25 pielgrzymka rodzin do Kalwarii 10.09.

    XXV PIELGRZYMKA RODZIN ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ DO KALWARII

Po raz 25, w drugą niedziele września (10.09.), rodziny Archidiecezji Krakowskiej pielgrzymowały do Kalwarii Zebrzydowskiej. Mottem tegorocznej pielgrzymki były słowa: „Idźcie i głoście”.
Pątnicy zebrali się przy pierwszej stacji Drogi Krzyżowej „U Piłata”, skąd wyruszyli na kalwaryjskie „dróżki”. Teksty rozważań przygotował ks. prałat Jacek Konieczny, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin, a czytały je małżeństwa z różnych małżeńskich grup formacyjnych naszej archidiecezji. Rozważania koncentrowały się wokół przesłania Matki Bożej podanego w objawieniach fatimskich, a także wokół słów największego kalwaryjskiego pielgrzyma – św. Jana Pawła II.
W procesji uczestniczyła wielka rzesza wiernych, podczas której, tradycyjnie, mężczyźni nieśli ogromny krzyż, a kobiety kopię Cudownego Wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej.
Po ostatniej stacji Drogi Krzyżowej, wielotysięczny tłum wiernych wypełnił plac przed polowym ołtarzem i stoki Góry Ukrzyżowania.
Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył ks. abp. Marek Jędraszewski. Współcelebransami był ks. bp. Jan Szkodoń i ks. bp. Damian Muskus oraz przybyli wraz z pątnikami kapłani, a wśród nich i nasz ks. Proboszcz Jerzy Serwin. Na wstępie Eucharystii wszystkich przybyłych przywitał o. Konrad Cholewa kustosz kalwaryjskiego sanktuarium.
Kolejnym aktem było poświęcenie nowej szaty Matki Bożej, wykonanej z wot złożonych w roku ubiegłym przez wiernych, z okazji jubileuszu 105o rocznicy chrztu Polski. Suknia ta, po zakończonych uroczystościach została założona na Cudowny Wizerunek MB, znajdujący się w kaplicy.
Homilię do wiernych wygłosił ks. arcybiskup. Kaznodzieja zauważył, że karierę obecnie zrobiło słowo „tolerancja”. Jednak jest ono jednak opacznie przez współczesny świat interpretowane jako postawę zgody na odmienność na zasady moralne. Z taką postawą łączy się niebezpieczeństwo relatywizowania wartości. Innej postawy – braku zgody na niewłaściwe postępowanie uczy Kościół, co zawarte było w proklamowanych podczas Liturgii Słowa czytaniach. Upomnienie braterskie, to jest właściwa postawa ucznia Chrystusa.
Na zakończenie Mszy św. wierni wraz z biskupami i kapłanami odmówili Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi (akt ten odmówiony został w dniu 6 czerwca 2017 r. w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach i ponowiony w dniu 10 września we wszystkich parafiach w Polsce).
Pod koniec Najświętszej Ofiary, swą radość z przybycia pątników wyraził ojciec kustosz sanktuarium oraz zaprosił na przyszłoroczną pielgrzymkę, zaś ks. Metropolita podziękował Bożej Opatrzności za tegoroczne plony pól, ogrodów i sadów oraz poświęcił i pobłogosławił nowe, przeznaczone pod zasiew ziarno.
Do Kalwarii przybyły wielotysięczne tłumy pątników, a sprzyjała temu przepiękna pogoda, która podkreślała urodę tego cudownego zakątka naszej ojczystej ziemi. Z naszej parafii autokarem, pod duchową opieka ks. Proboszcza, pojechało do Kalwarii ok. 50 osób, a wielu parafian przybyło tam też indywidualnie.

Komentarze są wyłączone.