Duchowa Adopcja

Czym jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego?

Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka, którego życie w łonie matki jest zagrożone. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do tej modlitwy można dołączyć wybrane dodatkowe postanowienia. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują. Dodatkowymi postanowieniami mogą być np. częsta spowiedź i Komunia św., adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post w dobrowolnie obranej formie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy (litanie, nowenny, koronki …). Miłe jest też zaangażowanie się w obronę życia ludzkiego w ciągu roku (czynny udział w swojej parafii w realizowaniu postanowień modlitewno-organizacynych z Dnia Świętości Życia, czy też udział w manifestacjach na terenie diecezji lub kraju broniących poczętego życia ludzkiego). Należy podejmować postanowienia realne, mając na uwadze indywidualne możliwości ich wypełnienia.

Jakie są owoce Duchowej Adopcji?

Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i postu), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i daru płodności oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia kontakt z Bogiem. Pomaga odkrywać głęboki sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.

Kilka pytań i odpowiedzi o Duchowej Adopcji

 1. Kto może podjąć Duchową Adopcję?
  Każdy: osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ja pod opieką rodziców.
 2. Ile razy można podjąć Duchową Adopcje?
  Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.
 3. Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenie?
  TAK.
 4. Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko?
  Każdorazowo przyrzeczenie Duchowej Adopcji dotyczy tylko jednego dziecka!
 5. Czy znamy imię i czy wiemy jakiej narodowości będzie adoptowane dziecko?
  Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.
 6. Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy?
  Naszą pewność opieramy na wierze we wszechmoc i nieograniczone miłosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców.
 7. Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę?
  Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.
 8. Czy przerywa się Duchową Adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas?
  Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa Duchową Adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy duchową adopcje kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.
 9. Czy Duchową Adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych?
  Tak. Podobnie jak i osoby rozwiedzione.
 10. Czy przyrzeczenia Duchowej Adopcji muszą być składane w formie uroczystej, wyłącznie w kościele w obecności kapłana?
  Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzone uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie.
 11. Jaki termin rozpoczęcia Duchowej Adopcji jest najlepszy?
  Duchową Adopcję można podjąć w dowolnym dniu roku. Tradycją staje się jednak podejmowanie Duchowej Adopcji w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Wtedy zakończenie dziewięciomiesięcznej modlitwy wypada w Wigilię Bożego Narodzenia. W naszej Parafii trzymamy się tego terminu od 1998 roku (wcześniej Duchową Adopcję przeprowadzano u nas w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia).
 12. W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie?
  Należy odczytać formułę przyrzeczenia (podaną poniżej) najlepiej pod krzyżem lub obrazem Matki Bożej i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy. Dobrze też jest zgłosić podjętą duchową adopcję prywatnie animatorom Duchowej Adopcji w parafii, którzy dołączą tę osobę do ogólnej liczby osób broniących poczętego życia w parafii.

  FORMUŁA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI PRYWATNIE

  Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych ja ……………………………………………………………….. postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia………….. w święto (uroczystość) …………………………………………………….. biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

  Postanawiam:

  • odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego,
  • codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca,
  • moje dobrowolne zobowiązania ………………………………………………………………

  podpis

  MODLITWA CODZIENNA

  Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

 13. Jak podjąć Duchową Adopcję w naszym kościele?
  Przed włączeniem się w to wielkie dzieło modlitewne warto sobie ten temat przybliżyć przez zapoznanie się z materiałami i lekturą nt. obrony życia wyłożoną na stolikach w kościele pod chórem i przy wejściach bocznych do kościoła. Wszystkie materiały można zabrać do swoich domów. Przede wszystkim należy pobrać ze stolika DEKLARACJĘ przystąpienia do Duchowej Adopcji, która znajduje się w oznaczonych (podpisanych ) pojemnikach. Część deklaracji (wypełnioną według wskazówek na niej) odciąć od pozostałych dwóch części i złożyć w dniu Zwiastowania NMP (najczęściej jest to 25 marca, lecz kiedy ten dzień wypada w Wielkim Tygodniu, święto jest przenoszone na inny dzień), podczas Mszy św. o godz. 8.00 lub 18.30 do koszyka na środku głównej nawy kościoła. Nasze postanowienia będą wraz z darami ofiarnymi zaniesione w procesji do ołtarza i tam złożone na czas sprawowania uroczystej Mszy św. Należy tez zaopatrzyć się w świece, które zapalimy od Paschału na czas uroczystego przyrzeczenia. Posiadanie świec nie jest koniecznością, ponieważ będą zapasowe świece na stoliku pod ekranem. I na zakończenie jeszcze jedna uwaga: w przypadku wewnętrznych oporów podawania swoich danych lub innych przeszkód – deklarację można złożyć wypełnioną jakimś symbolem, skrótem lub po prostu włożyć anonimowo. Będą one też stanowiły o udziale w Duchowej Adopcji. Istotą bowiem są przyrzeczenia i wypełnianie przez 9 miesięcy podjętych zobowiązań w intencji poczętego dziecka i jego rodziców. Przyjdź w dzień Zwiastowania NMP   do naszej świątyni i zagłosuj za życiem. Ratujmy razem poczęte ludzkie życie. „Walkę o życie można i trzeba wygrać, Jesteśmy do tego zdolni, bo Ty, o Panie, dałeś nam przykład i przekazałeś nam moc Twego Ducha. Zdołamy to uczynić.” (Jan Paweł II „Evangelium vitae”).

Modlitwy stałe w obronie życia nienarodzonychW naszej Parafii w ustalonych terminach modlimy się w intencji ratowania zagrożonego poczętego życia ludzkiego oraz za matki w stanie błogosławionym i za ich rodziny

 1. Każdego 22 dnia miesiąca podczas wieczornej Eucharystii modlimy się przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II za rodziny pragnące potomstwa, rodziny oczekujące narodzin dziecka oraz za matki w stanie błogosławionym. Na zakończenie Mszy św. celebrans udziela indywidualnego błogosławieństwa obecnym matkom w stanie błogosławionym, połączonego z ucałowaniem relikwii św. Jana Pawła II.
 2. W pierwsze soboty miesiąca również podczas wieczornej Eucharystii modlimy się za dzieci poczęte do życia, a zwłaszcza za zagrożone aborcją oraz za matki w stanie błogosławionym i ich rodziny. W sposób szczególny są zapraszane osoby, które podejmują duchową adopcję.
 3. W pierwsze piątki miesiąca w bocznej kaplicy naszego kościoła, adorując Najświętszy Sakrament w czasie 9.00 – 10.00 modlimy się w intencji ratowania życia dzieci nienarodzonych, szczególnie zagrożonych zabiciem w łonie matki. W czasie tego czuwania jest też miejsce na modlitwę ekspijacyjną, podczas której prosimy miłosiernego Boga o Jego miłosierdzie dla matek oraz osób dokonujących lub przyczyniających się do wielkiego grzechu dzieciobójstwa.