Intencje – Żywy Różaniec

INTENCJE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
2020 rok

 

Styczeń

Papieska intencja ewangelizacyjna:
Za chrześcijan wyznawców innych religii oraz ludzi dobrej woli , aby umacniali pokój i sprawiedliwość na świecie
Intencja stała:
O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego, oraz zdrowie i siły dla kapłanów pracujących w naszej parafii.
Intencja parafialna:
Każdorazowo podana przez Kapłana prowadzącego Zmiankę Różańcową.

Luty

Papieska intencja ogólna:
Za migrantów, którzy wpadli w ręce pozbawionych skrupułów przemytników, aby ich wołanie o pomoc było słyszane i brane pod uwagę.
Intencja stała:
O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego, oraz zdrowie i siły dla kapłanów pracujących w naszej parafii.
Intencja parafialna:
Każdorazowo podana przez Kapłana prowadzącego Zmiankę Różańcową.

Marzec

Papieska intencja ewangelizacyjna:
Za Kościół w Chinach, aby zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności.
Intencja stała:
Módlmy się o umocnienie dla duszpasterzy posługujących w naszej parafii, aby wierni powołaniu razem z Maryją z ufnością szli za Chrystusem.
Intencja parafialna:
W intencji małżeństw pragnących potomstwa i oczekujących na narodziny dziecka.

Kwiecień

Papieska intencja ogólna:
Za osoby uzależnione, aby otrzymały pomoc i zostały otoczone opieką.
Intencja stała:
Módlmy się o umocnienie dla duszpasterzy posługujących w naszej parafii, aby wierni powołaniu razem z Maryją z ufnością szli za Chrystusem.
Intencja parafialna:
O miłosierdzie Boże dla zatwardziałych grzeszników.

Maj

Papieska intencja ewangelizacyjna:
Za diakonów , aby wierni służbie Słowa i ubogim, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.
Intencja stała:
Módlmy się o umocnienie dla duszpasterzy posługujących w naszej parafii, aby wierni powołaniu razem z Maryją z ufnością szli za Chrystusem.
Intencja parafialna:
O umiłowanie przez dzieci l Komunijne Chrystusa w Eucharystii.

Czerwiec

Papieska intencja ewangelizacyjna:
Za cierpiących, aby pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa odnaleźli drogi życia.
Intencja stała:
Módlmy się o umocnienie dla duszpasterzy posługujących w naszej parafii, aby wierni powołaniu razem z Maryją z ufnością szli za Chrystusem.
Intencja parafialna:
O umiłowanie Serca Jezusowego przez ludzi wierzących.

Lipiec

Papieska intencja ogólna:
Za rodziny, aby były otaczane miłością i szacunkiem oraz wspierane radą.
Intencja stała:
Módlmy się o umocnienie dla duszpasterzy posługujących w naszej parafii, aby wierni powołaniu razem z Maryją z ufnością szli za Chrystusem.
Intencja parafialna:
O przeżywanie czasu odpoczynku razem z Bogiem.

Sierpień

Papieska intencja ogólna:
Za wszystkie osoby, które pracują lub żyją dzięki morzu, w tym marynarzy, rybaków ich rodziny.
Intencja stała:
Módlmy się o umocnienie dla duszpasterzy posługujących w naszej parafii, aby wierni powołaniu razem z Maryją z ufnością szli za Chrystusem.
Intencja parafialna:
Za wszystkich trzeźwiejących abstynentów i o dar wolności od nałogu alkoholizmu w naszych rodzinach.

Wrzesień

Papieska intencja ogólna:
Aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem godności każdego człowiek.
Intencja stała:
Módlmy się o umocnienie dla duszpasterzy posługujących w naszej parafii, aby wierni powołaniu razem z Maryją z ufnością szli za Chrystusem.
Intencja parafialna:
W intencji nauczycieli o mądre wychowanie dzieci i młodzieży.

Październik

Papieska intencja ewangelizacyjna :
Za wiernych świeckich- szczególnie za Kobiety- aby na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowaniu odpowiedzialności za Kościół.
Intencja stała:
Módlmy się o umocnienie dla duszpasterzy posługujących w naszej parafii, aby wierni powołaniu razem z Maryją z ufnością szli za Chrystusem.
Intencja parafialna:
O odkrycie ważności modlitwy różańcowej w rodzinach.

Listopad

Papieska intencja ogólna:
Aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie człowiekowi.
Intencja stała:
Módlmy się o umocnienie dla duszpasterzy posługujących w naszej parafii, aby wierni powołaniu razem z Maryją z ufnością szli za Chrystusem.
Intencja parafialna:
Za dusze czyśćcowe o łaskę wybawienia dla nich.

Grudzień

Papieska intencja ewangelizacyjna:
Aby osobistą relację każdego człowieka z Jezusem Chrystusem umacniały Słowo Boże i modlitwa.
Intencja stała:
Módlmy się o umocnienie dla duszpasterzy posługujących w naszej parafii, aby wierni powołaniu razem z Maryją z ufnością szli za Chrystusem.
Intencja parafialna:
Dziękczynienie za wszelkie dobre czyny dokonane w ciągu roku (można każdego dnia dziękować za`coś innego).

Wielka Nowenna Różańcowa a 2018-2026

Modlitwa na Jubileusz Żywego Różańca
Maryjo, Matko Boża Różańcowa, zjednoczona miłością z Twoim Synem Jezusem Chrystusem i rozważająca w Sercu tajemnice Jego życia, dziękujemy Ci za dar modlitwy różnicowej, którą ubogacasz Kościół, za wspólnotę Żywego Różańca, która od prawie dwustu lat umacnia wierzących w Chrystusa, za sługę Bożą Paulinę Jaricot, która to dzieło zainicjowała, i za niezliczone łaski, jakie nam każdego dnia wypraszasz u Boga.
Niepokalana Dziewico Matko, otaczaj nas zawsze swą macierzyńską miłością. Ucz przeżywać słowa i czyny Jezusa Chrystusa w tajemnicach radości i światła, boleści i chwały. Obdarz wszystkie swoje dzieci łaską umiłowania modlitwy różańcowe. Niech ona pomnaża chwałę Boga i przyczynia się do zbawienia ludzi. Uproś nam dar świętego życia na ziemi i wiecznego szczęścia w niebie. Amen.

Różaniec w intencji Ojczyzny odmawiany jest w soboty godz. 18.00, wg porządku:

  • I sobota miesiąca      Tajemnice Radosne
  • II sobota miesiąca     Tajemnice Światła
  • III sobota miesiąca    Tajemnice Bolesne
  • IV sobota miesiąca    Tajemnice Chwalebne
  • gdy wypadnie V sobota miesiąca     Tajemnice Radosne

 

 

Komentarze są wyłączone.