II Kongres Rodzin 12.01.2014

 


 

REKOLEKCJE  Z o. JOSEPHEM VADAKKELEM

     W niedzielę Chrztu Pańskiego, 12 stycznia, po raz drugi gościliśmy w naszej parafii o. Josepha Vadakkel’a – misjonarza z Indii. W godzinach dopołudniowych uczestnicy rekolekcji, przebiegających pod hasłem: „Owoce Ducha Świętego w twojej rodzinie”, brali udział w konferencjach w centrum „Reduta”, a po południu zebrali się na Eucharystię w naszej parafialnej świątyni.
Mszę św. , w licznej asyście nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.,  koncelebrowali nasz gość oraz ks. Proboszcz, który na wstępie przywitał przybyłych wiernych i wyraził swą radość z goszczenia po raz drugi  w naszej świętojańskiej wspólnocie uczestników rekolekcji.
     Do zebranych wiernych, ze Słowem Bożym, zwrócił się o. Joseph Vadakkel. Nawiązując do przeżywanej uroczystości Chrztu Pańskiego, zwrócił uwagę, że Chrystus był tym, który w szczególny sposób przeżywał doświadczał Ducha Świętego. Chrzest każdego z nas, to także otwarcie się na działanie Ducha Świętego i na przyjęcie Jego darów. Gdy każdego dnia będziemy prosić o nie Ducha Świętego, to On będzie w  nas  działa i będzie nam pomagał. Prosta modlitwa:  „Duchu Święty  przyjdź do mnie”, wyda owoce w postaci wzrostu naszej  radości, pokoju i  nadziei. Przez Ducha Świętego możemy złożyć w Bogu całe nasze zaufanie.
     Ostatnim elementem wspólnego spotkania było Eucharystyczne nabożeństwo, podczas którego wierni pod przewodnictwem  naszego gościa modlili się o łaskę uzdrowienia. Następnie każdemu z wiernych zostało udzielone przez ojca misjonarza, indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Szczególnym akcentem było świadectwo jednego z uczestników rekolekcji, który podzielił się swoją  radością z otrzymanej łaski uzdrowienia.
Kończąc rekolekcje, ojciec Joseph Vadakkel wyraził swą radość ze wspólnego spotkania oraz podziękował naszemu ks. Proboszczowi za powtórne goszczenie w naszej wspólnocie oraz zaprosił na następne spotkania w lutym i w maju.

 

 

 

Zapraszamy do oglądnięcia filmu