Żywy Różaniec

Krótka historia Żywego  Różańca

      Od wieków chrześcijanie starali się odpowiedzieć na wezwanie św. Pawła do nieustannej modlitwy. Pierwszą i najstarszą modlitwą chrześcijan jest modlitwa, której nauczył sam Jezus Chrystus – „ Ojcze nasz „Od pierwszych wieków chrześcijaństwa odczuwano także  potrzebę proszenia o wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. Dlatego w XII wieku utrwalił się w Kościele zwyczaj  odmawiania słów pozdrowienia , którym w scenie zwiastowania Anioł powitał Maryję. Z czasem dodano do nich słowa wypowiedziane przez św. Elżbietę w czasie nawiedzenia. W XIII wieku dodano imię „Jezus”, z którym Maryja związana była ściśle jako Matka. Na przełomie XV/XVI w dołączono prośbę „ Święta Maryjo ,Matko Boża’. Do wielokrotnego powtarzania „ Ojcze nasz i Zdrowaś”  w ciągu średniowiecza dołączono rozważanie tajemnic z życia  Jezusa i Maryi. W XV w synody dodały „Wierzę w Boga. Te trzy modlitwy traktowano jako formułę wiary, podstawowy katechizm.

      Długi i złożony proces kształtowania się modlitwy różańcowej otrzymał swój  ostateczny kształt  w XV dzięki dominikaninowi Alanusowi de Rupe ( 1428 -1475). Ustalił on liczbę150 ”Zdrowaś Maryjo” na wzór 150 psalmów, które podzielił na 3 części: radosną, bolesną i chwalebną. W XVI wieku różaniec poprzedzono wyznaniem  wiary , a po każdej dziesiątce dodano „ Chwała Ojcu”. Po wyznaniu wiary dodano Ojcze nasz, oraz 3  Zdrowaś Maryjo na uproszenie cnót Boskich : Wiary, Nadziei i Miłości. W tej formie różaniec zatwierdził papież św. Pius V (1572r).

      Tradycja przypisuje zaistnienie  różańca św. Dominikowi, który żył w XIII wieku. Legenda skupiona wokół jego osoby głosi, że św. Dominik walczył bezskutecznie  przez wiele lat z herezjami. Zaczął wtedy błagać Matkę Najświętszą o pomoc. Pewnego dnia miał widzenie, w którym ukazała mu się sama Maryja i podała mu różaniec, objaśniając sposób odmawiania go. Przyrzekła mu także, że mocą tej modlitwy osiągnie sukces w walce z zagrożeniami wiary chrześcijańskiej. Od chwili gdy święty Dominik zaczął  propagować  różaniec wśród ludu, jego apostolska praca zaczęła przynosić owoce.  

      Dzięki zakonowi dominikańskiemu modlitwa różańcowa już w XV wieku stała się modlitwą  w całym Kościele Jan Paweł II rozpoczynając 25 rok swojego pontyfikatu w liście apostolskim zatytułowanym  „ Różaniec Dziewicy Maryi” ogłosił Rok Różańca ( okres od października 2002 do października 2003 roku)  wprowadzając czwartą część różańca „ tajemnice światła” uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa” aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem ewangelii”.

„ Różaniec to moja ulubiona modlitwa (…) wspaniała   w  jej prostocie i jej głębi. Z głębi serca zachęcam wszystkich  do jej odmawiania. Ileż łask otrzymałem od Najświętszej Dziewicy poprzez różaniec! Towarzyszył mi on w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem  mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy.”

                                                                                            Jan Paweł II

 

      Stowarzyszenie Żywego  Różańca założyła sługa Boża Paulina Jaricot, 1826r. w Lyonie. Składa się on z 15 osobowych (obecnie 20-osobowych) grup, zwanych  różami. Na czele każdej  Róży  stoi  zelator . Każdy członek Róży odmawia codziennie jedną dziesiątkę różańca, co łącznie daje cały różaniec. Żywy Różaniec zatwierdził Grzegorz XVI w 1832r. Opiekę nad nim, Pius IX powierzył przełożonemu generalnemu dominikanów.

                   Nazwa Różańca wywodzi się ze średniowiecza. W ówczesnej mentalności świat stworzony traktowano jako księgę o Panu Bogu, a w przyrodzie dopatrywano się rzeczywistości duchowych. Szczególną rolę pełniły kwiaty,  symbolizowały one różne cechy. Często też ofiarowywano kwiaty Bogu. Modlitwy traktowane były jako duchowe kwiaty. I dlatego odmawianie różańca  porównywano z dawaniem Matce Bożej róż. Stąd modlitwę tę nazwano wieńcem z róż, czyli różańcem.

 

 Żywy Różaniec w naszej parafii

Obecnie w naszej parafii jest 15 Róż ŻR liczących po 20 osób w każdej, tyle ile jest tajemnic óżańcowych zgodnie ze Statutem Żywego Różańca:

 1. 1 Róża dziecięca
 2. 1 Róża młodzieżowa
 3. 9 Róż  żeńskich
 4. 2 Róże męskie
 5. 1 Róża mieszana
 6. 1 Róża rodziców

     Nad wszystkimi Różami opiekę duszpasterską  sprawuje ks. Jerzy Serwin- proboszcz naszej parafii. Wspólnota Różańcowa  to 280 osób, które codziennie indywidualnie odmawiają  jedną  dziesiątkę różańca połączoną  z rozważaniem jednej tajemnicy z życia Jezusa i Maryi, którą otrzymuje od zelatora. W ten sposób wszyscy członkowie Róży mają udział w całym różańcu i każdy z nich przed Bogiem ma taką zasługę jakby odmawiał cały różaniec ( choć odmawia tylko jedną dziesiątkę). 

      Róże  w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w naszej świątyni  uczestniczą w spotkaniu  formacyjno-modlitewnym  połączonym ze zmianą tajemnic. Spotkanie prowadzi ks. proboszcz   Jerzy  Serwin, opiekun Róż Różańcowych. Godzina wspólnego spotkania jest podawana wcześniej w ogłoszeniach parafialnych. Spotkanie rozpoczynamy pieśnią Maryjną, następnie ks. proboszcz Jerzy Serwin w kilku słowach zachęca nas do życia chrześcijańskiego, omawia ważne wydarzenia w Kościele oraz informuje o sprawach bieżących dotyczących naszej parafii.  Podaje do wiadomości intencje na najbliższy miesiąc i wspólnie odmawiamy  jedną  dziesiątkę różańca w tych intencjach. Spotkanie kończymy pieśnią maryjną  w czasie której ks. Jerzy  błogosławi zelatora i tajemnice,  które następnie  każdy zelator rozdaje członkom swojej Róży.

 Każdy członek  Róży Różańcowej ma obowiązek:

 1. codziennie odmawiać jedną dziesiątkę różańca. Nie odmówienie dziesiątki różańca nie oznacza grzechu, a utratę zasługi.
 2. przez m-c rozważać tę samą Tajemnicę Różańca Świętego
 3. przez  m-c modlić się w tej samej intencji.
 4. Miesięczna intencja Żywego Różańca –> tutaj

 

      Odmawiany codziennie różaniec jest naszą siłą do pokonywania różnych trudności naszego życia, jest źródłem nadziei. Dziesięć „ Zdrowaś Maryjo” zajmuje w różańcu najwięcej miejsca, a równocześnie  sprawia , że jest on modlitwą maryjną. Pierwsza część  „ Zdrowaś Maryjo ”zaczerpnięta jest ze słów skierowanych do Maryi przez  Anioła Gabriela i św. Elżbietę . Maryja jest Matką Boga. Do Niej kierujemy w drugiej części tej modlitwy błagania, powierzając  Jej matczynemu wstawiennictwu nasze życie i godzinę naszej  śmierci. „Chwała Ojcu” jest szczytem kontemplacji wobec misterium  Trzech Osób Boskich, którym należy się chwała, uwielbienie i dziękczynienie.

      Róże Różańcowe misyjne obejmują  modlitwą  misje i misjonarzy zgodnie z papieską intencją misyjną na dany miesiąc. Dzięki ofiarności kilkunastu  naszych członków zakończyliśmy  „Adopcję na odległość” sieroty(chłopca)  z Burundi, który ukończył już naukę, a objęliśmy następnych dwóch chłopców, sieroty z Zambii i Burundi. Mamy nadzieję, że w naszej parafii nie zabraknie otwartych serc na potrzeby misji i misjonarzy. Róże  Różańcowe włączają się we wszystkie wydarzenia życia naszej parafii.

      Wspólnota  różańcowa posiada sztandar, który reprezentuje nas na wszystkich ważniejszych wydarzeniach jak: procesja Bożego Ciała z oktawą, procesja Rezurekcyjna, rozpoczęcie nabożeństw majowych, procesja z okazji święta patrona ( odpust parafialny ) oraz procesja różańcowa  z okazji  święta patronalnego Matki Bożej Różańcowej 7 października.

      Przez cały rok  w każdą sobotę  m-ca Róże przewodniczą modlitwie różańcowej w intencji Ojczyzny o godz.18, uczestniczymy we mszy św. wynagradzającej za grzechy nasze i całego świata w każdy I piątek m-ca o godz. 8.00,  po zakończeniu której  śpiewamy godzinki „ O Najświętszym Sercu Jezusa”  i adorujemy  Najświętszy Sakrament. Stałą praktyką jest  również śpiewanie godzinek  w każdą  niedzielę  po mszy św. o godz.6.30  „O  Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny”, w m-cu czerwcu godzinki „O Najświętszym Sercu Pana Jezusa”, a w okresie Wielkiego Postu godzinki  „O Męce Pańskiej”. Pomagamy w rozprowadzaniu baranków wielkanocnych, świec wigilijnych,  wpisujemy intencje  na msze św. wspólne z okazji Dnia Babci, Dziadka, Matki, Ojca, oraz Dnia Dziecka. Ponadto włączamy się chętnie w różne prace i potrzeby parafii stosownie do zaistniałych sytuacji.

      Wierni, którzy należą do różnych stowarzyszeń  modlitwy różańcowej i odmawiają w nich modlitwę różańcową mogą zyskać odpust zupełny – pod zwykłymi warunkami w następujące dni roku kościelnego:

 1. święto  Zmartwychwstania Pańskiego
 2. święto Bożego Narodzenia (25.XII)
 3. święto Zwiastowania Pańskiego ( 25.III ).
 4. święto Wniebowzięcia Matki Bożej  ( 15.VIII )
 5. święto Królowej Różańca Świętego ( 7.X.)
 6. święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny ( 8 XII )
 7. święto Ofiarowania Pańskiego ( 2.II.)
 8. rocznica przyjęcia do  Żywego Różańca

 Serdecznie zapraszamy do włączenia się do Żywego Różańca: dzieci, młodzież i dorosłych. Nie bójmy się trudu podjęcia  odmawiania jednej dziesiątki różańca w ciągu dnia. Niech nasza modlitwa różańcowa prowadzi nas i naszych bliskich do Jezusa.  Niech nasze zaangażowanie w modlitwę różańcową będzie odpowiedzią na wezwanie Maryi „Odmawiajcie codziennie różaniec”.

 

 1. Pragnących włączyć się do modlitwy różańcowej prosimy o zgłaszanie się w zakrystii lub bezpośrednio do  ks. Łukasza Nizio – opiekuna  Róż Różańcowych.
 2. Żywy Różaniec w Archidiecezji Krakowskiej –> kliknij
 3. Więcej o wspólnocie → kliknij tutaj

Komentarze są wyłączone.