Wspólnota akademicka „Psalterion”

Wspólnota akademicka Psalterion – by Twoje życie nie było fałszem…

Psalterion to wspólnota akademicka, która swój żywot rozpoczęła od października tego roku. Wywodzi się z zespołu muzycznego, który o pod tą samą nazwą, od kilku dobrych lat posługuje śpiewem na Mszach Świętych w każdą niedzielę o godz. 19.30. Grupa liczy prawie trzydzieści osób, głównie studentów, lecz nie brakuje w niej młodzieży już pracującej, bądź uczniów szkół średnich. Ci, którzy potrafią śpiewać, angażują się w posługę scholi. Spotykamy się w każdy poniedziałek o 20.05 w kaplicy Świętych Janów, na modlitwie (adoracja, Liturgia Godzin, Lectio Divina). Druga część spotkania w salce Galilea (biały budynek przy wjeździe na parking), bardziej luźna, przy herbacie i ciastku, jest okazją do wspólnej dyskusji, dzielenia się, zwyczajnego bycia razem. Co jakiś czas zapraszamy gości, którzy mówią nam o swoich zmaganiach, pasjach, swoim życiu. W parafii podejmujemy śpiew i służbę na Mszach Świętych niedzielnych o 19.30. Organizujemy wieczory patriotyczne, śpiew Liturgii Godzin, Akatysty, wieczory uwielbienia w pierwszą niedzielę miesiąca, wyjeżdżamy na rekolekcje formacyjne. Planujemy zaangażować się w działalność miłosierdzia wobec ubogich i chorych, zwłaszcza w naszej parafii. Zamierzamy wspólnymi siłami nagrać drugą płytę. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą być razem z nami dla siebie i dla innych.