Sakrament chrztu św.

W parafii św. Jana Chrzciciela w Krakowie Sakramentu Chrztu św. udzielamy w II niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 13.30. (podczas wakacji 12.00)

 

  1. Dziecko należy ochrzcić jak najwcześniej po urodzeniu (najpóźniej do 2 miesięcy).
  2. Dziecku nadajemy imiona święte, aby miało swojego Patrona w niebie.
  3. Chrzest należy zgłosić w kancelarii miesiąc wcześniej oraz obowiązkowo wziąć udział w katechezie przed chrztem (wtorek przed drugą niedzielą miesiąca w salkach katechetycznych).
  4. Zgłaszając dziecko do chrztu należy przynieść ze sobą do kancelarii:
  • wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  • metrykę ślubu kościelnego rodziców lub odpis kontraktu cywilnego, gdy nie mają ślubu kościelnego
  • zaświadczenia dla chrzestnych z parafii zamieszkania, że mogą pełnić tę funkcję.

5. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:

  • ukończyły 16 rok życia
  • były ochrzczone i bierzmowane
  • są praktykującymi katolikami czyli modlą się, regularnie uczęszczają na Mszę św., często przystępują do Komunii Św., mają ślub kościelny, cieszą się w swym otoczeniu dobrą opinią oraz dają swym chrześcijńskim życiem dobry przykład; w wypadku młodzieży konieczne jest, aby była bierzmowana oraz uczęszczanie na religię w szkole potwierdzone indeksem; nie wolno dopuszczać do funkcji chrzestnych osób żyjących w związku cywilnym oraz młodzieży nie uczęszczającej na religię w szkole.

6. Rodzina dziecka powinna w dniu chrztu przystąpić do Komunii Św., a następnie troszczyć się o życie religijne ochrzczonego dziecka.

TERMINY CHRZTÓW w roku 2024

II niedziele miesiąca oraz 01.04 (Poniedziałek Wielkanocny) i 26.12 (Święto św. Szczepana)
Godz. 13.30
lipiec i sierpień godz. 12.00

7.01!14.07.
11.02.11.08.
10.03.08.09.
01.04 i 14.04 13.10.
12.05.10.11.
09.06.08.12 i 26.12

KATECHEZA PRZED CHRZTEM DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH
którzy w najbliższym czasie będą podejmowali tę funkcje w naszej lub innej parafii
WTOREK 19.30 W SALKACH

02.01.09.07.
06.02.06.08.
05.03.03.09.
09.04.08.10.
07.05.05.11.
04.06.03.12.


TERMINY CHRZTÓW w roku 2023

II niedziele miesiąca oraz 10.04 (Poniedziałek Wielkanocny) i 26.12 (Święto św. Szczepana)
Godz. 13.30
lipiec i sierpień godz. 12.00

08.01 09.07
12.02 13.08
12.03 10.09
10.04 08.10
14.05 12.11
11.0610.12 i 26.12

KATECHEZA PRZED CHRZTEM DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH
którzy w najbliższym czasie będą podejmowali tę funkcje w naszej lub innej parafii
WTOREK 19.30 W SALKACH

03.01 04.07
07.02 08.08
07.03 05.09
04.0403.10
09.0507.11
06.06 05.12

 

aktualizacja 26.11.2023. (jaf)

CHRZESTNY – PRAWO CZY PRZYWILEJ?
KTO MOŻE BYĆ RODZICEM CHRZESTNYM?
I KTO MA O TYM DECYDOWAĆ?

Jeśli spojrzeć na to wydarzenie w perspektywie rodzinnej uroczystości, to zrozumiałe wydaje się, że to organizatorzy (rodzice, najbliżsi, krewni) powinni decydować, kto nim ma być. Jeśli jednak staniemy na stanowisku, że jest to przede wszystkim sakrament, to bez wątpienia ostateczne zdanie w tej sprawie należy do Kościoła (kan. 841 KPK), któremu powierzono pieczę nad godnym i ważnym sprawowaniem sakramentów.
Prawo prezentacji kandydatów na rodziców chrzestnych ma sam ochrzczony, rodzice czy opiekunowie, a także proboszcz, czy ten, kto chrztu udziela. Warunki dopuszczalności określa Kościół poprzez normy Kodeksu Prawa Kanonicznego. Natomiast Kościół im powierzył weryfikację spełnienia tych warunków.
Decydującym czynnikiem w dopuszczeniu do godności rodzica chrzestnego jest stwierdzenie stopnia dojrzałości. Kościół ustala dolną granicę wieku na 16 lat. Jednak biskup, proboszcz lub szafarz może dla słusznej przyczyny dopuścić wyjątek. Kościół wyraźnie wiąże ową dojrzałość z dojrzałością wiary człowieka, widzianą przez pryzmat życia sakramentalnego. Chrzestny ma być ochrzczonym (katolikiem), ponadto bierzmowanym i po Pierwszej Komunii św. Powinien prowadzić życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić. Głównym powodem bycia chrzestnym nie mogą być tylko więzy rodzinne, więzy przyjaźni czy odpowiednia pozycja, tylko przykład życia wiary i dochowania wierności Bogu i Kościołowi. Jak może być przykładem wiary człowiek, który w ogóle nie praktykuje, porzucił życie sakramentalne, żyje w związku niesakramentalnym czy jawnie wyraża opinie niezgodne z nauczaniem Kościoła? Nie może otrzymać rozgrzeszenia i przyjąć Komunię św.? Jak może towarzyszyć duchowo ochrzczonemu na drodze rozwoju wiary, gdy sam po niej nie może kroczyć?
Nie ma możliwości, aby katolik był świadkiem chrztu. Jest możliwość, aby wierni prawosławni byli rodzicami chrzestnymi, ale wespół z katolikiem i po spełnieniu tych samych warunków, które stawia się katolikom.
Funkcja rodzica chrzestnego nie jest bez-względnie konieczna do ważności sakramentu. Nie jest także konieczne, aby rodzice przedstawili dwoje rodziców chrzestnych. Jeśli ma być dwoje rodziców to mężczyzna i kobieta, a nie dwoje mężczyzn czy dwie kobiety.
Nie ma też podstaw według prawa kanonicznego, aby wprowadzać „rodzica chrzestnego zastępczego”, które reprezentuje podczas chrztu nieobecnego fizycznie rodzica chrzestnego. Jego obecność fizyczna jest wymagana do tego, aby mógł wejść w swoją funkcję rodzica chrzestnego i w razie konieczności zaświadczyć o fakcie chrztu.
Nie istnieje możliwość wykreślenia lub zastąpienia w przyszłości rodzica chrzestnego. Akt chrztu raz spisany nie podlega obróbkom późniejszym.


tekst: Opracował ks. Grzegorz Cekiera na podstawie artykułu „Chrzestny – prawo czy przywilej” – autorstwa ks. Bartłomieja Pergoła, notariusza w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej i umieszczonego w kwartalniku „Pastores” str. 155-161