17 rekolekcje z o. Vadakkelem 2019-03-24


 

Rekolekcje z o. Josephem Vadakkelem

Już 17 raz, gościliśmy w naszej parafii dniu 24 marca o. dr Josepha Vadakkela, charyzmatyka i misjonarza z Indii, który przeprowadził jednodniowe rekolekcje ewangelizacyjne, których myśl przewodnia brzmiała: „Uwolnienie serca”.
Spotkanie uczestników rozpoczęło się popołudniową, parafialną Mszą św., którą koncelebrowali nasz gość oraz ks. proboszcz Jerzy Serwin, który na wstępie Najświętszej Ofiary, przywitał o. Vadakkela oraz przybyłych, uczestniczących w rekolekcjach wiernych.
W swojej homilii nawiązał do przeczytanych podczas liturgii Słowa fragmentów Pisma św. – gorejącym krzewie, podczas powołania Mojżesza (Wj 3.1-8a,13-15) oraz przypowieści Jezusa o drzewie figowym ( Łk 13.1-9). Kaznodzieja zwrócił uwagę, że są trzy, bardzo ważne, zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu sprawy: nawracanie się z grzechu, powrót do Jezusa i miłość do Jezusa. Wypełniając je stajemy się jak te drzewa z dzisiejszych czytań: pełne płomieni i – w przeciwieństwie do figowego drzewa z przypowieści Chrystusa – przynoszące owoc. Czasami przeżywamy smutek, ze jesteśmy jak drzewa, które nie płoną i nie przynoszą owocu. Rozwiązanie jest w Słowie Bożym. Jeżeli jesteśmy blisko Niego, wtedy zaczniemy przynosić owoc.
W dalszej części kazania o. Joseph przypomniał przypowieść z Księgi proroka Ezechiela, o drzewie rosnącym nad potokiem, który wypływał spod ołtarza. Jego owoce i liście miały moc ożywczą i uzdrawiającą. Dla nas to drzewo jest symbolem każdego, kto ma żywy kontakt z Jezusem poprzez modlitwę i sakramenty. Jeżeli będziemy prosić Chrystusa o Ducha Świętego, to On nam Go da i będziemy jak to pełne życia drzewo, pełne Boskiego ognia i przynoszące owoc, bo naze korzenie będą miały kontakt z Żywą Wodą łaski Bożej. Dlatego też, podczas Wielkiego Postu powtarzajmy słowa prośby: potrzebuję ognia, potrzebuję owocu, potrzebuję wody.
Przed błogosławieństwem ks. proboszcz podziękował za o. Josephowi za wspólną modlitwę i Eucharystię, a także złożył mu imieninowe życzenia, prosząc patrona o potrzebne łaski w pracy misjonarskiej i Boże błogosławieństwo w dziele budowy, w diecezji radomskiej, domu rekolekcyjnego, którego o. Joseph jest dyrektorem.
Po Mszy św. odprawione zostało nabożeństwo połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, wraz z wspólną modlitwą. Zakończeniem tego nabożeństwa był akt indywidualnego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem każdego z uczestników, udzielanym przez o. Josepha.
Dalszy ciąg rekolekcji, tradycyjnie już, miał miejsce w centrum konferencyjnym „Reduta”.