Diecezjalne spotkanie opłatkowe Rycerzy Kolumba.

Diecezjalne spotkanie opłatkowe Rycerzy Kolumba.

Rada Rycerzy Kolumba nr 15128 im. św. brata Alberta, działająca w naszej parafii, była w dniu 19 stycznia gospodarzem diecezjalnego spotkania.
Rozpoczęło się ono Mszą św., której przewodniczył ks. bp. Grzegorz Ryś – diecezjalny kapelan Rycerzy Kolumba, a także kapłani współpracujący z Rycerzami Kolumba w różnych parafiach Krakowa i naszej diecezj, a to: ks. Marek Leśniak, ks. Sebastian Nowicki, ks. Jacek Pietruszka, ks. Krzysztof Kruk z Ludźmierza, ks. Wiesław Lenartowicz z Radomia, a także nasz ks. proboszcz Jerzy Serwin oraz ks. dr Krzysztof Sojka.
Celebransów, przybyłych w raz z rodzinami braci rycerzy z całej archidiecezji oraz wszystkich zaproszonych gości, w tym siostry Albertynki, siostry Matki Bożej Miłosierdzia, oraz „nasze” siostry nazaretanki przywitał delegat Rady Okręgu Kraków Wielki Rycerz Sławomir Wójtowicz, z Rady 14160 oraz ks. Proboszcz Jerzy Serwin.
W posłudze liturgii słowa uczestniczyli Rycerze Kolumba, zaś homilię wygłosił ks. bp. Grzegorz.
Nawiązując do przeczytanej wcześniej Ewangelii ( Mk. 3, 7 –12), ks. biskup zaznaczył, że ten fragment wskazuje na to, w jaki sposób Chrystus chce, abyśmy wchodzili w Jego posłannictwo w świecie.
Po uzdrowieniu w szabat człowieka z uschłą ręką, faryzeusze wraz herodianami, rozpoczęli knowania, aby Go zabić. Dlatego Jezus usuwa się na miejsce pustynne i wtedy kiedy został odrzucony przez ówczesne elity, sprawujące władzę polityczną i religijną, ściągają do Niego ludzie z całej Palestyny oraz okolicznych krain.
W tym momencie kaznodzieja zadaje pytanie: jak to się dzieje, że ten Człowiek, który został potępiony i odrzucony, ściąga do siebie tłumy. Taką sytuacje mamy też dzisiaj – chrześcijanie, to najbardziej prześladowana grupa ludzi na świece. Ale w tym ewangelicznym przesłaniu jest nadzieja – kontynuował ks. biskup, gdyż pokazuje, że prawdy i dobra, żadne prześladowania nie są wstanie zatrzymać. Prawda i dobro nie musi sięgać po siłę, bo jest atrakcyjna. Jest siłą samą w sobie. Idea, która sięga po siłę, kompromituj się sama.
Kolejna refleksją, z jaką podzielił się podczas homilii ks. biskup, były końcowe słowa przeczytanej perykopy: Jezus zabraniał duchom nieczystym, aby Go ujawniały. Są tego dwa powody. Jeden wynikał z tego, że Jezus, przez swą pokorą – był Sługą – nie chciał być „gwiazdą”. Przez swą pokorę, Jezus jest autentyczny i to powoduję, że ciągną do niego tłumy.
Drugi powód to taki, ze złe duchy, mimo, że wiedzą, iż jest on Synem Bożym, nie maja prawa o Nim mówić, aby Go przepowiadać.
Jeżeli zawierzymy nauczaniu Jezusa, to zobaczymy z jaka mocą, to co nam zawierzono działa – zakończył homilie ks. biskup.
Pod koniec Najświętszej Ofiary, wyrazy wdzięczności, dla ks. biskupa Grzegorza, kapłanów celebransów oraz przybyłych Rycerzy Kolumba wraz z rodzinami i wszystkich wiernych, złożył ks. Proboszcz, zaś pasterskie błogosławieństwo ks. bp. Grzegorza, zakończyło liturgiczne spotkanie.
Dalszy ciąg spotkania miał miejsce w parafialnej auli, gdzie przy wspólnym posiłku zasiedli kapłani, rycerska brać eraz z rodzinami, a także zaproszeni goście: siostry Albertynki, siostry Matki Bożej Miłosierdzia, siostry Nazaretanki, posługujące w naszej parafii, a także przedstawiciele wspólnot parafialnych: grupy charytatywnej, Duszpasterskiej Rady Parafialnej, wolontariuszy posługujących podczas ŚDM 2016, Koła Przyjaciół radia Maryja, Wspólnoty Dorosłych „Wody Jordanu”.
Podczas pierwszej części przedstawione zostały plany pracy na rok 2017. W tym to roku obchodzona jest 100 rocznica śmierci św. Brata Alberta, dlatego też Rycerze Kolumba, którzy w swym charyzmacie, realizują pomoc charytatywną, chcąc włączyć się w te jubileuszowe obchody, podjęli, uzgodnioną z ss. Albertynkami inicjatywę, peregrynacji relikwii św. brata Alberta po Polsce, połączoną z konkretnym dziełem miłosierdzia: zbiórki koców i pościeli do domów pomocy, w których posługują Albertynki. Inicjatywa ma charakter ogólnopolski, a na poziomie rad lokalnych realizowane są dzieła, będąca odpowiedzią na potrzeby parafii.
Drugą, bardzo obszerną cześć, stanowiło podsumowanie udziału w ŚDM 2016. Wolontariat Rycerzy Kolumba, a na terenie naszej parafii zlokalizowane było „centrum dowodzenia” , był przeogromny. Oglądając przygotowane prezentacje, zdjęcia, filmy i słuchając świadectw uczestników z różnych stron świata, można było zobaczyć ogrom pracy i zaangażowania, a także wielkość tego działa, na różnych płaszczyznach, jakim były ŚDM 2016. Przy tej okazji został wręczony, jako wyraz podziękowania za otwartość i zaangażowanie się naszej parafii w parafii w ŚDM, Księdzu proboszczowi pamiątkowy medal oraz różaniec od Ojca św. Franciszka.
Ostatnim fragmentem spotkania, było łamanie się opłatkiem, składanie sobie wzajemnych życzeń oraz wspólne kolędowanie.

Komentarze są wyłączone.