Żywy Różaniec

Jerycho Różańcowe

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przeżycie Jerycha Różańcowego, łączącego w modlitwie całą diecezję. W kolejnych godzinach dni i nocy modlili się głównie członkowie Żywego Różańca, niekiedy także całe róże lub parafie. Do tej siedmiodniowej modlitwy dołączyli także mężczyźni i kobiety z innych wspólnot.
Szczególne podziękowanie należy się tym różom i parafiom, które bardzo licznie włączyły się w to modlitewne wydarzenie. Podejmowali oni wiele razy w tygodniu w wybranych godzinach swoją modlitwę. Były to również godziny nocne, co wymaga większego poświęcenia i zaangażowania.
Wierzymy, że ta modlitwa przyniesie owoc w życiu wielu osób i wspólnot. Prosiliśmy najpierw o łaskę dobrego przeżywania roku liturgicznego przez dzieci, młodzież i dorosłych. Prosiliśmy również, aby Polacy uznali w swoim sercu Jezusa za Króla i Pana i poddali Mu swoje życie. Do tych głównych intencji dołączaliśmy inne.
Eucharystii i modlitwie kończącej Jerycho Różańcowe przewodniczył w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach ks. bp Jan Zając. Wyraził on wdzięczność wszystkim, którzy w tę modlitwę się włączyli i udzielił im pasterskiego błogosławieństwa.
Jerycho przeżyte z udziałem wielu wspólnot parafialnych i wielu róż różańcowych może być również mobilizacją do pełniejszego zaangażowania w trwającej dłużej modlitewne wydarzenia parafialne.  Jednym z nich jest czterdziestogodzinne nabożeństwo, przeżywane przed okresem Wielkiego Postu. Zachęcamy, aby członkowie Żywego Różańca, z jeszcze większą gorliwością zaangażowali się w to ważne i piękne czuwanie modlitewne w parafii.
W naszej parafii w Jerychu Różańcowym wzięło udział 77 osób, którzy trwali na modlitwie dzień i noc przez 223 godziny.

Dni skupienia zelatorów

Od kilku lat w styczniu i lutym odbywają się dni skupienia zelatorów Żywego Różańca. To okazja do wspólnej modlitwy, rozważenia tematów dotyczących członków Żywego Różańca, a także zwyczajnej rozmowy osób, które w różnych parafiach spełniają podobną służbę. Serdecznie zapraszamy wszystkich zelatorów do udziału w tych dniach skupienia.

Data MiejsceProgram
15 stycznia
Niedziela
Sanktuarium Matki Bożej w Ludźmierzu Eucharystia w bazylice o godz. 9.00. Po niej spotkanie w sali.
22 stycznia
Niedziela
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach Eucharystia w bazylice o godz. 10.30. Po niej spotkanie w auli św. Jana Pawła II.
29 stycznia
Niedziela
Kościół św. Piotra Apostoła w Wadowicach Eucharystia w kościele parafialnym o godz. 10.00. Po niej spotkanie w sali.
11 lutego
Sobota
Sanktuarium Krzyża Świętego w Nowej Hucie – Mogile Eucharystia w bazylice o godz. 15.00. Po niej spotkanie w sali.
12 lutego
Niedziela
Parafia św. Mikołaja w Chrzanowie Eucharystia w kościele parafialnym o godz. 10.15. Po niej spotkanie w sali.

Dni skupienia zelatorów:
Kalendarz 2017

Rok 2017 jest szczególnie bogaty w wydarzenia dotyczące modlitwy różańcowej. Zachęcamy duszpasterzy i zelatorów, aby przyjrzeli się tym wydarzeniom. Jest ich wiele, więc trzeba roztropnie wybrać te, na które zostaną zaproszeni członkowie wspólnoty. Najlepiej jeśli jedna grupa bierze udział w jednej pielgrzymce, a inna w innej. Oprócz wspomnianych wyżej dni skupienia zelatorów będą to następujące wydarzenia.

Dni skupienia zelatorów:
Setna rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie

Orędzie fatimskie wiąże się ściśle z modlitwą różańcową. Matka Boża wzywa do niej najpierw dzieci, którym się objawia, a poprzez nich wzywa wszystkich, by o tej modlitwie pamiętali. Pewnie nie jest przypadkiem, że rocznica objawień fatimskich łączy się z innymi rocznicami, które również o różańcu przypominają.

Dni skupienia zelatorów:
3 czerwca – V Ogólnopolska pielgrzymka na Jasną Górę

W pierwszą sobotę czerwca co roku przeżywamy ogólnopolską pielgrzymkę członków Żywego Różańca na Jasną Górę.
Wiele wspólnot parafialnych z naszej archidiecezji bierze w niej udział. Zachęcamy, aby i w tym roku takie pielgrzymki organizować. Organizatorzy proszą, aby zgłaszać grupy zorganizowane u diecezjalnego moderatora Żywego Różańca.

Dni skupienia zelatorów:
17 czerwca – Modlitwa różańcowa w Ludźmierzu

Dnia 7 czerwca 1997 roku Ojciec Święty Jan Paweł II nawiedził sanktuarium Matki Bożej w Ludźmierzu. Odmówił wtedy z wiernymi różaniec. Z tego tytułu sanktuarium ludźmierskie stało się szczególnym miejscem modlitwy różańcowej. Papież w modlitwie zwrócił się do Maryi słowami: „Królowo różańca świętego, módl się za nami! W tę pierwszą sobotę miesiąca, we wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, przychodzimy do Pani Ludźmierskiej, Gaździny Podhala. A jest to miejsce jak najbardziej godne tego, by dziś stało się sanktuarium, w którym jednoczą się wierni całego świata wraz z Papieżem na modlitwie różańcowej”.
W tym roku mija 20 lat od tamtego wydarzenia. Kustosz sanktuarium w Ludźmierzu zaprasza wszystkich, którzy modlą się na różańcu, aby włączyli się w przeżycie tego jubileuszu. Członkowie Żywego Różańca zaproszeni są w sposób szczególny w sobotę, 17 czerwca. Rozpoczęcie wspólnej modlitwy o godz. 10.00. Szczegóły zostaną podane na stronach internetowych, a także w kolejnym numerze „Zelatora”.

Dni skupienia zelatorów:
27 czerwca – Rocznica objawień w Gietrzwałdzie

W dniach od 27 czerwca do 16 września 1877 roku miały miejsce objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie, na Warmii. Głównymi wizjonerkami były: trzynastoletnia Justyna Szafryńska i dwunastoletnia Barbara Samulowska. Obie pochodziły z niezamożnych polskich rodzin. Matka Boża przemówiła do nich po polsku, zachęcając do odmawiania różańca.
Kustosz sanktuarium w Gietrzwałdzie zaprasza członków Żywego Różańca z całej Polski na wspólną modlitwę w 140. rocznicę rozpoczęcia objawień, czyli 27 czerwca. Wyjazd na pielgrzymkę w tamte strony będzie się zapewne łączył z odwiedzeniem innych świętych miejsc w tamtym rejonie. Mamy nadzieję, że jakaś parafia podejmie się organizacji takiej pielgrzymki. Prosimy o przekazanie informacji na ten temat, aby chętni z innych parafii mogli w niej wziąć udział.

Dni skupienia zelatorów:
7-8 września – Kongres Różańcowy w Częstochowie

Diecezjalni Moderatorzy Żywego Różańca, pracujący pod kierunkiem moderatora krajowego, ks. Szymona Muchy, podjęli inicjatywę zorganizowania Kongresu Różańcowego. Inicjatywa znalazła aprobatę księdza arcybiskupa Wacława Depo, delegata Episkopatu Polski ds. Żywego Różańca. Ustalono, że Kongres odbędzie się w Częstochowie na Jasnej Górze w dniach 7-8 września.
Do udziału w przygotowaniu i przeżywaniu Kongresu zaproszone są wspólnoty, które jednoczy modlitwa różańcowa. Będą to m.in. Jasnogórska Rodzina Różańcowa, Sekretariat Fatimski, Różaniec Rodziców za Dzieci, Papieskie Dzieło Misyjne, Dominikańskie Bractwo Różańcowe, Krucjata Różańcowa za Ojczyznę, Jerycho Różańcowe, Nieustający Różaniec, Podwórkowe Kółka Różańcowe, Nowenna Pompejańska i inne, mniejsze wspólnoty.
Celem Kongresu jest ukazanie wielości i różnorodności form modlitwy różańcowej, umocnienie tych, którzy są wierni różańcowi, a także zachęta skierowana do tych, którzy jeszcze tej modlitwy nie odkryli.
W pierwszym dniu Kongresu wezmą udział delegacje z diecezjalnych wspólnot Żywego Różańca i innych wspólnot różańcowych. Obrady będą się odbywać w sali o. Kordeckiego. Drugi dzień, 8 września, dokładna rocznica koronacji Matki Bożej Częstochowskiej (8.09.1717), będzie miał charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni. Szczegóły dotyczące programu zostaną podane w późniejszym czasie.

Dni skupienia zelatorów:
30 września – VIII Pielgrzymka diecezjalna do Łagiewnik

Wśród wielu pielgrzymek, przeżywanych w ciągu roku, szczególne miejsce zajmuje ta diecezjalna, gromadząca członków Żywego Różańca z poszczególnych parafii. Ona jest głównym spotkaniem i wspólną modlitwą osób należących do róż różańcowych w parafiach i przy kościołach rektoralnych naszej archidiecezji. Gorąco zachęcamy duszpasterzy i zelatorów, aby o tej pielgrzymce pamiętali i organizowali wyjazd do Łagiewnik.

Krótka historia Żywego  Różańca

      Od wieków chrześcijanie starali się odpowiedzieć na wezwanie św. Pawła do nieustannej modlitwy. Pierwszą i najstarszą modlitwą chrześcijan jest modlitwa, której nauczył sam Jezus Chrystus – „ Ojcze nasz „Od pierwszych wieków chrześcijaństwa odczuwano także  potrzebę proszenia o wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. Dlatego w XII wieku utrwalił się w Kościele zwyczaj  odmawiania słów pozdrowienia , którym w scenie zwiastowania Anioł powitał Maryję. Z czasem dodano do nich słowa wypowiedziane przez św. Elżbietę w czasie nawiedzenia. W XIII wieku dodano imię „Jezus”, z którym Maryja związana była ściśle jako Matka. Na przełomie XV/XVI w dołączono prośbę „ Święta Maryjo ,Matko Boża’. Do wielokrotnego powtarzania „ Ojcze nasz i Zdrowaś”  w ciągu średniowiecza dołączono rozważanie tajemnic z życia  Jezusa i Maryi. W XV w synody dodały „Wierzę w Boga. Te trzy modlitwy traktowano jako formułę wiary, podstawowy katechizm.

      Długi i złożony proces kształtowania się modlitwy różańcowej otrzymał swój  ostateczny kształt  w XV dzięki dominikaninowi Alanusowi de Rupe ( 1428 -1475). Ustalił on liczbę150 ”Zdrowaś Maryjo” na wzór 150 psalmów, które podzielił na 3 części: radosną, bolesną i chwalebną. W XVI wieku różaniec poprzedzono wyznaniem  wiary , a po każdej dziesiątce dodano „ Chwała Ojcu”. Po wyznaniu wiary dodano Ojcze nasz, oraz 3  Zdrowaś Maryjo na uproszenie cnót Boskich : Wiary, Nadziei i Miłości. W tej formie różaniec zatwierdził papież św. Pius V (1572r).

      Tradycja przypisuje zaistnienie  różańca św. Dominikowi, który żył w XIII wieku. Legenda skupiona wokół jego osoby głosi, że św. Dominik walczył bezskutecznie  przez wiele lat z herezjami. Zaczął wtedy błagać Matkę Najświętszą o pomoc. Pewnego dnia miał widzenie, w którym ukazała mu się sama Maryja i podała mu różaniec, objaśniając sposób odmawiania go. Przyrzekła mu także, że mocą tej modlitwy osiągnie sukces w walce z zagrożeniami wiary chrześcijańskiej. Od chwili gdy święty Dominik zaczął  propagować  różaniec wśród ludu, jego apostolska praca zaczęła przynosić owoce.  

      Dzięki zakonowi dominikańskiemu modlitwa różańcowa już w XV wieku stała się modlitwą  w całym Kościele Jan Paweł II rozpoczynając 25 rok swojego pontyfikatu w liście apostolskim zatytułowanym  „ Różaniec Dziewicy Maryi” ogłosił Rok Różańca ( okres od października 2002 do października 2003 roku)  wprowadzając czwartą część różańca „ tajemnice światła” uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa” aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem ewangelii”.

„ Różaniec to moja ulubiona modlitwa (…) wspaniała   w  jej prostocie i jej głębi. Z głębi serca zachęcam wszystkich  do jej odmawiania. Ileż łask otrzymałem od Najświętszej Dziewicy poprzez różaniec! Towarzyszył mi on w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem  mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy.”

                                                                                            Jan Paweł II

 

      Stowarzyszenie Żywego  Różańca założyła sługa Boża Paulina Jaricot, 1826r. w Lyonie. Składa się on z 15 osobowych (obecnie 20-osobowych) grup, zwanych  różami. Na czele każdej  Róży  stoi  zelator . Każdy członek Róży odmawia codziennie jedną dziesiątkę różańca, co łącznie daje cały różaniec. Żywy Różaniec zatwierdził Grzegorz XVI w 1832r. Opiekę nad nim, Pius IX powierzył przełożonemu generalnemu dominikanów.

                   Nazwa Różańca wywodzi się ze średniowiecza. W ówczesnej mentalności świat stworzony traktowano jako księgę o Panu Bogu, a w przyrodzie dopatrywano się rzeczywistości duchowych. Szczególną rolę pełniły kwiaty,  symbolizowały one różne cechy. Często też ofiarowywano kwiaty Bogu. Modlitwy traktowane były jako duchowe kwiaty. I dlatego odmawianie różańca  porównywano z dawaniem Matce Bożej róż. Stąd modlitwę tę nazwano wieńcem z róż, czyli różańcem.

 

 Żywy Różaniec w naszej parafii

Obecnie w naszej parafii jest 15 Róż ŻR liczących po 20 osób w każdej, tyle ile jest tajemnic óżańcowych zgodnie ze Statutem Żywego Różańca:

 • 1 Róża dziecięca
 • 1 Róża młodzieżowa
 • 9 Róż  żeńskich
 • 2 Róże męskie
 • 1 Róża mieszana
 • 1 Róża rodziców

     Nad wszystkimi Różami opiekę duszpasterską  sprawuje ks. Jerzy Serwin- proboszcz naszej parafii. Wspólnota Różańcowa  to 280 osób, które codziennie indywidualnie odmawiają  jedną  dziesiątkę różańca połączoną  z rozważaniem jednej tajemnicy z życia Jezusa i Maryi, którą otrzymuje od zelatora. W ten sposób wszyscy członkowie Róży mają udział w całym różańcu i każdy z nich przed Bogiem ma taką zasługę jakby odmawiał cały różaniec ( choć odmawia tylko jedną dziesiątkę). 

      Róże  w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w naszej świątyni  uczestniczą w spotkaniu  formacyjno-modlitewnym  połączonym ze zmianą tajemnic. Spotkanie prowadzi ks. proboszcz   Jerzy  Serwin, opiekun Róż Różańcowych. Godzina wspólnego spotkania jest podawana wcześniej w ogłoszeniach parafialnych. Spotkanie rozpoczynamy pieśnią Maryjną, następnie ks. proboszcz Jerzy Serwin w kilku słowach zachęca nas do życia chrześcijańskiego, omawia ważne wydarzenia w Kościele oraz informuje o sprawach bieżących dotyczących naszej parafii.  Podaje do wiadomości intencje na najbliższy miesiąc i wspólnie odmawiamy  jedną  dziesiątkę różańca w tych intencjach. Spotkanie kończymy pieśnią maryjną  w czasie której ks. Jerzy  błogosławi zelatora i tajemnice,  które następnie  każdy zelator rozdaje członkom swojej Róży.

 Aktualne wydarzenia w życiu wspólnoty

 W Różach Żywego Różańca dokonano aktualizacji. Rozwiązano Róże Misyjne, a ich  członkowie zostali przeniesieni do Róż Żywego Różańca.
Bardzo ważnym wydarzeniem w parafii było utworzenie z inicjatywy s. Izabeli dziecięcej Róży  Różańcowej, której patronką jest św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Róży Młodych której patronuje św. Jan Paweł II, która powstała z inicjatywy ks. Ryszarda.
Cieszymy się, że jest coraz więcej tych, którzy codziennie odmawiają jedną tajemnicę różańcową, dając świadectwo naszej wiary, miłości do Matki Boskiej, jej Syna i Kościoła wypraszając równocześnie wszelkie łaski dla nas, dla parafii, Ojczyzny i całego świata.
Drugim wydarzeniem w 2014 roku była II Ogólnopolska pielgrzymka Różańcowa na Jasną Górę w której wzięło udział 50 osób z naszej parafii.
27 września uczestniczyliśmy w pielgrzymce Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej do Łagiewnik. Pielgrzymka rozpoczęła się w sanktuarium św. Jana Pawła II, a następnie pielgrzymi przeszli do sanktuarium Bożego Miłosierdzia przeżywając Drogę Miłosierdzia.
W bazylice Bożego Miłosierdzia miała miejsce Eucharystia sprawowana przez kapłanów, opiekunów ŻR pod przewodnictwem ks. biskupa Jana Zająca. Pielgrzymi z naszej parafii czytali wezwania modlitwy wiernych, a także pomagali w kwestiach organizacyjnych przyjmując zgłoszenia przybyłych pielgrzymów.
Pielgrzymka zakończyła się krótką adoracją Najświętszego Sakramentu.

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia dnia 8 grudnia 2014r podczas mszy świętej o godz. 18.00 ks. proboszcz Jerzy Serwin zainaugurował działalność nowej Róży Rodziców modlących się za dzieci, która za swojego Patrona obrała św. Jozefa Oblubieńca. Powstała ona z inicjatywy p. Doroty Szopy.

Nasza działalność w parafii

Oprócz codziennej modlitwy różańcowej w miesiącu październiku, w każdą niedzielę prowadziliśmy modlitwę różańcową rozważając tajemnice chwalebne Różańca świętego. Uczestniczymy w adoracjach Najświętszego Sakramentu, w każdą niedzielę śpiewamy godzinki, w każdą sobotę o godz. 18:00 odmawiamy różaniec w intencji naszej Ojczyzny, o pokój na świecie, o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne i tak jak inne grupy włączamy się w prace  w naszej parafii pomagając przy rozprowadzaniu baranków wielkanocnych, świec wigilijnych, wpisywaniu intencji zbiorowych na mszę św. z okazji różnych uroczystości, oraz w inne akcje w parafii. W miesiącu grudniu wraz z członkami Straży Honorowej NSPJ spotkaliśmy się na wspólnym kolędowaniu.

 Każdy członek  Róży Różańcowej ma obowiązek:

 • codziennie odmawiać jedną dziesiątkę różańca. Nie odmówienie dziesiątki różańca nie oznacza grzechu, a utratę zasługi.
 • przez m-c rozważać tę samą Tajemnicę Różańca Świętego
 • przez  m-c modlić się w tej samej intencji.
 • Miesięczna intencja Żywego Różańca –> tutaj

 

      Odmawiany codziennie różaniec jest naszą siłą do pokonywania różnych trudności naszego życia, jest źródłem nadziei. Dziesięć „ Zdrowaś Maryjo” zajmuje w różańcu najwięcej miejsca, a równocześnie  sprawia , że jest on modlitwą maryjną. Pierwsza część  „ Zdrowaś Maryjo ”zaczerpnięta jest ze słów skierowanych do Maryi przez  Anioła Gabriela i św. Elżbietę . Maryja jest Matką Boga. Do Niej kierujemy w drugiej części tej modlitwy błagania, powierzając  Jej matczynemu wstawiennictwu nasze życie i godzinę naszej  śmierci. „Chwała Ojcu” jest szczytem kontemplacji wobec misterium  Trzech Osób Boskich, którym należy się chwała, uwielbienie i dziękczynienie.

      Róże Różańcowe misyjne obejmują  modlitwą  misje i misjonarzy zgodnie z papieską intencją misyjną na dany miesiąc. Dzięki ofiarności kilkunastu  naszych członków zakończyliśmy  „Adopcję na odległość” sieroty(chłopca)  z Burundi, który ukończył już naukę, a objęliśmy następnych dwóch chłopców, sieroty z Zambii i Burundi. Mamy nadzieję, że w naszej parafii nie zabraknie otwartych serc na potrzeby misji i misjonarzy. Róże  Różańcowe włączają się we wszystkie wydarzenia życia naszej parafii.

      Wspólnota  różańcowa posiada sztandar, który reprezentuje nas na wszystkich ważniejszych wydarzeniach jak: procesja Bożego Ciała z oktawą, procesja Rezurekcyjna, rozpoczęcie nabożeństw majowych, procesja z okazji święta patrona ( odpust parafialny ) oraz procesja różańcowa  z okazji  święta patronalnego Matki Bożej Różańcowej 7 października.

      Przez cały rok  w każdą sobotę  m-ca Róże przewodniczą modlitwie różańcowej w intencji Ojczyzny o godz.18, uczestniczymy we mszy św. wynagradzającej za grzechy nasze i całego świata w każdy I piątek m-ca o godz. 8.00,  po zakończeniu której  śpiewamy godzinki „ O Najświętszym Sercu Jezusa”  i adorujemy  Najświętszy Sakrament. Stałą praktyką jest  również śpiewanie godzinek  w każdą  niedzielę  po mszy św. o godz.6.30  „O  Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny”, w m-cu czerwcu godzinki „O Najświętszym Sercu Pana Jezusa”, a w okresie Wielkiego Postu godzinki  „O Męce Pańskiej”. Pomagamy w rozprowadzaniu baranków wielkanocnych, świec wigilijnych,  wpisujemy intencje  na msze św. wspólne z okazji Dnia Babci, Dziadka, Matki, Ojca, oraz Dnia Dziecka. Ponadto włączamy się chętnie w różne prace i potrzeby parafii stosownie do zaistniałych sytuacji.

 

      Wierni, którzy należą do różnych stowarzyszeń  modlitwy różańcowej i odmawiają w nich modlitwę różańcową mogą zyskać odpust zupełny – pod zwykłymi warunkami w następujące dni roku kościelnego:

 • święto  Zmartwychwstania Pańskiego
 • święto Bożego Narodzenia (25.XII)
 • święto Zwiastowania Pańskiego ( 25.III ).
 • święto Wniebowzięcia Matki Bożej  ( 15.VIII )
 • święto Królowej Różańca Świętego ( 7.X.)
 • święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny ( 8 XII )
 • święto Ofiarowania Pańskiego ( 2.II.)
 • rocznica przyjęcia do  Żywego Różańca

 Serdecznie zapraszamy do włączenia się do Żywego Różańca: dzieci, młodzież i dorosłych. Nie bójmy się trudu podjęcia  odmawiania jednej dziesiątki różańca w ciągu dnia. Niech nasza modlitwa różańcowa prowadzi nas i naszych bliskich do Jezusa.  Niech nasze zaangażowanie w modlitwę różańcową będzie odpowiedzią na wezwanie Maryi „Odmawiajcie codziennie różaniec”.

 

Comments are closed.