Parafialna Pielgrzymka na Jasną Górę (47)

Parafialna Pielgrzymka na Jasną Górę

Po raz kolejny parafia nasza pielgrzymowała na Jasną Górę, jako dziękczynienie za dar 35-lecia powstania parafii i uzyskania pozwolenia na budowę naszej świątyni.
Pątnicy dwoma autokarami, pod duchową opieką ks. Proboszcza i s. Marii Magdaleny, wyruszyli rankiem na pielgrzymi szlak. Droga upłynęła na wspólnej modlitwie, śpiewie Godzinek ku czci Matki Bożej oraz pieśni religijnych.
Po przyjeździe na Jasną Górę, każdy indywidualnie udał się do Kaplicy Cudownego Wizerunku, aby przywitać się z naszą Matką i jej Synem.
Centralnym punktem programu pielgrzymki była Msza św. o godz. 11.00, odprawiona w kaplicy Cudownego Wizerunku. Koncelebrowało ją kilkunastu kapłanów, opiekunów innych odbywających się tym dniu pielgrzymek, w tym środowisk obrońców życia, z Fundacji SOS. W dniu tym również odbywała się I Narodowa Pielgrzymka Mężczyzn – „Oblężenie Jasnej Góry” .
Homilię wygłosił duszpasterz środowisk obrońców życia. Jak zabiorą krzyż, zabiorą życie – zaznaczył kaznodzieja. Broniliśmy krzyża, a teraz bronimy życia, tych najbardziej bezbronnych dzieci nienarodzonych. Dalsza część homilii poświęcona była tematowi przemijania życia. Wszakże listopad jest miesiącem szczególnie poświęcony modlitwie i pamięci o zmarłych.
Po Mszy św. był czas na indywidualne zwiedzanie Jasnej Góry, a o godz. 14.00 oprawiliśmy Drogę Krzyżową po wałach, którą prowadził ks. proboszcz. Prowadzone rozważania nawiązywały do objawień fatimskich. Tak się złożyło, że zakończenie naszego nabożeństwa pasyjnego, zbiegło się rozpoczęciem przygotowania do Mszy św. na błoniach pod szczytem, dla pątników z pielgrzymki „Oblężenie Jasnej Góry”, podczas którego odmówiona została Koronka do Bożego Miłosierdzia, do której włączyła się nasza grupa.
Wieczorem szczęśliwie wróciliśmy do swoich domów, dziękując Bogu i Matce, za przepiękny dzień. W pielgrzymce wzięło udział ok. 70 osób.

Komentarze są wyłączone.