Intencje – Żywy Różaniec

 

  1. Żywy Różaniec w Archidiecezji Krakowskiej → tutaj kliknij

INTENCJE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
na 2023 rok

 

Styczeń

Za wychowawców:
Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami ucząc braterstwa zamiast rywalizacji i wspierając przede
wszystkim wrażliwych młodych ludzi.
Intencja stała:
Módlmy się o miłość i wierność dla małżonków oraz o świętość rodzin naszej parafii.
Intencja parafialna:
Módlmy się za osoby starsze, które są fundamentem życia i pamięcią narodu.

Luty

Za parafie:
Módlmy się, aby parafie w których centralne miejsce zajmuje komunia stały się coraz bardziej wspólnotami wiary i braterstwa otwartymi dla najbardziej potrzebujących
Intencja stała:
Módlmy się o miłość i wierność dla małżonków oraz o świętość rodzin naszej parafii.
Intencja parafialna:
O rozkwit parafialnych Róż Żywego Różańca w naszej parafii. O nowe i święte powołania i w intencji sióstr Nazaretanek

Marzec

Za ofiary nadużyć:
Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła zadanego przez członków wspólnot kościelnych, aby w tym samym kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i cierpienie.
Intencja stała:
Módlmy się o miłość i wierność dla małżonków oraz o świętość rodzin naszej parafii.
Intencja parafialna:
O owocne przeżycie Warsztatów Odnowy Wiary i rekolekcji wielkopostnych.

Kwiecień

O kulturę nie stosowania przemocy:
Módlmy się o budowanie kultury pokoju i o nie stosowanie przemocy poprzez ograniczenie dostępu do broni dla państw i obywateli.
Intencja stała:
Módlmy się o miłość i wierność dla małżonków oraz o świętość rodzin naszej parafii.
Intencja parafialna:
W intencji dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej, ich rodziców i bliskich.

Maj

Za ruchy i wspólnoty kościelne:
Módlmy się, aby ruchy i wspólnoty kościelne każdego dnia odkrywały misję ewangelizacyjną i służyły swoimi charyzmatami potrzebującym na świecie.
Intencja stała:
Módlmy się o miłość i wierność dla małżonków oraz o świętość rodzin naszej parafii.
Intencja parafialna:
O opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej i ich rodzin.

Czerwiec

O zniesienie tortur:
Módlmy się by międzynarodowa wspólnota w konkretny sposób zaangażowała się w zniesienie tortur oraz zagwarantowała wsparcie dla ofiar i ich rodzin.
Intencja stała:
Módlmy się o miłość i wierność dla małżonków oraz o świętość rodzin naszej parafii.
Intencja parafialna:
O odnowę życia religijnego w naszej parafii i dobre przeżycie Misji Świętych.

Lipiec

O życie eucharystyczne:
Módlmy się, aby katolicy umieścili w centrum swojego życia celebrację Eucharystii która dogłębnie przemienia relacje międzyludzkie i otwiera na spotkanie z Bogiem oraz z naszymi braćmi i siostrami.

Intencja stała:

Módlmy się o miłość i wierność dla małżonków oraz o świętość rodzin naszej parafii.

Intencja parafialna:

O dar owocnego przeżycia wypoczynku dla przebywających na urlopach, wakacjach. O pomożenie wiary w sercach młodzieży w naszej parafii.

Sierpień

Za Światowe Dni Młodzieży:
Módlmy się, aby Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie pomogły młodym ludziom wyruszyć w drogę, żyć Ewangelią i być jej świadkami we własnym życiu.

Intencja stała:

Módlmy się o miłość i wierność dla małżonków oraz o świętość rodzin naszej parafii.

Intencja parafialna:

W intencjach tych, którzy pielgrzymują do Pani Jasnogórskiej naszej Matki wypraszając potrzebne łaski dla siebie i rodzin z naszej parafii. O pomnożenie wiary w sercach młodzieży naszej parafii.

Wrzesień

Za ludzi żyjących na marginesie:
Módlmy się, za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi.
Intencja stała:
Módlmy się o miłość i wierność dla małżonków oraz o świętość rodzin naszej parafii.

Intencja parafialna:

O Boże błogosławieństwo dla dzieci, młodzieży, katechetów i nauczycieli rozpoczynających nowy rok szkolny. O nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii i wytrwanie w powołaniu.

Październik

Za Synod:
Módlmy się za Kościół,aby na wszystkich poziomach przyjął postawę słuchania i dialogu jako sposobu życia, pozwalając prowadzić się Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

Intencja stała:

Módlmy się o miłość i wierność dla małżonków oraz o świętość rodzin naszej parafii.

Intencja parafialna:

Módlmy się o Miłosierdzie Boże dla całego świata za wstawiennictwem siostry Faustyny. O odkrycie wartości modlitwy różańcowej w rodzinach.

Listopad

Za papieża:
Módlmy się za papieża, aby wypełniał swoją misję i prowadził wiernych wspierany przez Ducha Świętego.

Intencja stała:
Módlmy się o miłość i wierność dla małżonków oraz o świętość rodzin naszej parafii.
Intencja parafialna:
O łaskę nieba dla zmarłych członków Żywego Różańca i Boże miłosierdzie dla dusz w czyśćcu cierpiących. O wieczne zbawienie dla zmarłych kapłanów z naszej parafii.

Grudzień

Za osoby niepełnosprawne:
Módlmy się, aby osoby niepełnosprawne znalazły się w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje oferowały programy, które zwiększą ich aktywność.

Intencja stała:

Módlmy się z o miłość i wierność dla małżonków oraz o świętość rodzin naszej parafii.

Intencja parafialna:

O owocne przeżycie okresu Adwentu i świąt Bożego Narodzenia przez udział w rekolekcjach adwentowych, spowiedzi i komunii świętej.

 

Wielka Nowenna Różańcowa  2018-2026

Modlitwa na Jubileusz Żywego Różańca
Maryjo, Matko Boża Różańcowa, zjednoczona miłością z Twoim Synem Jezusem Chrystusem i rozważająca w Sercu tajemnice Jego życia, dziękujemy Ci za dar modlitwy różnicowej, którą ubogacasz Kościół, za wspólnotę Żywego Różańca, która od prawie dwustu lat umacnia wierzących w Chrystusa, za błogosławioną (od 22.05.2022.) Paulinę Jaricot, która to dzieło zainicjowała, i za niezliczone łaski, jakie nam każdego dnia wypraszasz u Boga.
Niepokalana Dziewico Matko, otaczaj nas zawsze swą macierzyńską miłością. Ucz przeżywać słowa i czyny Jezusa Chrystusa w tajemnicach radości i światła, boleści i chwały. Obdarz wszystkie swoje dzieci łaską umiłowania modlitwy różańcowe. Niech ona pomnaża chwałę Boga i przyczynia się do zbawienia ludzi. Uproś nam dar świętego życia na ziemi i wiecznego szczęścia w niebie. Amen.

Różaniec za Ojczyznę

Harmonogram modlitwy różańcowej w intencji Ojczyzny i pokoju na świecie prowadzonej przez Róże Różańcowe w każdą sobotę miesiąca o godz. 18:00 w miesiącach styczeń- sierpień 2023r

;

Miesiąc/kolejna sobota DataRóża prowadzącaZelator/kaTajemnice
styczeń
I
07.01. XVI Bł. Stefana Wyszyńskiego J. Rostworowski Tajemnice Radosne
II14.01. II św.AnnyE. GuzikTajemnice Światła
III21.01.Modlitwa w intencji żyjących Babci i Dziadków-----------
IV28.01.III MB RóżańcowejK. CzopTajemnice Chwalebne
Luty
I
04.02. IV św. Ojca PioW. CzechowiczTajemnice Radosne
II11.02. V św. WeronikiA. Ślęczek Tajemnice Światła
III18.02. VI MB z Lourdes M. RzeszutekTajemnice Bolesna
IV25.02.VII św. Faustyny S. Bojarski Tajemnice Chwalebne
Marzec
I
04.03. VIII MB. FatimskiejE. Białek Tajemnice Radosne
II 11.03. IX św. FilomenyM. KulinowskaTajemnice Światła
III18.03.X św. Bernadetty J. KupiecTajemnice Bolesne
IV 25.03 XI św. AntoniegoA. BugnoTajemnice Chwalebne
Kwiecień
I
01.04. Dzień spowiedzi--------
II08.04. Wigilia Paschalna--------
III15.04 XII św. JózefaS. KaweckiTajemnice Bolesne
IV22.04.XIII MB. Królowej PolskiJ. KucałaTajemnice Chwalebne
V29.04XIV św. Maksymiliana M. KolbeK. PiechTajemnice Radosne
Maj ----Nabożeństwa majowe---------
Czerwiec
I
03.06.XV św. Józefa Oblubieńca D. SzopaTajemnice Radosne
II10.06XVI Bł. Stefana WyszyńskiegoJ. Rostworowski Tajemnice Światła
III17.06.Dzień spowiedzi misyjnej----------
IV24.06.I św. ElżbietyE. BoligłowaTajemnice Chwalebne
Lipiec
I
01.07.II św. AnnyE. GuzikTajemnice Radosne
II 08.07.III MB. RóżańcowejK. CzopTajemnice Światła
III 15.07. IV św. Ojca Pio W. CzechowiczTajemnice Bolesne
IV22.07.V św. WeronikiA. ŚlęczekTajemnice Chwalebne
V29.07.VI MB. LourdesM. RzeszutekTajemnice Radosne
Sierpień
I
05.08. VII św . Faustyny S. BojarskiTajemnice Radosne
II12.08.VIII MB FatimskiejE. Białek Tajemnice Światła
III19.08.IX św. FilomenyM. Kulinowska Tajemnice Bolesne
IV26.08.X św. BernadettyJ. KupiecTajemnice Chwalebne

 

 

Komentarze są wyłączone.