Sakrament małżeństwa

 

Przed zawarciem sakramentu małżeństwa należy:

 

 1. Zarezerwować termin. Na ok. rok przed planowanym terminem ślubu, w kościele, w którym chcemy zawrzeć sakrament małżeństwa, trzeba z księdzem ustalić termin. Jeżeli kościołem tym nie jest kościół parafialny jednego z narzeczonych, od proboszcza parafii, w której będzie spisany protokół trzeba uzyskać licencję.

 2. Przygotowanie bezpośrednie. W okresie ok. 6 do 3 miesięcy przed ślubem trzeba wziąć udział w bezpośrednim przygotowaniu do sakramentu małżeństwa. Na przygotowanie składają się:
 • Katechezy przedmałżeńskie – aktualna informacja poniżej → kliknij tutaj, które w Archidiecezji Krakowskiej są prowadzone w systemie czterotygodniowym (raz w tygodniu przez cztery kolejne tygodnie) lub dwudniowym (sobota od godz. 8.30 do 19.00 i ciąg dalszy w niedzielę od 9.00 do 15.00 – na katechezy dwudniowe trzeba się zapisać). Informacje o zapisach: www.wdr.diecezja.pl – zakładka „terminarz katechez i kursów/katechezy dwudniowe”
 • Trzy wizyty w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego – dwie wspólne i jedna indywidualna. Do poradni zgłaszamy się po zakończeniu katechez. Wykaz poradni i godziny przyjęć narzeczeni otrzymują podczas katechez, są one także dostępne na stronie internetowej www.wdr.diecezja.pl – zakładka „poradnie dla małżeństwa i rodziny/dyżury Katolickich Poradni Życia Rodzinnego”
 • INFORMUJEMY, ŻE W PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W KRAKOWIE PRĄDNIK-CZERWONY KATECHEZY PRZEDMAŁŻEŃSKIE JUŻ SIĘ NIE ODBYWAJĄ
 • parafialna Poradnia Życia Rodzinnego  → kliknij tutaj

Można także skorzystać z kursu Naturalnych Metod Rozpoznawania Płodności lub Warsztatów Komunikacji Małżeńskiej, które zastępują dwie wspólne wizyty w poradni – organizujemy je w soboty w godzinach 9.00 – 15.00. Informacje o terminach i zapisach są na stronie internetowej: www.wdr.diecezja.pl – zakładka „Naturalne Planowanie Rodziny” lub „Warsztaty Komunikacji Małżeńskiej”.

 1. Spisać protokół. Na spotkanie, podczas którego będzie podpisywany protokół, trzeba przynieść: metrykę chrztu świętego, świadectwo ukończenia katechez i rozmów w poradni, ostatnie świadectwo z oceną z religii, dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego oraz dowody osobiste.

WAŻNE: Metrykę chrztu świętego pobieramy z parafii, gdzie był chrzest. Winna być na niej adnotacja o sakramencie bierzmowania i o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Metryka ta jest ważna 6 miesięcy od daty wydania.

Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego są ważne przez 6 miesiące od daty wydania.

 1. Zapowiedzi przedślubne. Po spisaniu protokołu w parafiach narzeczonych przez dwie niedziele są czytane lub wywieszone zapowiedzi.
 2. Podpisanie dokumentów Urzędu Stanu Cywilnego – następuje w dniu zawarcia sakramentu małżeństwa.

 

Wszystkie informacje na temat przygotowania do sakramentu małżeństwa można znaleźć:

Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej

Kraków ul. Franciszkańska 3: tel. 12 628 81 49; 12 628 81 50; www.wdr.diecezja.pl; wrodzin@diecezja.krakow.pl

INFORMUJEMY, ŻE W PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W KRAKOWIE PRĄDNIK-CZERWONY KATECHEZY PRZEDMAŁŻEŃSKIE JUŻ SIĘ NIE ODBYWAJĄ

KATECHEZY PRZEDŚLUBNE I SPOTKANIA W PORADNI

W związku z trwającym nadal stanem epidemii i związanym z nim obostrzeniami, Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie otwiera od 18 maja nową formę przygotowania narzeczonych do sakramentu małżeństwa: Katechezy przedślubne online. Rejestracja na katechezy rozpocznie się w środę 13 maja na stronie internetowej ftrodzinie.pl .

Kto może uczestniczyć w katechezach przedślubnych online?

 1. narzeczeni z Archidiecezji Krakowskiej, którzy będą zawierali małżeństwo w najbliższych sześciu miesiącach

Forma katechez i spotkań w poradni

 1. forma katechez, to cztery spotkania wykładowe – videokonferencja na platformie Zoom (na spotkanie składa się 45 min konferencji księdza i 45 min spotkania z doradcą życia rodzinnego)
 2. forma poradni, to trzy spotkania wykładowo-warsztatowe z doradcą życia rodzinnego – videokonferencja na platformie Zoom

Zasady uczestnictwa

 1. udział w katechezach przedślubnych wymaga rejestracji na wybrany termin do odpowiedniej grupy (dostępne grupy można zobaczyć poniżej)
 2. po zakończeniu rejestracji na adres mailowy zostaną przesłane instrukcje do logowania na platformie Zoom (https://zoom.us) oraz link do pokoju spotkania na Zoomie, gdzie będzie się odbywać video-konferencja
 3. cena katechez wynosi 50 zł od osoby (100 zł od pary)
 4. płatności za katechezy należy dokonać na numer konta przesłany na podany przy rejestracji adres mailowy
 5. katechezy prowadzone są w grupach do 20 par (max 40 osób)
 6. w trakcie całego kursu uczestniczymy w spotkaniach danej grupy (przez cztery tygodnie ten sam dzień tygodnia); nie ma możliwości zmiany grupy w ciągu trwania kursu
 7. zachęcamy pary do wspólnego uczestnictwa w kursie; w uzasadnionych przypadkach istnieje jednak możliwość uczestnictwa tylko jednej osoby z pary
 8. na katechezy zgłaszamy się indywidualnie (formularz musi wypełnić zarówno narzeczona, jak i narzeczony)
 9. spotkania w poradni prowadzone są w grupach do 10 par
 10. po spotkaniach w poradni możliwe są indywidualne konsultacje z doradcą życia rodzinnego
 11. świadectwa ukończenia katechez i spotkań w poradni zostaną przesłane tradycyjną pocztą na adres podany przy rejestracji
  W razie pytań i wątpliwości proszę pisać na adres: biuro@ftrodzinie.pl

Tematy spotkań

  1. Małżeństwo jako sakrament oraz rozwój miłości narzeczeńskiej i małżeńskiej
  2. Podstawy etyki życia małżeńskiego oraz wprowadzenie w tematykę odpowiedzialnego rodzicielstwa
  3. Spowiedź święta w narzeczeństwie i życiu małżeńskim oraz tworzenie wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej
  4. Modlitwa małżeńska i Eucharystia oraz misja i powołanie rodziny w Kościele i w świecie współczesnym

Harmonogram spotkań i prowadzący
/Spotkania odbywają się zawsze w godzinach 19:30-21:15/
GRUPA PONIEDZIAŁEK
Terminy spotkań: 18 V, 25 V, 1 VI, 8 VI
Prowadzący: ks. Paweł Gałuszka, Maria i Piotr Pikułowie
GRUPA WTOREK
Terminy spotkań: 19 V, 26 V, 2 VI, 9 VI
Prowadzący: ks. Krzysztof Porosło, Elżbieta i Robert Pierogowie
GRUPA ŚRODA
Terminy spotkań: 20 V, 27 V, 3 VI, 10 VI
Prowadzący: o. Grzegorz Zakrzewski OSPPE, Katarzyna i Michał Pawłowscy
GRUPA CZWARTEK
Terminy spotkań: 21 V, 28 V, 4 VI, 11 VI
Prowadzący: ks. Mariusz Słonina, Marta i Marek Babik
GRUPA PIĄTEK
Terminy spotkań: 22 V, 29 V, 5 VI, 12 VI
Prowadzący: ks. Robert Piwowarczyk, Barbara i Łukasz Wolińscy
GRUPA SOBOTA
Terminy spotkań: 23 V, 30 V, 6 VI, 13 VI
Prowadzący: o. Mirosław Pilśniak OP, Agata i Włodzimierz Wójtowiczowie

W wyjątkowych sytuacjach, kiedy termin ślubu narzeczonych, lub inne istotne przeszkody uniemożliwiają uczestnictwo w katechezach online, prosimy duszpasterza przeprowadzającego rozmowy kanoniczno-duszpasterskie z narzeczonymi, o indywidualne wprowadzenie narzeczonych w treści głoszone podczas katechez. Zaświadczenie o odbyciu takiej rozmowy (należy je pobrać ze strony www.wdr.diecezja.pl), należy dołączyć do protokołu przedślubnego.
Ta nadzwyczajna forma przygotowania do sakramentu małżeństwa, jak również prowadzone przez Fundację Towarzyszenia Rodzinie katechezy przedślubne online nie mogą być zastąpione ukończeniem internetowych nauk przedmałżeńskich, w tym również oferty obecnej na platformie nauki.pl. Obowiązującym jest stanowisko Przewodniczącego Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski z dnia 30 czerwca 2014 r. mówiące, że certyfikaty ukończenia internetowych nauk przedmałżeńskich, nie mogą być w żadnym razie podstawą do zaliczenia katechez przedmałżeńskich czy przedślubnych, obowiązujących w Kościele w Polsce.
W razie jakichkolwiek trudności związanych z przygotowaniem narzeczonych do sakramentu małżeństwa prosimy o kontakt z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin drogą mailową wdr@diecezja.pl lub też za pomocą specjalnie uruchomionego w tym celu nr tel. 512-182-222.

W sprawie nie zakończonych spotkań w poradni rodzinnej w naszej parafii można zadzwonić lub napisać do Pana Wojciecha Jaronia nr tel.: 510 070 382; mail: wojtek7jaron@gmail.com.