XI spotkanie z o. Vadakkel’em 21.02.2016


2016 VadakkelXI-1Rekolekcje z o. Vadakkelem

W II niedzielę Wielkiego Postu, 21 lutego 2016 r., gościliśmy w naszej parafii po raz 11, charyzmatyka i misjonarza z Indii o. dr Josepha Vadakkela, który przeprowadził jednodniowe rekolekcje ewangelizacyjne pod hasłem „Miłosierdzie Boże daje nową nadzieję”.
Spotkanie uczestników rozpoczęło się popołudniową, parafialną Mszą św., którą koncelebrowali nasz gość oraz ks. Proboszcz.
Wszystkich przybyłych, więc: o. Josepha, licznych gości-pielgrzymów, a także naszych parafian uczestniczących w Eucharystii, przywitał ks. proboszcz Jerzy Serwin.
Z homilią do zebranych zwrócił się o. Joseph, który nawiązał do odczytanej w tym dniu Ewangelii, o przemienieniu Jezusa na Górze Tabor (Łk 9, 28b-36).2016 VadakkelXI-2
Podczas modlitwy, nad Chrystusem otwiera się Niebo. Tego Nieba też oświadczają towarzyszący mu uczniowie, którzy reagując na to wydarzenie, chcą coś zrobić dla Boga. Również my, doświadczając Jezusa w swoi życiu chcemy zrobić coś dobrego dla Boga i ludzi. Każdy z nas ma swój życiowy cel: spotkać Boga. Jego realizacja będzie przyczyną naszej radości i entuzjazmu.
Uczniowie, którzy byli na Górze Tabor świadkami przemienienia Jezusa, odkryli, że mają ten cel i chcieli zbudować „namiot” dla Boga. To także jest i naszym celem, aby przyjąć Go do swego serca, a wtedy będziemy żyć doświadczając Nieba, gdyż Ojciec, o czym zapewniał Jezus, będzie działał w nas.
Przyszliśmy na ziemię – kontynuował kaznodzieja – dla Bożego Królestwa. Zaproście więc Jezusa do swego serca, do swojej rodziny, mówiąc tę prostą modlitwę: „Jezu przyjdź i zostań w moim sercu!”.
Jesteśmy stworzeni dla Nieba. Jeżeli będziemy szukać Boga, to wszystko inne coś jest nam potrzebne, pojawi się w naszym życiu. Zapamiętajcie tę krótką modlitwę – apelował misjonarz – i często ją powtarzajcie, a wtedy Jezus będzie wzrastał w naszych sercach. Niech ta Eucharystia pomoże nam, abyśmy wzrastali i przybliżali się do Królestwa Bożego – zakończył kaznodzieja.
2016 VadakkelXI-3Po Mszy św. odprawione zostało nabożeństwo połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, podczas którego zebrani wielbili Boga w modlitwie wspólnej i indywidualnej, a także prosili o dar uzdrowienia. Zakończeniem tego nabożeństwa był akt indywidualnego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem każdego z uczestników, udzielanym przez o. Josepha.
Dalszy ciąg rekolekcji, tradycyjnie już, miał miejsce w centrum konferencyjnym „Reduta”.
Diakonię muzyczną zapewnił zespół EXPERIENCE z Ruchu Światło – Życie.