Żywy Różaniec

I. Krótka historia Żywego  Różańca

Od wieków chrześcijanie starali się odpowiedzieć na wezwanie św. Pawła do nieustannej modlitwy. Pierwszą i najstarszą modlitwą chrześcijan jest modlitwa, której nauczył sam Jezus Chrystus – „ Ojcze nasz „Od pierwszych wieków chrześcijaństwa odczuwano także  potrzebę proszenia o wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. Dlatego w XII wieku utrwalił się w Kościele zwyczaj  odmawiania słów pozdrowienia , którym w scenie zwiastowania Anioł powitał Maryję. Z czasem dodano do nich słowa wypowiedziane przez św. Elżbietę w czasie nawiedzenia. W XIII wieku dodano imię „Jezus”, z którym Maryja związana była ściśle jako Matka. Na przełomie XV/XVI w dołączono prośbę „ Święta Maryjo ,Matko Boża’. Do wielokrotnego powtarzania „ Ojcze nasz i Zdrowaś”  w ciągu średniowiecza dołączono rozważanie tajemnic z życia  Jezusa i Maryi. W XV w synody dodały „Wierzę w Boga. Te trzy modlitwy traktowano jako formułę wiary, podstawowy katechizm.
Długi i złożony proces kształtowania się modlitwy różańcowej otrzymał swój  ostateczny kształt  w XV dzięki dominikaninowi Alanusowi de Rupe ( 1428 -1475). Ustalił on liczbę150 ”Zdrowaś Maryjo” na wzór 150 psalmów, które podzielił na 3 części: radosną, bolesną i chwalebną. W XVI wieku różaniec poprzedzono wyznaniem  wiary , a po każdej dziesiątce dodano „ Chwała Ojcu”. Po wyznaniu wiary dodano Ojcze nasz, oraz 3  Zdrowaś Maryjo na uproszenie cnót Boskich : Wiary, Nadziei i Miłości. W tej formie różaniec zatwierdził papież św. Pius V (1572r).
Tradycja przypisuje zaistnienie  różańca św. Dominikowi, który żył w XIII wieku. Legenda skupiona wokół jego osoby głosi, że św. Dominik walczył bezskutecznie  przez wiele lat z herezjami. Zaczął wtedy błagać Matkę Najświętszą o pomoc. Pewnego dnia miał widzenie, w którym ukazała mu się sama Maryja i podała mu różaniec, objaśniając sposób odmawiania go. Przyrzekła mu także, że mocą tej modlitwy osiągnie sukces w walce z zagrożeniami wiary chrześcijańskiej. Od chwili gdy święty Dominik zaczął  propagować  różaniec wśród ludu, jego apostolska praca zaczęła przynosić owoce.
Dzięki zakonowi dominikańskiemu modlitwa różańcowa już w XV wieku stała się modlitwą  w całym Kościele Jan Paweł II rozpoczynając 25 rok swojego pontyfikatu w liście apostolskim zatytułowanym  „ Różaniec Dziewicy Maryi” ogłosił Rok Różańca ( okres od października 2002 do października 2003 roku)  wprowadzając czwartą część różańca „ tajemnice światła” uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa” aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem ewangelii”.

„ Różaniec to moja ulubiona modlitwa (…) wspaniała   w  jej prostocie i jej głębi. Z głębi serca zachęcam wszystkich  do jej odmawiania. Ileż łask otrzymałem od Najświętszej Dziewicy poprzez różaniec! Towarzyszył mi on w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem  mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy.”

Jan Paweł II

 

      Stowarzyszenie Żywego  Różańca założyła sługa Boża Paulina Jaricot, 1826r. w Lyonie. Składa się on z 15 osobowych (obecnie 20-osobowych) grup, zwanych  różami. Na czele każdej  Róży  stoi  zelator . Każdy członek Róży odmawia codziennie jedną dziesiątkę różańca, co łącznie daje cały różaniec. Żywy Różaniec zatwierdził Grzegorz XVI w 1832r. Opiekę nad nim, Pius IX powierzył przełożonemu generalnemu dominikanów.

                   Nazwa Różańca wywodzi się ze średniowiecza. W ówczesnej mentalności świat stworzony traktowano jako księgę o Panu Bogu, a w przyrodzie dopatrywano się rzeczywistości duchowych. Szczególną rolę pełniły kwiaty,  symbolizowały one różne cechy. Często też ofiarowywano kwiaty Bogu. Modlitwy traktowane były jako duchowe kwiaty. I dlatego odmawianie różańca  porównywano z dawaniem Matce Bożej róż. Stąd modlitwę tę nazwano wieńcem z róż, czyli różańcem.

II. Żywy Różaniec w naszej parafii


„Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Każdy członek Żywego Różańca zobowiązuje się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki różańca połączonej z rozważaniem Tajemnicy, którą otrzymał od swojego zelatora. W ten sposób choć każdy odmawia codziennie tylko jedno „Ojcze nasz”, dziesięć „Zdrowaś Maryjo” i jedno „Chwała Ojcu” ma zasługę taką samą jakby odmawiał cały Różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi.
Członkowie Żywego Różańca gromadzą się co miesiąc na spotkaniu, które ma charakter formacyjny i organizacyjny. To czas wspólnej modlitwy i rozważania słowa Bożego. Spotkanie odbywa się w naszym kościele w każdą I –szą niedzielę miesiąca. Rozpoczynamy je pieśnią, a następnie ks. Łukasz Nizio opiekun Żywego Różańca wygłasza konferencję. Potem następuje ogłoszenie spraw dotyczących Żywego Różańca i błogosławieństwo każdego zelatora oraz tajemnic różańcowych, które są wymieniane w każdej róży. Rozpoczynając 25 rok swojego pontyfikatu Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym „Różaniec Dziewicy Maryi” ogłosił Rok Różańca (od października 2002 do października 2003), a następnie wprowadził nową część różańca: Tajemnice Światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic.

 1. Tajemnice różańca – radosne(odmawia się w poniedziałki i soboty)
  1. Zwiastowanie NMP
  2. Nawiedzenie św. Elżbiety
  3. Narodziny Jezusa
  4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni
  5. Odnalezienie Jezusa w świątyni
 2. Tajemnice różańca – światła (odmawia się w czwartki)
  1. Chrzest Jezusa w Jordanie
  2. Wesele w Kanie Galilejskiej
  3. Głoszenie Królestwa Bożego
  4. Przemienienie na górze Tabor
  5. Ustanowienie Eucharystii
 3. Tajemnice różańca – bolesne (odmawia się we wtorki i piątki)
  1. Modlitwa w Ogrójcu
  2. Biczowanie
  3. Cierniem ukoronowanie
  4. Droga krzyżowa
  5. Ukrzyżowanie
 4. Tajemnice różańca – chwalebne ( odmawia się w środy i niedzielę).
  1. Zmartwychwstanie Jezusa
  2. Wniebowstąpienie
  3. Zesłanie Ducha Świętego
  4. Wniebowzięcie Maryi
  5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi


Odmawiając Różaniec kontemplujemy te tajemnice porównując je z naszym życiem, prosimy, żałujemy, przepraszamy i obiecujemy poprawę, a tym samym wyrażamy naszą miłość do Boga i jego Matki.
Obecnie w naszej parafii jest 14 Róż Żywego Różańca:

 1. 11 Róż żeńskich,
 2. 2 Róże męskie,
 3. 1 Róża męsko-żeńska.


Członkowie Żywego Różańca uczestniczą we Mszy Świętej i nabożeństwach odprawianych w ich intencjach, za żywych i zmarłych. Bierzemy czynny udział w uroczystościach parafialnych, odpustach, procesjach liturgicznych i nabożeństwach, corocznych pielgrzymkach Żywego Różańca do Łagiewnik. Dalej, uczestniczymy w modlitwach „Różaniec do granic”, Jerycho, „Różaniec do granic nieba”. Nie brakowało też przedstawicieli Żywego Różańca w pielgrzymce „Polska pod Krzyżem”. Ponadto prowadzimy w każdą sobotę Różaniec w intencji Ojczyzny i świata . W niedzielę przed Mszą św. poranną śpiewamy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, w miesiącu czerwcu do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w okresie Wielkiego Postu godzinki o Męce Pańskiej. Od 2005 roku kilka osób z Żywego Różańca objęło „ Adopcją Serca na odległość” dwoje dzieci z Zambii i Burundii.
Tak jak inne grupy włączmy się w prace w naszej parafii służąc pomocą przy rozprowadzaniu baranków wielkanocnych, świec wigilijnych oraz przy wpisywaniu intencji mszy św. zbiorowych z okazji różnych uroczystości.
Tym, którzy nie odmówili dotąd, ani jednego Różańca, nie doceniają lub lekceważą moc tej modlitwy pragniemy powiedzieć, że nigdy nie jest za późno, by wziąć do ręki różaniec.
Wszystkich chętnych, którzy zechcieliby włączyć się w dzieło modlitwy różańcowej serdecznie zapraszamy i informujemy, że zapisu można dokonać w każdą I niedzielę miesiąca na parafialnej zmiance różańcowej.

      Wierni, którzy należą do różnych stowarzyszeń  modlitwy różańcowej i odmawiają w nich modlitwę różańcową mogą zyskać odpust zupełny – pod zwykłymi warunkami w następujące dni roku kościelnego:

 1. święto  Zmartwychwstania Pańskiego
 2. święto Bożego Narodzenia (25.XII)
 3. święto Zwiastowania Pańskiego ( 25.III ).
 4. święto Wniebowzięcia Matki Bożej  ( 15.VIII )
 5. święto Królowej Różańca Świętego ( 7.X.)
 6. święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny ( 8 XII )
 7. święto Ofiarowania Pańskiego ( 2.II.)
 8. rocznica przyjęcia do  Żywego Różańca

 Serdecznie zapraszamy do włączenia się do Żywego Różańca: dzieci, młodzież i dorosłych. Nie bójmy się trudu podjęcia  odmawiania jednej dziesiątki różańca w ciągu dnia. Niech nasza modlitwa różańcowa prowadzi nas i naszych bliskich do Jezusa.  Niech nasze zaangażowanie w modlitwę różańcową będzie odpowiedzią na wezwanie Maryi „Odmawiajcie codziennie różaniec”.

 1. Intencje żywego Różańca na 2022 r.
 2. Pragnących włączyć się do modlitwy różańcowej prosimy o zgłaszanie się w zakrystii lub bezpośrednio do  ks. Krzysztofa Rusnaka – opiekuna  Róż Różańcowych.
 3. Żywy Różaniec w Archidiecezji Krakowskiej → kliknij