ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY Z NAZARETU

SIOSTRY NAZARETANKI

Duchowość naszej rodziny zakonnej ma swoje źródło w tajemnicy życia Jezusa, Maryi i Józefa. O sobie mówimy najczęściej – NAZARETANKI, a o Zgromadzeniu po prostu – NAZARET.
NAZARET to:

 • poszukiwanie i odnajdywanie Boga w najzwyklejszych doświadczeniach życia,
 • prostota, otwartość i gościnność,
 • jednoczenie z Bogiem, wierność Duchowi Świętemu i pełnienie woli Bożej objawiającej się nam na wiele sposobów,
 • umiłowanie Kościoła, Ojca Świętego i wzajemna miłość we wspólnotach,
 • codzienna modlitwa i troska o rodziny.

Jako osoby obdarowane powołaniem do życia konsekrowanego, jesteśmy zaproszone do szczególnej relacji z Bogiem, do naśladowania Chrystusa w Jego miłości, ubóstwie i posłuszeństwie Ojcu. Łączy nas powołanie do jednej rodziny zakonnej – Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Uczestnicząc w Jezusowej misji szerzenia Królestwa Bożej Miłości, angażujemy się w różne formy działalności w Kościele katolickim, zwłaszcza w posługę wobec rodziny.
Nasze Zgromadzenie powstało w 1875 roku w Rzymie. Założyła je Polka – bł. Franciszka Siedliska.
Urodziła się 12.XI.1842 w Roszkowej Woli, gdzie spędziła dzieciństwo i młodość. Od dziecka pragnęła całkowicie oddać się Bogu. Napotka jednak na wyraźny sprzeciw rodziców, zwłaszcza ojca. W Autobiografii pisała: „Bóg nie był Panem w naszym domu”. Dopiero po jego śmierci mogła zrealizować swoje pragnienia. Na ziemiach polskich, pod zaborami, założenie nowego zgromadzenia nie było niemożliwe i Franciszka postanawia udać się do Rzymu. W dniu 1.X.1873 roku otrzymuje błogosławieństwo papieża Piusa IX na założenie nowej rodziny zakonnej, której głównym zadaniem będzie ofiarowanie modlitw, pracy i całego życia za Kościół Święty i Ojca świętego.
Już za jej życia powstały placówki na ziemiach polskich, w USA, we Francji i Anglii. Odznaczała się głęboką miłością Kościoła i Ojca Świętego. Mówiła: „Nazaret ma być jak strażnica wypatrująca gdzie się pali”. Urzekła ją Najświętsza Rodzina, a w niej Jezus, Słowo Wcielone, Bóg – Człowiek który przyniósł na ziemię Królestwo Boże. Pragnęła, by Siostry, naśladując Świętą Rodzinę, żyły wartościami Królestwa Bożego i niosły je światu, zwłaszcza rodzinom. Główną jej cnotą była miłość stanowiąca duchowy testament. Zmarła w Rzymie 21.XI.1902 r., wypowiadając słowo „miłość” w znanych sobie językach. Beatyfikowana została w Rzymie 23.IV.1989 przez Jana Pawła II.
Najpiękniejszym owocem nazaretańskiego charyzmatu jest męczeńska śmierć sióstr z Nowogródka, które świadomie oddały swoje życie za aresztowanych przez hitlerowców członków rodzin. Zostały zamordowane 1.VIII.1943 przez Niemców. Męczennice Nowogródzkie zostały beatyfikowane w Rzymie przez Jana Pawła II 5.III.2000 roku. Są to siostry:

 • bł. Maria Stella od Najświętszego Sakramentu (Adela Mardosewicz)
 • bł. Maria Imelda od Jezusa Hostii (Jadwiga Żak)
 • bł.Maria Rajmunda od Jezusa i Maryi (Anna Kukołowicz),
 • bł.Maria Daniela od Jezusa i Maryi Niepokalanej (Eleonora Jóźwik)
 • bł.Maria Kanuta od Pana Jezusa w Ogrójcu (Józefa Chrobot)
 • bł.Maria Sergia od Matki Bożej Bolesnej (Julia Rapiej)
 • bł.Maria Gwidona od Miłosierdzia Bożego (Helena Cierpka)
 • bł.Maria Felicyta (Paulina Borowik)
 • bł.Maria Heliodora (Leokadia Matuszewska)
 • bł.Maria Kanizja (Eugenia Mackiewicz)
 • bł.Maria Boromea (Weronika Narmontowicz)

Obecnie trwa również proces beatyfikacyjny jedynej ocalałej z tej świętej wspólnoty siostry – Sługi Bożej s. Małgorzaty Banaś.
Założone przez bł. Franciszkę Siedliską – Matkę Marię od Pana Jezusa Dobrego Pasterza Zgromadzenie, rozwinęło się i obecnie liczy ponad 1300 sióstr. Nazaretanki pracują w siedmiu prowincjach, obejmując apostolstwem: Australię, Białoruś, Filipiny, Francję, Ghanę, Kazachstan, Izrael, Polskę, Rosję, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Włochy, Ukrainę. W Polsce są dwie prowincje nazaretanek; Prowincja Krakowska i Warszawska.
Od kilku lat, Siostry ze Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu pracują w Yamfo, jednej z typowych wiosek Ghany. Siostry wielką wagę w swojej pracy przykładają do edukacji młodzieży, wiedząc, że dać jej wykształcenie, to dać lepszą przyszłość, dlatego po kilku latach budowy, we wrześniu 2015 otwarta została szkoła. Dla mieszkańców Yamfo liczy się to, że dzieci nie będą musiały dojeżdżać do szkoły, a to oznacza oszczędność pieniędzy rodziców i bezpieczeństwo najmłodszych. Na budowę tej szkoły fundusze również pochodzą od datków naszych parafian – w kwocie 9687 zł – gdyż grupa misyjna „Karolki”, objęła „opieką” tą placówkę.

Szkoła w Yamfo

W naszej świętojańskiej wspólnocie, Siostry Nazaretanki rozpoczęły posługę w roku 2011. (ich wykaz tutaj–> kliknij). Posługa, jaką pełnimy, to katecheza dzieci, młodzieży i dorosłych, przygotowanie do sakramentów, troska o zakrystię i animowanie liturgii, a przede wszystkim świadczenie poprzez modlitwę, habit i cały styl życia, że Bóg jest i warto dla Niego żyć.
Obecnie w naszej parafii pracują siostry:

s. Samuela Oknińska – siostra przełożona, katechetka w szkole, prowadzi spotkania Grupy Misyjnej „Karolki”
s. Bogumiła Malikowska – katechetka w szkole, prowadzi spotkania Scholi dziecięcej „Świętojańskie nutki”
s. Agnella Maźnio – dba o zakrystię oraz wystrój kościoła.

Dzień 22.listopada 2015r. był w naszej Parafii ważnym wydarzeniem zwłaszcza dla Sióstr Nazaretanek oraz dla rodzin naszej parafii. Pragniemy podziękować Bogu ale także naszemu Księdzu Proboszczowi, że w roku gdy odbywał się Synod dotyczący rodziny, u schyłku roku kościelnego poświęconemu życiu konsekrowanemu, do naszej parafii zostają wprowadzone relikwie bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza – Franciszki Siedliskiej – Założycielki Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu oraz Patronki Rodzin.
Począwszy od dnia 23.XI.2015r. w każdy poniedziałek o godzinie 18.00 będziemy się modlić za rodziny za wstawiennictwem bł. Franciszki Siedliskiej. Współczesna rodzina potrzebuje modlitwy, podobnie jak było to za czasów bł. Franciszki Siedliskiej – Matki Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Czasy współczesne potrzebują większego omodlenia rodziny. Zapraszamy zarówno starszych jak i młodszych.

WSPÓLNOTY WSPIERAJĄCE SS. NAZERETANKI

Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny

Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny jest formą współpracy i duchowej wymiany jaka zachodzi pomiędzy naszym Zgromadzeniem, a członkami Stowarzyszenia. Do Stowarzyszenia mogą należeć rodziny oraz pełnoletnie osoby indywidualne, które pragną włączyć się w charyzmat i misję Sióstr Nazaretanek wobec rodziny, poprzez aktywny udział w formacji i apostolstwie Stowarzyszenia.
Przyjęcie do Stowarzyszenia następuje po odpowiednim okresie przygotowawczym trwającym od roku do dwóch lat. W tym czasie kandydaci uczestniczą w kilku skupieniach i gdy tylko jest to możliwe, choć raz w rekolekcjach letnich. Kandydaci przystępujący do Stowarzyszenia składają przyrzeczenie Pierwszym celem apostolskim będzie dawanie świadectwa o chrześcijańskich wartościach rodziny wśród swoich najbliższych w domu, w miejscu pracy i środowisku społecznym poprzez umacnianie więzi w relacji do własnej rodziny na wzór Najświętszej Rodziny z Nazaretu.
Zadaniem członka Stowarzyszenia będzie oddawanie szczególnej czci Najświętszej Rodzinie poprzez naśladowanie jej cnót w życiu osobistym i rodzinnym, a także szerzenia nabożeństwa do Niej.
Wyrazem apostolatu jest codzienna modlitwa podejmowana w łączności ze Zgromadzeniem Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w intencjach wszystkich rodzin świata. Członkowie modlą się także za Zgromadzenie i jego misję, a także w intencjach Kościoła i Ojca Świętego oraz o powołania kapłańskie i zakonne.
Apostolat członka Stowarzyszenia może się realizować także poprzez zorganizowane formy uczestnictwa w misji Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu na rzecz szerzenia Królestwa Bożej Miłości na miarę osobistych możliwości i posiadanych talentów.

Krąg Młodzieży Nazaretańskiej

Krąg Młodzieży Nazaretańskiej – KMN – to działająca przy naszym Zgromadzeniu wspólnota, skupiająca młodzież żeńską i męską, której głównym celem jest duchowa pomoc rodzinom. Jest to też jedna z form włączenia ludzi młodych w charyzmat Zgromadzenia, którym jest szerzenia Królestwa Bożej Miłości wśród siebie, wśród innych, a zwłaszcza w rodzinach.
Jeśli pragniesz żyć zgodnie z „ABC członków KMN” i swoja modlitwą wspierać rodziny, pomyśl przez jaki okres czasu chcesz to czynić i jaką formą modlitwy /np. dziesiątek Różańca św., Koronka do Bożego Miłosierdzia, dodatkowy udział we Mszy św. w tygodniu, modlitwa Pod Twoją Obronę, do Najświętszej Rodziny lub inne/. Następnie wypełnij Kartę Członka KMN i wyślij ją na podany poniżej adres e-mailowy.

e-mail: nazaretmlodym@gmail.com
e-mail: nazaretmlodym@nazaretanki.krakow.pl

Rekolekcje W Nazarecie

Rekolekcje nazaretańskie nie są niczym innym, jak tylko powrotem do tego ewangelicznego Nazaretu, gdzie wzrastał Syn Boży pod opieką Maryi i św. Józefa, aby:

 • poznać relacje, jakie panowały w domu nazaretańskim
 • doświadczyć obecności Boga na modlitwie
 • pogłębić swoją przyjaźń z Jezusem
 • zastanowić się nad sensem życia i poznać jego prawdziwą wartość
 • rozeznać swoją drogę życia, czyli powołanie.

Są to spotkania pełne modlitwy, refleksji i radości płynącej z przebywania z ludźmi, którzy jak Ty odkrywają Boga na drodze swojego życia. Organizowane są one w różnych naszych domach na terenie całej Polski.

Terminy rekolekcji:

http://www.nazaretanki.krakow.pl (kliknij adres)

Odwiedź także następujące strony internetowe, poświęcone naszemu Zgromadzeniu (wystarczy „kliknąć” adres):

http://nazaretmlodym.pl/
http://www.nazaretanki.pl/dmn/modlitwy.html
http://www.nazaretanki.pl/
http://www.nazaret.opoka.net/
http://www.obornikijozef.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=106

 

I zapraszamy na oglądnięcie krótkiego filmu