Duszpasterze

Księża pracujący w naszej parafii:

Proboszcz :
ks. mgr lic. Jerzy Serwin, wyśw. 1988.

Wikariusze:
ks. mgr Łukasz Nizio, wyśw. 2005.
ks. mgr Dariusz Pietrzak, wyśw. 2018.
ks.mgr Grzegorz Kurzec, wyśw. 2008.

Kapłani pomagający w pracy duszpasterskiej
ks. mgr lic. Mariusz Susek, wyśw. 1999

Na terenie parafii mieszkają:

 

 

 

Komentarze są wyłączone.