Zapisy online

ZAPISY ONLINE

 1. 15 czerwca rozpoczynamy zapisy na 44 Pieszą Pielgrzymkę Krakowską. W tym roku będą się one odbywały zarówno w formie stacjonarnej, jak i w formie online. Na stronie internetowej Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej dostępny będzie formularz zapisów do poszczególnych wspólnot pielgrzymkowych.
 2. Po wybraniu danej wspólnoty osoba, która chce zapisać się w formie online, powinna następnie wybrać grupę, z którą chce pielgrzymować. Jeśli któraś z grup prowadzi wyłącznie zapisy stacjonarne, przy jej nazwie pojawi się taki komunikat, natomiast jeśli dana wspólnota lub grupa nie będzie w tym roku brać udziału w pielgrzymce, taka informacje również będzie zawarta przy jej nazwie.
 3. Do zapisania się na 44 Pieszą Pielgrzymkę Krakowską w formie online niezbędne jest podanie swoich danych, takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, mail i numer telefonu.
 4. Możliwy jest również zapis grupowy, w którym jedna osoba może zapisać większą liczbę osób, szczególnie dedykowany rodzinom, które chcą wziąć udział w pielgrzymce.
 5. Jeśli osoba będzie pielgrzymowała z namiotem, informację tę również należy zaznaczyć podczas zapisów online.
 6. W przypadku zapisów osób niepełnoletnich podczas odbierania materiałów w bazach wspólnot, należy mieć ze sobą oświadczenie udziału małoletniego w Pieszej Pielgrzymce Krakowskiej.
 7. Do udziału w pielgrzymce zapraszamy również wszystkie osoby pochodzące z Ukrainy. W każdej ze wspólnot zostanie utworzona dodatkowa grupa, przeznaczona dla pielgrzymów z Ukrainy.
 8. Ofiara na pokrycie kosztów pielgrzymki może być uiszczona na trzy sposoby:
  1. poprzez przelew internetowy,
  2. za pomocą gotówki podczas odbierania materiałów pielgrzymkowych w bazie danej wspólnoty.
 9. Standardowa ofiara na 44. Pieszą Pielgrzymkę Krakowską wynosi:
  1. normalna uczestnika – 100,00 zł.
  2. ulgowa uczestnika /młodzież do końca szkoły podstawowej, służby / – 50,00 zł.
  3. Bezpłatnie – dzieci do 6 lat.
 10. Zapisy online trwają w dniach 15 czerwca – 4 sierpnia.
 11. Po zapisaniu się na pielgrzymkę w formie online pielgrzymi w dniach 1-5 sierpnia w bazach wspólnot będą mogli odebrać materiały. Osoby zapisane w formie online podczas odbioru materiałów powinny pokazać potwierdzenie otrzymane na maila.
 12. W przypadku konieczności rezygnacji z udziału w 44. Pieszej Pielgrzymce Krakowskiej informację taką należy zgłosić bezpośrednio do przewodnika danej wspólnoty.

FORMULARZ ZAPISÓW → kliknij tutaj

 

aktualizacja 09.05.2023. (jaf)