Duszpasterze

Księża pracujący w naszej parafii:

Proboszcz :
ks. mgr lic. Jerzy Serwin, wyśw. 1988.

Wikariusze:
ks. mgr Krzysztof Rusnak, wyśw. 2016.
ks. mgr Michał Kwiecień, wyśw. 2019.
ks. mgr Grzegorz Kurzec, wyśw. 2008.
ks. Krzysztof Kasprzycki, wyśw. 2023.

Pomagający w pracy duszpasterskiej: