XIII rekolekcje z o. Vadakellem 19.02.2017.

 

 

 

Rekolekcje z o. Vadakkelem

 

Kolejny już raz gościliśmy w naszej parafii ,w dniu 19 lutego, charyzmatyka i misjonarza z Indii o. dr Josepha Vadakkela, który przeprowadził jednodniowe rekolekcje ewangelizacyjne, których myśl przewodnia brzmiała: „Proście a będzie wam dane”.
Spotkanie uczestników rozpoczęło się popołudniową, parafialną Mszą św., którą koncelebrowali nasz gość oraz ks. Mariusz Susek.
W swojej homilii o. Joseph nawiązał do przeczytanej perykopy (Mt. 5, 38-48), stwierdzając, ze tam znajduje się klucz do tego, jak można miłować nieprzyjaciół. W codziennym życiu spotykamy się z brakiem zrozumienia, czy nawet złości. Jak postępować wobec osób tak do nas się odnoszących? Odpowiedź jest w Piśmie Świętym – staraj się o takich ludziach, którzy sprawiają ci przykrość, myśleć dobrze.
Jeżeli w naszym sercu jest Boża miłość, to jest też w nim dobre samopoczucie, łatwiej nam przebaczyć, czy zrozumieć wroga. O taką miłość możemy się modlić, o nią prosić Jezusa i On nam ją da . Nasza miłość jest warunkowa, Bóg kocha nas miłością bezwarunkową.
To co nosimy w naszym sercu i umyśle jest bardzo ważne. Nasza modlitwa może, mocą Boga zmienić naszych nieprzyjaciół. I to jest najważniejsze, aby w sercu i umyśle mieć miłość Chrystusa.
Jeżeli wiec kochamy Boga i wołamy do Niego, On wszystko w naszym życiu uczyni pięknym. Taka codzienna modlitwa wystarczy Ufajcie Panu, a On da wam nadzieję i pokój w sercu – zakończył kaznodzieja.
Po Mszy św. odprawione zostało nabożeństwo połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, podczas którego zebrani wielbili Boga w modlitwie wspólnej i indywidualnej, a także prosili o dar uzdrowienia. Zakończeniem tego nabożeństwa był akt indywidualnego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem każdego z uczestników, udzielanym przez o. Josepha.
Dalszy ciąg rekolekcji, tradycyjnie już, miał miejsce w centrum konferencyjnym „Reduta”.