Intencje – Żywy Różaniec

 

  1. Żywy Różaniec w Archidiecezji Krakowskiej → tutaj kliknij

INTENCJE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
2022 rok

 

Styczeń

O wychowanie do braterstwa:
Módlmy się za wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań religijnych, aby społeczeństwo, w którym żyją uznało ich prawa i godność wynikającą z tego, że jesteśmy braćmi i siostrami.
Intencja stała:
Módlmy się za kapłanów z naszej parafii, aby Ewangelia którą głoszą, zmieniała życie ich i nasze.
Intencja parafialna:
O odnowę życia religijnego w naszej parafii.
O opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną.

Luty

Za siostry zakonne i kobiety konsekrowane.
Módlmy się za siostry zakonne i kobiety konsekrowane, z wdzięcznością za ich misję i odwagę, aby nadal poszukiwały nowych odpowiedzi na wyzwania naszych czasów.
Intencja stała:
Módlmy się za kapłanów z naszej parafii, aby Ewangelia którą głoszą, zmieniała życie ich i nasze.
Intencja parafialna:
O Boże błogosławieństwo we wszystkich ważnych sprawach naszej parafii.
O opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną.

Marzec

O chrześcijańską odpowiedź na wyzwania bioetyki.
Módlmy się, aby chrześcijanie wobec nowych wyzwań bioetyki zawsze się Angażowali – przez modlitwę i działanie – na rzecz obrony życia.
Intencja stała:
Módlmy się za kapłanów z naszej parafii, aby Ewangelia którą głoszą, zmieniała życie ich i nasze.
Intencja parafialna:
O odnowę życia religijnego w naszych rodzinach.
O opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną.

Kwiecień

Za służby medyczne.
Módlmy się, aby rządy i lokalne wspólnoty wspierały zaangażowanie służb medycznych w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w najuboższych krajach.
Intencja stała:
Módlmy się za kapłanów z naszej parafii, aby Ewangelia którą głoszą, przemieniała życie ich i nasze.
Intencja parafialna:
O owocne przeżycie rekolekcji wielkopostnych.
Módlmy się za nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii o zdrowie i błogosławieństwo Boże w ich posłudze.
O opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną.

Maj

O wiarę dla młodych ludzi.
Módlmy się, aby młodzi ludzie, wezwani do pełni życia, odkryli Maryjny styl życia, który prowadzi do zasłuchania, głębokiego rozeznania, odwagi wiary i oddania służbie.
Intencja stała:
Módlmy się za kapłanów z naszej parafii, aby Ewangelia którą głoszą, przemieniała życie ich i nasze.
Intencja parafialna:
W intencji dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej.
O opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną.

Czerwiec

Za rodziny.
Módlmy się za rodziny chrześcijańskie na całym świecie, aby przez konkretne gesty, żyły bezinteresowną miłością i świętością w codzienności.
Intencja stała:
Módlmy się za kapłanów z naszej parafii, aby Ewangelia którą głoszą, przemieniała życie ich i nasze.
Intencja parafialna:
O owocne przeżycie: Jubileuszu 40-lecia naszej Parafii.
O Boże błogosławieństwo dla rozbitych rodzin z naszej parafii.
O opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną.

Lipiec


Za osoby starsze.

Módlmy się za osoby starsze, które są fundamentem życia i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomogły młodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.

Intencja stała:

Módlmy się za kapłanów z naszej parafii, aby Ewangelia którą głoszą, przemieniała życie ich i nasze.

Intencja parafialna:

Za przebywających na urlopach i wakacjach o dar owocnego przeżycia wypoczynku.
O opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną.

Sierpień


Za małych i średnich przedsiębiorców.

Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, mocno doświadczeni kryzysem ekonomicznym i społecznym, mieli środki potrzebne do działania i pracy na rzecz wspólnot, w których żyją.

Intencja stała:

Módlmy się za kapłanów z naszej parafii, aby Ewangelia którą głoszą, przemieniała życie ich i nasze.

Intencja parafialna:

W intencjach tych, którzy pielgrzymują do Pani Jasnogórskie naszej Matki wypraszając potrzebne łaski dla siebie i rodzin z naszej parafii.
O trzeźwość naszego narodu.
O opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną.

Wrzesień


O zniesienie kary śmierci.

Módlmy się, aby kara śmierci, która niszczy nietykalność i godność osoby, została zniesiona w prawodawstwie wszystkich krajów świata.

Intencja stała:

Módlmy się za kapłanów z naszej parafii, aby Ewangelia którą głoszą, przemieniała życie ich i nasze.

Intencja parafialna:

O Boże błogosławieństwo dla dzieci, młodzieży, katechetów i nauczycieli rozpoczynających nowy rok szkolny.
O opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną.

Październik


O Kościół otwarty dla wszystkich.

Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był przestrzenią solidarności, braterstwa i akceptacji drugiego człowieka, żyjąc coraz bardziej synodalnością.

Intencja stała:

Módlmy się za kapłanów z naszej parafii, aby Ewangelia którą głoszą, przemieniała życie ich i nasze.

Intencja parafialna:

Módlmy się o Miłosierdzie Boże dla całego świata za wstawiennictwem siostry Faustyny.
O rozkwit parafialnych Róż Żywego Różańca w naszej parafii.
O opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną.

Listopad

Za cierpiące dzieci.
Módlmy się, aby dzieci, które cierpią – żyjące na ulicach, ofiary wojen, osierocone – miały dostęp do edukacji i mogły na nowo doświadczyć bliskości rodziny.

Intencja stała:
Módlmy się za kapłanów z naszej parafii, aby Ewangelia którą głoszą, przemieniała życie ich i nasze.
Intencja parafialna:
W intencji zmarłych kapłanów z naszej parafii o wieczne zbawienie.
O łaskę nieba dla zmarłych członków Żywego Różańca i Boże miłosierdzie dla dusz w czyśćcu cierpiących.
O opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną.

Grudzień


Za organizacje wolontariackie.

Módlmy się, aby organizacje wolontariackie znalazły osoby pragnące zaangażować się w działanie dla wspólnego dobra i szukały nowych sposobów, międzynarodowej współpracy.

Intencja stała:

Módlmy się za kapłanów z naszej parafii, aby Ewangelia którą głoszą, przemieniała życie ich i nasze.

Intencja parafialna:

O owocne przeżycie okresu Adwentu i świąt Bożego Narodzenia przez udział w rekolekcjach adwentowych, spowiedzi i komunii świętej.
O opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną.

Wielka Nowenna Różańcowa  2018-2026

Modlitwa na Jubileusz Żywego Różańca
Maryjo, Matko Boża Różańcowa, zjednoczona miłością z Twoim Synem Jezusem Chrystusem i rozważająca w Sercu tajemnice Jego życia, dziękujemy Ci za dar modlitwy różnicowej, którą ubogacasz Kościół, za wspólnotę Żywego Różańca, która od prawie dwustu lat umacnia wierzących w Chrystusa, za błogosławioną (od 22.05.2022.) Paulinę Jaricot, która to dzieło zainicjowała, i za niezliczone łaski, jakie nam każdego dnia wypraszasz u Boga.
Niepokalana Dziewico Matko, otaczaj nas zawsze swą macierzyńską miłością. Ucz przeżywać słowa i czyny Jezusa Chrystusa w tajemnicach radości i światła, boleści i chwały. Obdarz wszystkie swoje dzieci łaską umiłowania modlitwy różańcowe. Niech ona pomnaża chwałę Boga i przyczynia się do zbawienia ludzi. Uproś nam dar świętego życia na ziemi i wiecznego szczęścia w niebie. Amen.

Różaniec za Ojczyznę

Harmonogram modlitwy różańcowej w intencji Ojczyzny i pokoju na świecie prowadzonej przez Róże Różańcowe w każdą sobotę miesiąca o godz. 18:00 w miesiącach styczeń-sierpień 2022r.

Miesiąc/kolejna sobota DataRóża prowadzącaZelator/kaTajemnice
Styczeń
I
01.01. Nowy Rok
----------
----------
II08.01. I Św. ElżbietyE. BoligłowaTajemnice Radosne
III15.01. II św. AnnyE. GuzikTajemnice Światła
IV22.01. III MB RóżańcowejK. CzopTajemnice Bolesne
V29.01IV św. Ojca PioW. CzechowiczTajemnice Chwalebne
Luty
I
05.02. V św. Weroniki A. Ślęczek Tajemnice Radosne
II12.02. VI MB z Lourdes M. Rzeszutek Tajemnice Światła
III19.02. VII św. Faustyny S. Bojarski Tajemnice Bolesne
IV26.02. VIII MB FatimskiejE. Białek Tajemnice Chwalebne
Marzec
I
05.03. IX św. Filomeny M. Kulinowska Tajemnice Radosne
II 12.03. X św. Bernadetty J. Kupiec Tajemnice Światła
III19.03. XI św. Antoni A. Bugno Tajemnice Bolesne
IV26.03. XII św. Józefa S. Kawecki Tajemnice Chwalebne
Kwiecień
I
02.04. XIII MB Królowej PolskiJ. KucałaTajemnice Radosne
II09.04. Spowiedź wielkanocna
----------
----------
III16.04. Wielka Sobota
----------
----------
IV23.04. XIV Maksymiliana M.Kolbe K. Piech Tajemnice Światła
V30.04.I św. ElżbietyE. BoligłowaTajemnice Bolesne
Maj
Nabożeństwa majowe
----------
----------
Czerwiec
I
04.06. 4.VI II św. AnnyE .GuzikTajemnice Radosne
II11.06. III MB RóżańcowejK. CzopTajemnice Światła
III18.06. IV Ojca Pio W. Czechowicz Tajemnice Bolesne
IV25.06. V św. Weroniki A. Ślęczek Tajemnice Chwalebne
Lipiec
I
02.07. VI MB z Lourdes M. Rzeszutek Tajemnice Radosne
II09.07. VII św. Faustyny S. Bojarski Tajemnice Światła
III16.07. VIII MB Fatimskiej E. Białek Tajemnice Bolesne
IV23.07. IX św. Filomeny M. Kulinowska Tajemnice Chwalebne
V30.07. X św. Bernadetty J. Kupiec Tajemnice Radosne
Sierpień
I
06.08. XI św. Antoni A. Bugno Tajemnice Radosne
II13.08. XII św. Józefa S. Kawecki Tajemnice Światła
III20.08. XIII MB Królowej Polski J. Kucała Tajemnice Bolesne
IV27.08. XIV Maksymiliana Marii. KolbeK. PiechTajemnice Chwalebne

 

 

Komentarze są wyłączone.