spotkanie KPRM z p. dr. inż A. Ziębą (4)

Spotkanie KPRM z p. dr. Inż. Antonim Ziębą.

Działające przy naszej parafii Koło Rodziny Radia Maryja, było organizatorem spotkania z panem dr. inż. Antonim Ziębą, Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka oraz Wiceprezesem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Prelekcja miała miejsce w poniedziałek 23 stycznia o godz. 19.30, w parafialnej auli.
W ponad godzinnym wystąpieniu, prelegent przedstawił historię rozwoju ruchów pro-life w Polsce, już od 70-tych ub. wieku. Szczególnie podkreślona została rola, jaką w inspiracji do powstania tego świeckiego ruchu odegrali Sługa Boży ks. Kardynał Stefan Wyszyński oraz ówczesny metropolita krakowski ks. Kardynał Karol Wojtyła, a później Ojciec Święty Jan Paweł II, z którym nasz prelegent spotykał się dziesiątki razy.
Pan Prezes zaprezentował sposoby, jakimi posługuje się lobby proaborcyjne – aborcja jest to wielki światowy biznes: fałszowanie danych statystycznych, manipulacja tymi danymi, kłamstwo, a także zespół socjotechnicznych metod wpływania na społeczeństwo. To nie tylko fałszowanie danych liczbowych, ale i medycznych. W tym miejscu przytoczone zostały słowa dr. B. Natanson, który nawrócił się i z obozu zwolenników aborcji, a sam ich wykonał kilka tysięcy, stał się gorącym obrońca życia nienarodzonych. Nasz gość przedstawił także historię wpływania na świadomość proaborcyjną polskiego społeczeństwa, poprzez ustanowienie przez niemieckiego okupanta naszych ziem (r. 1943), wśród Polek, „prawa” do aborcji na życzenie oraz haniebnej, stalinowskiej ustawy z 27.IV.1956. Jak wielką pracę, nie tylko prawno – legislacyjna, ale wychowawczą, wykonać musiały stowarzyszenia pro-life, aby w końcu, w roku 1993, doprowadzić do uchwalenia przez polski Sejm ustawy chroniącą życie (z 3 wyjątkami). Oczywiście cały ten trud wspierany był modlitwą i jest to niewątpliwy znak Bożej interwencji. Polska była pierwszym państwem na świecie, które w demokratycznych warunkach dokonały takiego zwrotu.
Oczywiście walka o życie nie zakończyła się i trwa nadal, gdyż różne ośrodki ciągle atakują – czego dowodem były ostanie tzw. „czarne marsze” feministek. W świetle z tego, ze smutkiem prelegent zaznaczył, że ostatnia próba, skierowania do Sejmu projektu uchwały, w którym przewidziano kary dla kobiety za aborcję (np. fundacja Pro – prawo, Instytut Ordo Iuris), to rozbijanie jedności ruchów pro-life i skutkuje już wzrostem wśród społeczeństwa zwolenników aborcji. Organizacje skupione w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, co podkreślił Pan Prezes, nie są za karaniem kobiet , gdyż aborcja, będąca traumatycznym przeżyciem, jest karą wystarczającą. Karać należy tych którzy dokonują aborcji, dobrowolnie przy niej asystują i nakłaniają do niej.
Kolejnym problemem na który zwrócił uwagę p. dr Zięba, to bardzo niska świadomość i brak zainteresowania wśród młodzieży tymi zagadnieniami. Młodym brakuje rzetelnej wiedzy, zwłaszcza naukowo-medycznej, a nie wykazują chęci, aby ją zdobywać (np. b. niskie czytelnictwo młodzieżowej prasy katolickiej) i przez to stają się łatwym łupem dla środowisk dokonujących manipulacji.
Ostatnim zagadaniem, który niestety z braku czasu był poruszony bardzo krótko, było sztuczne zapłodnienie in vitro. Przedstawione zostały wszystkie negatywne aspekty, zarówno etyczno- moralne, jak i medyczne, tego procesu. Kilkanaście dni temu, w Radzie Miasta Krakowa, głosowany był projekt, by finansować in vitro z budżetu miasta. I znowu środowiska pro-life, musiały dokonać ogromnego wysiłku, aby nie doszło do uchwalenia tego projektu – dzięki Bogu zabrakło 2 głosów. Był to niewątpliwie znak ingerencji świętego Jana Pawła II – podkreślił nasz gość.
Wspólna modlitwa zakończyła spotkanie.
Animatorem spotkania był nasz parafianin Zbigniew Piłat, działacz Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

Komentarze są wyłączone.