Domowy Kościół gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie

 

 Domowy Kościół (DK), jako gałąź  Ruchu Światło-Życie złożony został przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego na początku lat 70 ub. wieku. Ruch łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeńskiego Equipes Notre Dame (END). Ruch END powstał we Francji. Początki datuje się na rok 1938. Założycielami są cztery małżeństwa oraz kapłan ks. Henri Caffarel, który pomagał im w odkrywaniu duchowych bogactw sakramentu małżeństwa.

 Małżeństwa należące do DK tworzą krąg, który jest podstawową strukturą ruchu. Jeden krąg tworzy od 4 do 7 małżeństw. Spotykają się one co miesiąc, w domach, aby wzajemnie wspierać się w drodze do domu Ojca. Kapłan  – moderator – pełni w kręgu funkcję doradcy duchowego.  Miesięczne spotkanie w kręgu ma swoją strukturę, na którą składają się:

  •  wspólny symboliczny  posiłek – agape (niewyszukane ciastka, herbata), podczas którego porusza się bieżące życiowe sprawy, problemy, radości – jest to tzw. dzielenie się życiem;
  •  dzielenie się Słowem Bożym, czyli czytanie fragmentu z Pisma Świętego i jego modlitewne rozważanie;
  • spontaniczna modlitwa w różnych intencjach, na którą składają się wezwania uwielbienia, przeproszenia, dziękczynienia i prośby, skierowane do wszystkich trzech Osób Trójcy Przenajświętszej;
  • dziesiątek Różańca;
  • część formacyjna, prowadzona wg materiałów zaleconych przez Ruch;
  • dobrowolne dzielenie się swoim postępem (lub jego brakiem) w religijnym życiu osobistym, małżeńskim i rodzinnym.

Z tej racji, że podczas spotkania często członkowie kręgu poruszają bardzo osobiste tematy, wszystkich uczestników obowiązuje tajemnica i dyskrecja. Dlatego ważnym elementem jest wzajemne zaufanie.
Wspólnota rodzin przy naszej parafii rozpoczęła działalność jesienią 1981 r.  Spotkania odbywały się raz w miesiącu w mieszkaniu jednej z rodzin. Wprowadzenie w grudniu 1981 r. stanu wojennego, spowodowało zawieszenie spotkań i w efekcie rozpadniecie się wspólnoty. Z inicjatywy ks. Proboszcza Grzegorza Cekiery, jedno z małżeństw – Anna i Marek, latem w r. 1982 wyjechała na rekolekcje oazowe i po wakacjach rozpoczęły się spotkania, zgodnie z zasadami DK. Początkowo do kręgu należało sporo małżeństw, jednak stan ustabilizował się w roku 1983  na 8 małżeństw. W roku 1987 z inicjatywy moderatora ks. Józefa Iwulskiego zostały utworzone 2 kręgi, z których jeden nie podjął działalności.

 Na dzień dzisiejszy w naszej parafii istnieją 2 kręgi DK: „stary”(powstały w 1987 r.) oraz powstały w r.2009 „młody”, do którego należą 4 małżeństwa. Członkowie kręgów nie tylko realizują swoje charyzmaty, ale włączają się także w życie parafii, czego szczególnym przykładem jest przygotowywanie Dni Świętości w tym adopcji dziecka poczętego.