Intencje – Żywy Różaniec

 

  1. Żywy Różaniec w Archidiecezji Krakowskiej → tutaj kliknij

INTENCJE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
na 2023 rok

 

Styczeń

Za wychowawców:
Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami ucząc braterstwa zamiast rywalizacji i wspierając przede
wszystkim wrażliwych młodych ludzi.
Intencja stała:
Módlmy się o miłość i wierność dla małżonków oraz o świętość rodzin naszej parafii.
Intencja parafialna:
Módlmy się za osoby starsze, które są fundamentem życia i pamięcią narodu.

Luty

Za parafie:
Módlmy się, aby parafie w których centralne miejsce zajmuje komunia stały się coraz bardziej wspólnotami wiary i braterstwa otwartymi dla najbardziej potrzebujących
Intencja stała:
Módlmy się o miłość i wierność dla małżonków oraz o świętość rodzin naszej parafii.
Intencja parafialna:
O rozkwit parafialnych Róż Żywego Różańca w naszej parafii. O nowe i święte powołania i w intencji sióstr Nazaretanek

Marzec

Za ofiary nadużyć:
Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła zadanego przez członków wspólnot kościelnych, aby w tym samym kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i cierpienie.
Intencja stała:
Módlmy się o miłość i wierność dla małżonków oraz o świętość rodzin naszej parafii.
Intencja parafialna:
O owocne przeżycie Warsztatów Odnowy Wiary i rekolekcji wielkopostnych.

Kwiecień

O kulturę nie stosowania przemocy:
Módlmy się o budowanie kultury pokoju i o nie stosowanie przemocy poprzez ograniczenie dostępu do broni dla państw i obywateli.
Intencja stała:
Módlmy się o miłość i wierność dla małżonków oraz o świętość rodzin naszej parafii.
Intencja parafialna:
W intencji dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej, ich rodziców i bliskich.

Maj

Za ruchy i wspólnoty kościelne:
Módlmy się, aby ruchy i wspólnoty kościelne każdego dnia odkrywały misję ewangelizacyjną i służyły swoimi charyzmatami potrzebującym na świecie.
Intencja stała:
Módlmy się o miłość i wierność dla małżonków oraz o świętość rodzin naszej parafii.
Intencja parafialna:
O opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej i ich rodzin.

Czerwiec

O zniesienie tortur:
Módlmy się by międzynarodowa wspólnota w konkretny sposób zaangażowała się w zniesienie tortur oraz zagwarantowała wsparcie dla ofiar i ich rodzin.
Intencja stała:
Módlmy się o miłość i wierność dla małżonków oraz o świętość rodzin naszej parafii.
Intencja parafialna:
O odnowę życia religijnego w naszej parafii i dobre przeżycie Misji Świętych.

Lipiec

O życie eucharystyczne:
Módlmy się, aby katolicy umieścili w centrum swojego życia celebrację Eucharystii która dogłębnie przemienia relacje międzyludzkie i otwiera na spotkanie z Bogiem oraz z naszymi braćmi i siostrami.

Intencja stała:

Módlmy się o miłość i wierność dla małżonków oraz o świętość rodzin naszej parafii.

Intencja parafialna:

O dar owocnego przeżycia wypoczynku dla przebywających na urlopach, wakacjach. O pomożenie wiary w sercach młodzieży w naszej parafii.

Sierpień

Za Światowe Dni Młodzieży:
Módlmy się, aby Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie pomogły młodym ludziom wyruszyć w drogę, żyć Ewangelią i być jej świadkami we własnym życiu.

Intencja stała:

Módlmy się o miłość i wierność dla małżonków oraz o świętość rodzin naszej parafii.

Intencja parafialna:

W intencjach tych, którzy pielgrzymują do Pani Jasnogórskiej naszej Matki wypraszając potrzebne łaski dla siebie i rodzin z naszej parafii. O pomnożenie wiary w sercach młodzieży naszej parafii.

Wrzesień

Za ludzi żyjących na marginesie:
Módlmy się, za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi.
Intencja stała:
Módlmy się o miłość i wierność dla małżonków oraz o świętość rodzin naszej parafii.

Intencja parafialna:

O Boże błogosławieństwo dla dzieci, młodzieży, katechetów i nauczycieli rozpoczynających nowy rok szkolny. O nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii i wytrwanie w powołaniu.

Październik

Za Synod:
Módlmy się za Kościół,aby na wszystkich poziomach przyjął postawę słuchania i dialogu jako sposobu życia, pozwalając prowadzić się Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

Intencja stała:

Módlmy się o miłość i wierność dla małżonków oraz o świętość rodzin naszej parafii.

Intencja parafialna:

Módlmy się o Miłosierdzie Boże dla całego świata za wstawiennictwem siostry Faustyny. O odkrycie wartości modlitwy różańcowej w rodzinach.

Listopad

Za papieża:
Módlmy się za papieża, aby wypełniał swoją misję i prowadził wiernych wspierany przez Ducha Świętego.

Intencja stała:
Módlmy się o miłość i wierność dla małżonków oraz o świętość rodzin naszej parafii.
Intencja parafialna:
O łaskę nieba dla zmarłych członków Żywego Różańca i Boże miłosierdzie dla dusz w czyśćcu cierpiących. O wieczne zbawienie dla zmarłych kapłanów z naszej parafii.

Grudzień

Za osoby niepełnosprawne:
Módlmy się, aby osoby niepełnosprawne znalazły się w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje oferowały programy, które zwiększą ich aktywność.

Intencja stała:

Módlmy się z o miłość i wierność dla małżonków oraz o świętość rodzin naszej parafii.

Intencja parafialna:

O owocne przeżycie okresu Adwentu i świąt Bożego Narodzenia przez udział w rekolekcjach adwentowych, spowiedzi i komunii świętej.

 

Wielka Nowenna Różańcowa  2018-2026

Modlitwa na Jubileusz Żywego Różańca
Maryjo, Matko Boża Różańcowa, zjednoczona miłością z Twoim Synem Jezusem Chrystusem i rozważająca w Sercu tajemnice Jego życia, dziękujemy Ci za dar modlitwy różnicowej, którą ubogacasz Kościół, za wspólnotę Żywego Różańca, która od prawie dwustu lat umacnia wierzących w Chrystusa, za błogosławioną (od 22.05.2022.) Paulinę Jaricot, która to dzieło zainicjowała, i za niezliczone łaski, jakie nam każdego dnia wypraszasz u Boga.
Niepokalana Dziewico Matko, otaczaj nas zawsze swą macierzyńską miłością. Ucz przeżywać słowa i czyny Jezusa Chrystusa w tajemnicach radości i światła, boleści i chwały. Obdarz wszystkie swoje dzieci łaską umiłowania modlitwy różańcowe. Niech ona pomnaża chwałę Boga i przyczynia się do zbawienia ludzi. Uproś nam dar świętego życia na ziemi i wiecznego szczęścia w niebie. Amen.

Różaniec za Ojczyznę

Harmonogram modlitwy różańcowej w intencji Ojczyzny i pokoju na świecie prowadzonej przez Róże Różańcowe w każdą sobotę miesiąca o godz. 18:00 w miesiącach styczeń- sierpień 2023r

;

Miesiąc/kolejna sobota DataRóża prowadzącaZelator/kaTajemnice
styczeń
I
07.01. XVI Bł. Stefana Wyszyńskiego J. Rostworowski Tajemnice Radosne
II14.01. II św.AnnyE. GuzikTajemnice Światła
III21.01.Modlitwa w intencji żyjących Babci i Dziadków-----------
IV28.01.III MB RóżańcowejK. CzopTajemnice Chwalebne
Luty
I
04.02. IV św. Ojca PioW. CzechowiczTajemnice Radosne
II11.02. V św. WeronikiA. Ślęczek Tajemnice Światła
III18.02. VI MB z Lourdes M. RzeszutekTajemnice Bolesna
IV25.02.VII św. Faustyny S. Bojarski Tajemnice Chwalebne
Marzec
I
04.03. VIII MB. FatimskiejE. Białek Tajemnice Radosne
II 11.03. IX św. FilomenyM. KulinowskaTajemnice Światła
III18.03.X św. Bernadetty J. KupiecTajemnice Bolesne
IV 25.03 XI św. AntoniegoA. BugnoTajemnice Chwalebne
Kwiecień
I
01.04. Dzień spowiedzi--------
II08.04. Wigilia Paschalna--------
III15.04 XII św. JózefaS. KaweckiTajemnice Bolesne
IV22.04.XIII MB. Królowej PolskiJ. KucałaTajemnice Chwalebne
V29.04XIV św. Maksymiliana M. KolbeK. PiechTajemnice Radosne
Maj ----Nabożeństwa majowe---------
Czerwiec
I
03.06.XV św. Józefa Oblubieńca D. SzopaTajemnice Radosne
II10.06XVI Bł. Stefana WyszyńskiegoJ. Rostworowski Tajemnice Światła
III17.06.Dzień spowiedzi misyjnej----------
IV24.06.I św. ElżbietyE. BoligłowaTajemnice Chwalebne
Lipiec
I
01.07.II św. AnnyE. GuzikTajemnice Radosne
II 08.07.III MB. RóżańcowejK. CzopTajemnice Światła
III 15.07. IV św. Ojca Pio W. CzechowiczTajemnice Bolesne
IV22.07.V św. WeronikiA. ŚlęczekTajemnice Chwalebne
V29.07.VI MB. LourdesM. RzeszutekTajemnice Radosne
Sierpień
I
05.08. VII św . Faustyny S. BojarskiTajemnice Radosne
II12.08.VIII MB FatimskiejE. Białek Tajemnice Światła
III19.08.IX św. FilomenyM. Kulinowska Tajemnice Bolesne
IV26.08.X św. BernadettyJ. KupiecTajemnice Chwalebne
Wrzesień
I
02.09Róża XI św. AntoniegoA. Bugno Tajemnice Radosne
II09.09Rycerze KolumbaS. Kawecki Tajemnice Światła
III16.09Róża XII św. JózefaS. Kawecki Tajemnice Bolesne
IV23.09Róża XIII MB Królowej PolskiJ. Kucała Tajemnice Chwalebne
V30.09Róża XIV Maksymiliana Marii Kolbego K. PiechTajemnice Radosne
Październik01.10.
niedziela
Róża XV św. Józefa Oblubieńca D. Szopa Tajemnice Chwalebne
08.10
niedziela
Róża XVI Bł. St. Wyszyńskiego J. Rostworowski Tajemnice Chwalebne
15.10.
niedziela
Róża I św. Elżbiety E. Boligłowa Tajemnice Chwalebne
22.10.
niedziela
Róża II św. Anny E. Guzik Tajemnice Chwalebne
29.10.
niedziela
Róża III MB Różańcowej K. CzopTajemnice Chwalebne
listopad
I
4.11 IV św. Ojca Pio W. Czechowicz Tajemnice Radosne
II11.11 V św. Weroniki A. Ślęczek Tajemnice Światła
III18.11. VI MB z Lourdes M. RzeszutekTajemnice Bolesne
IV25.11. VII św. Faustyny S .BojarskiTajemnice Chwalebne
grudzień
I
2.12 VIII MB Fatimskiej E. Białek Tajemnice Radosne
II9.12 IX św. Filomeny M. Kulinowska Tajemnice Światła
III16.12 X św. Bernadetty J. Kupiec Tajemnice Bolesne
IV23.12 XI św. Antoni A. Bugno Tajemnice Chwalebne
V30.12 XII św. Józefa S. Kawecki Tajemnice Radosne