Ważniejsze daty z historii parafii

NAJWAŻNIEJSZE DATY Z HISTORII NASZEJ PARAFII:

  • 22.08.1976 – rozpoczęcie działalności ośrodka duszpasterskiego przy kaplicy
  • 24.12.1979 – wyznaczenie granic ośrodka duszpasterskiego
  • grudzień 1980 – wpisanie kaplicy do rejestru zabytków
  • 24.02.1981 – zezwolenie na budowę kościoła
  • 17-24.05.1981 – pierwsze Misje św.
  • 18.05.1982 – erygowanie Parafii św. Jana Chrzciciela
  • 17.12.1982 – uzyskanie lokalizacji pod budowę kościoła
  • 19.03.1983 – pozwolenie na budowę sal katechetycznych
  • 01.06.1983 – poświęcenie placu pod budowę kościoła
  • 22.06.1983 – przejazd Ojca Świętego Jana Pawła II przez teren parafii
  • 19.12.1983 – zezwolenie na rozpoczęcie budowy kościoła
  • 05.04.1984 – pierwsze wykopy pod fundamenty kościoła
  • 15.09.1984 – rozpoczęcie pierwszej wizytacji kanonicznej ks. bpa Stanisława Smoleńskiego
  • 14.11.1985 – wmurowanie kamienia węgielnego
  • 17.09.1988 – poświęcenie nowych sal katechetycznych
  • 02.12.1989 – druga wizytacja kanoniczna – ks. kard. Franciszek Macharski
  • 02.12.1989 – poświęcenie murów nowego kościoła
  • 09.06.1992 – powstanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
  • 14.11.1992 – święcenia kapłańskie o. Grzegorza Chrzanowskiego OP
  • 10.10.1993 – pierwszy numer „Głosu Świętojańskiego”
  • 23.10.1993 – zebranie założycielskie Parafialnego Klubu Sportowego „Jan”
  • 11 – 17.12.1994 – drugie Misje św.
  • 16.12.1994 – konsekracja ołtarza
  • 28.06.1995 – godność prałata dla ks. prob. Grzegorza Cekiery
  • 02.11.1995 – poświęcenie odtworzonego cmentarza i groty Matki Bożej
  • 25-30.04.1996 – trzecia wizytacja kanoniczna ks. bpa Stanisława Smoleńskiego
  • 23.04.1997 – poświęcenie ołtarza Miłosierdzia Bożego
  • 16.05.1997 – poświęcenie ołtarza Matki Bożej
  • 19.02.1998 – tragiczna śmierć ks. Piotra Janczego
  • 15.05.1998 – poświęcenie dzwonu
  • 24 – 30.1999. – trzecie Misje św.
  • 01-02.05.1999 – Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
  • 10 – 15.12.2000. – czwarte Misje św.
  • 16.12.2000 – konsekracja kościoła przez ks. kard. Franciszka Macharskiego
  • 07.0 6.2003 – święcenia kapłańskie ks. Jacka Kuczmiera
  • 13 i 16.05.2004. – czwarta wizytacja kanoniczna ks. bpa Kazimierza Nycza
  • 04.06.2005. – święcenia kapłańskie ks.Dariusza Czapnika
  • 31.04.2007 – błogosławieństwo pierwszego nadzwyczajnego szafarza (świeckiego pomocnika) Komunii św. z naszej parafii, p. Sylwestra Bojarskiego
  • 16.04.2008 – poświęcenie organów przez ks. kard. Stanisława Dziwisza
  • 27.02.2010 – 01.03.2010. – piąta wizytacja kanoniczna ks. bpa Józefa Guzdka
  • 28.05.2011. – święcenia kapłańskie ks. Mieszka Ćwiertni
  • 30.06.2011. – dotychczasowy proboszcz – ks. Prałat Grzegorz Cekiera przechodzi na emeryturę
  • 03.07.2011. – instalacja nowego proboszcza parafii ks. Jerzego Serwina
  • 18.05.2012. – rozpoczęcie jubileuszu 30 lecia Parafii
  • 26.05.2012. – święcenia kapłańskie ks. Przemysława Ciosa
  • 24.06.2012. – I Spotkania Świętojańskie
  • 02.12.2012. – 1000 nr „Głosu Świętojańskiego”
  • 16 – 22.12.2012. piąte Misje parafialne
  • 26-27.02.2013. Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii św Faustyny i bł. Jana Pawła II
  • 22.05.2013. – 25-lecie kapłaństwa ks. proboszcza Jerzego Serwina
  • 25.06.2013. – święcenia kapłańskie, mieszkających kiedyś w naszej parafii ks. Michała Królika i ks. Andrzeja Wasilewskiego-Kruka
  • 09.06.2013. – wybory do Duszpasterskiej Rady Parafialnej
  • 22.06.2013. – 30 rocznica przejazdu Ojca Świętego Jana Pawła II przez teren parafii oraz papieskiego krzyża
  • 23.06.2013. – II Spotkania Świętojańskie
  • 24.06.2013. – 50-lecie kapłaństwa ks. kanonika dr Krzysztofa Sojki
  • 24.05.2014. – 35-lecie Ruchu Światło-Życie na Prądniku Czerwonym
  • 22.06.2014. – III Spotkania Świętojańskie
  • 24.06.2014 – 50-lecie kapłaństwa ks. prałata Grzegorza Cekiery
  • 14.06 – 13.08.2014 – montaż brązowych głównych drzwi
  • 30.04.2015. – rozpoczęcie nabożeństw majowych procesją do odnowionej kaplicy św. Janów
  • czerwiec 2015 prace przy głównych drzwiach do świątyni – patynowanie
  • 21.06.2015. – IV Spotkania Świętojańskie
  • 29.11.2015. Otwarcie i poświęcenie auli parafialnej
  • 13.12.2015. przestała się ukazywać parafialna gazetka „Głos świętojański” jako tygodnik, od 20 grudnia nowy „Głos świętojański” zaczął się ukazywac jako kolorowy miesięcznik.
  • 14.05.2016. na konkursie diecezjalnym gazetek parafialnych, ogłoszonym przez redakcję „Gościa Niedzielnego”, nasz „Głos Świętojański” zdobywa I miejsce
  • 19.06.2016- V Spotkania Świętojańskie
  • 24 – 31.07.2016. ŚDM-2016 w Krakowie, pobyt w naszej parafii, ok. 1500 pielgrzymów m.in. z Stanów Zjednoczonych, Włoch, Białorusi, Ukrainy, Libanu, Litwy, Albanii, Rumunii
  • 30.03.2017 Wielkopostny kościół stacyjny – Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Tadeusza Pieronka
  • 18.06.2017. VI Spotkania Świętojańskie
  • 23.06.2017. „diecezjalne” zakończenie roku szkolnego wizyta ks. abp. Marka Jędraszewskiego
  • 16.09.2017. pobyt w naszej parafii współczesnego, włoskiego stygmatyka brata Eli Cataldo
  • 22-24.o9.2017 r. szósta wizytacja kanoniczna ks. bpa Jana Szkodonia
  • 22.09.2017. poświęcenie przez ks. bp. Jana Szkodonia Świętojańskich Drzwi Wiary – wejście główne oraz wszystkich nowych drzwi bocznych
  • 07.01.2018. Inauguracyjny występ parafialnego chóru Vox Clamantis pod dyrekcją p. Dominiki Cieślik-Lauf
  • 15.03.2018 Wielkopostny kościół stacyjny – Msza św. pod przewodnictwem ks. Kardynała Stanisława Dziwisza
  • 26.05.2018. Święcenia kapłańskie ks. Patryka Jagosa

Komentarze są wyłączone.