III Kongres Eucharystyczny Płomień

 

REKOLEKCJE z. O. JOSEPHEM VADAKKELEM

Kolejny raz, w dniu 23. lutego br., gościliśmy w naszej świętojańskiej wspólnocie o. J. Vadakkela. Nasz gość, misjonarz z Indii, poprowadził w tym dniu jednodniowe rekolekcje w Centrum Konferencyjnym „Reduta” pod hasłem „Uzdrawiająca moc Jezusa”. Hasłem spotkania były słowa z Ewangelii św. Łukasza (4,40): „O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich.”
Przed rozpoczęciem konferencji, jej uczestnicy spotkali na parafialnej Mszy św. o godz. 14.00. Na wstępie przybyłych wiernych jak również kapłanów: o. Josepha i Grzegorza z diecezji radomskiej przywitał, pełniący w tym dniu honory gospodarza naszej parafii, ks. Marcin Masłoń.
Ze słowem Bożym do zebranych zwrócił się o. Joseph. Zwrócił uwagę, że tu na ziemi jesteśmy pielgrzymami do nieba. Ale możemy także już tu doświadczyć nieba, bo ono zaczyna się w tabernakulum.
Nawiązując do przeczytanej wcześniej Ewangelii, kaznodzieja przypomniał, że nie tylko wystarczy modlić się i przychodzić na Mszę św., ale tez trzeba kochać, nawet nieprzyjaciół, tych, którzy mówią o mnie źle lub wyrządzają mi krzywdę.. Jest to trudne, ale Chrystus daje nam pomocnika – Ducha Świętego. Realizować taką miłość można poprzez modlitwę i błogosławieństwo. Zacznijcie od dzisiaj – wołał misjonarz – błogosławić wszystkich spotykanych ludzi: w domu członków rodziny, tych których spotykacie na swojej drodze, w pracy, w środkach komunikacji, na ulicy. Każdemu z nas, tak jak Piotrowi, Jezus zadaje pytanie: czy mnie kochasz?. Kiedy więc błogosławimy innym, w naszych sercach pojawia się pokój. W ten sposób możemy rozszerzać niebo, tutaj na ziemi – zakończył ojciec Joseph.
Przed rozesłaniem, ks. Marcin podziękował wiernym za uczestnictwo w Eucharystii, a ojcu misjonarzowi za wygłoszone kazanie oraz świadectwo i następnie udzielił, jak to wcześniej zaznaczył, z wielką radością, realizując podane w kazaniu wezwanie, błogosławieństwa.

 

 

 

Zapraszamy do oglądnięcia filmów
część II

część I