Grupa Charytatywna

Parafialna grupa charytatywna konto nr:
57 1020 2906 0000 1002 0461 1804

„Możemy mieć udział
w kształtowania lepszego świata
jedynie wtedy, gdy spełniamy dobro”
Ojciec Święty Benedykt XVI

Grupa Charytatywna przy parafii świętojańskiej powstała w grudniu 1977 r i działa nieprzerwanie już 35 lat. Zadaniem Grupy jest pomoc najbardziej potrzebującym :
Osobom starszym, niepełnosprawnym,  rodzinom wielodzietnym oraz wszystkim potrzebującym, będących w kryzysowych sytuacjach rodzinnych i materialnych. Zadaniem Grupy jest również współpraca z przychodnią lekarską, ośrodkiem pomocy społecznej a także urzędami samorządowymi, spółdzielnią mieszkaniową w sprawach naszych podopiecznych.
Obecnie Grupa składa się z 10 –ciu wolontariuszy/ w wieku 60-85 lat/.
Parafia umownie podzielona jest na cztery rejony, na których działają osoby zamieszkujące na danym terenie z uwagi na łatwiejszy kontakt z podopiecznymi oraz mniejszą anonimowość:

 • Rejon I – ul. Strzelców, ul. Rozrywka,
 • Rejon II – ul. Powstańców, ul. Łuszczkiewicza, ul. Sudolska,
 • Rejon III – ul. Dobrego Pasterza, ul. Promienistych, ul. Olszecka i ulice przyległe,
 • Rejon IV – ul. Dobrego Pasterza od nr 125 do 207, ul. Kwartowa, ul. Marchołta, ul. Brzechwy i ulice przyległe .

Od wielu lat nasza działalność kształtuje się następująco:

 • Comiesięczne zbiórki pieniędzy do puszek (przed kościołem), co umożliwia systematyczną pomoc materialną 30 do 40 rodzinom, osobom starszym i samotnym z przeznaczeniem na dofinansowanie czynszów mieszkaniowych oraz opłat za gaz, energię elektryczną, zakup leków, doraźną pomoc w wypadkach losowych.
  Zbiórki pieniędzy kontynuujemy od roku 1977. W ostatnich latach dla potrzebujących z naszej parafii zebraliśmy ofiary w wysokości:
  2009 r. – 27 590 zł,
  2010 r. – 28 600 zł,
  2011 r. – 30 180 zł,
  2012 r. – 23 000 zł (do m-ca października br).
 • Poza zbiórkami w sprawach finansowych korzystamy z pomocy finansowej:
  1. Caritas” z konta parafii za sprzedaż świec wigilijnych i baranków wielkanocnych,
  2. Arcybractwa Miłosierdzia :
   2009 r – 6500 zł
   2010 r – 9500 zł
   2011 r – 12650 zł
  3. Urzędu Miasta Krakowa z puli Rady Dzielnicy III oraz Wydziału dla osób niepełnosprawnych na zakup żywności i odzieży:
   2009 r. – 7000 zł,
   2010 r.– 1500 zł,
   2011 r. – 14560 zł.
 • Uchroniliśmy od eksmisji z mieszkań sześć rodzin z powodu zaległości niepłaconego czynszu za mieszkanie :
  2009 r. – 6930 zł,
  2010 r. – 5500 zł,
  2011 r. – 12650 zł,
 • Od 2007 roku otrzymujemy żywność z Caritas, którą wydajemy potrzebującym z naszej parafii. Wartość otrzymanej żywności wyniosła:
  2009 r. – 63640 zł,
  2010 r. – 109 594 zł,
  2011 r. – 104 594 zł,

W poprzednich latach z pomocy żywnościowej korzystało około 200 osób. W 2012 r. liczba potrzebujących w naszej parafii wzrosła do 330 osób i nadal rośnie z uwagi na bezrobocie i ciężkie przypadki losowe.

 • Niezależnie od wymienionej pomocy przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy zbieramy w kościele do kosza niepsującą się żywność, z której przygotowujemy ponad 50 paczek dla potrzebujących parafian. Osobom starszym i niepełnosprawnym żywność dostarczana jest transportem z firmy HALO PIZZA, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.
 • W okresie Bożego Narodzenia uczestniczymy w akcji „Szlachetna Paczka” współpracując z wolontariuszami.
 • Grupa charytatywna pośredniczy w wysyłaniu dzieci i młodzieży na kolonie i zimowiska organizowane i częściowo finansowane przez Caritas oraz dofinansowane przez proboszcza parafii świętojańskiej. Z wypoczynku skorzystało:
  2009 r – 74 osoby
  2010 r – 37 osób
  2011 r – 43 osoby
  2012 r – 11 osób
 • Członkowie grupy biorą udział w sprzedaży świec wigilijnych, baranków wielkanocnych,
 • Pomagamy przy przyjmowaniu intencji mszalnych z okazji Dnia Matki i Ojca, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka.
 • Prowadzimy magazyn żywności i odzieży.
 • Organizowane są spotkania z osobami starszymi i chorymi – opłatek, jajko wielkanocne i msza św. w Dniu Chorych lub Tygodniu Miłosierdzia.

Grupa charytatywna powstała w parafii świętojańskiej i działa prężnie po dziś dzień dzięki zaangażowaniu naszej Przewodniczącej Pani Zenobii CICHY. Za swoją wieloletnią, wybitną działalność charytatywną w dniu 4 grudnia 2011 r. Pani Zenobia CICHY otrzymała Dyplom z Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
Dzięki życzliwości i pomocy zarówno poprzedniego księdza Proboszcza Grzegorza Cekiery jak i obecnego księdza Proboszcza Jerzego Serwina nasza działalność jest możliwa i ułatwiona, za co serdeczne Bóg zapłać.

Ważne strony: Caritas Archidiecezji Krakowskiej