Czym jest pielgrzymka

„Posłani w pokoju Chrystusa”

Kolejna 42. Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Krakowskiej z Wawelu na Jasną Górę, zrodzona z idei Białego Marszu z 1981 roku, odbędzie się tradycyjnie w sierpniu br. i jak co roku wyruszy „w intencji Ojca Świętego i Ojczyzny”. Jej tematem będą słowa „Posłani w pokoju Chrystusa” z mottem biblijnym: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57). Pielgrzymka wyruszy jak co roku w intencji Ojczyzny, Papieża Franciszka, oraz jako podziękowanie za wszystko co otrzymaliśmy od Ojca Świętego św. Jana Pawła II, podczas trwania Jego Pontyfikatu.

PROGRAM DUCHOWY

“Posłani w pokoju Chrystusa” – to właśnie w duchu tych słów będziemy przeżywać tegoroczne pielgrzymowanie do Matki! W tym roku jesteśmy powołani do szukania odpowiedzi, jak żyć Eucharystią każdego dnia i jak dzielić się nią z innymi. Posłani w pokoju Chrystusa – to hasło trzeciego roku programu duszpasterskiego poświęconego sakramentowi Eucharystii. Zachęca ono do odkrycia i zgłębienia duchowego wymiaru Eucharystii. Jakie konsekwencje niesie ze sobą przyjęcie sakramentu Eucharystii? Czy Eucharystia jest tylko tajemnicą, w którą wierzymy i celebrujemy, a może stylem życia, który powinniśmy praktykować każdego dnia? To tylko niektóre pytania, na które odpowiedź będziemy mogli znaleźć podczas wyjątkowego czasu pielgrzymowania do maryjnego sanktuarium na Jasnej Górze.
Jesteśmy posłani – naszym zadaniem jest bycie misjonarzem Eucharystii i pokoju, jaki ona przynosi. Zatem to hasło i jego przekaz wydaje się szczególnie ważny w kontekście dramatycznych wydarzeń za naszą wschodnią granicą. Każdy z nas jest posłany, by nieść pokój i nieustannie o niego prosić. Zatem nie ustawajmy w modlitwach!

DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE I MODLITEWNE INTENCJE

Wszystkich, którzy nie mogą wybrać się na pielgrzymi szlak zachęcamy do duchowego pielgrzymowania, by wraz z tymi, którzy idą ofiarować swoje troski i kłopoty, a może nieraz cierpienia za Kościół św., za dar Jana Pawła II oraz o Boże błogosławieństwo dla naszego arcypasterza ks. abp Marka Jędraszewskiego, który zachęca nas, by pielgrzymka była czasem fizycznego i duchowego pielgrzymowania na Jasną Górę całej Archidiecezji Krakowskiej.
Wzorem lat ubiegłych chorym, wśród rodzin pielgrzymów, a także w całej archidiecezji, osobom, które nie mogą uczestniczyć w naszej Pielgrzymce proponujemy „duchowe pielgrzymowanie” we współpracy z Biurem Prasowym Archidiecezji Krakowskiej i TBCProject poprzez stronę www, media społecznościowe, aplikację BonaFide, transmisje live, intencje pielgrzymów itp.
Prośby i intencje modlitewne, które będziemy polecać Panu Bogu przez pośrednictwo Matki Bożej Częstochowskiej prosimy przesyłać na adres e-mail: pielgrzymkakrakowska@diecezja.pl . W czasie tegorocznego pielgrzymowania intencje będą codziennie polecane Panu Bogu w czasie kolejnych dni pielgrzymowania. Do duchowego pielgrzymowania zachęcamy chorych a także wszystkich, którzy nie mogą się wybrać razem z nami, min. poprzez:.

  1. udział w uroczystym pożegnaniu pielgrzymów i Mszy św. na rozpoczęcie Pielgrzymki na Wawelskim Wzgórzu, w dniu 6 sierpnia o godz. 7.00,
  2. udział w uroczystym powitaniu pielgrzymki na Jasnej Górze 11 sierpnia od godziny 15.30 i uczestnictwowe Mszy św. na zakończenie Pielgrzymki pod szczytem Jasnej Góry 11 sierpnia o godz. 19.00.

INFORMACJE DLA PIELGRZYMÓW

W kolejny roku pandemii w Polsce pielgrzymować będziemy do Jasnogórskiej Pani i prosić o Jej wstawiennictwo i łaski dla naszego kraju, całego świata i dla nas samych. Trudne okoliczności aktualnej sytuacji jeszcze bardziej powinny wzmocnić naszą modlitwę do Boga. Historia zaś wskazuje, że wiele razy w najbardziej trudnych chwilach ludzie zwracali się w modlitwie do Pana Boga i została ona wysłuchana.
Podobnie jak w roku 2021, zgodnie ze stanem prawnym pielgrzymka zostanie zorganizowana z pełnym przestrzeganiem zasad sanitarnych określonych w Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla ruchu pielgrzymkowego oraz w formie duchowej.
Pielgrzymi w ciągu jednego dnia pokonują około 25 km, chociaż bywają także odcinki dłuższe. Wszyscy pielgrzymi mogą liczyć w razie potrzeby na pomoc medyczną świadczoną przez lekarzy, pielęgniarki oraz wolontariuszy medycznych. W każdej wspólnocie za pielgrzymami podąża karetka pogotowia wraz z ratownikami medycznymi oraz samochód, którym w razie potrzeby można podjechać do najbliższego postoju, czy na miejsce noclegu. Żeby pielgrzymom łatwiej przeżywało się te rekolekcje w drodze, bagaże pielgrzymów przewożone są na miejsce noclegu. Wspomnieć tu warto także o postawach ludzi, których pielgrzymi mijają (np. w miejscach noclegów i postojów) podczas swej wędrówki. Ich wiara często przypomina wędrowcom, kim są i czego się po nich należy spodziewać; nierzadko pobożność, ofiarność i gościnność nieznanych, obcych ludzi, na długo wpisuje się pielgrzymom w pamięć, zawstydzając ich i wręcz „zmuszając” do dojrzałego przeżywania „rekolekcji w drodze”. Oczywiście istnieje też możliwość zakupu wody mineralnej, chleba u służb pielgrzymki, czy w wielu małych sklepikach, w miasteczkach i wioskach na trasie. Pielgrzymka to codzienna Msza św., konferencje, modlitwa, Anioł Pański, modlitwa różańcowa, nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Apel Jasnogórski na zakończenie dnia. To też możliwość rozmowy z kapłanem, która często kończy się spowiedzią. W czasie pielgrzymki jest też czas na rozrywkę. Bierze w niej udział wielu ciekawych ludzi, którzy dzielą się swoimi zdolnościami i umiejętnościami. Są też zapraszani soliści i całe zespoły. Zwłaszcza młodzi pielgrzymi na postojach wykorzystują możliwość, by zagrać w piłkę np. z księżmi czy siostrami zakonnymi czy np. wspólnie pośpiewać.

Komentarze są wyłączone.