Życiorys ks. prałata Grzegorza Cekiery

Ks. prałat Grzegorz Cekiera urodził się 27 września 1940 r. w Suchej Beskidzkiej, jako syn Czesława i Janiny z domu Smolik. Ochrzczony został 20 października 1940 r., w parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Suchej Beskidzkiej, otrzymując imiona Grzegorz Marian. Pierwszą Komunię Świętą przyjął 1 czerwca 1950 r. w parafii pw. św. Katarzyny w Nowym Targu. W latach 1954 – 1958 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu. W nowotarskiej parafii pełnił posługę ministranta, a mając odpowiednie przygotowanie muzyczne, grał również na kościelnych organach podczas Mszy św. i nabożeństw.
Po zdaniu matury wstąpił do WSD w Krakowie, gdzie studiował w latach 1958-1964. Święcenia diakonatu otrzymał 19 marca 1964 roku. Zaś święcenia kapłańskie otrzymał w katedrze na Wawelu, z rąk ks. abp. Karola Wojtyły 21 czerwca 1964 roku.

Wpis w księdze parafialnej – chrzest ks. Grzegorza

Po święceniach został skierowany do parafii pw. św. Mikołaja w Chrzanowie. W latach 1964-1966 pełnił tam posługę wikariusza oraz przygotowywał się do studiów i pracy naukowej. W 1967 roku został skierowany na studia i pracy duszpasterskiej w parafii pw. Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie na Prądniku Czerwonym. Wybrał jednak drogę duszpasterza, a nie naukowca, rezygnując ze studiów.
W roku 1967 zorganizowany został punkt katechetyczny, w domu prywatnym pp. Jakubasów, dla dzieci w Węgrzcach – ta podkrakowska wieś należała wówczas do parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Lekcje religii prowadzone przez ks. Grzegorza Cekierę rozpoczęły się 8 października 1968 roku. W roku 1974 punkt katechetyczny został przeniesiony do domu pp. Zybałów, który następnie został zamknięty na polecenie władz. Władze komunistycznie PRL rozpoczęły walkę z nauką religii na Węgrzcach prześladując tych wszystkich, którzy służyli swoimi domami na punkty katechetyczne. Nauczanie religii odbywało się w wielu prywatnych domach, doraźnie udostępnianych przez rodziców.
W wyniku zabiegów Kurii Metropolitalnej 21 maja 1975 roku zakupiona została Węgrzcach działka wraz z budynkiem gospodarczym z przeznaczeniem na punkt katechetyczny. Adaptacja budynku i prace wykonywane były systemem gospodarczym a nadzór nad nimi z ramienia parafii prowadził ks. Grzegorz Cekiera. W budowie uczestniczyli mieszkańcy Węgrzec, a także pomagali w nich studenci z działającego przy parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza duszpasterstwa akademickiego, które prowadził wówczas ks. Grzegorz. Jednocześnie w roku 1971 parafia Pana Jezusa Dobrego Pasterza otrzymała zgodę na budowę nowego kościoła (stary, drewniany kościół był w fatalnym stanie technicznym).
W wyniku rozpoczęcia budowy osiedla na Czerwonym Prądniku, ks. abp. Karol Kardynał Wojtyła dnia 31 maja 1976 roku, podjął decyzje o podziale parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza, wydzielając m.in. duszpasterstwo przy istniejącej, podominikańskiej, zabytkowej kaplicy św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty.
15 lipca 1976 roku ks. Grzegorzowi Cekierze powierzono opiekę duszpasterską nad kaplicą św. Janów (z planem utworzenia tu przyszłości nowej wspólnoty parafialnej i budowy kościoła).
22 sierpnia 1976 roku rozpoczęło działalność osobne duszpasterstwo w kaplicy.
15 listopada 1976 roku, na wyraźne życzenie ks. kard. Karola Wojtyły, ks. Grzegorz Cekiera zamieszkał w pobliżu kaplicy, przy ul. Harnasiów 3, aby wierni mieszkający koło kaplicy wiedzieli, iż jest to ich duszpasterz posłany z misją tworzenia nowej parafii. Granice ośrodka duszpasterskiego zostały ustalone i zatwierdzone przez ks. kard. Franciszka Macharskiego 24 października 1979 roku.
25 stycznia 1977 roku pp. Józefa i Franciszek Kromkowie oddali do dyspozycji, na potrzeby duszpasterstwa, swój dom, przy ul. Dobrego Pasterza 114, gdzie przeprowadził się ks. Grzegorz Cekiera (w domu w tej chwili mieszkają siostry Nazaretanki, wcześniej siostry Służebniczki).
18 maja 1982 roku Metropolita Krakowski ks. kard. Franciszek Macharski erygował parafię św. Jana Chrzciciela na Prądniku Czerwonym w Krakowie, mianując na pierwszego proboszcza nowej parafii. ks. Grzegorza Cekierę. W tym samym roku, 17 grudnia, parafia uzyskała lokalizację kościoła i sal katechetycznych.
1 czerwca 1983 roku Ks. Kardynał poświęcił plac pod budowę nowej świątyni.
19 grudnia 1983 roku parafia otrzymała prawomocne pozwolenie na budowę kościoła.
5 kwietnia 1984 roku rozpoczęto pierwsze wykopy pod fundamenty.
14 listopada 1985 roku ks. kard. Franciszek Macharski wmurował, poświęcony na Błoniach przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1983 roku kamień węgielny.
2 grudnia 1989 roku, mury kościoła poświęcił ks. kard. Franciszek Macharski.
16 grudnia 1994 roku Metropolita Krakowski dokonał konsekracji ołtarza.
16 grudnia 2000 roku, w Roku Jubileuszowym, ks. kard. Franciszek Macharski konsekrował świątynię.
16 maja 1992roku ks. kard. Franciszek Macharski poinformował o nowym podziale archidiecezji krakowskiej na 43 dekanaty. W wyniku tego podziału ustanowiono Dekanat Kraków-Prądnik, którego pierwszym dziekanem zostaje ks. Grzegorz Cekiera. Funkcje tę pełnił przez cztery pięcioletnie kadencje. Jako proboszcz, był także w latach 1998-2005 przewodniczącym Archidiecezjalnej Komisji do Spraw Muzyki Kościelnej, a wcześniej, bo w roku 1979 roku otrzymał mianowanie na sędziego w Sądzie Metropolitalnym Archidiecezji Krakowskiej. Prowadził też wykłady na Studium Apostolstwa Świeckich.
28 czerwca 1995 roku ks. proboszcz Grzegorz Cekiera otrzymuje godność prałata.
30 czerwca 2011roku ks. prałat Grzegorz Cekiera dotychczasowy proboszcz Parafii św. Jana Chrzciciela w Krakowie przechodzi na emeryturę, pełniąc jeszcze funkcje dziekana, aż do zakończenia kadencji w roku 2012.
Mimo przejścia na emeryturę nadal gorliwie włączał się w duszpasterstwo parafialne m.in. głosząc kazania katechizmowe, publikując w naszej parafialnej gazecie „Głos Świętojański” oraz pełniąc posługę penitencjarza w parafii św. Jana Chrzciciela.
17 września 2019 roku, po dwumiesięcznym pobycie w krakowskich szpitalach, ks. abp. Marek Jędraszewski, polecił ks. prałatowi Grzegorzowi Cekierze zamieszkać w Domu Księży Chorych Archidiecezji Krakowskiej im. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie – Swoszowicach.
15 listopada 2019 roku w Domu Księży Chorych w Krakowie – Swoszowicach, do Domu Ojca odszedł ks. prałat Grzegorz Cekiera w 79 roku życia i 55 roku kapłaństwa