Sakrament małżeństwa

 

Przed zawarciem sakramentu małżeństwa należy:

 

  1. Zarezerwować termin. Na ok. rok przed planowanym terminem ślubu, w kościele, w którym chcemy zawrzeć sakrament małżeństwa, trzeba z księdzem ustalić termin. Jeżeli kościołem tym nie jest kościół parafialny jednego z narzeczonych, od proboszcza parafii, w której będzie spisany protokół trzeba uzyskać licencję.

  2. Przygotowanie bezpośrednie. W okresie ok. 6 do 3 miesięcy przed ślubem trzeba wziąć udział w bezpośrednim przygotowaniu do sakramentu małżeństwa. Na przygotowanie składają się:
  • Katechezy przedmałżeńskie, które w Archidiecezji Krakowskiej są prowadzone w systemie czterotygodniowym (raz w tygodniu przez cztery kolejne tygodnie) lub dwudniowym (sobota od godz. 8.30 do 19.00 i ciąg dalszy w niedzielę od 9.00 do 15.00 – na katechezy dwudniowe trzeba się zapisać). Informacje o zapisach: www.wdr.diecezja.pl – zakładka „terminarz katechez i kursów/katechezy dwudniowe”
  • Trzy wizyty w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego – dwie wspólne i jedna indywidualna. Do poradni zgłaszamy się po zakończeniu katechez. Wykaz poradni i godziny przyjęć narzeczeni otrzymują podczas katechez, są one także dostępne na stronie internetowej www.wdr.diecezja.pl – zakładka „poradnie dla małżeństwa i rodziny/dyżury Katolickich Poradni Życia Rodzinnego”
  • INFORMUJEMY, ŻE W PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W KRAKOWIE PRĄDNIK-CZERWONY KATECHEZY PRZEDMAŁŻEŃSKIE JUŻ SIĘ NIE ODBYWAJĄ
  • parafialna Poradnia Życia Rodzinnego  → kliknij tutaj

Można także skorzystać z kursu Naturalnych Metod Rozpoznawania Płodności lub Warsztatów Komunikacji Małżeńskiej, które zastępują dwie wspólne wizyty w poradni – organizujemy je w soboty w godzinach 9.00 – 15.00. Informacje o terminach i zapisach są na stronie internetowej: www.wdr.diecezja.pl – zakładka „Naturalne Planowanie Rodziny” lub „Warsztaty Komunikacji Małżeńskiej”.

  1. Spisać protokół. Na spotkanie, podczas którego będzie podpisywany protokół, trzeba przynieść: metrykę chrztu świętego, świadectwo ukończenia katechez i rozmów w poradni, ostatnie świadectwo z oceną z religii, dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego oraz dowody osobiste.

WAŻNE: Metrykę chrztu świętego pobieramy z parafii, gdzie był chrzest. Winna być na niej adnotacja o sakramencie bierzmowania i o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Metryka ta jest ważna 6 miesięcy od daty wydania.

Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego są ważne przez 3 miesiące od daty wydania.

  1. Zapowiedzi przedślubne. Po spisaniu protokołu w parafiach narzeczonych przez dwie niedziele są czytane lub wywieszone zapowiedzi.
  2. Podpisanie dokumentów Urzędu Stanu Cywilnego – następuje w dniu zawarcia sakramentu małżeństwa.

 

Wszystkie informacje na temat przygotowania do sakramentu małżeństwa można znaleźć:

Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej

Kraków ul. Franciszkańska 3: tel. 12 628 81 49; 12 628 81 50; www.wdr.diecezja.pl; wrodzin@diecezja.krakow.pl

INFORMUJEMY, ŻE W PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W KRAKOWIE PRĄDNIK-CZERWONY KATECHEZY PRZEDMAŁŻEŃSKIE JUŻ SIĘ NIE ODBYWAJĄ

 

 

Komentarze są wyłączone.