Triduum Paschalne 2017 (20)

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 201719

WIELKI CZWARTEK – 13 kwietnia

W naszej świętojańskiej wspólnocie, obchody Świętego Triduum Paschalnego, rozpoczęły się wieczorną, uroczystą Mszą św. Wieczerzy Pańskiej.
Dzień ten to pamiątka ustanowienia, przez naszego Pana, Najświętszego Sakramentu oraz sakramentu kapłaństwa. Dlatego też, przed rozpoczęciem Najświętszej Ofiary, delegacja dzieci, młodzieży oraz dorosłych parafian złożyła kapłanom podziękowania za ich posługę duszpasterską w naszej wspólnocie, czego symbolicznym wyrazem były wręczone im róże.
Po hymnie „Chwała na wysokości”, na znak żałoby, zamilkły na 3 dni dzwonki oraz organy.
Po homilii miał miejsce obrzęd obmycia nóg – mandatum. Celebrans – ks. proboszcz – na wzór Chrystusa omył nogi 12 mężczyznom – nadzwyczajnym szafarzom Komunii św.
W tej wyjątkowy dzień, Komunia św. rozdzielana była wszystkim wiernym uczestniczącym w Eucharystii, pod dwiema postaciami. Po zakończonej Mszy św., Najświętszy Sakrament przeniesiony został w uroczystej procesji do kaplicy adoracji, zwanej ciemnicą – na pamiątkę pojmania i zamknięcia Chrystusa w celi więziennej. Ołtarz został obnażony, a tabernakulum puste i otwarte. W tym roku, ciemnicą była nasza zabytkowa kaplica św. Janów, gdzie do godz. 23.00 trwała adoracja, prowadzona przez różne grupy formacyjne.

WIELKI PIĄTEK – 14 kwietnia

Dzień śmierci Chrystusa, to czas zadumy i wyciszenia. Przez cały dzień, w kaplicy św. Janów trwała adoracja, czy to indywidualna, czy wspólna, prowadzona przez grupy formacyjne.
W świątyni, rano odprawiona został jutrznia, poranna Droga Krzyżowa, a o godz. 15.00, w Godzinie Miłosierdzia rozpoczęła się nowenna przed Świętem Miłosierdzia, podczas której odmówiona została Koronka do Bożego Miłosierdzia i odprawiona Droga Krzyżowa.
W Wielki Piątek, od najdawniejszych czasów, Kościół powstrzymuje się od sprawowania Eucharystii, a zamiast niej sprawowane jest nabożeństwo Męki Pańskiej.
Ołtarz jest całkowicie obnażony, bez świec i krzyża, a tabernakulum jest otwarte i puste. Liturgia rozpoczęła się procesyjnym przejściem, w całkowitej ciszy i skupieniu. Celebrans padł przed ołtarzem na twarz, zaś asysta i wierni uklękła, oddając cześć ukrzyżowanemu Chrystusowi.
Najważniejszym momentem liturgii słowa jest, opis Męki Pańskiej wg św. Jana. W naszej świątyni Ewangelia ta została odśpiewana, z podziałem na role, z uczestnictwem chóru, a oprawę muzyczną przygotowała wspólnota Psalterion.
Ale nie chodzi o to – jak zaznaczył w swej homilii ks. Mariusz Susek – że jesteśmy widzami w pięknym religijnym przedstawieniu. Nawet nie chodzi o to, że w dzień Wielkiego Piątku obchodzimy pamiątkę śmierci Chrystusa. My, jako ludzie wierzący, jesteśmy bezpośrednimi uczestnikami tych wydarzeń, które opisuje św. Jan podkreślił kaznodzieja.
Zakończeniem liturgii słowa jest modlitwa powszechna. Wśród wielu intencji, jedna z modlitw dotyczy katechumenów, w szczególności wymienione zostało imię Diany – katechumenki z naszej wspólnoty parafialnej.
Następnym ważnym momentem wielkopiątkowego nabożeństwa była adoracja krzyża. Wierni całują Drzewo Krzyża, a składane przy tej okazji ofiary, przeznaczone zostały na utrzymanie i konserwację Bazyliki Grobu Bożego w Jerozolimie.
Uroczystości Wielkiego Piątku zakończyły się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do bocznego ołtarza – Grobu Pańskiego.
Przez całą noc, z Wielkiego Piątku na Wielka Sobotę, przy Grobie Pańskim trwało modlitewne czuwanie, wg wyznaczonych rejonów. Również przez całą noc, w konfesjonałach czekali nasi kapłani z posługą sakramentu pojednania. I trzeba przyznać, że byli cały czas zajęci.

WIELKA SOBOTA – 15 kwietnia

Przez cały dzień, trwała adoracja przy Grobie Pańskim, a harcerze ze Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej z 60 Krakowskiej Drużyny „Puszczanie”, zaciągnęli honorową wartę.
Od wczesnego przedpołudnia do późnego popołudnia miało miejsce święcenie pokarmów na wielkanocny stół.
Gdy zapadł zmierzch, rozpoczęła się liturgia Wigilii Paschalnej.
Od poświęconego ognia zapalony został paschał, który procesyjnie wniesiony został do ciemnej świątyni. Od ognia paschału zapalone zostały świece, najpierw asysty, a potem zgromadzonych w świątyni wiernych. Ciemne wnętrze świątyni zaczęło rozjaśniać się blaskiem zapalanych świec.
Światło wiary Chrystusa od Niego samego, poprzez Apostołów i uczniów, a następnie poprzez kolejne pokolenia zaczęło rozjaśniać pogrążony w ciemnościach grzechu świat. I ten proces trwa cały czas.
Po trzecim wezwaniu „Światło Chrystusa” , zapalone zostały wszystkie światła w świątyni, a kapłan – ks. Paweł Ochocki – odśpiewał przepiękny, radosny hymn „Exultet”, którego wszyscy zebrani wysłuchali stając z zapalonymi świecami.
Podczas liturgii słowa, pomiędzy czytaniami ze Starego. a Nowego Testamentu rozlega się hymn „Chwała na wysokości”, a dzwony i organy odzyskują swój głos. Przejście między Starym a Nowym Przymierzem wyznacza, odśpiewanie po raz pierwszy, po 40-dniowej wielkopostnej przerwie, radosnego Alleluja.
Podczas liturgii chrzcielnej, miało miejsce, po raz pierwszy w historii naszej parafii, wydarzenie: chrzest osoby dorosłej – Diany. Diana został przyjęta do grona katechumenów podczas I niedzieli Adwentu roku 2016 i przez ten czas przygotowywała się do przyjęcia tego pierwszego i kolejnych sakramentów. Osobie dorosłej, po przyjęciu chrztu udziela się kolejnego sakramentu inicjacji chrześcijańskiej – bierzmowania, w którym przyjęła imię Izabela. Szafarzem obu sakramentów był ks. Paweł Ochocki. W tym dniu Diana przystąpiła do swej pierwszej Komunii świętej, udzielonej jej po dwiema postaciami.
Po zakończonej Eucharystii rozpoczęła się Rezurekcja, która jest uroczystym ogłoszeniem światu, ze Chrystus zmartwychwstał, a zakończeniem procesji rezurekcyjnej było odśpiewanie hymnu „Te Deum”.
Przepiękną liturgię Triduum Paschalnego uświetnił zespół muzyczny z wspólnoty Psalterion.

***

Zakończeniem Świętego Triduum Paschalnego, były odprawione Niedzielę Wielkanocną Nieszpory.

 

Komentarze są wyłączone.