Boże Ciało

Zagrody nasze widzieć przychodzi


OD XIV wieku, a więc stosunkowo niedawno, jak na historię Kościoła, obchodzone jest święto Bożego Ciała, które ustanowił papież Jan XXII.
Procesje, podczas których niesiony jest Najświętszy Sakrament ulicami naszych miast, wiosek, osiedli, należą do najpiękniejszych tradycji katolickich parafii. I należy cieszyć się, że to święto w Polsce, w przeciwieństwie do zlaicyzowanych krajów, nie tylko w Europie, ma swoja rangę.
Jak to już jest od wielu lat, uroczystość ta obchodzona jest na Prądniku Czerwonym wspólnie, przez obie parafie: Pana Jezusa Dobrego Pasterza i św. Jana Chrzciciela. W tym roku uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w naszej świątyni, gdzie zgromadzili się wierni z obu parafii, wraz ze swoimi duszpasterzami: księżmi proboszczami Jerzym Serwinem (przewodniczył koncelebrze), i Dionizym Jedynakiem oraz wikariuszami z sąsiedniej parafii ks. Andrzejem Bartkowskim i ks. Januszem Rabiniakiem.
Na wstępie Eucharystii, gospodarz przywitał przybyłych kapłanów, siostry zakonne pracujące w obu parafiach – albertynki i nazaretanki, a także licznie przybyłych z pocztami sztandarowymi i feretronami, wiernych z obydwu parafii. Nie zabrakło też słów podziękowania dla, tworzącej bogatą asystę. służby liturgicznej: ministrantów, lektorów, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. z obu parafii.
Do wiernych ze słowem Bożym zwrócił się s. Janusz Rabiniak. Rozpoczął on od słów encykliki św. Jana Pawła II: „Kościół żyje dzięki Eucharystii”. Dzisiejsze święto, procesja jest wymownym znakiem zamanifestowania wiary. Procesja jest przypomnieniem, ze idziemy do domu, który jest w Niebie, a idziemy tam, dzięki Eucharystii. Jednak – postawił dramatyczne pytanie kaznodzieja, – ile mamy Boga w naszym sercu?
Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby zaspokoić w ludziach pragnienie Boga. Dokonuje się ono w sposób szczególny: w Eucharystii. Uwierzyć, to znaczy przyjąć zaproszenie do trwania w Nim.
Msza św. jest sprawdzianem naszej wiary. Kto wierzy przychodzi na Mszę św. i w niej uczestniczy, spożywa Ciało Chrystusa , a to jest warunkiem, aby otrzymać życie wieczne. Kto kocha Chrystusa, ten spożywa Jego Ciało. Przyjmowanie Komunii św. to jest nasz przywilej, ale także obowiązek dawania świadectwa wiary.
Kończąc kaznodzieja zadał pytanie: czy ty żyjesz dzięki Eucharystii? Czy uświadamiasz sobie to, możesz żyć dzięki Eucharystii nie tylko tu, ale w wieczności?
Po skończonej Mszy św. wyruszyła procesja do 4 ołtarzy: dwa z nich znajdowały się na terenie naszej parafii, a dwa na terenie parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Przy każdym ołtarzu została odczytana Ewangelia oraz odśpiewane suplikacje. Modlitwę przy każdym ołtarzu kończyło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
Uroczystości zakończyły się na placu przy kościele Dobrego Pasterza, odśpiewaniem hymnu „Te Deum” oraz błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
Wszystkim uczestnikom procesji a także osobom, które przyczyniły się do jej uświetnienia oraz służbom mundurowym, dbającym o bezpieczeństwo, podziękowania złożył ks. proboszcz Dionizy Jedynak.