Katolickie Zrzeszenie Kolejarzy

 

„KZK” – Katolickie Zrzeszenie Kolejarzy działające przy parafii św. Jana Chrzciciela w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza 117, zostało przyjęte do wspólnoty parafialnej   12 listopada 1996r.

     W kronice tej parafii została wpisana nowo powstająca grupa formacyjna. Wspólnota Kolejarzy liczy obecnie 33 członków do której należą osoby pracujące na PKP oraz osoby będące już na emeryturze. Wielu członków tego zrzeszenia bierze czynny udział w życiu parafii. Kolejarska wspólnota osób, zjednoczonych jednym zawodem, należy do ugrupowania mundurowych. Swoje problemy omawia na spotkaniach w drugi wtorek każdego miesiąca ( za wyjątkiem okresu wakacyjnego ) gdzie pogłębia wiedzę religijna i umacnia więzi międzyludzkie. Duchową opiekę nad Katolickim Zrzeszeniem Kolejarzy działającym przy świętojańskiej parafii sprawuje od początku ks. Prałat GRZEGORZ CEKIERA.

     Spotkania wspólnoty kolejarskiej, na których prowadzone ( były i są ) katechezy – przez ks. Prałata na tematy między innymi:

  • Nauka społeczna kościoła,
  • Sprawy społeczne – rodzina wg. ( bł. O. św. Jana Pawła II ),
  • Kościół a świat współczesny,
  • Problemy świata pracy,
  • Rozważamy i omawiamy fragmenty Ewangelii wg. Św. Mateusza.

     24 czerwca 2004r. został poświęcony nowy sztandar parafialny, który został przekazany pod opiekę kolejarzy. Kolejarze biorą czynny udział w licznych uroczystościach religijnych parafii i poza nią (uroczystość św. Stanisława – Wawel, uroczystość Podwyższenia Krzyża Św. OO Cystersów w Mogile i inne). Udzielają się w akcjach m. Inn. Zbiórki „CARITAS” jak również w pracach społecznych na rzecz całej wspólnoty parafialnej. Członkowie „KZK” prowadzą  ( są zelatorami ) koło żeńskie i męskie różańca św. oraz róży misyjnej .

     Patronką Kolejarzy jest św. Katarzyna Aleksandryjska i w dniu Jej święta przypadającego 25 listopada każdego  roku, brać kolejarska bierze liczny udział w ofierze Mszy Świętej.

     25 listopada 2011 roku obchodzono uroczyście 15 – lecie Katolickiego Zrzeszenia Kolejarzy, której działalność tej formacyjnej grupy jest podawana w „Głosie Świętojańskim” jako dodatek do Tygodnika Rodzin Katolickich „ ŹRÓDŁO”.

     Kolejarska brać prowadzi kronikę „KZK” w której dokonuje wpisów od początku powstania tej formacyjnej grupy.

     Zachęcamy do współpracy z naszą wspólnotą pozostałych kolejarzy nie należących do naszej formacji, a chętnych do działania na rzecz całej wspólnoty świętojańskiej.