Spotkanie z ks. Janem Nowakiem

Spotkanie z ks. Janem Nowakiem

14 lutego br. w parafialnej auli odbyło się spotkanie z ks. dr. Janem Nowakiem – postulatorem w procesie beatyfikacyjnym ks. Władysława Bukowińskiego, Apostoła Kazachstanu, więźnia sowieckich łagrów.
Na początku wspólnie odmówiono modlitwę o kanonizację Błogosławionego: Boże Ojcze, który zleciłeś duszpasterską posługę Twemu Słudze ks. Władysławowi nawet w więzieniach i łagrach, obdarzając go wielką wiarą, odwagą i przebaczającą miłością, udziel i mnie tych samych darów potrzebnych do życia Ewangelią we współczesnym świecie. Za przyczyną Twego Sługi wysłuchaj moją modlitwę i obdarz mnie łaską, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Następnie ks. Jan Nowak przedstawił sylwetkę i działalność ks. Władysława Bukowińskiego, beatyfikowanego 11 września 2016 r. w katedrze Matki Bożej Fatimskiej Matki Wszystkich Narodów w Karagandzie (Kazachstan), gdzie uroczystościom przewodniczył wysłannik Ojca Świętego Franciszka ks. kard. Angelo Amato.
Życiorys Błogosławionego jest niezwykły, nietuzinkowy, obfitujący w wiele dramatycznych momentów, pełny cierpień i bólu. Urodził się w 1904 r. w Berdyczowie (dawne Kresy, obecnie Ukraina), ale wraz rodziną przeniósł się w 1920 r. do Polski, w okolice Krakowa. W naszym mieście zdał egzamin maturalny i studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim otrzymując tytuł magistra prawa. W tym też roku podjął decyzję wstąpienia do krakowskiego seminarium duchownego. Święcenia kapłańskie otrzymał w Krakowie, w katedrze na Wawelu 28 czerwca 1931 r. z rąk Metropolity Krakowskiego ks. abp. Adama Stefana Sapiehy. W okresie od 1 września 1931 do 20 czerwca 1935 pracował jako duszpasterz i katecheta w gimnazjum w Rabce. Następnie przez rok był wikariuszem i katechetą w Suchej Beskidzkiej, gdzie opiekował się również chorymi i biednymi. 18 sierpnia 1936 r. na własną prośbę wyjechał na Kresy do Łucka, gdzie został wykładowcą katechetyki i socjologii w seminarium duchownym, a następnie proboszczem łuckiej katedry. Po sowieckiej agresji na Polskę był po raz pierwszy aresztowany przez NKWD. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej miał być przez sowietów rozstrzelany, ale cudem uniknął śmierci. W latach 1945-1954 znowu przebywał w sowieckich więzieniach i obozach pracy. Tam prowadził intensywną pracę duszpasterską umacniając współwięźniów, odwiedzając chorych, udzielając sakramentów św. W tym łagrowym czasie napisał bardzo tam potrzebną i pomocną historię Polski. W 1954 r. został zesłany do Karagandy (Kazachstan), gdzie pracował jako stróż na budowie. Jednocześnie podjął tajne duszpasterstwo, odbywał wyprawy misyjne. W roku 1958 znowu trafił do więzienia na trzy lata, a po odbyciu kary kontynuował pracę duszpasterską w prywatnych domach w Karagandzie. Kilka razy odwiedził Polskę, spotkał się z ks. kard. Karolem Wojtyłą. Mimo możliwości powrotu do Polski pozostał w Kazachstanie, bo widział ogromną potrzebę posługi duszpasterskiej w republikach radzieckich, gdzie brakowało kapłanów. Wycieńczony łagrami, więzieniami i trudną pracą duszpasterską zmarł w Karagandzie 3 grudnia 1974 r. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się w Krakowie w 2006 r. i zakończył się w 2008 r. Postulatorem procesu został nasz gość ks. dr Jan Nowak. Dalszy etap odbywał się w Rzymie i zakończył w 2012 r. przekazaniem dokumentów o heroiczności cnót Sługi Bożego do Kongregacji ds. Kanonizacyjnych w Watykanie. W 2015 r. zatwierdzony został cud dokonany przez wstawiennictwo ks. Władysława i Ojciec Święty Franciszek wyznaczył termin uroczystej beatyfikacji Apostoła Kazachstanu – w Karagandzie 11 września 2016 r.
Ks. dr Jan Nowak sporo czasu spędził w rozmaitych miejscach, w wielu krajach ewangelizując ludzi. Był rok misjonarzem w Kazachstanie i wówczas, jak mówi, otrzymał „rozkaz” zaangażowania się w proces beatyfikacyjny Apostoła Kazachstanu. Pracował bardzo intensywnie dziesięć lat (2006-2016). Wiele razy powtarzał: „Co zyskałem przez spotkanie z nim, oddałbym wszystko, co na tej ziemi najcenniejsze, wszystkie nominacje i godności”. Dzięki wytrwałości, stanowczości i uporowi ks. Jana Nowaka proces beatyfikacyjny trwał niezwykle krótko i Kościół Powszechny otrzymał nowego błogosławionego – Apostoła Kazachstanu.
Nasz gość opowiadał o bł. Władysławie i swej pracy prawie półtorej godziny, a uzupełnieniem były wyświetlane fotografie. Spotkanie zakończyło się błogosławieństwem relikwiami Błogosławionego i nabożnym ich ucałowaniem.

  • więcej zdjęc → załadka Media