Święto kierowców (33)

Św. Krzysztof – patron kierowców i podróżnych

Tradycyjnie już, z okazji liturgicznego wspomnienie św. Krzysztofa (25 lipca), który jest patronem podróżujących, błogosławione są pojazdy mechaniczne oraz osoby z nich korzystające.
W niedzielę 23 lipca po każdej Mszy św., celebrans odmawiał modlitwę w intencji prowadzących pojazdy mechaniczne o roztropne ich wykorzystywanie i błogosławił obecnych w świątyni kierowców. Następnie na przykościelnym parkingu, kapłan skrapiał wodą święconą zgromadzone tam pojazdy mechaniczne (nie tylko samochody, bo były tez rowery!). Każdy mógł złożyć ofiarę pieniężną, w ramach akcji „1 grosz za 1 kilometr jazdy bez wypadku”, która przeznaczona jest na zakup różnych środków transportu dla polskich misjonarzy. Akcja ta, od wielu lat, prowadzona jest przez organizację MIVA Polska (Mission Vehicle Association). Dzięki tak zebranym środkom, możliwym było zakupienie dla misjonarzy i potrzeby placówek misyjnych nie tylko samochodów terenowych, ale także motocykli, quadów, rowerów, łodzi motorowych, ambulansów, traktorów, skuterów śnieżnych czy wózków inwalidzkich. Takie środki transportu są niezbędnym narzędziem pracy każdego misjonarza, różnych strefach klimatycznych naszego globu.
Pamiętam o Was zwłaszcza w każdą pierwszą sobotę miesiąca kiedy ofiaruję Mszę Św. w Waszej intencji, prosząc o wszelkie Boże błogosławieństwom i w sposób szczególny o bezpieczeństwo na drogach – zapewnił jeden z misjonarzy o. Adam SVD z Argentyny.
Zbierający ofiary, członkowie służby liturgicznej, wręczali kierowcom obrazki z wizerunkiem św. Krzysztofa wraz modlitwą do tego świętego.

Warto na koniec przytoczyć modlitwy oraz dekalog dla kierowców MIVA Polska:
Jesteś kierowcą na drodze i nie jesteś na niej sam. Ponad wszystkim jest Pan Bóg Twój, więc zawsze o tym pamiętaj:
1. Nie będziesz egoistą na drodze.
2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi.
3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu Św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę – umiej też podziękować.
4. Szanuj pieszych.
5. Nie zabijaj – bądź trzeźwy.
6. Zapnij pasy – będziesz bezpieczny.
7. Nie bądź brawurowy w prędkości.
8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.
9. Pomagaj potrzebującym na drodze.
10. Przestrzegaj przepisy drogowe, szanuj pracę naszej Policji.


Boże pobłogosław naszej podróży.
Spraw abym jechał bezpiecznie i szczęśliwie dotarł do celu.
Boże prowadź!
Święty Krzysztofie, módl się za nami!

Modlitwa kierowcy

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą Życia – proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną kalectwa czy śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, o Panie, wszystkich, którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków. Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości. Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich. Amen

  • więcej zdjęć → zakładka Media

Komentarze są wyłączone.