Aktualności

PARAFIALNE AKTUALNOŚCI

 

Ogólnopolskie rekolekcje on-line: ODDANIE33 – droga do serca Jezusa i Maryi → kliknij tu

baner

RÓŻANIEC NA TERENIE PARAFII:
KAŻDA NIEDZIELA PAŹDZIERNIKA godz. 16.00

04.10. – przy ul. Łuszczkiewicza
11.10. –
18.10. –
25.10. –

kliknij plakat, aby go powiększyć

 

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Rozdział 4

Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności

§ 8. Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać:

 1. w obszarze czerwonym pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
  1. w budynkach i innych obiektach kultu religijnego znajduje się nie więcej uczestników niż wynosi 50% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 24 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny,
  2. na zewnątrz, uczestnicy bez względu na odległość między sobą, realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 24 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
 2. na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 24 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny, a w przypadku gdy to zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie lub realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 24 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

§ 9. Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem imprez, spotkań zebrań do:

 1. 50 osób – w przypadku obszaru czerwonego,
 2. 100 osób – w przypadku obszaru żółtego,
 3. 150 osób – na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  – z wyłączeniem ich obsługi.

§ 10. Obowiązku zakrywania ust i nosa, o którym mowa w 24 ust. 1, nie stosuje się w przypadku przyjęć ślubnych, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także§§ innych przyjęć okolicznościowych, z wyjątkiem tych organizowanych na obszarze czerwonym. W tym przypadku uczestnicy przyjęć ślubnych, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych mają obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 24 ust. 1, do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje.

 


PODZIĘKOWANIA DLA s. JOLANTY

Po trzyletniej posłudze w naszej parafii, decyzją władz zakonnych, siostra Jolanta Czepiel, zakrystianka, została przeniesiona do Nowej Sarzyny w diecezji rzeszowskiej.
W niedziele 20 września, o godz. 12.00, w jej intencji odprawiona została Msza św. Za posługę w naszej wspólnocie, podziękowania złożył, w imieniu zespołu duszpasterskiego ks. proboszcz, a w imieniu parafian przedstawiciel Duszpasterskiej Rady Parafialnej oraz Koła Przyjaciół Maryja.

Siostro Jolanto!

Dziękujemy za wszystkie Twoje prace na rzecz naszej wspólnoty: przygotowanie strojów liturgicznych dla kapłanów – pranie i prasowanie, dbanie o wystrój naszej świątyni, przepiękne kompozycje kwiatowe przy ołtarzach, dekoracje z okazji różnych uroczystości, jak bożonarodzeniowa stajenka, ciemnica i grób Pański. Nie sposób tego wszystkiego wymienić.
Jeszcze raz za Twoją posługę składamy serdeczne Bóg zapłać. Zapewniamy i naszej modlitewnej pamięci. Niech Najświętsza Rodzina z Nazaretu cały czas błogosławią na nowym miejscu. Szczęść Boże!

 

PIELGRZYMKA DO MOGILSKIEGO SANKTUARIUM KRZYŻA ŚWIĘTEGO

W sobotę 19 września 2020 r., na zaproszenie ojców cystersów, wielu świętojańskich parafian udało się do Mogiły, by uczestniczyć w modlitewnych obchodach oktawy odpustu z racji uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego. Wieczornej koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył nasz ks. proboszcz Jerzy Serwin. Na początku Eucharystii przybyłych powitał proboszcz mogilskiej parafii o. Wincenty Zakrzewski OCist.

czytaj więcej…

 

PIELGRZYMKA RODZIN ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ DO KALWARII

W drugą niedzielę miesiąca, 13 września, tradycyjnie odbyła się XXVIII pielgrzymka rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Kalwarii, która przywitała nas przepiękną, słoneczna pogodą, gdy lato powoli przechodzi w złotą jesień .
Mottem tegorocznej pielgrzymki były słowa św. Jana Pawła II. zaczerpnięte z encykliki Evangelium vitae: „Człowiek jest powołany do pełni życia”.

czytaj więcej…

 

5. ROCZNICA ŚMIERCI KS. PRAŁATA FRANCISZKA CHOWAŃCA

W dniu 8 września obchodziliśmy 5 rocznicę śmierci ks. Prałata Franciszka Chowańca, pierwszego i wieloletniego moderatora Ruchu Światło-Życie archidiecezji krakowskiej. Na wspólnej modlitwie zgromadziliśmy się w naszym kościele parafialnym, razem z krakowską oazą i tymi, dla których ks. Franciszek był ważną osobą.

czytaj więcej…

 

XLVIII DIECEZJALNA PIELGRZYMKA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE I SŁUŻBY LITURGICZNEJ DO KALWARII

W ostatnią sobotę, 29 sierpnia, jak co roku, zgromadziliśmy się u Matki Bożej Kalwaryjskiej na „Rekodziękczynieniu”, czyli XLVIII pielgrzymce dziękczynnej za czas rekolekcji wakacyjnych organizowanych przez wspólnoty oraz parafie naszej archidiecezji.

czytaj więcej…

 

Dekret
o odwołaniu dyspensy od udziału w niedzielnych Mszach świętych

 1. Uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną, obowiązujące przepisy państwowe oraz rekomendację zawartą w Komunikacie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 27 maja 2020 r. odwołuję niniejszym dekret z dnia 28 marca 2020 r., nr 851/2020, co w szczególności oznacza, że przestaje obowiązywać ogólna dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w Mszy świętej.
 2. Jednocześnie na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane dla następujących grup wiernych:
  1. osoby w wieku 65 lat i więcej,
  2. osoby z objawami infekcji (kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  3. osoby, które czują obawę przed zarażeniem.

  Gorąco zachęcam, aby wierni korzystający z dyspensy trwali na osobistej i rodzinnej modlitwie w domach. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe oraz lekturę Pisma Świętego i czytań liturgicznych z danego dnia.

 3. Zachęcam, aby zarówno duszpasterze jak i wierni przez stosowanie się do zaleceń sanitarnych (zachowanie odpowiedniej odległości, zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych, korzystanie z płynów dezynfekujących, itp.) wspólnie przyczyniali się do tworzenia poczucia bezpieczeństwa dla wszystkich osób pragnących uczestniczyć w nabożeństwach w świątyniach.

Dekret strona Archdiecezji→ kliknij tutaj
Dekret plik pdf do pobrania → kliknij tutaj

OD 31 maja ZOSTAJĄ ZNIESIONE LIMITY ILOŚCI UCZESTNIKÓW LITURGII,
przy zachowaniu obowiązujących przepisów sanitarnych.
JEDNOCZEŚNIE  ks. abp. Marek Jędraszewski ODWOŁUJE DYSPENSĘ OD UDZIAŁU W NIEDZIELNYCH MSZACH ŚWIĘTYCH. Spowiedź św. odbywa się już wewnątrz kościoła, w konfesjonałach wg. zasad obowiązujących przed epidemią. Przystępujących do spowiedzi penitentów obowiązują maseczki.

Transmisje Mszy św. (YouTube) TYLKO w niedziele i święta o 12:00. Zapraszamy do włączenia się we wspólną modlitwę. → kliknij tutaj

PRZYPOMNIENIE DLA UCZESTNIKÓW LITURGII

Osoby przebywające w kościele mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki.
Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk.
Przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii św. na rękę.

WIERNI PRZYSTĘPUJĄC DO KOMUNII ŚWIĘTEJ

 1. powinni odsłonić usta, nie dotykając zewnętrznej części elementu ochronnego,
 2. jeżeli ktoś ma ubrane rękawiczki ochronne, należny je ściągnąć,
 3. prosimy o zachowanie odstępu między osobami przystępującymi do Komunii,
 4. przed przyjęciem Komunii, kto może powinien przyklęknąć, aby oddać cześć Panu Jezusowi,
 5. następnie w postawie stojącej podejść do udzielającego Komunii,
 6. wystawić na wysokości piersi lewą rękę, a prawą dłoń położyć pod nią,
 7. kiedy udzielający Komunii szafarz położy nam Hostię na lewej dłoni, należy prawą ręką samemu włożyć Ją do ust na jego oczach,
 8. nie wolno robić półobrotu i spożywać w drodze powrotnej, jak również brać Komunii językiem ze swojej dłoni, czy używać „korporału” na dłoń.
 9. osoby przyjmujące Komunię do ust, przyjmują ją na końcu, po osobach przyjmujących Komunię na rękę.


Dziękujemy wszystkim, którzy ze spokojem i czcią podejdą do tych zaleceń.

Film: Jak przyjmować Komunię św. na rękę.


 

ARCHIDIECEZJA KRAKOWSKA
transmisje Mszy św. w Internecie, radio i telewizji → kliknij tutaj

MODLITWA O ZAPRZESTANIE ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ EPIDEMII KORONAWIRUSA

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
pociesz ich rodziny.
Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał,
czujemy się bezradni
w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie,
udziel nam pokoju i zdrowia.
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami
Święty Stanisławie,
Święty Szymonie z Lipnicy,
Święty Bracie Albercie
Święta Faustyno,
Święty Janie Pawle II,
Bł. Hanno Chrzanowska.

Módlmy się słowami Suplikacji – pieśni błagalnej – by Bóg zachował świat i nas „od powietrza, głodu, ognia i wojny”:

Święty Boże! Święty mocny! Święty nieśmiertelny!
Zmiłuj się nad nami.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny,
Wybaw nas Panie.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Zachowaj nas Panie.
My grzeszni ciebie Boga prosimy,
Wysłuchaj nas Panie.

 


<tbody

KOMISARIAT POLICJI III
w Krakowie

31-422 Kraków ul. Strzelców 16, tel. (012) 61 52912, fax (012) 61 57245
kp3@krakow.policja.gov.pl

UWAGA OSZUŚCI!

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców dzielnicy Prądnika Czerwonego, a także z uwagi na otrzymywane sygnały dotyczące oszustw dokonywanych tzw. „metodą na wnuczka” krakowscy policjanci apelują do wszystkich osób o czujność i rozsądek, zwracają się także ze szczególną prośbą do rodzin, znajomych i sąsiadów osób starszych o przestrzeganie ich przed oszustwami dokonywanymi metodą „na krewnych”, czy „na policjantów”.
Proszę o zastosowanie się do policyjnych porad, które niewątpliwie pomogą starszym osobom uchronić się przed oszustami:

 1. Seniorze nie działaj pochopnie. Rozmowę z kimś, kto podaje się za wnuczka, czy inną bliską osobę, zakończ słowami: „Nie mogę teraz podjąć decyzji. Muszę chwilę się zastanowić. Zadzwoń do mnie za pół godziny”.
 2. Po zakończeniu rozmowy natychmiast skontaktuj się z kimś bliskim, najlepiej z rodziną, w celu uzyskania pewności, że osoba, która do nas dzwoniła jest tą, za którą się podaje.
 3. Koniecznie powiadom Policję! Jeżeli masz wrażenie, że ktoś próbuje Cię oszukać, natychmiast zadzwoń na numer alarmowy 112. Przekaż dyżurnemu informacje o swoich podejrzeniach. Policjanci natychmiast podejmą odpowiednie działania i pomogą Ci rozwiązać problem. Nie poniesiesz żadnych konsekwencji nawet, jeżeli telefon od wnuczka nie był próbą oszustwa.
 4. Pamiętaj zasada „ograniczonego zaufania” do nieznajomych obowiązuje nie tylko dzieci. Dorośli często o niej zapominają, stając się ofiarami własnej łatwowierności i braku rozwagi.
 5. Nie przekazuj pieniędzy osobie obcej.
 6. Oszuści wykorzystują ufność oraz dobre serce osób, które nie potrafią odmówić pomocy w trudnej sytuacji.
 7. Jeżeli rozmówca proponuje Ci, że możesz potwierdzić autentyczność dzwoniącego policjanta pod numerem 112 – zanim zadzwonisz pod ten telefon, sprawdź czy rozłączyłeś poprzednią rozmowę.
 8. Policja nigdy w takich lub podobnych sytuacjach nie prosi o przekazanie pieniędzy!

Nie dajmy przestępcom szansy! Nie pozwólmy, aby zabrali oszczędności życia! Na Państwa sygnały policjanci czekają przez całą dobę. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że nie jest to członek rodziny, czy prawdziwy funkcjonariusz tylko oszust lub w chwili, gdy telefonująca osoba postępuje w podany powyżej sposób
PROSIMY O NATYCHMIASTOWE POWIADOMIENIE POLICJI.

 

Komendant
Komisariatu Policji III w Krakowie
mł. insp. Tomasz Młynarczyk


 

ARCHIWUM

 1. WYDARZENIA rok 2020 → kliknij tutaj
 2. WYDARZENIA WCZEŚNIEJSZE-ARCHIWUM → kliknij tutaj

Komentarze są wyłączone.