Pogrzeb

 

  1. Zgłaszając pogrzeb do kancelarii parafialnej należy przynieść ze sobą:
    • wyciąg aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego
    • świadectwo zaopatrzenia chorego Sakramentami św. (np. ze szpitala)
  2. W czasie Mszy św. pogrzebowej rodzina powinna obowiązkowo przystąpić do Komunii Św.
  3. Pomagamy zmarłym przez zamawianie w ich intencji Mszy św. w 30 dzień po śmierci, w rocznicę śmierci, imienin. Bardzo wartościowe są Msze św. gregoriańskie (30 Mszy św. w intencji osoby zmarłej). Tradycyjną formą modlitw za zmarłych są wypominki roczne.
  4. Nie należy przesadzać w ilości wieńców i kwiatów na pogrzebie. Lepiej przeznaczyć pieniądze na Msze św. za zmarłych lub dla ubogich jako jałmużnę w intencji zmarłego.
  5. Uczmy młodzież i dzieci nabożeństwa za zamarłych (np zamawiania Mszy św., wypominków, wspomnienia zmarłych w codziennej modlitwie wieczornej).