Bierzmowanie 2017 (22)

Bierzmowanie 2017

W piątkowy wieczór 12 maja br. 26 młodych ludzi ze świętojańskiej wspólnoty przybyło do kościoła, by przyjąć Sakrament Bierzmowania, zwany sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Szafarzem był krakowski biskup pomocniczy ks. bp Damian Muskus, a przy ołtarzu stanęli jeszcze: ks. prob. Jerzy Serwin, ks. Ryszard Gacek, ks. Mariusz Susek oraz gość ks. Andrzej Wasilewski-Kruk (w dzieciństwie nasz parafianin). Uroczystość rozpoczęła pieśń O Stworzycielu Duchu przyjdź.
Na początku Eucharystii przedstawiciele rodziców przywitali Arcypasterza i poprosili o udzielenie Sakramentu Bierzmowania ich dzieciom, zapewniając, iż drogę wiary wskazywali im przez lata.
Po Ewangelii Ks. Proboszcz zwrócił się do Ks. Biskupa: Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi cię przeze mnie o udzielenie Sakramentu Bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży z parafii św. Jana Chrzciciela w Krakowie. Szafarz bierzmowania zapytał: Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia? W odpowiedzi usłyszał: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania przez trzy kata na katechezie oraz bezpośrednio na modlitwie przez triduum słuchając słowa Bożego oraz przystąpili do sakramentu pokuty.
Należy tu wspomnieć, iż kandydatów do tej uroczystej chwili przygotowywali wszyscy świętojańscy kapłani, ostatni zaś bezpośredni etap to dzieło ks. Pawła Ochockiego.
Następnie Arcypasterz zwrócił się do kandydatów: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie? Młodzież odpowiedziała: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.
Po tym oświadczeniu przemówił ks. bp Damian Muskus. Na początku przypomniał ewangeliczny opis pierwszego w dziejach świata i Kościoła bierzmowania, jakim było Zesłanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy na Matkę Bożą i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku. Apostołowie nie mogli zrozumieć, że ich Mistrz dał się ukrzyżować. Rozczarowani, pogrążeni w smutku po stracie bliskiego człowieka, kochanego, przy którym czuli się bezpiecznie, przestraszeni, ukryci przed innymi modlili się w Wieczerniku. I do nich przychodzi Duch Święty. Wszystko wówczas staje się nowe, wywraca się do góry nogami – odważnie wychodzą głosić Dobrą Nowinę. Cudem Ducha Świętego był rodzący się z wiary, nadziei i miłości Kościół Chrystusowy. Duch Święty przyszedł, bo Bóg ukochał człowieka i chce z nim być. To On wychodzi z tą inicjatywą, a nie my. Dzięki bierzmowaniu otwieramy się na Boga, na Jego miłość, na Jego głos. Na zakończenie wspomniał działalność św. Brata Alberta pośród ubogich, bezdomnych i powiedział: Życzę wam, by Duch Święty wzbudził w was pragnienie bycia pięknym człowiekiem, by każdy z was chciał pięknie żyć, chciał być człowiekiem dobrym, miłosiernym i uczciwym.
Po homilii nastąpiło odnowienie Przymierza Chrztu św. z wyznaniem wiary. Po nim Ksiądz Biskup z wszystkimi kapłanami wyciągnął ręce nad kandydatami i wypowiedział prośbę: Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa Pana naszego.
Po modlitwie każdy bierzmowany został namaszczony przez Ks. Biskupa olejem Krzyżma św., który symbolizuje upodobnienie bierzmowanego do Chrystusa. Podobieństwo to jest niezniszczalne i nosi nazwę znamienia Pańskiego lub pieczęci. Sprawcą tego podobieństwa i zjednoczenia z Chrystusem jest Duch Święty. Stąd bierzmowany przez to święte namaszczenie ma pełne prawo do nazwy chrześcijanin, czyli należący do Chrystusa i Jego Kościoła.
W procesji z darami bierzmowana młodzież złożyła na ręce Arcypasterza: krzyże, które zostaną poświęcone i wręczone bierzmowanym, jako świadectwo wiary w Chrystusa, ofiary na cele inwestycyjne naszej parafii oraz chleb i wino, które mocą Ducha Świętego staną się Ciałem i Krwią Chrystusa.
Na zakończenie Eucharystii przedstawiciele bierzmowanych podziękowali ks. bp. Damianowi za posługę i modlitwę oraz Ks. Proboszczowi i księżom wikariuszom za przygotowanie do tej niezwyklej chwili, a rodzicom za doprowadzenie do dnia bierzmowania poprzez świadectwo chrześcijańskiego życia. Do podziękowań młodzieży za udzielenie Sakramentu Bierzmowania wdzięczność parafii za kierowanie Światowymi Dniami Młodzieży wyraził Ks. Biskupowi gospodarz parafii. Bierzmowanie w naszej parafii to pokłosie tych Dni. Prosił także rodziców, by nie wypuszczali spod swej opieki bierzmowanej młodzieży.
Ostatnim akcentem było pobłogosławienie krzyży i wręczenie ich bierzmowanym oraz uroczyste pasterskie błogosławieństwo.

  • więcej zdjęc → załadka Media