Wielkopostny koncert

Wielkopostny koncert

W V niedzielę Wielkiego Postu, 2 kwietnia br. po Mszy św. o godz. 13.30 odbył się w naszej świątyni koncert chóralno-organowy. Przybył do nas chór z parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka– Redemptor Hominis – w Krakowie pod dyrekcją Dominiki Cieślik-Lauf wraz z organistą Łukaszem Laufem. Chór składa się z 13 osób nieposiadających wykształcenia muzycznej. Jednak poprzez swoje zaangażowanie i miłość do muzyki z roku na rok powiększa swój repertuar. Przyjazna atmosfera sprawia, że z każdym rokiem przybywa osób chcących rozwijać swoją wrażliwość muzyczną we wspólnym śpiewie.
Do koncertu wprowadził zgromadzonych nasz wikariusz ks. Paweł Ochocki (również muzyk), który przedstawił chór i jego dyrygentkę, mistrza organowego oraz fachowo objaśniał poszczególne punkty programu.
W pierwszej części koncertu chór wykonał utwory: „Krzyżu Chrystusa” Stanisława Ziemiańskiego, „Stabat Mater” Zoltan Kodaly’ego i Jana Sebastiana Bacha chorał z pasji wg św. Jana „Petrus der nicht denn zurück”. Trzeba dodać, iż kierująca chórem p. Dominika jest śpiewaczką (mezzosopran), organistką i dyrygentem. Już jako 9-letnia dziewczynka rozpoczęła pracę wokalną w Dziewczęcym Chórze Katedralnym w Tarnowie z którym zdobyła liczne nagrody na prestiżowych konkursach i festiwalach w Polsce i zagranicą. Jest również śpiewaczką Chóru Mieszanego Katedry Wawelskiej. Od 2013 r. jest dyrygentem chóru przy Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Krakowie.
W drugiej części koncertu wystąpił mistrz organów Łukasz Lauf, który wykonał trzy utwory: J. S. Bacha chorał „O mensch bewein’ dein Sünde groß”, Cesara Francka „Cantabile” i J. S. Bacha Fugę g moll BWV 578. P. Łukasz ukończył studia zawodowe w krakowskiej Akademii Muzycznej na Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej. Od 2007 r. pełni funkcję organisty w kościele parafialnym pod wezwaniem Chrystusa Odkupiciela „Redemptor Hominis”, a od 2009 roku jest drugim organistą Królewskiej Katedry na Wawelu oraz akompaniatorem Męskiego i Mieszanego Chóru Katedralnego.
Po każdym utworze artyści nagradzani byli zasłużonymi brawami, co świadczyło, iż koncert podobał się świętojańskim słuchaczom i był prawdziwą ucztą muzyczną.
Na zakończenie artystom podziękowania złożył ks. proboszcz Jerzy Serwin i wraz z ks. Pawłem obdarował ich upominkami, które będą im przypominać pobyt w parafii św. Jana Chrzciciela na Prądniku Czerwonym.

Komentarze są wyłączone.