XIV rekolekcje z o. Vadakkelem

Rekolekcje z o. Vadakkelem (XIV)

W dniu 16 lipca, kolejny już raz, gościliśmy w naszej parafii charyzmatyka i misjonarza z Indii o. dr Josepha Vadakkela, który przeprowadził jednodniowe rekolekcje ewangelizacyjne, których motto brzmiało: „Duchu Święty przyjdź” (Dz. !,8).
Spotkanie uczestników rozpoczęło się południową, parafialną Mszą św., którą koncelebrowali nasz gość oraz ks. Paweł Ochocki, który na wstępie przywitał ojca Joseph’a oraz licznie przybyłych z różnych stron Polski i naszego miasta, wiernych.
W swojej homilii o. Joseph nawiązał do przeczytanego fragmentu Ewangelii (Mt. 13, 1-23) – przypowieść o siewcy. Podkreślił moc Słowa Bożego, zwłaszcza na naszej drodze, do Niebieskiej Ojczyzny. Ono poucza nas, jak to czynić, aby ta nasza droga była radosna. Trzeba zasiać ziarno Słowa Bożego w naszym sercu i umyśle. I wielką rolę ma w tym wspólne czytanie Pisma świętego w rodzinie. To jest nasza misja: zasiewać ziarno Słowa Bożego we własnym sercu w swojej rodzinie. Ono niesie pokój naszym sercom, rozwiązanie problemów, uzdrowienie. Bóg nas wysłuchuje i działa. Kaznodzieje swoje słowa popierał licznymi przykładami cudownych uzdrowień i rozwiązania problemów.
Jeżeli masz jakiś problem, pomódl się, przeczytaj Boże Słowo, a Bóg przemówi do ciebie – zakończył ojciec Joseph.
Uzupełnieniem kazania o. Vadakkela, było świadectwo jakie po homilii dał jeden z uczestników tego spotkania, Jacek, który opowiedział o swoim cudownym uzdrowieniu.
Po Mszy św. odprawione zostało nabożeństwo połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, podczas którego zebrani wielbili Boga w modlitwie wspólnej i indywidualnej, a także prosili o dar uzdrowienia. Zakończeniem tego nabożeństwa był akt indywidualnego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem każdego z uczestników, udzielanym przez o. Josepha.
Dalszy ciąg rekolekcji, tradycyjnie już, miał miejsce w centrum konferencyjnym „Reduta”.