Intencje – Żywy Różaniec

 

  1. Żywy Różaniec w Archidiecezji Krakowskiej → tutaj kliknij

INTENCJE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
2021 rok

 

Styczeń

Papieska intencja ewangelizacyjna:
Aby Pan dal nam łaskę życia w głębokim braterstwie z braćmi i siostrami innych religii w, postawie modlitwy za siebie nawzajem i otwartości na Wszystkich.
Intencja stała:
Módlmy się o umocnienie dla duszpasterzy posługujących w naszej parafii, aby wierni powołaniu razem z Maryja z ufnością szli za Jezusem.
Intencja parafialna:
Módlmy się o ustanie szerzącej się pandemii koronawirusa, za chorych, szczególnie za osoby w niebezpieczeństwie śmierci oraz za personel medyczny.

Luty

Papieska intencja ogólna:
Za kobiety, które są ofiarami przemocy aby społeczeństwo brało je W obronę, otaczało troską i wspierało w cierpieniach.
Intencja stała:
Módlmy się o umocnienie dla duszpasterzy posługujących w naszej parafii, aby wierni powołaniu razem z Maryja z ufnością szli za Jezusem.
Intencja parafialna:
O ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz za naszych parlamentarzystów, aby ustawami poparli życie.

Marzec

Papieska intencja ewangelizacyjna:
Abyśmy głęboko przeżyli sakrament pojednania, tak by na nowo odczuć nieskończone miłosierdzie Boże.
Intencja stała:
Módlmy się o umocnienie dla duszpasterzy posługujących w naszej parafii, aby wierni powołaniu razem z Maryją z ufnością szli za Chrystusem.
Intencja parafialna:
Za Wszystkich parafian o dobre przygotowanie się do Świat Wielkanocnych przez udział w rekolekcjach i w sakramencie pokuty.

Kwiecień

Papieska intencja ogólna:
Za tych, którzy ryzykują życie, walcząc o podstawowe prawa ludzi w systemach totalitarnych, reżimach autorytarnych, a także w demokracjach znajdujących się W kryzysie.
Intencja stała:
Módlmy się o umocnienie dla duszpasterzy posługujących w naszej parafii, aby wierni powołaniu razem z Maryją z ufnością szli za Chrystusem.
Intencja parafialna:
Modlimy się o pokój na świecie, w naszej Ojczyźnie. W naszych rodzinach i w naszych sercach.

Maj

Papieska intencja ogólna:
Aby finansiści współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i ochrony obywateli przed niebezpieczeństwami.
Intencja stała:
Módlmy się o umocnienie dla duszpasterzy posługujących w naszej parafii, aby wierni powołaniu razem z Maryją z ufnością szli za Chrystusem.
Intencja parafialna:
O umiłowanie przez dzieci l Komunijne Chrystusa w Eucharystii.

Czerwiec

Papieska intencja ewangelizacyjna:
Za młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa wspierani przez chrześcijańskie wspólnoty, aby
wzrastali w miłości – w hojności, wierności i cierpliwości.

Intencja stała:
Módlmy się o umocnienie dla duszpasterzy posługujących w naszej parafii, aby wierni powołaniu razem z Maryją z ufnością szli za Chrystusem.
Intencja parafialna:
Modlimy się o mocną wiarę, czystość serc i wytrwałość dla powołanych do stanu kapłańskiego i zakonnego oraz o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

Lipiec

Papieska intencja ogólna:
Abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych , ekonomicznych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji architektami dialogu i przyjaźni.
Intencja stała:
Módlmy się o umocnienie dla duszpasterzy posługujących w naszej parafii, aby wierni powołaniu razem z Maryją z ufnością szli za Chrystusem.
Intencja parafialna:
Za przebywających na wakacjach, aby czas wypoczynku był czasem spędzonym z Bogiem.

Sierpień

Papieska intencja ewangelizacyjna:
Aby Kościół otrzymał od Ducha Świętego laskę i siłę do zreformowania się w świetle Ewangelii.
Intencja stała:
Módlmy się o umocnienie dla duszpasterzy posługujących w naszej parafii, aby wierni powołaniu razem z Maryją z ufnością szli za Chrystusem.
Intencja parafialna:
O łaskę trzeźwości dla naszego narodu oraz wytrwanie W walce z innymi nałogami.

Wrzesień

Papieska intencja ogólna:
Abyśmy wszyscy odważnie wybierali prosty i zrównoważony ekologicznie styl życia, doceniając młodych ludzi, którzy się to mądrze angażują.
Intencja stała:
Módlmy się o umocnienie dla duszpasterzy posługujących w naszej parafii, aby wierni powołaniu razem z Maryją z ufnością szli za Chrystusem.
Intencja parafialna:
Za Ojca Świętego Franciszka, aby kierował Kościołem Powszechnym prowadzony przez Ducha Świętego.

Październik

Papieska intencja ewangelizacyjna :
Aby każda ochrzczona osoba zaangażowała się w ewangelizację, z otwartością na misje, będąc świadkiem ewangelicznego życia.
Intencja stała:
Módlmy się o umocnienie dla duszpasterzy posługujących w naszej parafii, aby wierni powołaniu razem z Maryją z ufnością szli za Chrystusem.
Intencja parafialna:
Dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce módlmy się o beatyfikację sługi Bożej Pauliny Jaricot.

Listopad

Papieska intencja ogólna:
Aby cierpiący na depresję lub wypalenie otrzymali pomoc i dostrzegli światło, które przywróci im chęć do życia.
Intencja stała:
Módlmy się o umocnienie dla duszpasterzy posługujących w naszej parafii, aby wierni powołaniu razem z Maryją z ufnością szli za Chrystusem.
Intencja parafialna:
Za wszystkich zmarłych, a szczególnie za zmarłych członków Żywego Różańca.

Grudzień

Papieska intencja ewangelizacyjna:
Za katechetów powołanych do głoszenia Słowa Bożego, aby byli odważnymi i kreatywnymi świadkami
wmocy Ducha Świętego.

Intencja stała:
Módlmy się o umocnienie dla duszpasterzy posługujących w naszej parafii, aby wierni powołaniu razem z Maryją z ufnością szli za Chrystusem.
Intencja parafialna:
Dziękczynienie za wszelkie dobre czyny dokonane w ciągu roku (można każdego dnia dziękować za`coś innego).

Wielka Nowenna Różańcowa  2018-2026

Modlitwa na Jubileusz Żywego Różańca
Maryjo, Matko Boża Różańcowa, zjednoczona miłością z Twoim Synem Jezusem Chrystusem i rozważająca w Sercu tajemnice Jego życia, dziękujemy Ci za dar modlitwy różnicowej, którą ubogacasz Kościół, za wspólnotę Żywego Różańca, która od prawie dwustu lat umacnia wierzących w Chrystusa, za sługę Bożą Paulinę Jaricot, która to dzieło zainicjowała, i za niezliczone łaski, jakie nam każdego dnia wypraszasz u Boga.
Niepokalana Dziewico Matko, otaczaj nas zawsze swą macierzyńską miłością. Ucz przeżywać słowa i czyny Jezusa Chrystusa w tajemnicach radości i światła, boleści i chwały. Obdarz wszystkie swoje dzieci łaską umiłowania modlitwy różańcowe. Niech ona pomnaża chwałę Boga i przyczynia się do zbawienia ludzi. Uproś nam dar świętego życia na ziemi i wiecznego szczęścia w niebie. Amen.

Różaniec za Ojczyznę

Harmonogram modlitwy różańcowej w intencji Ojczyzny i pokoju na świecie prowadzonej przez Róże Różańcowe w każdą sobotę miesiąca o godz. 18:00 w miesiącach styczeń-sierpień 2021r.

Miesiąc DataRóża prowadzącaZelator/kaTajemnice
Styczeń
I
09.01. I św. Elżbiety E. Tomczyk Tajemnice Radosne
II16.01. II św. Anny E. Guzik Tajemnice Światła
III23.01. III MB Różańcowej K. Czop Tajemnice Bolesne
IV30.01. IV Ojca Pio W. Czechowicz Tajemnice Chwalebne
Luty
I
06.02. V św. Weroniki A. Ślęczek Tajemnice Radosne
II13.02. VI MB z Lourdes M. Rzeszutek Tajemnice Światła
III20.02. VII św. Faustyny S. Bojarski Tajemnice Bolesne
IV27.02. VIII MB FatimskiejE. Białek Tajemnice Chwalebne
Marzec
I
06.03. IX św. Filomeny M. Kulinowska Tajemnice Radosne
II 13.03. X św. Bernadetty J. Kupiec Tajemnice Światła
III20.03. XI św. Antoni A. Bugno Tajemnice Bolesne
IV27.03.
Spowiedź rekolekcyjna
x
x
Kwiecień
I
03.04.
Wigilia Paschalna
x
x
II10.04. XII św. Józefa S. Kawecki Tajemnice Światła
III17.04. XIII MB Królowej Polski J. Kucała Tajemnice Bolesne
IV24.04. XIV Maksymiliana M.Kolbe K. Piech Tajemnice Chwalebne
Maj
Nabożeństwa majowe
x
x
Czerwiec
I
05.06. I św. Elżbiety E. Tomczyk Tajemnice Radosne
II12.06. II św. Anny E. Guzik Tajemnice Światła
III19.06. III MB Różańcowej K. Czop Tajemnice Bolesne
IV26.06. IV Ojca Pio W. Czechowicz Tajemnice Chwalebne
Lipiec
I
03.07. V św. Weroniki A. Ślęczek Tajemnice Radosne
II10.07. VI MB z Lourdes M. Rzeszutek Tajemnice Światła
III17.07. VII św. Faustyny S. Bojarski Tajemnice Bolesne
IV24.07. VIII MB Fatimskiej E. Białek Tajemnice Chwalebne
V31.07. IX św. Filomeny M. Kulinowska Tajemnice Radosne
Sierpień
I
07.08. X św. Bernadetty J. Kupiec Tajemnice Radosne
II14.08. XI św. Antoni A. Bugno Tajemnice Światła
III21.08. XII św. Józefa S. Kawecki Tajemnice Bolesne
IV28.08. XIII MB Królowej Polski J. Kucała Tajemnice Chwalebne

 

 

Komentarze są wyłączone.