I Kongres Rodzin 17.11.2013

 

Koncelebrowana Msza św. - kliknij, aby powiększyć I Kongres Rodzin
Eucharystyczny Płomień

Zakończenie Kongresu – Msza św i Eucharystyczne nabożeństwo, który w dniu 17 listopada, w dopołudniowych godzinach  odbywał się w Centrum Konferencyjnym „REDUTA”, miało miejsce w naszej parafialnej  świątyni o godz. 15.00. Czekając na rozpoczęcie się Eucharystii uczestnicy odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a następnie jeden z koordynatorów ojca Josepha – Marcin, powitał przybyłych i wyraził swoją radość z powodu tak licznego  przybycia.
Na wstępie koncelebrowanej przez ks. Proboszcza Jerzego Serwina oraz głoszącego konferencje misjonarza z Indii, ojca Josepha Vadakkel’a Mszy św., licznie wypełniających naszą świątynię uczestników Kongresu oraz przybyłych parafian powitał gospodarz naszej świętojańskiej wspólnoty. Powiedział on, że przychodzimy na niedzielną Eucharystię, aby uwielbić Trójosobowego Boga. Przychodzimy tu jako dzieci, które ciągle potrzebują prowadzenia, nauki, jako ci, którzy czują się słabi i bezradni.  Dlatego szczególnie dzisiaj pragniemy uwielbiać Boga i prosić Go, aby wśród nas dokonywał cudów przemiany naszego ducha, a może i naszego ciała. Ta Eucharystia – podkreślił – ks. Proboszcz kończy I Kongres Rodzin „Eucharystyczny Płomień”, którego przewodnim hasłem były słowa: „Uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie i swój dom” (Dz. 16, 31). Następnie ks. Proboszcz wyraził swoją radość z obecności ojca Josepha, a witając go w naszej świątyni, poprosił przybyłych wiernych o modlitwę za naszego gościa, by jego posługa wśród nas i moc słowa przyczyniły się do naszej przemiany, abyśmy na nowo uwierzyli w Pana i powierzyli mu siebie i swoje rodziny.
Ze Słowem Bożym do wiernych zwrócił się ojciec Joseph Vadakkel, który na początku wyraził swoją radość z tego wspólnego spotkania się na Eucharystii i zaznaczył, że nie jest to jego pierwsza wizyta w Polsce. Następnie kaznodzieja powiedział kilka słów o sobie. Jest misjonarzem, którego zgromadzenie znajduje się w Indiach. Na swoją prośbę otrzymał od przełożonych kongregacji pozwolenia, na prowadzanie misji ewangelizacyjnych w Europie i zakładania Centrów „Eucharystyczny Płomień”, z czego jedno już funkcjonuje w Holandii, a drugie w Niemczech. Zasadniczym jednak tematem tej homilii – jak zaznaczył kaznodzieja  – jest Eucharystia.
Eucharystia jest źródłem błogosławieństw, jest pokarmem duchowym, jest źródłem mocy. Kontynuując, ojciec Joseph podzielił się spostrzeżeniem, że Polacy licznie przychodzą na Msze św. Być może wielu to czyni z posłuszeństwa Kościołowi. Jednak najważniejsze jest, aby przychodzić tu z miłości do Boga, gdyż nasz Bóg jest miłujący, wysłuchuje i troszczy się o nas. Kryterium życia duchowego jest przyjaźń z Chrystusem.
Polacy są bardzo gościnni. Jest to wasza szczególna cecha. Podróżuję wiele po Europie i najbardziej doświadczam gościnności w waszym kraju, kontynuował kaznodzieja. A przecież Duch Święty – jak powiedział św. Augustyn – jest cichym Gościem. Jak więc zajmuję się tym  szczególnym Gościem? On nas umacnia. Poprzez Komunię św. Jezus gości w naszym sercu i mówi do nas. Ale Bóg – jak to stwierdził  Ojciec Święty Benedykt XVI – mówi do naszych serc w ciszy.
W Ewangelii św. Jana czytamy, że Jezus trzykrotnie pyta się Piotra: „Czy mnie miłujesz?” A Piotr odpowiada na te pytania tak. Za każdą odpowiedzią na pytanie otrzymywał od Jezusa misję. Jezus widząc wielka miłość Marii Magdaleny, odpuszcza jej liczne grzechy. To charakteryzuje  Boże Miłosierdzie, które szczególnie rozwija się w waszej ojczyźnie, gdzie żyła św. Faustyna – Apostołka Miłosierdzia.
Boże Miłosierdzie jest większe od każdego grzechu, daje nową nadzieję, gdyż źródłem nadziei jest. Eucharystia. To żywy Jezus przychodzi do naszego serca i wtedy nie jesteś już sam. Eucharystia jest też mocą dającą zdrowie fizyczne. W tym miejscu ojciec Joseph przytoczył przypadki uzdrowień osób, z którymi się spotkał. W swej 20-letniej posłudze kapłańskiej widziałem wiele uzdrowień poprzez działanie Chrystusa Eucharystycznego. Eucharystia daje nam radość, daje nam nadzieję, podkreślał z mocą kaznodzieja. Możemy więc całkowicie zaufać Panu, bo ten, kto mocno wierzy, zobaczy jego chwałę. Bóg nas prowadzi, gdyż Jego miłość jest z nami.
Polacy mają taką narodową cechą, że dobrze przyjmują gości. Duch Święty jest Cichym Gościem. Przyjmuj go dobrze. Gdy Jezus przychodzi do twojego serca, przyjmij Go dobrze, a twoje życie będzie wspaniałe – zakończył homilię o. Joseph Vadakkel.
Przed zakończeniem Najświętszej Ofiary, ks. proboszcz podkreślił, że jest wielką radością to, ze Chrystus nas tutaj zgromadził i tę radość trzeba okazać. Nasz uśmiech jest zaproszeniem Chrystusa, aby Płomień Eucharystyczny zapłonął na tym ołtarzu i w naszych sercach.
Ostatnim elementem spotkania było nabożeństwo Eucharystyczne. Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem wszyscy mogli modlić się uwielbiając  Pana, przepraszając Go i prosząc o przeróżne łaski w tym także o uzdrowienie dla siebie oraz swoich rodzin. Następnie każdemu z uczestników zostało udzielone przez ojca misjonarza indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
Kończąc nabożeństwo ojciec Joseph Vadakkel podziękował naszemu ks. Proboszczowi za udostępnienie świątyni, a wszystkim za przybycie oraz zaprosił na następne takie spotkanie, na 12 stycznia przyszłego roku.

Alleluja!

Zapraszamy do oglądnięcia filmów
część IV

część III

część II

część I