Intencje – Żywy Różaniec

 

  1. Żywy Różaniec w Archidiecezji Krakowskiej → tutaj kliknij

INTENCJE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
2022 rok

 

Styczeń

O wychowanie do braterstwa:
Módlmy się za wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań religijnych, aby społeczeństwo, w którym żyją uznało ich prawa i godność wynikającą z tego, że jesteśmy braćmi i siostrami.
Intencja stała:
Módlmy się za kapłanów z naszej parafii, aby Ewangelia którą głoszą, zmieniała życie ich i nasze.
Intencja parafialna:
O odnowę życia religijnego w naszej parafii.
O opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną.

Luty

Za siostry zakonne i kobiety konsekrowane.
Módlmy się za siostry zakonne i kobiety konsekrowane, z wdzięcznością za ich misję i odwagę, aby nadal poszukiwały nowych odpowiedzi na wyzwania naszych czasów.
Intencja stała:
Módlmy się za kapłanów z naszej parafii, aby Ewangelia którą głoszą, zmieniała życie ich i nasze.
Intencja parafialna:
O Boże błogosławieństwo we wszystkich ważnych sprawach naszej parafii.
O opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną.

Marzec

O chrześcijańską odpowiedź na wyzwania bioetyki.
Módlmy się, aby chrześcijanie wobec nowych wyzwań bioetyki zawsze się Angażowali – przez modlitwę i działanie – na rzecz obrony życia.
Intencja stała:
Módlmy się za kapłanów z naszej parafii, aby Ewangelia którą głoszą, zmieniała życie ich i nasze.
Intencja parafialna:
O odnowę życia religijnego w naszych rodzinach.
O opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną.

Kwiecień

Za służby medyczne.
Módlmy się, aby rządy i lokalne wspólnoty wspierały zaangażowanie służb medycznych w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w najuboższych krajach.
Intencja stała:
Módlmy się za kapłanów z naszej parafii, aby Ewangelia którą głoszą, przemieniała życie ich i nasze.
Intencja parafialna:
O owocne przeżycie rekolekcji wielkopostnych.
Módlmy się za nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii o zdrowie i błogosławieństwo Boże w ich posłudze.
O opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną.

Maj

O wiarę dla młodych ludzi.
Módlmy się, aby młodzi ludzie, wezwani do pełni życia, odkryli Maryjny styl życia, który prowadzi do zasłuchania, głębokiego rozeznania, odwagi wiary i oddania służbie.
Intencja stała:
Módlmy się za kapłanów z naszej parafii, aby Ewangelia którą głoszą, przemieniała życie ich i nasze.
Intencja parafialna:
W intencji dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej.
O opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną.

Czerwiec

Za rodziny.
Módlmy się za rodziny chrześcijańskie na całym świecie, aby przez konkretne gesty, żyły bezinteresowną miłością i świętością w codzienności.
Intencja stała:
Módlmy się za kapłanów z naszej parafii, aby Ewangelia którą głoszą, przemieniała życie ich i nasze.
Intencja parafialna:
O owocne przeżycie: Jubileuszu 40-lecia naszej Parafii.
O Boże błogosławieństwo dla rozbitych rodzin z naszej parafii.
O opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną.

Lipiec


Za osoby starsze.

Módlmy się za osoby starsze, które są fundamentem życia i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomogły młodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.

Intencja stała:

Módlmy się za kapłanów z naszej parafii, aby Ewangelia którą głoszą, przemieniała życie ich i nasze.

Intencja parafialna:

Za przebywających na urlopach i wakacjach o dar owocnego przeżycia wypoczynku.
O opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną.

Sierpień


Za małych i średnich przedsiębiorców.

Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, mocno doświadczeni kryzysem ekonomicznym i społecznym, mieli środki potrzebne do działania i pracy na rzecz wspólnot, w których żyją.

Intencja stała:

Módlmy się za kapłanów z naszej parafii, aby Ewangelia którą głoszą, przemieniała życie ich i nasze.

Intencja parafialna:

W intencjach tych, którzy pielgrzymują do Pani Jasnogórskie naszej Matki wypraszając potrzebne łaski dla siebie i rodzin z naszej parafii.
O trzeźwość naszego narodu.
O opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną.

Wrzesień


O zniesienie kary śmierci.

Módlmy się, aby kara śmierci, która niszczy nietykalność i godność osoby, została zniesiona w prawodawstwie wszystkich krajów świata.

Intencja stała:

Módlmy się za kapłanów z naszej parafii, aby Ewangelia którą głoszą, przemieniała życie ich i nasze.

Intencja parafialna:

O Boże błogosławieństwo dla dzieci, młodzieży, katechetów i nauczycieli rozpoczynających nowy rok szkolny.
O opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną.

Październik


O Kościół otwarty dla wszystkich.

Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był przestrzenią solidarności, braterstwa i akceptacji drugiego człowieka, żyjąc coraz bardziej synodalnością.

Intencja stała:

Módlmy się za kapłanów z naszej parafii, aby Ewangelia którą głoszą, przemieniała życie ich i nasze.

Intencja parafialna:

Módlmy się o Miłosierdzie Boże dla całego świata za wstawiennictwem siostry Faustyny.
O rozkwit parafialnych Róż Żywego Różańca w naszej parafii.
O opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną.

Listopad

Za cierpiące dzieci.
Módlmy się, aby dzieci, które cierpią – żyjące na ulicach, ofiary wojen, osierocone – miały dostęp do edukacji i mogły na nowo doświadczyć bliskości rodziny.

Intencja stała:
Módlmy się za kapłanów z naszej parafii, aby Ewangelia którą głoszą, przemieniała życie ich i nasze.
Intencja parafialna:
W intencji zmarłych kapłanów z naszej parafii o wieczne zbawienie.
O łaskę nieba dla zmarłych członków Żywego Różańca i Boże miłosierdzie dla dusz w czyśćcu cierpiących.
O opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną.

Grudzień


Za organizacje wolontariackie.

Módlmy się, aby organizacje wolontariackie znalazły osoby pragnące zaangażować się w działanie dla wspólnego dobra i szukały nowych sposobów, międzynarodowej współpracy.

Intencja stała:

Módlmy się za kapłanów z naszej parafii, aby Ewangelia którą głoszą, przemieniała życie ich i nasze.

Intencja parafialna:

O owocne przeżycie okresu Adwentu i świąt Bożego Narodzenia przez udział w rekolekcjach adwentowych, spowiedzi i komunii świętej.
O opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną.

Wielka Nowenna Różańcowa  2018-2026

Modlitwa na Jubileusz Żywego Różańca
Maryjo, Matko Boża Różańcowa, zjednoczona miłością z Twoim Synem Jezusem Chrystusem i rozważająca w Sercu tajemnice Jego życia, dziękujemy Ci za dar modlitwy różnicowej, którą ubogacasz Kościół, za wspólnotę Żywego Różańca, która od prawie dwustu lat umacnia wierzących w Chrystusa, za błogosławioną (od 22.05.2022.) Paulinę Jaricot, która to dzieło zainicjowała, i za niezliczone łaski, jakie nam każdego dnia wypraszasz u Boga.
Niepokalana Dziewico Matko, otaczaj nas zawsze swą macierzyńską miłością. Ucz przeżywać słowa i czyny Jezusa Chrystusa w tajemnicach radości i światła, boleści i chwały. Obdarz wszystkie swoje dzieci łaską umiłowania modlitwy różańcowe. Niech ona pomnaża chwałę Boga i przyczynia się do zbawienia ludzi. Uproś nam dar świętego życia na ziemi i wiecznego szczęścia w niebie. Amen.

Różaniec za Ojczyznę

Harmonogram modlitwy różańcowej w intencji Ojczyzny i pokoju na świecie prowadzonej przez Róże Różańcowe w każdą sobotę miesiąca o godz. 18:00 w miesiącach IX-XII 2022r.
Jeżeli w miesiącu wypada piąta sobota to wówczas odmawiamy tajemnice Radosne.

Uwaga.  W miesiącu październiku Róże Ż.R. prowadzą modlitwę różańcową tylko w niedzielę – wówczas odmawiamy Tajemnice Chwalebne. Natomiast w tygodniu różaniec prowadzi wspólnota parafialna.

Miesiąc/kolejna sobota DataRóża prowadzącaZelator/kaTajemnice
wrzesień
I
03.09 Róża Rodziców św. Józefa Oblubieńca D. SzopaTajemnice Radosne
II10.09 I Św. ElżbietyE. BoligłowaTajemnice Światła
III17.09II św. AnnyE. GuzikTajemnice Bolesne
IV24.09. III MB RóżańcowejK. CzopTajemnice Chwalebne
październik
I
02.10. IV św. Ojca PioW. CzechowiczNIEDZIELA
II09.10. V św. WeronikiA. Ślęczek NIEDZIELA
III16.10. VI MB z Lourdes M. RzeszutekNIEDZIELA
IV23.10.VII św. Faustyny S. Bojarski NIEDZIELA
V30.10.VIII MB FatimskiejE. Białek NIEDZIELA
listopad
I
05.11. X św. Bernadetty J. Kupiec Tajemnice Radosne
II 12.11. IX św. FilomenyM. KulinowskaTajemnice Światła
III19.11. XI św. Antoniego A. Bugno Tajemnice Bolesne
IV26.11. XII św. Józefa S. Kawecki Tajemnice Chwalebne
grudzień
I
03.12. XIII MB Królowej PolskiJ. KucałaTajemnice Radosne
II10.12. Róża XIV Maksymiliana Marii KolbegoK. Piech Tajemnice Światła
III17.12 Róża XV św. Józefa OblubieńcaD. SzopaTajemnice Bolesne
IV24.12Wigilia Narodzenia Pańskiego
----------
----------
V31.12.I św. ElżbietyE. BoligłowaTajemnice Radosne

 

 

Komentarze są wyłączone.