Intencje – Żywy Różaniec

 

  1. Żywy Różaniec w Archidiecezji Krakowskiej → tutaj kliknij

INTENCJE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
na 2024 rok

Styczeń

O docenienie daru różnorodności w Kościele:
Módlmy się do Ducha Świętego aby pomógł nam rozeznać dary różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkryć bogactwo wielu tradycji liturgicznych wewnątrz Kościoła.
Intencja stała:
O miłość i wierność dla małżonków oraz o świętość rodzin naszej parafii.
Intencje parafialne:
Módlmy się za osoby starsze, które są fundamentem życia i pamięcią narodu.

Luty

Za nieuleczalnie chorych:
Módlmy się, aby osoby nieuleczalnie chore oraz ich rodziny zawsze miały niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno medyczne, jak i ludzkie.
Intencja stała:
O miłość i wierność dla małżonków oraz o świętość rodzin naszej parafii.
Intencje parafialne:
O nowe i święte powołania sióstr Nazaretanek.

Marzec

Za współczesnych męczenników:
Módlmy się za tych, którzy w różnych częściach świata narażają swoje życie z powodu Ewangelii, aby rozpalali Kościół swoją odwagą i misyjnym entuzjazmem.
Intencja stała:
O miłość i wierność dla małżonków oraz o świętość rodzin naszej parafii.
Intencje parafialne:
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej i ich rodzin.
Za Ojca świętego Franciszka i cały Kościół.

Kwiecień

O szacunek dla kobiet:
Módlmy się, aby wewnętrzne bogactwo i godność kobiet były szanowane we wszystkich kulturach i aby zniknęło zjawisko dyskryminacji która przynosi tyle cierpienia w różnych częściach światach.
Intencja stała:
O miłość i wierność dla małżonków oraz o świętość rodzin naszej parafii.
Intencje parafialne:
W intencji dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej, ich rodziców i bliskich.

Maj

O dobrą formację osób zakonnych I seminarzystów :
Módlmy się, aby siostry i bracia zakonni oraz seminarzyści wzrastali w swoim powołaniu, dobrze korzystając z formacji ludzkiej, religijnej, duchowej i wspólnotowej, dzięki czemu staną się wiarygodnymi świadkami Ewangelii.
Intencja stała:
O miłość i wierność dla małżonków oraz o świętość rodzin naszej parafii.
Intencje parafialne:
O opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną i wynagrodzenie Matce Bożej za grzechy świata.
O światło Ducha Świętego dla matmaturzystów i dobry wybór drogi życiowej.

Czerwiec

Za uchodźców:
Módlmy się, aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmą.
Intencja stała:
O miłość i wierność dla małżonków oraz o świętość rodzin naszej parafii.
Intencje parafialne:
O dary Ducha Świętego dla służby liturgicznej naszej parafii i ich opiekunów.

Lipiec

O opiekę duszpasterską nad chorymi:
Módlmy się, aby sakrament namaszczenia Chorych dał przyjmującym go osobom oraz ich bliskim siłę od Pana, stając się dla wszystkich widocznym znakiem współczucia i nadziei.
Intencja stała:
O miłość i wierność dla małżonków oraz o świętość rodzin naszej parafii.
Intencje parafialne:
O dar owocnego przeżycia wypoczynku dla przebywających na urlopach i wakacjach.
O pomożenie wiary w sercach młodzieży naszej parafii.

Sierpień

Za przywódców politycznych:
Módlmy się, aby przywódcy polityczni służyli obywatelom, pracując dla integralnego rozwoju człowieka i dla dobra wspólnego, szczególnie troszcząc się o najuboższych i o tych, którzy stracili pracę.
Intencja stała:
O miłość i wierność dla małżonków oraz o świętość rodzin naszej parafii.
Intencje parafialne:
W intencjach tych, którzy pielgrzymują do naszej Matki, Pani Jasnogórskiej, wypraszając potrzebne łaski dla siebie i rodzin z naszej parafii. O pomnożenie wiary w naszej parafii.

Wrzesień

O troskę człowieka o świat:
Módlmy się, aby każdy z nas usłyszał i wziął sobie do serca wołanie ziemi i ofiar klęsk żywiołowych i zmian klimatycznych oraz zobowiązał się do troski o świat, który zamieszkujemy.
Intencja stała:
O miłość i wierność dla małżonków oraz o świętość rodzin naszej parafii.
Intencje parafialne:
O Boże błogosławieństwo dla dzieci, młodzieży, katechetów i nauczycieli rozpoczynających nowy rok szkolny.
O nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii i wytrwanie w powołaniu.

Październik

Za wspólną misję:
Módlmy się, aby Kościół nadal wspierał ze wszystkich sił synodalny styl życia, jako znak współodpowiedzialności, promując uczestnictwo, komunię i misję łączące księży, osoby konsekrowane i świeckich.
Intencja stała:
O miłość i wierność dla małżonków oraz o świętość rodzin naszej parafii.
Intencje parafialne:
O odkrycie wartości modlitwy różańcowej w rodzinach.
O Miłosierdzie Boże dla całego świata za wstawiennictwem świętej siostry Faustyny.

Listopad

Za osoby które straciły dzieci:
Módlmy się za wszystkich rodziców, którzy opłakują śmierć swojego syna lub córki, aby znaleźli wsparcie we wspólnocie oraz zaznali pokoju i pocieszenia Ducha Świętego
Intencja stała:
O miłość i wierność dla małżonków oraz o świętość rodzin naszej parafii.
Intencje parafialne:
O łaskę nieba dla zmarłych członków Żywego Różańca i Boże miłosierdzie dla dusz w czyśćcu cierpiących.
O wieczne zbawienie dla zmarłych kapłanów z naszej parafii.

Grudzień

Za pielgrzymów nadziei:
Módlmy się, aby nadchodzący jubileusz umocnił nas w wierze, pomógł nam lepiej poznać Chrystusa Zmartwychwstałego w naszym życiu i przemienił nas w pielgrzymów chrześcijańskiej nadziei.
Intencja stała:
O miłość i wierność dla małżonków oraz o świętość rodzin naszej parafii.
Intencje parafialne:
O owocne przeżycie okresu Adwentu i świąt Bożego Narodzenia przez udział w rekolekcjach adwentowych, spowiedzi i komunii świętej.


Wielka Nowenna Różańcowa  2018-2026

Modlitwa na Jubileusz Żywego Różańca
Maryjo, Matko Boża Różańcowa, zjednoczona miłością z Twoim Synem Jezusem Chrystusem i rozważająca w Sercu tajemnice Jego życia, dziękujemy Ci za dar modlitwy różnicowej, którą ubogacasz Kościół, za wspólnotę Żywego Różańca, która od prawie dwustu lat umacnia wierzących w Chrystusa, za błogosławioną (od 22.05.2022.) Paulinę Jaricot, która to dzieło zainicjowała, i za niezliczone łaski, jakie nam każdego dnia wypraszasz u Boga.
Niepokalana Dziewico Matko, otaczaj nas zawsze swą macierzyńską miłością. Ucz przeżywać słowa i czyny Jezusa Chrystusa w tajemnicach radości i światła, boleści i chwały. Obdarz wszystkie swoje dzieci łaską umiłowania modlitwy różańcowe. Niech ona pomnaża chwałę Boga i przyczynia się do zbawienia ludzi. Uproś nam dar świętego życia na ziemi i wiecznego szczęścia w niebie. Amen.


Różaniec za Ojczyznę

Harmonogram modlitwy różańcowej w 2024 r., w intencji Ojczyzny i pokoju na świecie,
prowadzonej przez Róże Różańcowe w każdą sobotę miesiąca o godz. 18:00

Miesiąc/kolejna sobota Data Róża prowadząca Zelator/ka Tajemnice
STYCZEŃ
I
06.01.2024.
II13.01.2024.
III20.01.2024.
IV27.01.2024.
LUTY
I
03.02.2024.Róża I św. ElżbietyE. BoligłowaRadosne
II10.02.2024.Róża XVI bł. kard. Stefana WyszyńskiegoJ. RostworowskiŚwiatła
III17.02.2024.Róża II św. AnnyE. GuzikBolesne
IV24.02.2024.Róża III MB RóżańcowejK. CzopChwalebne
MARZEC
I
02.03.2024Róża IV św. o. PioW. CzechowiczRadosne
II09.03.2024Róża V św. WeronikiA. ŚlęczekŚwiatła
III16.03.2024Róża VI MB z LourdesM. RzeszutekBolesne
IV23.03.2024Dzień spowiedzi rekolekcyjnej
V30.03.2024Wigilia Paschalna
KWIECIEŃ
I
06.04.2024.Róża VII św. FaustynyS. BojarskiRadosne
II13.04.2024.Róża VIII MB FatimskiejE. ŚlusarczykŚwiatła
III20.04.2024.20.IV Róża IX św. Filomeny M. KulinowskaBolesne
IV27.04.2024.Róża X św. Bernadetty J. Kupiec Chwalebne
MAJ
Nabożeństwa majowe