłaństwa,
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej,
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników,
Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych
Miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu świętobliwych,
Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących,
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych,
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych,
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie,
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami,
Miłosierdzie Boże, pokoju konających, Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańsko zbawionych,
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych,
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych,
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów,
Baranku Boży, któryś o kazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarowujesz za nas w każdej Mszy świętej, wysłuchaj nas,  Panie
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Miłosierdzie Boże nad wszystkimi dziełami Jego.
W. Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę.

Módlmy się: Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w Miłosierdzie Twoje, byśmy nigdy w największych trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z Wolą Twoją, która jest samym Miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków. Amen.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
odmawiana na różańcu

 Początek: Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wierzę w Boga…

 Na dużych paciorkach
Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach
Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Zakończenie
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem (3x)

Dodatek
O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie.