Poradnia Życia Rodzinnego

Przed zawarciem sakramentu małżeństwa

 

 Na przygotowanie bezpośrednie do sakramentu małżeństwa składają się:

  • Katechezy przedmałżeńskie, które w Archidiecezji Krakowskiej są prowadzone w systemie czterotygodniowym (raz w tygodniu przez cztery kolejne tygodnie) lub dwudniowym (sobota od godz. 8.30 do 19.00 i ciąg dalszy w niedzielę od 9.00 do 15.00 – na katechezy dwudniowe trzeba się zapisać). Informacje o zapisach: www.wdr.diecezja.pl – zakładka „terminarz katechez i kursów/katechezy dwudniowe”.
  • Trzy wizyty w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego – dwie wspólne i jedna indywidualna. Do poradni zgłaszamy się po zakończeniu katechez. Wykaz poradni i godziny przyjęć narzeczeni otrzymują podczas katechez, są one także dostępne na stronie internetowej www.wdr.diecezja.pl – zakładka „poradnie dla małżeństwa i rodziny/dyżury Katolickich Poradni Życia Rodzinnego”.

Można także skorzystać z kursu Naturalnych Metod Rozpoznawania Płodności lub Warsztatów Komunikacji Małżeńskiej, które zastępują dwie wspólne wizyty w poradni – organizujemy je w soboty w godzinach 9.00 – 15.00. Informacje o terminach i zapisach są na stronie internetowej: www.wdr.diecezja.pl – zakładka „Naturalne Planowanie Rodziny” lub „Warsztaty Komunikacji Małżeńskiej”.

Wszystkie informacje na temat przygotowania do sakramentu małżeństwa można znaleźć:

Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej, Kraków ul. Franciszkańska 3  tel. 12 628 81 49; 12 628 81 50; www.wdr.diecezja.pl; wrodzin@diecezja.krakow.pl