Intencje – Żywy Różaniec

INTENCJE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
2021 rok

 

Styczeń

Papieska intencja ewangelizacyjna:
Aby Pan dal nam łaskę życia w głębokim braterstwie z braćmi i siostrami innych religii w, postawie modlitwy za siebie nawzajem i otwartości na Wszystkich.
Intencja stała:
Módlmy się o umocnienie dla duszpasterzy posługujących w naszej parafii, aby wierni powołaniu razem z Maryja z ufnością szli za Jezusem.
Intencja parafialna:
Módlmy się o ustanie szerzącej się pandemii koronawirusa, za chorych, szczególnie za osoby w niebezpieczeństwie śmierci oraz za personel medyczny.

Luty

Papieska intencja ogólna:
Za kobiety, które są ofiarami przemocy aby społeczeństwo brało je W obronę, otaczało troską i wspierało w cierpieniach.
Intencja stała:
Módlmy się o umocnienie dla duszpasterzy posługujących w naszej parafii, aby wierni powołaniu razem z Maryja z ufnością szli za Jezusem.
Intencja parafialna:
O ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz za naszych parlamentarzystów, aby ustawami poparli życie.

Marzec

Papieska intencja ewangelizacyjna:
Abyśmy głęboko przeżyli sakrament pojednania, tak by na nowo odczuć nieskończone miłosierdzie Boże.
Intencja stała:
Módlmy się o umocnienie dla duszpasterzy posługujących w naszej parafii, aby wierni powołaniu razem z Maryją z ufnością szli za Chrystusem.
Intencja parafialna:
Za Wszystkich parafian o dobre przygotowanie się do Świat Wielkanocnych przez udział w rekolekcjach i w sakramencie pokuty.

Kwiecień

Papieska intencja ogólna:
Za tych, którzy ryzykują życie, walcząc o podstawowe prawa ludzi w systemach totalitarnych, reżimach autorytarnych, a także w demokracjach znajdujących się W kryzysie.
Intencja stała:
Módlmy się o umocnienie dla duszpasterzy posługujących w naszej parafii, aby wierni powołaniu razem z Maryją z ufnością szli za Chrystusem.
Intencja parafialna:
Modlimy się o pokój na świecie, w naszej Ojczyźnie. W naszych rodzinach i w naszych sercach.

Maj

Papieska intencja ogólna:
Aby finansiści współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i ochrony obywateli przed niebezpieczeństwami.
Intencja stała:
Módlmy się o umocnienie dla duszpasterzy posługujących w naszej parafii, aby wierni powołaniu razem z Maryją z ufnością szli za Chrystusem.
Intencja parafialna:
O umiłowanie przez dzieci l Komunijne Chrystusa w Eucharystii.

Czerwiec

Papieska intencja ewangelizacyjna:
Za młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa wspierani przez chrześcijańskie wspólnoty, aby
wzrastali w miłości – w hojności, wierności i cierpliwości.

Intencja stała:
Módlmy się o umocnienie dla duszpasterzy posługujących w naszej parafii, aby wierni powołaniu razem z Maryją z ufnością szli za Chrystusem.
Intencja parafialna:
Modlimy się o mocną wiarę, czystość serc i wytrwałość dla powołanych do stanu kapłańskiego i zakonnego oraz o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

Lipiec

Papieska intencja ogólna:
Abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych , ekonomicznych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji architektami dialogu i przyjaźni.
Intencja stała:
Módlmy się o umocnienie dla duszpasterzy posługujących w naszej parafii, aby wierni powołaniu razem z Maryją z ufnością szli za Chrystusem.
Intencja parafialna:
Za przebywających na wakacjach, aby czas wypoczynku był czasem spędzonym z Bogiem.

Sierpień

Papieska intencja ewangelizacyjna:
Aby Kościół otrzymał od Ducha Świętego laskę i siłę do zreformowania się w świetle Ewangelii.
Intencja stała:
Módlmy się o umocnienie dla duszpasterzy posługujących w naszej parafii, aby wierni powołaniu razem z Maryją z ufnością szli za Chrystusem.
Intencja parafialna:
O łaskę trzeźwości dla naszego narodu oraz wytrwanie W walce z innymi nałogami.

Wrzesień

Papieska intencja ogólna:
Abyśmy wszyscy odważnie wybierali prosty i zrównoważony ekologicznie styl życia, doceniając młodych ludzi, którzy się to mądrze angażują.
Intencja stała:
Módlmy się o umocnienie dla duszpasterzy posługujących w naszej parafii, aby wierni powołaniu razem z Maryją z ufnością szli za Chrystusem.
Intencja parafialna:
Za Ojca Świętego Franciszka, aby kierował Kościołem Powszechnym prowadzony przez Ducha Świętego.

Październik

Papieska intencja ewangelizacyjna :
Aby każda ochrzczona osoba zaangażowała się w ewangelizację, z otwartością na misje, będąc świadkiem ewangelicznego życia.
Intencja stała:
Módlmy się o umocnienie dla duszpasterzy posługujących w naszej parafii, aby wierni powołaniu razem z Maryją z ufnością szli za Chrystusem.
Intencja parafialna:
Dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce módlmy się o beatyfikację sługi Bożej Pauliny Jaricot.

Listopad

Papieska intencja ogólna:
Aby cierpiący na depresję lub wypalenie otrzymali pomoc i dostrzegli światło, które przywróci im chęć do życia.
Intencja stała:
Módlmy się o umocnienie dla duszpasterzy posługujących w naszej parafii, aby wierni powołaniu razem z Maryją z ufnością szli za Chrystusem.
Intencja parafialna:
Za wszystkich zmarłych, a szczególnie za zmarłych członków Żywego Różańca.

Grudzień

Papieska intencja ewangelizacyjna:
Za katechetów powołanych do głoszenia Słowa Bożego, aby byli odważnymi i kreatywnymi świadkami
wmocy Ducha Świętego.

Intencja stała:
Módlmy się o umocnienie dla duszpasterzy posługujących w naszej parafii, aby wierni powołaniu razem z Maryją z ufnością szli za Chrystusem.
Intencja parafialna:
Dziękczynienie za wszelkie dobre czyny dokonane w ciągu roku (można każdego dnia dziękować za`coś innego).

Wielka Nowenna Różańcowa a 2018-2026

Modlitwa na Jubileusz Żywego Różańca
Maryjo, Matko Boża Różańcowa, zjednoczona miłością z Twoim Synem Jezusem Chrystusem i rozważająca w Sercu tajemnice Jego życia, dziękujemy Ci za dar modlitwy różnicowej, którą ubogacasz Kościół, za wspólnotę Żywego Różańca, która od prawie dwustu lat umacnia wierzących w Chrystusa, za sługę Bożą Paulinę Jaricot, która to dzieło zainicjowała, i za niezliczone łaski, jakie nam każdego dnia wypraszasz u Boga.
Niepokalana Dziewico Matko, otaczaj nas zawsze swą macierzyńską miłością. Ucz przeżywać słowa i czyny Jezusa Chrystusa w tajemnicach radości i światła, boleści i chwały. Obdarz wszystkie swoje dzieci łaską umiłowania modlitwy różańcowe. Niech ona pomnaża chwałę Boga i przyczynia się do zbawienia ludzi. Uproś nam dar świętego życia na ziemi i wiecznego szczęścia w niebie. Amen.

Różaniec w intencji Ojczyzny odmawiany jest w soboty godz. 18.00, wg porządku:

  • I sobota miesiąca      Tajemnice Radosne
  • II sobota miesiąca     Tajemnice Światła
  • III sobota miesiąca    Tajemnice Bolesne
  • IV sobota miesiąca    Tajemnice Chwalebne
  • gdy wypadnie V sobota miesiąca     Tajemnice Radosne

 

 

Komentarze są wyłączone.