VII spotkanie z o. J. Vadakkelem 15.III.2015

Wcześniejsze spotkania –> zakładka „Msze św. i nabożeństwa” w menu rozwijalnym

 

Rekolekcje z o. Józefem Vadakkelem

Już po raz siódmy, w niedzielę 15 marca 2015 r., gościliśmy w naszej parafii charyzmatyka i misjonarza z Indii o. Josepha Vadakkela,. Spotkanie uczestników rekolekcji rozpoczęło się popołudniową, parafialną Mszą św., którą koncelebrowali nasz gość oraz Ks. Proboszcz.
Motto rekolekcji brzmiało: Jezus jest żywą wodą, zaś osnowę rozważań stanowiły słowa zaczerpnięte z Ewangelii: Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu (J 4,14).
Przybyłych: o. Josepha, licznych gości-pielgrzymów, z wielu – nawet odległych regionów Polski, co można było poznać po tablicach rejestracyjnych zgromadzonych na parafialnym parkingu samochodów – a także naszych parafian przywitał gospodarz świętojańskiej wspólnoty, ks. proboszcz Jerzy Serwin. Z homilią do zebranych zwrócił się o. Joseph. Przychodząc do świątyni, każdy z nas przynosi w swym sercu wiele próśb, intencji, co jest rzeczą naturalną. Jednak bardziej istotne jest to, jakie życzenia ma wobec nas Chrystus. Zawarte są one w słowach, aby zawsze się radować, nieustannie modlić się i dziękować w każdej sytuacji, bo taka jest Boża wola (por. 1 Tes 5,16-18). Ciągły związek z Jezusem, to jest Jego życzenie względem nas.
Następnie kaznodzieja nawiązał do słów przeczytanej w tym dniu Ewangelii (J 3,14-21), iż Bóg w swej miłości do nas, wysłał Swego Syna, aby świat zbawił, a nie potępił. Każdy, kto idzie za Jezusem kroczy w światłości, trwa w Nim, jak w winnym krzewie. On patrzy w nasze serca, patrzy jakie jest nasze nastawienie do Boga. I gdy jest ono właściwie przygotowane, wtedy z nieba poprzez Ducha Świętego zostaje wlana w nasze serca łaska, gdyż Jezus pragnie naszej przemiany. Wielki Post jest czasem takiej przemiany. A wtedy – podkreślił z mocą rekolekcjonista – możemy wołać tak, jak św. s. Faustyna, aby Boski płomień przemienił nasze serca. Daje on spokój, radość, uwolnienie i miłość. Chrystus żyje i cały czas działa. On chce cały czas dawać nam nadzieję, On jest odpowiedzą na nasze problemy, gdyż On jest drogą.
Po Eucharystii odprawione zostało przez o. Josepha nabożeństwo eucharystyczne, połączone ze wspólną i prywatną modlitwą o uzdrowienie. Zakończeniem tego nabożeństwa było indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem każdego z uczestników.
Dalszy ciąg rekolekcji, tradycyjnie już, miał miejsce w centrum konferencyjnym „Reduta”.

 

 

Profil na Facebooku
https://www.facebook.com/jezusdlarodziny
Kanał You Tube o. Joseph Vadakkel w Polsce:
https://www.youtube.com/channel/UCPzIard-leJJWx535xKOjEw?feature=watch