Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ

 Początki historyczne

                            – Z historii Wspólnoty Świętojańskiej

               – działalność, terminy spotkań

 

Początki Arcybractwa sięgają wieku XIX, zwanego wiekiem Serca Jezusowego. Wspólnota ta powstała w 1863r. Już następnego roku została zatwierdzona jako Bractwo, a czternaście lat później jako Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca  Pana Jezusa. Najświętsze Serce Jezusa objawiło się wielkiej czcicielce tego Serca, zakonnicy- wizytce św. Małgorzacie Marii Alacogue  (1673 – 1675) w klasztorze  Nawiedzenia w Paray – le- Monial. Wtedy to Pan Jezus przekazał jej doniosłe orędzie dla świata o konieczności czczenia Jego Boskiego Serca i przepraszania Go za grzechy całego świata. Dwieście lat  po wielkich objawieniach  w Paray- le Monial s. Maria od Najświętszego Serca- przejęta treścią objawień udzielonych  św. Małgorzacie Marii Alacogue 13 marca 1863r powołała w klasztorze Nawiedzenia w Bourg- en- Bresse Straż Honorową Najświętszego Serca Pana Jezusa, a było to liturgiczne święto Pięciu Ran Chrystusa. Pragnęła, aby jej celem było szerzenie czci ,uwielbienia  i wynagradzania  Najśw. Sercu Pana Jezusa za grzechy i zniewagi świata, na wzór „pierwszej Straży honorowej” , którą stanowiła  Najśw. Maryja Panna, św. Maria Małgorzata i św. Jan, stojący pod krzyżem Chrystusa na Golgocie w chwili  konania naszego Boskiego Zbawiciela. W Polsce w Krakowie  Bractwo Straży Honorowej N.S.P.J. założyły w 1868r. krakowskie Siostry Wizytki z upoważnienia dyrekcji Straży w macierzystym Bourg-en-Bresse. Bractwo krakowskie zatwierdził kanonicznie biskup Antoni Gałecki w roku 1869.  Po odzyskaniu niepodległości w 1918r. papież Pius XI wyniósł krakowską Straż Honorową NSPJ w dniu 19 stycznia  1919 r. do godności Arcybractwa, a klasztor nawiedzenia NMP w Krakowie ustanowił główną siedzibą dyrekcji tegoż  Arcybractwa.

          Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ założone została w naszej parafii 5.X. 2001 r i obecnie liczy 62 osoby. Od początku istnienia Wspólnoty Strażowej duchową opiekę nad  nią sprawuje ks. prałat Grzegorz Cekiera, który też przyjął „ Akt zaciągnięcia się do Godziny Obecności przy Sercu Jezusa.” Wszyscy należący do straży NSPJ  są wpisani do „Księgi  Wpisowej” i zgłoszeni w Dyrekcji Arcybractwa przy klasztorze  Sióstr Wizytek w Krakowie. Głównym celem członków Straży NSPJ jest  wyrażanie miłości, składanie czci i wynagradzanie Sercu Bożemu za grzechy świata. W tym celu każdy członek Straży NSPJ obiera sobie jedną godzinę w ciągu dnia – Godzinę Obecności (Straży)- w czasie której czuwa przy Boskim Sercu i ofiaruje Mu w tej godzinie wszystkie swoje modlitwy, czyny, radości, troski i cierpienia niczego nie zmieniając w codziennym planie zajęć zawodowych lub stanowych.

           Znakiem obecności Straży Honorowej NSPJ w naszej parafii jest chorągiew i tzw. „Zegar Strażowy”, który został poświęcony przez dyrektora Straży ks. Stanisława Wajdziaka 18 marca 2003r. Zegarowa tarcza ma u góry napis „ Cześć ! Miłość! Wynagrodzenie ! Sercu Jezusowemu !”  a u dołu „Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ”. W środku  tarczy zegarowej jest umieszczony wizerunek Serca Jezusowego zranionego włócznią, otoczony dwunastoma gwiazdami, na których wypisano dwanaście godzin zegara. Obejmuje on cały świat i zawsze ktoś czuwa i czci Boskie Serce Jezusa. Straż nie ma w swym założeniu, by obraną godzinę spędzać wyłącznie w świątyni; jeżeli jest taka możliwość – należy z niej skorzystać, jednak nie jest to wymagane.

 

Nasza działalność.

      Podstawową inicjatywą, która została zapoczątkowana w naszej parafii przez Straż Honorową było wprowadzenie stałej intencji Mszy Św. wynagradzającej NSPJ w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 8:00 w  której licznie uczestniczymy. Po Mszy Św. adorujemy  Najświętszy Sakrament w bocznej kaplicy, śpiewamy godzinki „O Najświętszym Sercu Jezusa” o godz.15:00 odmawiamy koronkę do Miłosierdzia Bożego. Adoracja kończy się o godz.18:30.

Ponadto:

 • bierzemy czynny udział w świętach i uroczystościach roku liturgicznego niosąc feretrony i chorągiew,
 • braliśmy udział w Uroczystościach św. Stanisława na Wawelu, w uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego u OO Cystersów w Mogile oraz w Sanktuarium  Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach,
 • uczestniczymy w nabożeństwach czerwcowych poświęconych czci Boskiego Serca i w uroczystości  NSPJ – święcie patronalnym, które jest obchodzone w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała,
 • otaczamy  modlitwą kapłanów w ramach Apostolatu „ Margaretka”,
 • bierzemy udział w rekolekcjach Straży NSPJ u ss.Wizytek,
 • staramy się często nawiedzać Najświętszy Sakrament,
 • uczestniczymy w modlitwie różańcowej w intencji Ojczyzny w każdą sobotę o godz.18:00 ,
 • przez cały rok liturgiczny w każdą niedzielę po Mszy Św. o godz.6:30 śpiewamy godzinki,
 • uczestniczymy regularnie w spotkaniach modlitewno-formacyjnych, podejmujemy decyzje  i włączamy się do wszystkich akcji prowadzonych w naszej parafii.

         

        Godzina spotkań modlitewno-formacyjnych jest każdorazowo podawana w ogłoszeniach  parafialnych. Nasze spotkania odbywają się w każdy trzeci wtorek m-ca po Mszy Św. wieczornej o godz. 18:30 (z wyjątkiem okresu wakacji) . Spotkanie rozpoczynamy krótką modlitwą połączoną z wezwaniem do Serca Jezusowego, a następie  omawiane są  tematy dotyczące:

 • dziesięciu Obietnic Pana Jezusa danych  czcicielom Jego Najświętszego Serca,
 • działalności apostolstwa świeckich w działalności misji Kościoła wg Soboru  Watykańskiego II,
 • Kościół, a świat współczesny ( Nowa ewangelizacja),
 • rozważanie ewangeliczne na temat fragmentów Ewangelii wg św. Jana- rozdz. 14,
 • omawianie spraw aktualnych w Kościele powszechnym w Polsce i w Archidiecezji Krakowskiej,
 • rodziny i jej zagrożeń (trudne sprawy dzieci, młodzieży i dorosłych),
 • omówienie spraw bieżących dotyczących naszej parafii.

             Spotkania nasze kończymy losowaniem biletów zelatorskich i pieśnią do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Spotkania pod przewodnictwem ks. Prałata Grzegorza Cekiery służą  formacji duchowej  i intelektualnej. Wszystkie obowiązki wynikające z przynależności do Arcybractwa są dobrowolne, powinny wypływać z miłości i czci do Bożego Serca – nic nie obowiązuje pod grzechem.

 

„ Jak bardzo potrzeby jest w Kościele  zastęp czuwających serc dzięki którym miłość Serca Bożego nie pozostanie osamotniona i nie odwzajemniona”

                                                                                                ( bł. Jan Paweł II)    

Jeżeli  pragniesz:

 • wynagradzać za grzechy i zniewagi wyrządzone Najświętszemu Sercu Zbawiciela,
 • codziennie ofiarować jedną godzinę w czasie dobrowolnie wybranym nie przerywając zajęć i obowiązków,
 • poznać głębiej miłość Serca Jezusowego przez częste przyjmowanie komunii wynagradzającej  zwłaszcza w pierwsze piątki m-ca,
 • poświęcić się Sercu Jezusa  – wstąp w szeregi Straży Honorowej NSPJ.
 

 Informacje i zapisy u ks. Prałata Grzegorza Cekiery (w zakrystii lub na spotkaniu u zelatorów).

Jeżeli jesteś już członkiem naszego Arcybractwa, a coś zaniedbałeś –wróć- by wspólnie wielbić Boga, który w Sercu Swojego Syna objawił nam nieskończoną miłość do człowieka. Może tu znajdziesz pokój serca i sens życia. Przyjdź! Boże Serce czeka! Boże serca zaprasza!