DADP2017

UROCZYSTOŚĆ DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO

Uroczystość Zwiastowania NMP 25 marca, przed 25 laty, Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił, jako Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Duchowa Adopcja jest uroczystym przyrzeczeniem, jest darem miłości, wyrazem troski o życie dziecka poczętego, którego imię zna tylko sam Bóg, a za które uczestnik codziennie modli się, odmawiając jedną tajemnicę Różańca św. oraz specjalną modlitwę.
Uroczyste podjęcie Duchowej Adopcji, miało miejsce w naszej świętojańskiej wspólnocie podczas Mszy św. o godz. 8.00 oraz 18.30. Uroczyste przyrzeczenia składane przez wiernych podejmujących duchową adopcję, w imieniu Kościoła, przyjmowali ks. dr Krzysztof Sojka (podczas porannej Mszy św.) oraz ks. Paweł Ochocki (podczas wieczornej Mszy św.). Deklaracje duchowej adopcji zostały złożone na ołtarzu, podczas procesji z darami.
W tym roku adopcję podjęło ok. 120 osób. Niestety liczba ta na przestrzeni kilku lat nie zwiększa się w istotny sposób. W naszej parafii można też zauważyć pewne zobojętnienie na tę jakże ważna sprawę, czego wyrazem była również nikła frekwencja na spotkaniu z p. dr inż. Antonim Ziębą, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia , jakie miało miejsce w stycznia br. w parafialnej auli.
A na świecie i w naszym kraju trwa ciągła, brutalna walka z nienarodzonymi. Gwałtownie rośnie ilość morderstw nienarodzonych z przyczyn eugenicznych. Różne środowiska – zwłaszcza lewicowe – wszelkimi metodami prowadzą tę kampanię. Nasz kraj, ojczyzna Świętego Jana Pawła II nie jest wolna od tych problemów. Krajowe środowiska feministyczne domagają się nieograniczonego dostępu do farmaceutycznych środków wczesnoporonnych i metody in vitro, aborcji na żądanie oraz propagowania demoralizujących programów w szkołach, a nawet w przedszkolach. Środowiska te nie liczą się nie tylko z sumieniem innych czy etyką, ale podstawowymi prawdami naukowymi i medycznymi. Dlatego potrzebna jest szeroka i natarczywa wręcz modlitwa, aby Pan Bóg uchował nasz kraj przed tymi niebezpieczeństwami.
Od wielu już lat, ruch obrony życia nienarodzonych w naszej parafii – realizowany w różnych formach – animują Państwo Janina i Sylwester Bojarscy. Wszyscy podejmujący duchową adopcje otrzymali pamiątki tego wydarzenia: obraz Matki Boskiej karmiącej Dziecię Jezus – jest to kopia wizerunku z Betlejem oraz płytkę z filmem: „Doonby – każdy jest kimś”