Diakonia Modlitewna

Jubileusz Grupy Modlitewnej

„Matko która nas znasz, z dziećmi twymi bądź.
Na drogach nam nadzieją świeć, z Synem Twym z nami idź.”

Matko Niepokalana Dziewico, Matko Boga i nasza Matko, która prowadziłaś nas przez te minione dwadzieścia lat na drogach modlitwy, która byłaś i jesteś naszą Mistrzynią na drogach wiary, bądź pozdrowiona i przyjmij dziękczynienie. Razem z Tobą śpiewamy radosne Magnificat Bogu. Przez cały ten czas, (bo dla niektórych to 1/3 naszego życia) spotykaliśmy się na modlitwie co tydzień. Przez pierwsze 5 lat spotykaliśmy się w bocznej kaplicy, później w salkach katechetycznych a teraz w kawiarni parafialnej.
Formację duchową Grupy prowadzili kapłani opiekujący się nami. Pochylaliśmy się między innymi nad Księgami Starego Testamentu, w Roku św. Pawła nad jego listami, zgłębialiśmy Sakramenty Św. jak również drogę modlitwy.
Na przestrzeni tych lat przeżyliśmy wiele radosnych jak i bolesnych chwil i doświadczeń. Ludzie się zmieniali, lecz dzieło Boże nadal trwa.

Tak jak to bywa z Matką w rodzinie, przeżywa Ona radości swoich dzieci, nadzieje z nimi związane, ale też nie akceptacje Jej, a czasem wręcz odrzucenie. Ona jednak jest im wierna, bo kocha je i trwa przy nich.
Tak też było z Grupą Modlitewną. Przetrwała w matczynych ramionach trudny czas dzięki adoracjom Najświętszego Sakramentu oraz dzięki mocy, którą daje Bóg obecny w Eucharystii.
Modlitwa, Eucharystia (która jest źródłem i szczytem życia Kościoła) oraz modlitwa wspólnotowa przed Najświętszym Sakramentem ma szczególną moc przed Bogiem.
Modlitwa zaś różańcowa, zwłaszcza wspólnotowa(rodzinna) rozrywa łańcuchy złych duchów.
„Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”(2 Kor.12, 9)
I tak trwamy już 18 lat na pierwszo-piątkowej całodziennej adoracji wynagradzającej Najśw. Sercu P. Jezusa, zaś od 1998r. podczas godziny św. na modlitwie, która pod natchnieniem Ducha Św. z czasem została ukierunkowana w intencji kapłanów objętych Apostolatem Margaretka (mamy już 36 Margaretek). Prosimy też o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

Adoracje i Apostolat Margaretka zrodziły się w odpowiedzi na prośbę Matki Bożej zawartą w orędziach płynących z Medziugorie.
Bóg w swoim niezgłębionym miłosierdziu posyła swoją Matkę już od 33 lat do nas tu i teraz, do naszego pokolenia, do zagubionej ludzkości XXI wieku by ją ratować, by wypełnić to,co rozpoczęła w Fatimie(mówi o tym w orędziu z 25.08.1991r.)
W tym miejscu należy podkreślić, że jako dzieci Kościoła wsłuchujemy się w Jego głos.
Papież Benedykt XVI w ostatnich latach powołał specjalną Komisję by zbadała fenomen Medziugorie. Czekamy na jej opinię. Na dzień dzisiejszy obowiązuje nas deklaracja Biskupów dawnej Jugosławii z 1991r. wstrzymującej ocenę i przyjmującej postawę oczekiwania. Watykan potwierdził prawomocność tej decyzji.
Każdy, kto chociaż raz był w tym miejscu, gdzie niebo pochyla się nad ziemią i gdzie płynie potężny strumień łaski Bożej przez szczególne wstawiennictwo Królowej Pokoju(a otworzył swoje serce na miłość Bożą),wraca inny, przemieniony, pełen pokoju Bożego.
Matka Boża prowadzi swoje dzieci do Boga, jest najlepszą Matką i pragnie ich szczęścia.
I nas przyprowadziła do niego, do codziennej eucharystycznej więzi z Nim, bo uczestnicy Grupy Modlitewnej żyją Mszą św. na co dzień.
Ona nas otwiera na działanie Ducha Św., na Jego natchnienia i zanurza w Miłosierdziu Bożym, bo na każdym spotkaniu modlimy się Koronką do Bożego Miłosierdzia obejmując wszystkie bieżące intencje. Od odejścia do domu Ojca błogosławionego J.P.II do jego beatyfikacji trzykrotnie w ciągu roku prowadziliśmy nocną adorację Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Wieczystej Adoracji w Łagiewnikach.
Od 10 lat Grupa prowadzi nowennę w parafii przed Świętem Bożego Miłosierdzia. Podejmowała i nadal podejmuje posługę miłosierną. Przez 7 lat chodziliśmy do Dziennego Domu Opieki Społecznej (DDOS) przy ul. Sudolskiej. Była to wspólna Msza św. a potem agapa przygotowywana przez nas. Razem z podopiecznymi wyjeżdżaliśmy też dwukrotnie na pielgrzymkę na Słowację.
Konkretnym czynem Bożego Miłosierdzia jest duchowa adopcja trojga sierot z Afryki. Obecnie jest to kleryk Abel Longan z Togo, który w tym roku akademickim przyjmie święcenia Diakonatu. Nauka w seminarium im. Bł. Jana Pawła II w Togo trwa 8 lat.

Dziękujemy czcicielom Serca Jezusowego i niektórym członkom Straży Honorowej, że dołączyli do tej adopcji i wspierają finansowo to dzieło Boże.
Dziękujemy też Panu Bogu za pierwsze soboty miesiąca, za nabożeństwa wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi, które cieszą się coraz większą frekwencją czcicieli Matki Bożej. Dziękujemy naszym koleżankom z Grupy za ich zaangażowanie i determinację z jaką przygotowują to nabożeństwo od 8 lat. Od kilku już lat Grupa Modlitewna przygotowuje i prowadzi adorację Najśw. Sakramentu podczas czuwań nocnych przed zesłaniem Ducha Św.
Tak jak inne grupy włączamy się w rozprowadzanie świec wigilijnych i baranków wielkanocnych oraz w inne akcje w parafii. Uczestniczymy też w Świątecznej Paczce.
Dziękujemy ks. Prałatowi Grzegorzowi Cekierze, ks. Proboszczowi Jerzemu Serwinowi oraz innym kapłanom którzy opiekowali się naszą Grupą.
Dziękujemy panu Sylwestrowi Bojarskiemu za włączenie się w prowadzenie i przygotowanie Godziny Świętej.
Dziękujemy każdej Osobie która kiedykolwiek uczestniczyła w spotkaniach Grupy czy też włączyła się w Apostolat Margaretka.
Wierzymy, że nasze koleżanki, które Bóg powołał do wieczności cieszą się szczęściem nieba i wspierają nas w pielgrzymce wiary swoją modlitwą.
Jednak najgoręcej i z całą żarliwością naszych serc dziękujemy Panu Bogu w Trójcy Jedynemu za tak obfite dary duchowe naszej „małej trzódki”(Grupa liczy ok.20 osób).
Za błogosławionym Janem Pawłem II powtarzamy, słudzy my nieużyteczni.
Od b.r. nasza Grupa decyzją ks. Proboszcza, który jest naszym opiekunem została włączona do Wspólnoty „Wody Jordanu” Ruchu Światło-Życie jako Diakonia Modlitewna. Będziemy w ramach posługi modlitewnej prowadzić comiesięczne nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w każdy trzeci piątek miesiąca po wieczornej Mszy św. Diakonia Modlitewna spotyka się w każdą trzecią środę miesiąca po wieczornej Mszy św. w kawiarni parafialnej. Przyjdź, zobacz i zostań wśród nas.

Zapraszamy!

Zofia Karpińska